Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Exegetica
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Exegetica

 

 

Romeo Fulga

Pagina Exegetica este realizată de

 

Romeo Fulga

Asistent şi învăţător în cadrul biserici Elim Christian Church, membru al Society for Biblical Literature

horizontal rule

Fericirile în tradiţia sinoptică - O analiză critică (continuare)

Concluzie

În concluzie, deşi beatitudinile conform opiniei populare sunt considerate a fi o introducere la evanghelia împărăţiei cerurilor, ele în realitate, sunt evanghelia cerurilor.  Toate beatitudinile au fost rostite de Isus Cristos într-o singură ocazie,[1] apoi au fost înregistrate în tradiţiile Q, Qmt şi M,[2] după care Matei le-a colectat, redactat şi aranjat cu grijă, prin inspiraţia Duhului Sfânt,[3] încorporându-le astfel în evanghelia sa.[4]  Beatitudinile, la fel ca şi restul predicii de pe munte nu sunt un raport verbatim a tuturor cuvintelor lui Isus, ci este o colecţie reinterpretativă restrânsă de după înviere (aproximativ 30-40 de ani mai târziu), având menirea de a menţine şi întării credinţa comunităţii în Mesia cel înviat (cf.  Ioan 20:30-31).[5]  Astfel, să nu uităm că între Isus şi Evangelia lui Luca sau a lui Matei stă o istorie eclesiastică extinsă a influenţei.  Deşi Matei vrea ca noi, cititorii să îl auzim pe Isus în textul său, totuşi abilităţile exegetice şi creativitea sa literară nu au fost inactive.  După cum o fotografie, de multe ori poate spune mai multe lucruri despre fotograf decât persoana fotografiată, tot aşa şi textul lui Matei îşi caracterizează în mod remarcabil autorul.  Totuşi, conform scripturii, Duhul Sfânt a fost la lucru – probând ineranţa cuvântului divin -  inspirând-ul pe Matei să scrie în conformitate cu voia Tatălui din ceruri (cf. 2 Peter 1:19-21).

În consecinţă, beatitudinile, nu sunt cu preponderenţă etice sau morale - exprimate ca şi cerinţe de intrare în împărăţia lui Dumnezeu - ci sunt în mod fundamental escatologice (la fel şi D. C. Allison, W. D. Davies, R. Guelich, Ulrich Luz, R. T. France, D. P. Scaer, J. Nolland, R. H. Gundry, D. A. Hagner, J. Jeremiah, W. Carter, D. Bonhoeffer, H. Thielicke etc. susţin aceaşi concluzie) conţinând relatări declarative relevante evangheliei împărăţiei cerurilor care îşi aşteaptă consumarea în eschatos.[6]  În aceste beatitudini Isus nu pune la punct un sistem al meritului uman necesar pentru intrarea în împărăţia lui Dumnezeu, şi nici nu promovează o „evanghelie” a faptelor.  O astfel de înţelegere, ar contrazice evangelia harului care impregnează întreaga scriptură.  Prin beatitudini Isus nu cere o anumită conduită sau caracter, ci declară o binecuvântare (ferice de cei ce sunt . . . ).  Deasemenea, trebuie să notăm faptul că beatitudinile au fost declarate de Isus unei audienţe pre-creştine evreieşti, în felul de exprimare proverbial iudaic, înaintea împlinirii lucrării Sale de mântuire a lumii prin moartea şi învierea Sa. 

În mod implicit, atitudinea şi conduita morală din beatitudini, precum şi cerinţele legale din versetele care urmează (5:20-48) pot fi inteligibile, numai în lumina evenimentului reconciliator între divinitate şi umanitate, pecetluit de Isus prin lucrarea Sa salvifică consumată pe cruce.  Cu alte cuvinte, beatitudinile nu pot fi divorţate de contextul mai larg al scripturii, ci trebuie înţelese numai în conjunctura istoriei răscumpărării.  Promisiunile beatitudinilor sunt date sub forma de siguranţă / certitudine, şi nu răsplătire. Astfel natura beatitudinilor este în mod fundamental escatologică, având o implicaţie cristologică.  Totuşi, numai în mod secundar, ele pot avea şi o înţelegere etică / morală astfel exprimând conduita şi caracterul acelora care sunt îndemnaţi să fie sarea pământului şi lumina lumii. 

Note de subsol:

[1] O posibilă excepţie face v. 10 care este probabil redacţional.

 [2] Ulrich Luz, Studies in Matthew, Grand Rapids, WM. B. Eerdmans Publishing Company, 2005, pp. 39-53.

[3] Cei care au înregistrat în scris în tradiţiile Q şi Qmt sau M (ori au transmis sub formă orală) conţinutul predicii de pe munte nu au ştiut de Isus doar ca fiind un personaj al trecutului apropiat ci L-au cunoscut ca fiind Păstorul lor viu şi real.  Astfel, ei au păstrat istoria cuvintelor şi faptelor lui Isus pentru a vesti triumful Său ca şi Domn înviat din morţi.

[4] Leon Morris, Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to Matthew, Grand Rapids, WM. B. Eerdmans Publishing Company, 2003, p. 92.

[5] Irwin W. Batdorf, Interpreting the Beatitudes, Philadelphia, The Wesminster Press, 1966, pp. 16-17.

[6] Robert Guelich, The Sermon on the Mount: A foundation for Understanding, Dallas, Word Incorporated, 1982, pp. 66, 109-111.  deasemenea vezi: Warren Carter, What are they saying about Matthew’s Sermon on the Mount, New York, Paulist Press, 1995, p. 84.

 

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate