Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Hegeomai
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


HEGEOMAI – Conducere Bisericească

 

 

Daniel Fodorean

Pagina Hegeomai este realizată de

 

Daniel Fodorean

Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Golgota din Constanţa

 

horizontal rule

Stagnare spirituală

Cauze, Consecinţe, Soluţii

  

Tot mai mult, şi tot mai mulţi, în ultima periaoda au ridicat întrebari cu privire la lipsa de creştere calitativă şi numerică, în general, al Bisericilor Baptiste din Romania. Nici noi cei din Dobrogea nu am fost indiferenţi la aceasta analiză a stării spirituale a  noastră şi a sljirii pe care o facem.

        

Cartea Hagai relatează despre o astfel de perioadă din viaţa poporului Israel. Termenul care descrie cel mai bine starea lor este stagnare. Cu toate că Dumnezeu le-a dat harul să se întoarcă din robie şi să aibă posibilitatea de a rezidi Casa lui Dumnezeu, ei încep lucrările, dar se opresc pentru un timp de aproape 16 ani până la trimiterea proorocului Hagai. Un mesaj scurt, dar provocator, pentru poporul de atunci la a reîncepe lucrările pe care le-au abandonat. În doar două capitole ale cărţii sale el prezintă perspectiva lui Dumnezeu asupra cauzelor şi soluţiilor stagnării spirituale. Cartea nu este doar o constare acuzatoare a situaţiei, aşa cum adesea se întâmplă în abordarile contemporane cu privire la starea nepotrivită a Bisericii, ci Dumnezeu revelează soluţiile Sale pentru schimbarea sitaţiei. Dumnezeu nu vede doar probleme, ci are şi soluţii.

        

Este greu de imaginat că un popor care a beneficiat  de lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu de izbăvire din robie şi aducere în ţara stramoşilor lor ar putea să ajungă într-o astfel de stare. Este greu de imaginat că sacrificiul plătit pentru a ajunge în ţară nu s-a putut materializa în sacrifiul zidirii Casei Domnului. Este greu să crezi că cineva care are asigurate resursele materiale, aşa cum au avut ei (Ezra 1:4), şi totuşi să nu le folosească. Dar exact acest lucru s-a  întâmplat cu rămăşiţa întoarsă din robie.Ei au risipit toate oportunităţile dăruite de Dumnezeu şi au alunecat în stagnare spirituală. Oportunităţile oferite de Dumnezeu nu sunt o garanţie a progresului spiritual dacă acestea nu sunt folosite de oameni cu inima legată de Domnul. Nu lipsa de oportunităţi aduce lâncezeala spirituală, ci lipsa de spiritualitate risipeşte oportunităţile create de Dumnezeu.

        

Înţelegerea conceptului de „Casa Domnului” în modificările ei în diferite etape ale revelaţiei progresive este esenţială în a lămuri la ce fel de stagnare spirituală se referă această carte şi ce fel de aplicaţie rezultă din acest studiu. Înainte de a fi Templu a fost Cortul Întâlnirii. Funcţia Cortului Întâlnirii, cât şi a Templului, a fost să faciliteze relaţia dintre om şi Dumnezeu.  Acestea erau atât elemente relaţionale, dar şi de slujire. Noul Testament muta acest concept de Templu de la aspectul ei public, comunitar, spre aspectul particular, personal. Fiecare credincios este un templu al Duhul Sfant pentru că Dumnezeu locuieşte în fiecare dintre noi.Imaginea de Templu este aplicată, în mod figurat, şi la comnuitatea celor născuţi din nou, adică Biserica. Această reflectare aduce cu sine un concept dual cu privire la Casa Domnului, adică o referire la relaţia cu Dumnezeu, dar şi la slujire. Deci, stagnarea spirituală nu are de-a face doar cu oprirea noastră din slujire pentru Domnul, dar şi cu lâncezeala în relaţia noastră cu Domnul.

           

Dumnezeu nu este mulţumit cu atitdinea poporului Său de supravieţuire, ci este preocupat de restaurarea vieţii şi lucrării noastre, cât şi de progresul acestora. El crează contextul ca aceste lucruri să se poată întâmpla. Soluţia generală a lui Dumnezeu pentru schimbare este slujitorul şi Cuvântul Său. O soluţie generală simplă, dar esenţială în restaurare. Ce fel de slujitori are nevoie Dumnezeu astazi în Romania pentru  creşterea spirituală  a Bisericilor? Ce Cuvânt are Dumnezeu de transmis astăzi slujitorilor şi Bisericilor din Romania? Prin intermediul celor trei vorbiri speciale ale lui Dumnezeu prin proorocul Hagai Dumnezeu  descoperă cauze specifice, abordate în mod direct şi ferm, dar  şi soluţii sigure pentru ieşirea din impas.. Dar pentru că  această istorie îşi are începuturile în cartea Ezra vom accentua, pe langa cele trei elemente din cartea Hagai, încă o cauză care determina această stagnare spirituală.    

        

Cele patru cauze ale stagnării spirituale evidenţiate în perioada întoarcerii din robie sunt:

- Convingeri insuficiente

- Priorităţi inversate

- Aşteptări neîmplinite

- Vieţi nesfinţite

 

1. Convingeri Insuficiente

În cartea Ezra capitolul patru descoperim motivaţia iniţială evidenţiată în perioadă de opoziţie.Răspunsul poporului dat duşmanilor care doreau să construiască cu ei a fost :   ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne -a poruncit împăratul Cir, împăratul Perşilor. Erau siguri de faptul că zidesc datorită poruncii date de Împărtul Cir. Aparent nu este nimic greşit în acest răspuns, dar el accentuează cu precădere dimensiunea umană fără a evidenţia lucrarea divină. De aceea ea poate fi numită o motivaţie insuficientă.

 

Suferinţa sub orice formă scoate la iveală motivaţia sau convingerile noastre, conştiente sau inconştiente. Dumnezeu îngăduie diferite situaţii în care convingerile să fie testate. Pentru cei cu convingeri sănătoasă suferinţa este prilejul pe care Dumnezeu îl crează pentru a afirma tăria adevărurilor eterne. Nu suferinţa sau opoziţia este cauza pentru care unii creştini stagnează în relaţia lor cu Domnul şi se opresc din slujirea lor, ci o motivaţie superficială.  

 

O motivaţie insuficientă este centrată în circumstanţe mai mult decât în lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu pentru poporul Său. Lucrarea lor a continuat „tot timpul vieţii lui Cir” (Ezra 4:5) până la vremea împăratului lui Artaxerxe când opoziţia crescândă a condus la oprirea lucrării (Ezra 4:24). Orice om legat de oportunităţile oferite  de anumite vremuri se v-a poticni şi chiar se v-a opri din progresului lui atunci când vremurile nu mai sunt favorabile. Numai o convingere solidă ancorată în Dumnezeu şi adevărul Lui poate să asigure creştinului energia de mişcare necesară unei vieţi statornice şi dinamice.

        

O motivaţia insuficientă crează premisele unei vieţi de compromis. Pentru că nu au reuşit prin intimidare duşmanilor lor au schimbat tactica şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să zădărnicească lucrarea . Oportuniştii sunt aşa de uşor de cumpărat. Ei îşi vor vinde aşa de uşor convingerile pentru un câştig substaţial, sau uneori chiar pentru câştiguri de nimic. Ceea ce îl ţine pe un om departe de compromis sunt valorile eterne adânc sădite în suflet lui. 

        

Care este soluţia pentru o atfel de stare? Convingerile se formează din interacţiunea cu Cuvântul lui Dumnezeu şi ca urmare a experienţei de trăire cu Dumnezeu. Ascultarea  de Dumnezeu în mod practic şi repetat transformă informaţia primită din Cuvântul Scripturii în convingere. Mulţi au informaţii din Biblie, dar mai puţini au convingeri Biblice. Fiecare trebuie să răspundă la întrebarea:”De ce fac ceea ce fac?”. În generaţia aceasta Romania are nevoie de credincioşi cu convingeri biblice puternice care să asigure continuitatea şi extinderea lucrării Împărăţiei lui Dumnezeu.

 

2. Priorităţi inversate

Primul mesaj primit de Hagai de la Dumnezeu în primul capitol este unul de mustrare cu privire la faptul că au inversat lucrurile în viaţa lor. Ei au abandonat lucrarea la Casa Domnului şi şi-au îndreptat toate eforturile spre casele lor. Aceasta este cauza pentru care lucrarea lor a stagnat.

        

Primul capitol din Hagai este o lecţie extraordinară cu privire la priorităţi.Hagai identifică trei teste ale adevăratelor priorităţi, trei efecte ale inversării priorităţilor şi recomandă patru acţiuni concrete de rearanjarea priorităţilor. 

        

Nu este suficient să declarăm că avem priorităţi corecte, ci priorităţile corecte se verifică în modul în care ne cheltuim timpul, banii şi direcţionăm acţiunile. Nu este necesar ca cineva   să explice  care-i sunt priorităţile. Priorităţile se văd din invesţiile pe care le facem. Scuza lor că n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului! este evidenţa clară că ei nu considerau că merită să dea timp pentru aceasta. Mulţi se plâng că nu au timp pentru anumite lucruri. Problema nu este criza de timp, ci lipsa de consideraţie pentru anumite lucruri. Fiecare acordă timp lucrurilor cele mai importante. Acest principiu este valabil şi pentru modul în care ne cheltuim banii şi ne canalizăm eforturile. Nu este sufient să declarăm că relaţia cu Dumnezeu şi lucrarea lui este o prioritate pentru noi, ci acest lucru trebuie să se reflecte în acţiuni concrete. 

        

Efectele priorităţilor inversate sunt zădărnicia eforturilor depuse, pierdere şi faptul că Dumnezeu nu este slăvit (1:6-9). Ei munceau pentru ei dar Dumnezeu arată cât de inutile erau eforturile lor Sămănaţi mult, şi strîngeţi puţin, mîncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine cîştigă o simbrie, o pune într'o pungă spartă! Inversarea priorităţile nu aduce beneficii pentru viaţa noastră, ci ne lasă un gust amar al deşărtăciunii unei vieţii fără respectul cuvenit faţă de Dumenezeu.

        

Cum să rearanjăm priorităţile în viaţa noastră? Răspunsul Domnului prin Hagai constă din patru idei majore. Mai întâi răspunsl său este un om.El ne trimite oameni care să ne atenţioneze de rătăcirea noastră şi să ne sprijine în a reveni la calea cea bună. Aceşti oameni trebuie să inspire în viaţa noastră teamă de Domnul, să ne conştize de prezenţa Lui atoateştiutoare, cât şi să fie matori ai mişcării de trezire pe care Duhul o produce în noi.    

 

3. Aşteptări neîmplinite

Rezultatul primului mesaj a fost că ei au reînceput lucrurile la Casa Domnlui. Nu după mult timp, adică doar la douăzeci şi şase de zile, o nouă  problemă a clătinat entuziamul  lor şi i-a cufundat în dezamăgire, aşa cum este prezentată în capitolul doi.

 

Descurajarea aceasta avea ca sursă diferite aşteptări neîmplinite. Ei nu au văzut împlinidu-se Cuvântul Domnului, mesajul profetic revelat prin proroocul Ieremia (Ier.25:11; 29:10-11) care anunţa reîntoarce din robie ca o vreme de prosperitate. În jurul lor erau numai ruine şi vremea de prosperitate întârzia să apară. Mai mult, ziua aceasta ( 21 Tişri) le aducea aminte de terminarea şi dedicarea Templului lui Solomon  în urmă cu patru sute patruzeci de ani. Diferenţa dintre templul de acum şi Templul  lui Solomon li se părea enorm de mare. Bătrânii care apucaseră să vadă Temlul lui Solomon  plângeau şi erau total descurajaţi. Luna a şaptea era luna mai multor sărbători, astfel că zilele în care puteau lucra era puţine, şi lucrările nu au progresat prea mult.

 

Cele trei motive ale descurajării lor sunt domeniile din care vine descurajarea şi peste slujitori şi Biserici în prezent. Uneori nu vedem Cuvântul împlinindu-se aşa cum am vrea noi, iar nostalgia după realizările din trecut, cuplată cu o dinamică mult mai slabă în prezent conduce la alunecarea noastră în dezamagire. Nivelul la care ne sunt aşteptările determină, în cazul neîmplinirii lor, profunzimea dezamăgirii. Descurajarea pune în pericol dinamica şi continuitatea vieţii şi lucrării noastre. Chiar dacă aşteptările noastre sunt rezonabile timpul de împlinire a lor este decis de Dumnezeu.

 

Soluţia pentru o astfel de stare stă în contientizarea prezenţei Domnului şi dobândirea unei adevărate perspective asupra realităţii. Dumnezeu le repetă de câteva ori că El este cu ei. Din conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu le poate veni încurajarea, credincioşia pe care El o arată, cât şi plinătatea spirituală. Pe lângă aceasta ei trebuie să accepte perspectiva lui Dumnezeu, totalmente diferită de a lui, în dorinţa de a depăşi momentele de descurajare. În majoritatea situaţiilor aşteptările sunt legate de presupoziţiile noastre, de modul în care intrepretăm realitatea prin aceste presupoziţii. Dumnezeu vede că în viitor resursele vor fi asigurate pentru această lucrare şi se va folosi chiar de cei la care nu ne aşteptam. Din perspectiva lui Dumnezeu realitatea prezentă, percepută de către noi, nu este realitatea finală. Finalul este mult mai glorios decât prezentul.    

 

4. Vieţi nesfinţite

După un mesaj de încurajare ultima secţiune a cărţii este un mesaj de avertizare. Chiar dacă lucrarea de zidire era în plină desfăşurare ei nu trebuie să uite niciodată ceea ce le-ar putea opri lucrarea, şi anume păcatul. Vegherea asupra vieţii lor trebuie să fie o stare continuă, fără a se lăsa adormiţi de realizarile prezente.Este o chemare la a reflecta asupra trectului pentru a nu-l mai repeta.

        

Dumnezeu îi provoacă pe preoţi la a gândi asupra sfinţeniei. Cine pe cine sfinţeşte? Sfinţesc lucrurile sfinte pe om sau omul sfânt sfinţeşte lucrurile sfinte? Concluzia preoţilor a fost evidentă. Lucrurile sfinte nu sfinţesc omul, ci omul păcătos contaminează lucrarea sfântă. Un principiu interesant şi relevant pentru oricine.  

        

Capcana în care pot cădea mulţi şi astăzi este că dacă trăiesc în preajma lucrurilor sfinte sunt sfinţiţi fără a trăi în mod necesar o viaţă sfântă. Lucrurile sfinte nu sunt apa în care ne spălăm conştiinţele noastre de vinovate de întinăciunile unei întregi săptămîni. Prezenţa noastră la închinare dumineca, cântarea , rugăciunea şi orice alt fel de slujire nu ne vor sfinţii pe noi, ci noi prin o viaţă  trăită în necurăţie vom contamina părtăşia şi slujire Bisericii. Stagnarea spirituală  nu se datorează faptului că ne-am pierdut ritualurile sfinte, ci datorită faptului că 

ne-am pierdut oamenii sfinţii.

        

Ultimele versete in carte accentuază principiul că binecuvântările Domnului personale şi comunitare sunt conditionate de ascultarea de cerinţele Lui cu privire la lucrare. Au crezut că dacă vor da mai mult timp pentru casele lor, neglijind Casa Domnului, vor fi binecuvântaţi. Binecuvântarea vine atunci când cinstim relaţia cu Domnul mai presus de orice relaţii. Orice altă cale va duce la pierderea binecuvântarilor primite. Păstrarea „cuceririlor spirituale” se face prin rămânerea într-o legătură prioritară cu Domnul şi ascultarea de cerinţele Lui.

        

Acestă privire de ansamblu asupra cărţii Hagai punctează adevăratele cauze ale stagnării spirituale. Stagnarea spirituală nu are conotaţii formale, ci cauze spirituale profunde. Stagnarea spirituală personală va afecta spiritual familiile noastre şi poporul lui Dumnezeu. Vitalitatea comuniunii personale cu El şi a consacrării faţă de lucrarea Lui atrag binecuvântarea şi creşeterea peste poporul Lui.

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate