Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Pilda Talanţilor

"un mesaj al credinţei"

Matei 25:14-30

 

 de Caius ben Obeada

 

”Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”

Matei 25: 13

 

INTRODUCERE

 

Este ușor să pierzi firul acestei pilde dacă am face o simplă analiză, fără să ne gândim la repercusiunile teologice a învățăturilor pe care le-am accepta. Majoritatea învățătorilor biblici fac o interpretare sumară, simplistă a pildei, în care se încurajează folosirea talentelor în lucrarea Domnului, în funcție de abilitățile pe care o persoană le primește. Dacă am merge pe firul unei astfel de explicații exegetice a textului, am ajunge să acceptăm conceptul acțiuni de lucrare individualistă, sugerând noțiunea unei responsabilități și efort personal de lucrare care în extremă introduce un concept a mântuiri și sfințeniei prin fapte.

 

Astfel de interpretări simpliste aduc controverse doctrinare, pierzând înțelegerea și scopul pildei folosită de Cristos. Trebuie să fim atenți nu le ce spune Cristos, ci la ce încearcă să ne arate. Pildele descriu un contrast viu a ceea ce Cristos a încercat să demonstreze ucenicilor Săi folosindu-se de un singur punct de referință. Pildele au fost o metodă de descriere practică a învățăturilor practicate de rabini timpului lui Cristos, descrieri clare si de contrast în înțelegerea adevărurilor doctrinare.

 

Contextul Pildei

 

Această pildă este spusă în contextul discursului de pe muntele Măslinului în care Isus răspunde întrebării ucenicilor:

 

"Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?"

Matei 24: 3

 

Isus într-un mod profetic explică vremurile din urmă, a ceea ce urmașii lui Cristos ar fi avut să întâmpine înainte de a doua venire a lui Cristos. Isus continuă discursul prin pilda celor zece fecioare  în care scoate în evidența ce înseamnă ”să fi pregătit”. Toate cele 10 fecioare au așteptat mirele, totuși toate au adormit, însă 5 dintre ele au avut untdelemn suficient așteptării. Isus le face avertizarea în versetul 13 când spune:

 

”Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”

 

Isus nu scoate în relief lucrarea și activitatea celor 10 fecioare, ci scoate în evidență nechibzuința de a lua candele fără rezervă de untdelemn, nepregătite pentru așteptarea Mirelui. Pilda talanților continuă învățătura pregătiri și vegherii, explicând ce înseamnă ”așteptarea”.  Această pildă arată, ce înseamnă așteptarea în credință.

 

Subiectul Pildei

 

Această pildă este o ilustrație a împărăției lui Dumnezeu în care Cristos se identifică cu un stăpân care încredințează avuția sa la trei robi. În această pildă Cristos nu numai că se identifică ca Stăpân, dar face mențiunea unei întârzieri a re-întoarceri Sale. Punând deoparte implicația escatologică a revenirii Lui Cristos, această pildă scoate în evidență ce înseamnă să aștepți în această perioadă de absență a Stăpânului.

 

Dacă pilda fecioarelor ne arată importanța vegherii, pilda talanților ne arată ce înseamnă să fi pregătit.

 

Această pildă ne arată mecanismul prin care Isus arată ce înseamnă să fi pregătit, prin responsabilitatea pe care Stăpânul o dă la trei robi. Isus scoate în evidență motivația robilor care determină ce înseamnă a fi pregătit.

În primul rând Isus scoate în evidență bogăția și autoritatea Stăpânul. Ca să înțelegem bogăția acestui Stăpân, ni se spune că fiecare dintre robi primește o cantitate de talanți, cea mai mare măsura de greutate folosită în timpurile Domnului Isus. Ca să avem o perspectivă și o înțelegere mai bună a valori unui talant, un talant era estimat să aibe echivalentul la 31 kg și 751 grame, cu o valoarea aproximativă  a 6,000 de denari. În zilele Domnului Isus, o zi de lucru avea valoarea unui denar, ceea ce înseamnă că trebuiau 6,000 de zile (20 de ani) de lucru pentru achiziţionarea unui talant. Textul din Matei 25:18 folosește termenul argint, ceea ce ar însemna că un talent era echivalentul la 31/7 kg de argint. 

 

Isus spune că Stăpânul a dat fiecărui rob după puterea fiecăruia o sumă mare de bani să fie investiți. Nu li sa cerut să investească banii lor, și nu li sa cerut să muncească prin investiția personală. Li sa dat și le-a fost cerut să muncească și să investească bani Stăpânului. Stăpânul a decis cât să dea și cui, cunoscând abilitatea fiecăruia. Acest Stăpân arată o încredere în acești robi, punându-le la dispoziție niște sume imense de investiție.

 

Se poate spune de asemenea că Stăpânul a avut o așteptare din partea robilor săi când le-a pus la dispoziție aceste sume imense de bani, scoțând în evidență faptul ca Stăpânul avea o autoritate deosebită peste acești robi.  Dacă Stăpânul ar fi fost interesat  numai într-un câștig financiar, ar fi putut investi bani într-o bancă și ar fi avut garantat un procent de câștig, totuși, acest Stăpân este interesat în responsabilitatea robilor, a dezideriului și credincioșiei robilor față de încrederea pe care au primit-o.

 

Primi doi robi dau dovadă de un caracter și model de servitudine deosebită. Amândoi au început să investească ceea ce primiseră imediat, pe când al treilea rob sa dus și a îngropat bani. Este important de înțeles că cei doi robi nu au făcut o singură investiție care le-a dublat bani. Pe perioada lipsei Stăpânului, acești doi robi au fost implicați în investiții care au dublat ceea ce le-a fost încredințat.

 

Robul viclean și leneș, ascunde talantul primit, nu este interesat să aducă nici un profit Stăpânului, dimpotrivă judecându-l și acuzându-l de a strânge de unde nu a lucrat. Conștient de autoritatea Stăpânului și de repercusiunile ne-ascultării față de instrucțiunile primite, se aventurează în nebunia minții Sale să acuze pe acel care are toată puterea și autoritatea peste el. Acest rob refuză să investească ce nu este a lui, refuzând să bage bani în bancă și să aducă un câștig minim la o astfel de suma mare de bani.

 

Cristos prin această pildă scoate în evidență inima robilor, caracterul lor, și credincioșia față de Stăpânul lor.

 

Bucuria Stăpânului

 

Este interesant să vedem oferta Stăpânului în care le promite ”bucuria Stăpânului” celor doi robi.  Aici nu este vorba de o recompensă momentană, temporală de care s-ar bucura acești robi. Se pare că relația Stăpân-rob este schimbată la o relație de intimitate personală. Isus se pare că invită audiența la o relație specială în bucuria Stăpânului.

 

Acest Stăpân nu a fost preocupat de bani ci de credincioșia acestor robi. De fapt intrarea în bucuria Stăpânului era o recompensă mult mai mare decât orice recompensă monetară. Din pilda Domnului Isus reiese că acest Stăpân era interesat intr-o relație personală cu robii Săi. Recompensa celor doi robi credincioși nu este o reflexie a câștigului avut pentru Stăpân, ci a credincioșiei pe care acești robi au dat dovadă.

 

Robul necredincios

 

Acest rob ajunge să redea talantul înapoi Stăpânului cu o acuzație destul de interesantă. În primul rând îl judecă a fi un om aspru, care seceră unde nu a semănat, acuzând Stăpânul că exploatează lucru și munca altor robi. Stăpânul nu-și apăra reputația ci îl acuză pe rob ca un rob viclean și leneș. Aici se schimbă ceea ce Isus încearcă să arate ucenicilor, pilda schimbând direcția dintr-un efort personal de câștig în favoarea Stăpânului în motivul și inima robului față de Stăpân.

 

Acest rob nu a avut nici un interes să asculte sau să aducă vre-un profit Stăpânului său. Dinpotrivă a ascuns ce i-a fost dat, înapoind Stăpânului o avere devalorizată. Dacă ar fi pus bani într-o bancă ar fi avut un câștig minim, totuși a ascuns averea așteptând sa o redea înapoi, cu o valoare mai mică decât a primit-o original.

 

Această pildă ne spune acțiunea celor trei robi, însă ne arată și motivul inimilor lor.

 

Concluzie

 

Unii ar sugera că această pildă a fost adresată învățătorilor care nu administrează și nu au fost interesați în Cuvântul lui Dumnezeu, a fariseilor și cărturarilor. În realitate această pildă se adresează adunării sfinților în așteptarea Domnului iei. Pilda talanților ne arată ce înseamnă așteptarea, o împlinire a poruncilor lui Cristos date robilor Săi, sfinții adunării lui Cristos.

 

În momentul nașterii din noi, fiecare devine un rob a lui Cristos, cu o identitate specifică cu niște daruri spirituale specifice necesităților adunării sfinților. În acest context fiecare este încredințat în funcție de abilitățile și bunăvoința  Domnului să lucreze și să investească talantul primit. Unii au mai mulți talanți, alții mai puțini, totuși fiecărui rob a lui Cristos i sa încredințat talanți care trebuie investiți.

 

În adunarea sfinților nu numai că primim gratis acești talanți, însă ni sa preparat și oportunitatea investiției.

 

”Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

Efeseni 2:10

 

Pavel ne face cunoscut nu numai chemarea, în vrednicia, siguranța mântuiri și a darurilor spirituale primite din partea Sa, dar și facerea faptelor bune spre slava Sa au fost pregătite din veșnicii de Dumnezeu. Robilor lui Cristos nu rămâne nimic altceva decât dorința slujirii, a învestirii darurilor primite spre slava Sa și beneficiu sfinților adunării Sale.

 

Isus avertizează că nu știm ceasul, ceea ce ne pune într-o situație de veghere și ascultare a împlinirii voii Stăpânului. Fecioarelor nu li sa spus ce să facă, în afară de a fi pregătite, a avea destul untdelemn așteptării. Robilor li sau încredințat investiții mari care aveau să fie profitoare Stăpânului. Acestor robi li sa cerut credință, și mai mult de atât să investească nu ce era al lor, ci ce au primit de la Stăpân.

 

Mesajul pildei talanților este un mesaj al credinței în acțiune, în care ni se asigură nu numai talanți dar și metoda de investire, a faptelor bune pregătite din veșnici în care să călcăm pe pașii pregătiți. Adunările noastre ajung în paragină și la un pas de moarte datorită robilor vicleni care au ajuns să se infiltreze în mijlocul nostru, puturoși care sunt hoți de slavă, care nu sunt interesați să facă pașii credinței, cerșetori și vicleni interesați numai de slava lor și lucrurilor pieritoare.

 

Nu ni se cere să ne folosim talentele, în niște eforturi de investiție personală. Ni se cere să practicăm și să împlinim voia Sa cu ceea ce am primit din partea Sa. Pilda talanților este o învățătură care ne arată ce trebuie să face, care ne arată ce înseamnă așteptarea în credință, a unui Stăpân care a încredințat fiecăruia dintre noi niște talanți.

 

Coram Deo! Shalom!

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate