Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Muzica Creştină

"opinii de lucrare şi practică"

 

 de Caius ben Obeada

 

În vara acestui an, misiunea Vox Dei a organizat șapte concerte muzicale creștine, folosindu-se de un ”laborator de lucru” în care am pus în practică vestirea mesajului Evanghelic prin cântare și mărturie personală. Împreună cu opt artiști și grupuri muzicale am fost în șapte localități, unde am cântat în piață, parc, la Căminul Cultural și la biserică. Prin acest laborator de lucru, am experimentat predicarea prin cântare și reacțiile la astfel de evenimente cultural creștine non-denominaționale.

 

Porunca de predicare a Evangheliei, de a face cunoscut mesajul lui Cristos nu a fost încredințată bisericii ci fiecărui copil a lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, indiferent de denominație și crez avem responsabilitatea mărturiei, a predicării mesajului prin metodele si darurile care ne-au fost încredințate. Unii sunt buni vorbitori și o pot face cu ușurință. Alții sunt scriitori și Domnul le-a dat aceasta îndeletnicire să scrie mesajul Evangheliei. Altora Domnul le-a dat darul de a cânta sau compune spre slava Sa, purtând mesajul Evangheliei prin cântare. Fiecăruia, Domnul a dat daruri și oportunități de slăvire și mărturie a credinței primite din partea Sa.

 

Misiunea Vox Dei a pus împreună o serie de muzicieni din țară care să experimenteze propovăduirea prin cântare și mărturie personală. Făcând acest lucru sa deschis un dialog și oportunitate de clarificare și înțelegere a rolului pe care muzica îl joacă nu numai în bisericile noastre, dar și în viețile noastre ca credincioși.

 

Sa spus și scris mult despre muzica creștină, mai ales a bisericilor Evanghelice. Unele dispute nu au fost dialoguri ci monologuri a unor opinii care au ajuns să fie privite mai mult ca niște porunci decât opinii și preferințe personale. Nu am să scriu despre incapacitatea unora de a înțelege rolul muzicii în biserică, și nici despre restricțiile impuse în bisericile noastre în ce privește muzica.

 

În baza cunoștințelor Scripturale, istorice și a experienței personale, doresc să deschid un dialog în ce privește muzica Creștină.

 

Ce este muzica?

 

O serie de definiții au încercat de-a lungul secolelor să explice acest fenomen pe care îl experimentăm în viața cotidiană. Gottfried Wilhelm von Leibniz scrie: ”muzica este un exercițiu matematic ascuns a sufletului, care nu știe ce numără.” De fapt, o corelație între matematică și muzică a fost susținută de secole. În epoca barocului, Bach a fost renumit pentru simbolismul numeric în compozițiile sale. În compoziția corală Pasiunea Sfântului Ioan, el folosește 5 note care să simbolizeze a cincea poruncă ”să nu ucizi”. Acest simbolism îl găsim și în alte compoziții a lui Bach care să reprezinte cele 10 porunci. (1)  

Dacă unii au folosit muzica ca un simbolism matematic în a reda sau scoate în evidență un mesaj, alții sau folosit de muzică ca un mod de comunicare în care au încercat să controleze societatea. În timpurile comuniste poezia și muzica erau folosite în lauda unui sistem superior capitalismului. Muzica și poezia erau cenzurate, controlând și sugerând o superioritate socială și culturală care nu exista. Muzica a jucat și joacă un rol deosebit în societate, muzica patriotică sugerând o dedicație patriotică față de țară și a bunurilor patrimoniale.

 

Scriitorul David Francis subliniază eforturile care sunt făcute de unele societăți în controlul absolut a acestui medium de comunicare pe care muzica îl oferă. El merge mai departe să susțină influența filozofică, de mișcare, spirituală, emoțională, cognitivă și de comportament pe care nici un alt mediu îl poate avea într-o societate. De fapt nu sunt mulți stimulenți care să poată avea așa o mare varietate influențială a omului cum muzica o poate avea. (2)

 

Mai mult de atât, muzica devine o terapie emoțională, mintală și sufletească pe care o vedem folosită în societate de milenii. Pe paginile Biblie îl vedem pe David cântând cu harfa să-l calmeze pe împăratul Saul. În spitalele Americane muzica este folosită ca terapie imediat dupa ieșirea din sala de operație. Muzica este un fenomen inexplicabil cu capacități de uzanță extraordinare, ne-explicabile în efectul pe care îl are în viața omului.

 

Muzica bisericească

 

Dacă nu am putut da o definiție a ceea ce este muzica, nu înseamnă că nu putem vedea efectul și folosința acestui mod de comunicare unic în societate. Muzica bisericească nu este un discurs care să fi început în generația noastră sau cea trecută. Muzica bisericilor a fost și este o controversă de secole, daca nu de la începutul existenței bisericii lui Cristos. Tradiția și muzica au jucat un rol deosebit în istoria creștinismului, în multe cazuri creând controverse de stil și înțelegere.

Evanghelistul Matei ne confirmă practica de a cânta chiar din timpul Domnului Isus când ne scrie:

 

”După ce au cântat cântarea, au ieşit în muntele Măslinilor.”

Matei 26:30

 

Noul Testament confirmă cântatul imnurilor la Cină, un lucru practicat de însuși Isus Cristos. Istoria Creștinismului ne confirmă prin scrierile lui Clemnt I, Tertulian, Sfântul Atanasiu această practică mai târziu în biserica primară. (3) Nu știm genul de muzică, însă muzica a jucat și joacă un rol important în viața bisericească și a credinciosului.

 

Apostolul Pavel învăța biserica din Efes să folosească muzica la întrunirile lor.

 

”Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.”

Efeseni 5:19

 

Nimeni nu a putut să identifice genul sau stilul muzical a bisericii primare. Unii cercetători în domeniu susțin că biserica ar fi împrumutat genul muzical iudeu a sinagogilor din primul secol. Dacă am încerca să căutăm genul și muzica sinagogală din primele secole am descoperi că nu exista, iar ceea ce avem sunt referințe la niște date mult mai târzii. Rabinii zilelor noastre nu au putut identifica muzica iudaică a primelor secole.  

 

Știm din scrierile părinților bisericii că liturghia a jucat un rol important în biserica primelor secole. În secolul patru sfântul Augustin făcea următoarea remarcă: ” Când sunt mişcat de vocea celui care cânta mai mult decât cuvintele cântate, mărturisesc că am păcătuit." (4)

 

Prin secolul 9 apare muzica Gregoriană folosită și astăzi în biserica Catolică. Un stil de muzică păstrat cu rigiditate de Biserica Catolică considerat a fi sacru. În secolul 16, Martin Luther scrie:

 

” Noi ar trebui să lăudăm pr Dumnezeu cu cuvinte și muzică, în mod deschis proclamând Cuvântul lui Dumnezeu prin muzică... cine crede cu sinceritate nu poate să tacă. Dar, cu bucurie și bunăvoință trebuie să cânte și să spună despre El pentru ca alții să  vină și să audă. Si cine nu vrea să cânte și să vorbească despre El arată că nu crede.” (5)  

 

De la Luther până la noi muzica a evoluat și continuă să evolueze la un ritm care ajunge să fie insuportabil pentru unii, iar o adiere pentru alții. Dacă în secolele trecute se punea problema muzici în contextul bisericesc, în zilele noastre ajungem să punem sub semnul întrebării uzanța muzicii în viața cotidiană a creștinului. Ce muzica este acceptabilă și ce muzică este de condamnat, luând în considerare vântul lumesc care adesea bate prin viețile și bisericile noastre.

 

Dintr-o perspectivă personală și preferențială rămân la opinia că muzica bisericilor noastre trebuie să aibe un caracter special de laudă, sacramentală, o muzică care să unească pe tineri și bătrâni la o laudă comună în fața Creatorului. Dacă vrem ca adunările noastre să creeze o părtășie specială de unitate cu Creatorul, trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne unească în cântare și mesaj în fața lui Dumnezeu.

 

Datorită unicității de identitate pe care fiecare adunare o are, ceea ce este acceptabil într-o biserică cu o populație demografică mai tânără sar putea să nu fie acceptată în una în care majoritatea este mai bătrână mai înaintați în vârstă. Nu șabloanele bisericești ne vor salva adunările, ci unitatea Duhului în fața lui Dumnezeu chiar și în cântare. Nu putem separa adunarea sfinților în clasici și progresiști sau liberali. Caracteristica Bisericii lui Cristos este unitatea. Unitatea de cuvânt și muzică trebuiesc să fie rezolvate prin umplerea cu Duhul Sfânt.

 

Nu orice muzică poate fi considerată a fi muzică corespunzătoare actului de laudă comun.

 

Dr. Frank Garlock scrie despre muzica sacră: "contrar opiniei publice, muzică sacră nu este pentru divertisment. Muzica creștină este în primul rând un vehicul pentru lauda Domnului." (Music In the Balance)

 

Trebuie înțeleasă idea și conceptul laudei comune, în care ca adunare ne închinăm Domnului prin cântare. În opinia mea, aici trebuie să fim atenți să nu împingem nota spre dezbinare, certuri și ruperi de biserici. Bisericile Baptiste sunt independente, însă nu și independente de Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață unitate, fiind atenți să nu facem pe cei mai mici să cadă în ispită și păcat. Este o linie separatoare care ne desparte de lume, care ne ține uniți în harul Sau.

 

Genul și stilul muzical pot fi pricini de păcătuire, pedepsite de Dumnezeu cu severitate.

 

Rolul muzici în viața credinciosului

 

Ca credincioși conservativi, avem mare greutate să înțelegem și să acceptăm o diversitate în muzică. Pentru unii nu exista alt fel de muzică acceptabilă decât muzica sacră, a imnurilor bătrâne cu care unii sau născut. De exemplu, în generația trecută muzica fratelui Moldovan nu era acceptată în biserică, ea fiind cântată la grupurile de tineret, așa cum și în generația mea o serie de cântări nu au putut fi cântate în biserică datorită stilului și ritmului în care erau cântate.

 

Există o ipocrizie eclesiastică în ce privește muzica, unii păstori în a satisface cerințele majoritare s-ar preface că sunt clasici în orientare muzicală, ca și cum ar asculta numai muzică clasică. Ce ai spune dacă te-ai urca în mașina fratelui păstor să descoperi că și el ascultă muzică ușoară la fel ca și oameni lumești din bisericile noastre?

 

Datorită presiunilor și politici bisericești, mulți ajung să trăiască o viață dubla a unei manifestări care ar reda o seriozitate și sfințenie deosebită. Eu aș pune următoarele întrebări fiecăruia care citește aceste rânduri:

 

-          Dacă ai merge la plajă, ai merge la costum cu cravata sau în slip?

-          Dacă tot ești pe plajă, îți pui sarmale să mănânci sau ceva mai ușor pentru că ești la plajă?

 

Șabloanele create ajung să joace un rol detrimental vieții creștine. Cum ați vedea înaintașii noștri la ședințele comunității Baptiste Europene cu bere la masă? Ne-am creat niște imagini pe care nu le putem distruge cu ușurință fără să nu ne distrugă și pe noi.

 

La unul din concertele susținute în piață, a venit un bătrân să mă întrebe dacă nu îmi este rușine de circul pe care îl facem. Am fost întrebat dacă nu îmi este frică de Dumnezeu să facem așa ceva în piață. Împreună cu 3 artiști si formațiile lor făceam Evanghelizare prin cântare și mărturie personală. În acest context am fost întrebat dacă nu îmi este frică de Dumnezeu în ceea ce facem.

 

În aceiași zi, la același program muzical, un alt bătrân vine și să-mi mulțumească că am ieșit dintre ziduri.

 

Fiecare dintre noi avem plăceri diferite  în viață. Unora le place friptura pe când la alții sarmalele. Unora le place Coca-Cola pe când la alții Pepsi. Unora le place muzica ușoară pe când la alții muzica populară. Dumnezeu ne-a creat cu o diversitate ne-explicabilă. Unii dintre noi ne-au plăcut soții brunete, la alții blonde sau șatene. În acest context al diversității unii vin să ne pună un șablon și să ne facă pe toți la fel sub amenințarea de a fi lumești dacă nu ne conformăm șablonului.

 

Oare biserica lui Cristos să fi fost făcută sub un tipar uman în care să ne alegem noi ce muzică este acceptabilă și care nu este?

 

În vara asta am aflat de un grup rock care au primit pe Cristos în viața lor. Biserica foarte mulțumită de această schimbare, totuși nu au pot să cânte în biserică pentru că erau prea tatuați. Ce legi aplicăm în bisericile noastre care ne dau dreptul de conducere și judecată, punând deoparte legea dragostei lăsată de Dumnezeu?

 

Muzica joacă un rol important în viața bisericii și a credinciosului. Trebuie făcut atenție la opiniile proprii care desconsideră principiile duhovnicești în care Cristos este Capul, Duhul Sfânt este cel care creează unitatea și funcționalitatea adunării ca un trup viu în lauda și perpetuatoare a credinței până la venirea Sa.

 

În următorul articol voi încerca să abordez muzica în viața credinciosului, a mijlocului de comunicare a mesajului Evangheliei prin cantare. Ce este acceptabil si ce nu este în modul de laudă și propovăduire a Cuvântului.

 

Coram Deo! Shalom!

 

Referințe:

1.       Arithmetic of the Soul - by Joanne P. Cavanaugh http://www.jhu.edu/~jhumag/0298web/math.html

2.       The Powerful Role of Music in Society http://musicmagic.wordpress.com/2008/07/10/music-in-society/

3.       Gregorian Chant - Apel, p. 74.

4.       REFORMING MUSIC - by Peter Hammond http://www.babylonforsaken.com/reformingmusic.html

5.       Ibid 4

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate