Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 NOSTRA AETATE
 


Octombrie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

"TOTUS TOUS" - COMPLET AL TĂU

de Caius Obeada

 

  

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox Dei

Cum timpul ne fuge de sub picioare:

Ne-născut MÂINE, şi mort IERI”

Edward Fitygerald 1809-1883

 

Acum două luni contemplam la tragediile prin care au trecut unele biserici din România. Inundaţii, alunecări de teren, case distruse, oameni care şi-au pierdut viaţa, durere şi necazuri în multe familii. Acum o luna uraganul Katrina a produs devastări care au ajuns să fie unice în istoria Americană. Sate, comune şi oraşe şterse de pe faţa pământului, până şi cimitirele şi-au pierdut coşciugele, lăsându-le să plutească pe apele năvălitoare.

 

Cu câteva zile în urmă ar fi trebuit sa trimit acest articolul pentru editare, însă am avut o rezervă şi am început să fac unele revizii. În această perioada am primit vestea bună (pentru mine şi mai puţin plăcută pentru alţii) că mătuşa mea, Norica Crăciun, plecase la Domnul, ceea ce a făcut să întârzii cu încă câteva zile terminarea şi scrierea ultimilor gânduri. Am ajuns să contemplez la unele aspecte suplimentare pe care creştinul are trebui să le înţeleagă referitor la conceptul morţii. 

 mătuşa şi familia ei

În viaţa fiecărui om cel puţin doua evenimente sunt incontrolabile voinţei şi ingenuităţii umane: MOARTEA şi NAŞTEREA. Cine poate să controleze aceste evenimente? Cine este acela care să-şi fi programat naşterea sau moartea? Sunt unii care şi-au facilitat moartea datorită unor factori iraţionali voinţei de viaţă. Sinuciderile sunt momente extreme în care o persoană îşi ia viaţa în exasperare, şi în afara unei normalităţi intelectuale.

 

Aceste rânduri încearcă să trateze pe scurt conceptul morţii în viaţa de zi cu zi, „pasul veşniciei” pe care fiecare om îl face, indiferent de înţelegerea sau credinţa pe care o are. Creştin, Musulman, Budist sau Hinduist, fiecare face pasul eternităţii.

„Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din locuinţa morţilor? (Psalm 89:48)

Moartea este o realitate a vieţii. În fiecare zi mii de oameni fac pasul veşniciei, în diferite circumstanţe, unii intrând în „fericirea Tatălui” alţii intrând în „condamnarea veşniciei”. Prea puţini sunt cei care îşi cunosc destinaţia, însă sunt mulţi care ajung să-şi ascundă îndoiala.

 

Casele funerale din America sunt specializate în a ascunde tristeţea şi rămăşiţele carnale care sunt lăsate în urmă. Un mare microbist al echipei de fotbal american Stellers, pentru priveghe, familia a făcut un aranjament prin care casa mortuară a trebuit să aranjeze o cameră amenajată cu fotoliul personal al decedatului, televizor cuplat la un video, şi scaune adiţionale, unde vizitatorii au putut viziona partidele de fotbal a echipei Stellers, împreună cu mortul care stătea liniştit fără viaţă pe fotoliu său preferat. 24 de ore în continuu, mortul a stat nemişcat pe fotoliu său preferat, vizionând partidele de fotbal.

 

Ce este moartea?

 

Ideea de moarte in Scriptura include moarte:

 

bullet

Fizică

bullet

Spirituală

bullet

Eternă

 

Moartea fizică în Scriptură include ideea unei separări a corpului de suflet. Nici un verset nu reprezintă moartea a fi drept o anihilare completă a omului. Viaţa şi moartea nu sunt două opoziţii, cum ar fi bine şi răul, sau alb şi negru. Dumnezeu nu anihilează nimic în creaţia Sa, iar moartea nu este o terminare a existenţei umane, ci o separare a relaţiilor naturale a vieţii. Viaţa şi moartea sunt doi factori, moartea fiind o tranziţie dintr-o existenţă materială în una spirituală. Teologul german Berkhof scrie:

„Viaţa şi moartea nu sunt opuse una cu alta cum ar fi existenţa şi ne-existenţa, dar sunt opuse numai ca moduri diferite de existenţă.”

Este greu să definim ce este moartea, însă poate fi înţeleasă ca o separare. Aşa cum păcatul este o separare faţă de Dumnezeu, moartea fizică este o separare a trupului faţă de suflet.

 

Acest act de separare este o experienţa obligatorie a fiecărei fiinţe umane care a trăit vreodată pe acest pământ. Unii merg spre prea-fericirea veşniciei cu Dumnezeu, pe când alţii merg spre condamnarea veşniciei. Pentru unii, pasul veşniciei devine o realitate mai devreme, pe când alţii ajung să se bucure de o viaţă lungă şi îmbelşugată.

 

Ce se întâmplă când oamenii mor?

 

I. Sufletele credincioşilor merg imediat în prezenţa lui Dumnezeu.

„Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” – Luca 23:43.

 

„Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul” – 2 Corinteni 5:8.

 

„Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine” – Filipeni 1:23.

Înainte de a face cunoscut adresa necredincioşilor, trebuie să fac o paranteză şi să explic 3 concepte greşite referitor la plecarea imediată a credincioşilor în prezenţa lui Dumnezeu. Trei teorii şi învăţături dogmatice au rătăcit pe mulţi, cei rămaşi în viaţă ajungând să facă o serie de ritualuri şi practici ne-biblice.

 

  1. Biblia nu învaţă doctrina Purgatoriului. Biserica Catolică justifică existenţa acestei doctrine bazată pe textul din 2 Macabei 12:42-45 unde scrie:

 

„42. Si întorcându-se la rugăciuni, s-au rugat pentru păcatul ce s-a făcut, ca de tot să se şteargă. Iar viteazul Iuda a îndemnat mulţimea să se păzească fără de păcat, văzând cu ochii cele ce s-au făcut pentru păcatul celor care mai înainte au căzut. 43. Şi strângând bani după numărul bărbaţilor care erau cu el, doua mii de drahme de argint a trimis in Ierusalim, să se aducă jertfa pentru păcat. Foarte bun si cuvios lucru pentru socotinţa învierii morţilor! 44. Ca de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, desert şi de râs lucru ar fi a se ruga pentru cei morţi. 45. Şi a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus.”

 

Cristos a fost destul de clar când a spus „astăzi vei fi cu Mine în rai”. Biserica Catolică s-a folosit de această doctrină pentru beneficiu financiar, vânzând certificate de intrare în rai.

 

  1. Biblia nu învaţă doctrina „adormiri sufletelor”. Unii Anabaptişti la începutul Reformei au învăţat această idee, pentru că Biblia face referinţă la moarte ca o „adormire” (Matei 9:24, 27:52, Ioan 11:11, 1 Corinteni 15:6, 18, 20, 51, 1 Tesaloniceni 4:13, 5:10) În zilele noastre Adventiştii susţin şi apără această doctrină cu stricteţe.

 

  1. Biblia nu învaţă să ne rugăm pentru morţi. Biserica Ortodoxă, la fel ca şi cea Catolică încurajează rugăciunea pentru morţi. Ideea beneficiului spiritual pe care rugăciunea o poate avea pentru cei care au murit, este bazată pe textul din 2 Macabei pe care l-am citat mai sus. Nici un exemplu Biblic nu poate justifica rugăciunea pentru morţi. Cristos, Pavel şi restul apostolilor încurajează rugăciunea pentru cei vii, şi nu pentru cei care au plecat în veşnicie.

 

II. Sufletele necredincioşilor merg imediat la pedeapsa veşnică. În Luca 16:24-26 găsim scris:

„Şi a strigat: „Părinte Avraam, fie-ţi milă de mine, şi trimite pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”

 

„Fiule” i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, ti ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.

 

Pe lângă acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.”

Teologul Wayne Grudem răspunzând la întrebarea „De ce mor Creştini?” scoate în evidenţă 5 puncte importante de reţinut:

 

1.    Moartea nu este o pedeapsă pentru credincioşi. (Romani 8:1, 1 Corinteni 11:30, 32)

2.    Moartea este rezultatul final a celor care trăiesc într-o lume decăzută. (1 Corinteni 15:26)

3.    Dumnezeu foloseşte experienţa morţi ca sa completeze sfinţirea noastră. (Romani 8:28)

4.    Experienţa morţii completează uniunea noastră cu Cristos. (Romani 8:17, 1 Petru 4:13, 2:21)

5.    Ascultarea noastră faţă de Dumnezeu este mult mai importantă decât prezervarea vieţilor noastre. (Fapte 21:13, 25:11, 20:24)

 

Spiritul acestei lumi a făcut ca moartea să fie descrisă în cele mai întunecoase imagini, aducând spaimă si groază chiar şi a credincioşilor. Am cunosc credincioşi care au ajuns să le fie frică de moarte sau de circumstanţele prin care ar fi putut pleca la Domnul.

 

Călcat de maşină, strivit de autobuz, ars in casă sau înecat, acestea nu sunt decât circumstanţe temporale, de tranziţie. Ceasul plecări la veşnicie este fixat de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, aşa că pentru un credincios este mult mai important o pregătire spirituală a momentului în care se întâlneşte cu Creatorul Universului, decât o preocuparea materială de prezervare a bunului trupesc.

 

mătuşa mea care s-a dus la DomnulEşti pregătit să întâlneşti pe Creatorul tău? Mătuşa mea a plecat la Domnul. Unde este destinaţia ta? Trăieşte fiecare zi ca şi cum ar ultima zi pe acest pământ. Îmbrăţişează-ţi familia zilnic, lasă rânduială în casă, nu-ţi lăsa familia pe stradă, nu poţi lua nimic cu tine, aşa că fi sigur ca familia sa-ţi cunoască afacerile şi aranjamentele făcute în ascuns.

 

Domnul nu face avansuri, şi nu trimite telegrame de pregătire. Fi gata ca la orice pas sa-ţi fie ultimul pas pe acest pământ. Ultimele cuvinte pe care Papa de la Roma le-ar fi spus pe patul morţii au fost: „TOTUS TOUS!” – CU TOTUL AL TĂU! Din păcate această afirmaţie a fost făcută cu referinţă la Fecioara Maria şi nu la Dumnezeu. Eşti pregătit să spui TOTUS TUUS?

 

Coram Deo!

 

PS. Acest articol este dedicat mătuşei Norica, care la 53 de ani după un cancer dureros, Domnul a găsit cu cale să-i înlesnească durerea, chemând-o la El. Slavă Domnului care ne va chema pe fiecare în ceata Sa.  

horizontal rule

Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email! Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI. Aşteptăm scrisorile dumneavoastră la adresa Misiunii!

horizontal rule

sus

 

Ce este nou?

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!

 

  Înainte   

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate