Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 NOSTRA AETATE
 


Septembrie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Importanţa banului în lucrarea Domnului

de Caius Obeada

 

  

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox Dei

Nu de mult o biserică baptistă din România a fost pusă în situaţia de a pune sub disciplină un pastor misionar, fiind „eliberat din funcţia de pastor”. Fără să intru în prea multe detalii, motivele care au contribuit la justificarea bisericii în al „elibera” din funcţia de pastor au fost; „prost management financiar, înglodare în datorii faţă de mai multe edituri de carte, o atitudine ne-creştină”. De fapt, fratele pastor deschise-se o librărie creştină pe lângă activităţile misionare de care era responsabil, încercând să aibe o sursă financiară suplimentară. Bani lipsă, datorii şi o serie de complicaţii au dărâmat un om care a fost hirotonisit să păstorească câteva bisericii de la ţară, şi nu o librărie creştină.

 

Exemple de genul acesta sunt multe, şi nu numai în bisericile noastre, însă şi în alte denominaţii creştine. Banul şi chivernisirea lui au fost o problemă chiar de la începutul activităţii misionare a Domnului Isus. Ucenicii de multe ori neînţelegând pe Isus, ajungând să cârtească şi să fie pesimişti în ce priveşte administrarea banilor.

 

De 2000 de ani încercăm să înţelegem relaţia dintre ban şi lucrarea Domnului, fiecare generaţie experimentând greşeli şi abuzuri care au pus o pată în mărturia şi responsabilitatea bisericii de a fi lumina şi sarea lumii prin intermediul membrilor săi. Istoria creştinismului este plină de exemple şi metode abuzive prin care biserici şi liderii ei şi-au însuşit bani şi avuţii. Cu forţa sau prin cumpărarea abuzivă a „bunurilor creştine”, biserica şi-a însuşit ceea ce nu i-a aparţinut niciodată. Trăim sub impulsul şi ideile unei societăţi comerciale în care banul este metoda şi sursa de tranzacţie.

 

Sunt multe aspecte care ar putea fi tratate, însă doresc să mă limitez la câteva principii de bază în contextul general al banului şi lucrarea Domnului.

 

1. Lucrarea Domnului, fie misiune sau biserică, nu are o structură organizativă după cum o ştim aplicată în societate, fie bussines, corporaţie, organizaţie, etc.... Isus spune ucenicilor destul de clar că sistemul organizativ în biserica Sa este diferit.

„Isus i-a chemat la El, şi le-a zis: „Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor” (Marcu 10:42-44).

Sistemul organizativ al lui Isus nu este piramidal formând o ierarhie eclesiastică în care Cristos este la capătul piramidei, ci mai mult un sistem intermediar în care Cristos este centrul, iar membri bisericii Sale într-un sistem circular în jurul lui Cristos, fiecare având responsabilităţi diferite, însă egali în valoare şi importanţă.

 

Sistemul piramidal copiat din societatea în care trăim a corupt biserica Domnului, pastori şi alţi lideri bisericeşti asumându-şi o întâietate pe care Domnul nu a dat-o nici ucenicilor Săi. Un pastor nu a fost şi nu este capul bisericii, ci numai un slujitor cu o responsabilitate specifică. De fapt, istoria bisericii primare nu ne indică prezenţa unei astfel de poziţii aşa cum o ştim în zilele noastre. În primii 400 de ani ai istoriei creştine nu este menţionată existenţa acestei poziţii eclesiastice.

 

Biserica Domnului lucrează sub energiile şi călăuza Duhului Sfânt. El este cel care face chemarea, pregătirea şi direcţionează toate activităţile bisericii la iniţiativa directă a lui Cristos (capul Bisericii). Cine îşi poate asuma o responsabilitate fără să fie ales de Cristos? Cine poate să înţeleagă o lucrare dacă nu este explicată de Duhul Sfânt?  

 

Sunt mulţi în bisericile noastre care, având o cunoştinţă intelectuală a Scripturilor, acumulată într-o şcoală teologică sau vreun seminar, îşi însuşesc o oarecare întâietate şi autoritate. În realitate, responsabilitatea fiecăruia în biserica lui Cristos sau în misiune depinde de alegerea Duhului Sfânt, nu a şcolii pe care ai terminat-o. Păstoria nu este o licenţă pentru administrarea vistieriei Domnului. Un ajutor spiritual şi cunoaşterea situaţiei financiare a bisericii este una din responsabilităţile de slujire, nu o responsabilitate de conducere.

 

2. Având în vedere că structura organizativă este diferită în lucrările lui Cristos, banul ajunge să joace un rol secundar. Dacă o companie nu poate exista fără capital, lucrările lui Dumnezeu există în ciuda lipsei de capital.

 

Înmulţirea pâinilor şi a peştilor sunt două exemple concrete în care o activitate misionară de proporţii excepţionale nu îşi are baza în capitalul de iniţiere a campaniei misionare. Încercând să copieze sistemul social în care trăim, mulţi îşi bazează strategia de misiune pe capitalul acumulat de la alţii.

 

Sistemul misionar în România, în mare măsură este un sistem corupt. Milioane de dolari învestiţi în misiune au fost risipiţi în comodităţi. A fi un misionar a devenit o ocupaţie şi nu un act de ascultare pe care Isus a poruncit-o la toţi ucenicii săi. Matei 28:19 scrie:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Este menţionat undeva în APENDIX că această lucrare este responsabilitatea misionarilor şi pastorilor? Erau ucenicii angajaţii lui Cristos? Cine a făcut regula ca misiunea la ţară să fie condusă numai de misionari plătiţi? Oare pilda ciobanilor plătiţi să nu ne învaţă nimic? Există slujbe cu plată şi fără plată în lucrarea lui Cristos?

 

Banul a corupt pe mulţi, altfel că lucrări şi biserici au dispărut din lipsa banilor, si nu de Cristos. Duhul Sfânt iniţiază o lucrare nu datorită posibilităţilor financiare de susţinere a lucrării, ci din necesitate spirituală de trezire, spre a da viaţă veşnică celor chemaţi înainte de întemeierea lumii. Cu bani sau fără bani, Evanghelia este predicată în toată lumea. Românul este responsabil la chemarea Duhului Sfânt să-şi evanghelizeze satele, comunele şi oraşele ţării. Nu America, nu Germania sau Anglia au această responsabilitate, eu şi fiecare ales al Domnului suntem responsabili de a vesti Evanghelia tuturor românilor din întreaga lume. Cu banii sau fără banii Americii, Evanghelia trebuie predicată.

 

3. Având în vedere că structura organizaţi-vă şi capitalul din lucrarea lui Dumnezeu sunt total diferite, trebuie scos în evidenţă responsabilităţile personale pe care fiecare membru le primeşte din partea Duhului Sfânt. Aşa cum am precizat anterior, responsabilităţile din biserica Domnului nu sunt împărţite de pastor sau de comitet, de o şcoală sau de un certificat de merit educativ.

 

Un studiu analitic al darurilor Duhului Sfânt şi importanţa fiecărui dar în contextul bisericii ar ajuta pe mulţi să înţeleagă mai bine principiul organizativ al lui Cristos. Lista darurilor Duhului Sfânt a fost dată nu pentru a ne ajuta în alegerea darurilor, ci în înţelegerea responsabilităţilor pe care un dar îl aduce unei persoane.

 

Dacă ne aducem aminte, lui Iuda Iscarioteanul i-a fost încredinţată vistieria. Petru ar fi fost cu mult mai calificat în contabilitate şi responsabilitate, având în vedere experienţa pe care a căpătat-o prin pescăria pe care o avea. Totuşi, Cristos încredinţează vistieria lui Iuda, fiind conştient de limitele naturale pe care le avea Iuda. Lui Petru nu i-a fost dat să fie responsabil şi de vistierie şi de restul lucrărilor evangheliste cu care a fost încredinţat de Cristos prin Duhul Sfânt.

 

În biserica lui Cristos responsabilitatea banilor nu a fost lăsată pe umerii pastorilor. Duhul Sfânt este cel care face alegerea celor care să răspundă de vistieria Domnului, care este o chemare specifică a unor credincioşi însărcinaţi de Duhul Sfânt, şi nu de conducerea unei biserici sau a unui pastor.

 

Pe parcursul a celor 3 ani de când misiunea Vox Dei şi-a început activităţile, am avut ocazia să fiu martor la o serie de atitudini şi concepte de misiune. Unele mesaje primite pe adresa misiunii au fost de genul:

„Fraţilor, plătiţi pe cineva să vă corecteze că ne facem de râs.........”

 

„Dragi fraţi, sunt traducător profesionist şi doresc să fiu plătit la preţul de România între 7-8 USD pe pagină. Corectarea şi editarea paginii necesită un preţ adiţional între 1-2 USD, în funcţie de dificultăţile limbajului folosit în traducere.......”

 

„Fraţilor........ am terminat filologia la limba engleză şi pot sa lucrez la o suma redusă între 3-4 USD pe pagină.......”

 

„Fraţilor..... pentru o aşa ofertă nu se merită să-ţi storci creierii la tradus lucrările apolegetice din primele secole. Cine citeşte aşa ceva? Eu nu îmi bat capul pentru ele........”

 

„Fraţilor..... avem nevoie de ajutor financiar ca să asigurăm un apartament, salariu şi asigurare medicală unui misionar şi familiei dânsului.....”

Dacă Petru, Ioan, Andrei şi restul ucenicilor ar fi cerut condiţii de cazare şi masă, nu ştiu cât de departe ar fi ajuns Evanghelia. Ori de câte ori am explicat faptul că misiunea Vox Dei nu câştigă nici un ban şi nu este sponsorizată de vreo biserică sau asociaţie, mulţi ne-au luat peste picior, sugerând să închidem misiunea dacă nu suntem în stare să plătim. Am explicat la câteva persoane faptul că nu câştig şi nu am nici un salariu, din contră, fiind un contribuitor financiar pentru activităţile misiuni. Au râs de mine ca şi cum le-aş fi spus o glumă.

 

Îmi aduc aminte de generaţia bunicilor mei care au lucrat fără să fi avut pretenţia de a fii recompensaţi. Obeadă Romulus şi-a dat o porţie din proprietatea sa ca să construiască o casă de rugăciune. El, copii şi toate neamurile lui au lucrat, cot la cot, pe banii lor, ca să zidească o casă de închinăciune Domnului. Dumitru Ştefan (bunicul din partea mamei) mergea în misiune doar cu banii de autobuz (fără sponsorizări din America sau de la alte bisericii), şi de multe ori numai cu biletul de dus fără să aibe bani de întoarcere. De multe ori am mers cu el fără bani de mâncare, fără să ştim dacă ne va invita cineva la masă. Pe timpurile vechi, când nu erau autobuze, se mergea pe jos, fie iarnă fie vară, ca să predice evanghelia prin satele Dobrogei. Fratele Marcu Nichifor pleca la gară fără bani de autobuz, Domnul îngrijindu-se de acest amănunt.

 

Generaţia trecută a evanghelizat în ciuda lipsei de sponsori şi bani de misiune. Fraţi şi surori împuterniciţi de Duhul Sfânt au fost trimişi pe jos din sat în sat să vestească Vestea Bună.

 

România nu are nevoie de misionari plătiţi, ci de Cristos!

 

Banul este o necesitate de existenţă a societăţii, însă nu a bisericii lui Cristos. Comercializarea bisericii este fructul unui sistem corupt in care banul asigură existenţă. Banul îşi are o importanţă aparte, însă nu centrală în existenţa Bisericii Sale.

 

Dragi pastori şi lucrători ai Domnului, nu vă lăsaţi înşelaţi asumând responsabilităţi financiare care să vă ruineze mărturia şi slujirea la care aţi fost chemaţi. Predicaţi, zidiţi şi slujiţi turmei lui Cristos.

 

Coram Deo!

horizontal rule

Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email! Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI. Aşteptăm scrisorile dumneavoastră la adresa Misiunii!

horizontal rule

sus

 

Ce este nou?

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!

 

  Înainte   

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate