Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Muzica un mod de comunicare a Evangheliei

 

 de Caius ben Obeada

 

În acest articol încerc să expun câteva criterii importante în înțelegerea și folosirea muzicii nu numai în contextul Bisericii dar și al Evanghelizării. Pentru a explica muzica, am decis să asociez muzica cu un medicament. Lucrând în mediu medical am ceva experiență și cunoștință în materie, si am sa mă folosesc de exemplul medicamentelor. Muzica are o caracteristică de alinare și calmare psihologică, așa cum și medicamentele care ne sunt prescrise de doctorii noștri.

 

Aceste medicamente sunt găsite pe piață sub mai mult forme: pastile sau tablete, lichide pentru uzanță bucală sau injecții intramusculare/perfuzii, sau alifii. Mai sunt și alte forme, însă mă reduc la 4 feluri de medicamente. Pastilele sunt date celor care pot înghiți sau care pot lua medicamente pe cale bucală. Durata efectului, adică a timpului de așteptare până când aceste medicament începe să-și facă efect poate să fie chiar și până la o ora, depinzând de metabolismul fiecăruia. Injecțiile intramusculare sunt mai dureroase, mulți fugind de siringi si de durerea imediata cauzata de injecţie, de multe ori experimentând arsuri locale pe durata infuziei medicamentului în muşchi. Aceste medicamente își pot începe efectul până la 15 minute după infuzie, cea ce ajuta pe mulți să scape de durere în termeni mai repezi decât cei care iau medicamente pe cale bucală. Medicamentele care sunt date prin perfuzie nu se simt și au o acțiune rapidă de eliminare a dureri. În ce privește alifiile, sunt folosite numai pentru un ajutor de natură locală.

 

Muzica este ca un medicament care trebuie să ia în considerare starea pacientului. Nu toți pot lua medicamente pe cale bucală și nu toți pot avea perfuzii să fie ajutați în evitarea durerilor corporale. Din această cauză în fiecare generație găsim cei care nu pot lua nici o pastilă fără să ascundă pastila în mâncare, și sunt puțini care preferă să primească o injecție, înfricoșați de siringă. Datorită acestui fenomen natural de frica în abordarea durerilor prin medicamente, pentru mulți le este dificil să abordeze și subiectul muzicii în viața credinciosului și a bisericii.

 

Muzica bisericească

 

Nu toate medicamentele sunt bune pentru orice durere si nu orice tip de medicament poate fi administrat să aibe un efect imediat. În primul rând trebuie să ajungem la un numitor comun la rolul muzicii în biserică. Cred că toti sunt de acord în ce priveste rolul muzicii, la acel aspect al închinării când copii lui Dumnezeu se prezintă în fața cerurilor și a Lui Dumnezeu în cântare. Muzica a fost parte integrală în aspectul de laudă și închinare la Templu. Aici găsim cor și orchestră cu compoziții speciale de închinare în fața lui YHWH. Nu cred că mai este necesar să argumentez acest aspect care este așa de ușor de identificat pe paginile Bibliei.

 

Sinagoga continuă o tradiție muzicală prin încorporarea laudei și închinării prin cântare comună. Cercetătorii rabinici nu au putut să identifice stilul muzical din secolul unu, depinzând mai mult de scrierile din secolul 4 și mai tarziu. Datorită acestui fapt nu se poate identifica cu certitudine stilul de muzică a sinagogilor din timpul lui Cristos. Un lucru cert era în deosebirea muzicii rabinice de sinagogă și cea de petreceri și celebrări care implicau dansuri folclorice, dansuri care tradiția le-ar fi păstrat și în zilele noastre. În acest context, mesianicii zilelor noastre încă folosesc dansuri folclorice în sărbătorile lor. Muzica din Templu nu era folosită la întrunirile de obște evreiești, muzica de la Templu purtând o caracteritică sacră, cântată numai de preoții sfințiții pentru serviciile Templului. Muzica de la Templu și muzica din sinagogă au avut genuri muzicale diferite. Muzica folcloristică evreiască având un alt stil, în care dansurile erau o manifestare personală de laudă lui Dumnezeu, așa cum și David a făcut-o pe străzile Ierusalimului.

 

Tradiția evreiască a murit odată cu transformarea biserici de la o adunare cu majoritate Mesianică (evreiască) la una a neamurilor, unde mii de noi credincioși din întreaga lume ajung la credința Mântuirii în afara contextului cultural evreiesc. Influențele culturale locale au jucat un rol deosebit în transformarea stilului de laudă și închinare a fiecărei biserici.

 

Un verset care a jucat un rol important în păstrarea identității Creștine a fost și este pasajul din Romani 12:2

 

”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

 

Acest verset a fost invocat cu strictețe de fiecare lider bisericesc din generație în generație, încercând să separe identitatea bisericii de ”chipul veacului” fără să explice mai exact ce a vrut să spună Pavel prin acest pasaj. Ce restricții au fost puse bisericii Domnului ca să se separe de restul lumii. Cu toate că versetul face referință la un aspect personal de înnoire a minții, biserica la folosit și în contextul de practică de deosebire față de practicile păgâne.

 

Ca să înțelegem ce stil de muzică este adecvat închinării va trebui să înțelegem care sunt caracteristicile închinării. Într-un mod destul de simplu, păstorul Alvin A. Craig scoate în evidență cele 5 caracteristice a unei închinări adevărate:

 

1.            O conștiință clară

2.            Umilință

3.            O adevărată relație cu Dumnezeu

4.            CristoCentric

5.            O inimă continuă de închinare (1)

 

Muzica joacă un rol important în închinare creând o unitate de părtășie în Cristos. Din acest motiv nu orice muzică poate să unească o adunare, și nici orice stil muzical ar putea să producă această unitate de închinare. Din acest motiv trebuie luat în considerație câteva lucruri:

 

- Fiecare biserică își are o identitate aparte care nu poate fi reprodusă.

- Fiecare biserică este condusă de Duhul Sfânt în funcție de nivelul spiritual la care o adunare ajunge.  

- Fiecare biserică își are o identitate demografică, calificându-se a fi cu predominanță tânără sau mai bătrână, care ajunge să influențeze și stilurile muzicale folosite la închinare.

 

Duhul Sfânt nu folosește șabloane ci cizelează fiecare biserică după nevoile ei în executarea planului pregătit din veșnicii în predicarea și expunerea Evangheliei. Dacă într-o biserică mai tânără stilul de închinare muzical este mai contemporan, alte biserici ar putea să folosească mod de închinare tradițional prin imnuri de laudă folosite de înaintașii noștri. Nu este o regulă și nu se poate fixa cu strictețe ce este admisibil și ce nu este atâta timp cât Duhul Domnului guvernează Biserica, unde capul Bisericii este însuși Cristos.

 

Se pare că ne-am obișnuit să dăm directive și să conducem bisericile după punctul nostru de vedere ci nu a Duhului Sfânt. Criticile de stiluri de închinare ar trebui oprite și judecat un pom după roade ci nu opinii personale. Au fost și sunt biserici care au fost catalogate ca liberale, unde orice muzică merge. Nu noi suntem cei care v-om răspunde de acțiunile unei adunări sau alta în ce privește modul de închinare, ci Cristosul care este Capul și boss-ul fiecărei adunări ar trebui să fie în control și în acest aspect formal de laudă și închinare.

 

Trebuie să fim foarte atenți să nu devenim capurile bisericilor unde Cristos bate la ușă să intre, iar noi în încăpățânarea noastră să întârziem venirea sau intrarea Sa în biserica Sa. Se pare că multe adunări au făcut apel la un stil de muzică din generațiile trecute care într-un mod mai simplu ajunge să unească pe toți la închinare. Din punct de vedere personal, muzica de închinare din bisericile noastre trebuie să păstreze o sanctitate și reverență, un stil de muzică sacră care încă reușește să unească pe tineri și bătrâni la închinare.

 

Nu aș putea să dau directive sau să influențez stilul muzical care ar trebui folosit la închinare, punând deoparte influența și inspirația Duhului Sfânt pentru o adevărată închinare. Lăsa-ți pe Duhul Sfânt să unească pe mic și mare și să inspire în cântare pe toți spre slava Sa. Muzica ar trebui să unească pe toți la închinare ci nu să blocheze dorința și necesitatea închinării împreună cu sfinții adunării la care am fost chemați să slujim.

 

”Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 10:32

 

Acesta este un alt verset cheie care ar trebui să ne ajute în selectarea muzicii și genului adecvat laudei și închinării în adunările noastre. Genu și stilul de muzică introdus în adunarea noastra este și provoacă discordii și motive de păcătuire? Încercăm să-i modernizăm pe bătrânii adunărilor noastre forțându-i să accepte muzica și stilul care ni se pare nouă că este mai atrăgător celor din afara bisericilor?

 

Adunarea sfinților nu este un club social care să ne dea o platformă în care să ne arătăm destoinicia muzicală, sau care să ne permită lansarea genului și muzicii care ne place nouă. Atâta timp cât adunarea sfinților este o părtășie divină între robii lui Cristos cu divinitatea, în prezența vie și reală a Cristosului, nu ce ne place nouă are prioritate ci cea ce Duhul Domnului ne inspiră pe noi toți în închinare.

 

Se pare că noi Baptiștii am uitat istoria care ne-a caracterizat prin unitatea Duhului în alegerile organizative bisericești. Pe vremuri, unitatea membrilor purta o greutate în alegerile sau schimbările necesare adunării sfinților. În zilele noastre ne-am obișnuit să plătim pe alții să decidă pentru noi, abandonând practicile înaintașilor noștri în necesitățile de schimbare oranizativă în care chemam Duhul Domnului să ne dea călăuza necesară.

 

Aplicarea învățături lui Pavel prin textele din Romani 12:2 și 1 Corinteni 10:32 sunt un bun început în ajutorarea direcție muzicale pe care o adunare vrea să o ia. Adunarea lui Cristos nu este o organizație care are la conducere o pătură eclesististică în care deciziile să fie făcute numai la nivel pastoral sau de comitet. Cristos este Capul și Duhul Sfânt este însărcinat în ajutorarea înțelegerii voii Sale prin Cuvântul Său.    

 

Muzica în contextul Evanghelizărilor

 

În primul rând trebuie clarificat că modul de vestire a Evangheliei este prin Cuvânt. Dacă Dumnezeu ar fi ales ca Evanghelia să fie cântată în vederea propovăduirii Mântuirii, cu siguranță că primii Evangheliști ar fi fost muzicieni. Mântuirea vine în urma auziri Cuvântului:

 

”Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”

Romani 10:17

 

Predicarea Evangheliei produce o înnoire a minții, o transformare producătoare de Mântuire. Muzica nu este o înlocuire a metodei de predicare ci un ajutor care deschide oportunitatea vestiri Evangheliei. Muzica joacă mai multe roluri, însă nu înlocuiește modul de vestire a Evangheliei. În Evanghelizare, muzica poate juca următoarele roluri:

 

- Pregătește sufletul și mintea pentru mesajul Evangheliei

- Aduce mărturie Dumnezeului căruia ne închinăm

- Devine o mărturisire de credință

- Devine un mod de închinare pe limbajul audienței

 

Încercând să fim obiectivi în fața problemelor zilelor noastre a neputinței de organizare a unor Evanghelizări pe șablonul tip Billy Graham, se poate scoate în evidență cel puțin două motive pentru care Evanghelia nu reușește să atingă inimile celor fără Cristos:

 

1.            Se face pe o limbă necunoscută audienței, pe un limbaj strict pocăit

2.            Nu se ia în considerare cultura și necesitățile celor la care este prezentată Evanghelia (2)  

 

Cristos nu ne-a spus să aducem la biserică pe oameni, ci ne-a poruncit să mergem și să propovăduim Evanghelia. În timpurile comuniste predicarea Evangheliei se făcea cu predominanță prin biserică. Programe de Evanghelizare erau făcute în contextul programelor și serviciilor divine din bisericile noastre. Am scăpat de comunism, totuși practica de organizare a programelor de Evanghelizare în contextul unor programe speciale în bisericile noastre continuă. În zilele noastre am ajuns să vedem o neputință în organizarea unor Evanghelizări în bisericile noastre, multe organizări devenind falimentare în care nici membri bisericilor noastre au ajuns să refuze participarea la serile de Evanghelizare.

 

Totuși Scripturile și istoria Creștină ne aduce aminte de practicile înaintașilor noștri care au ieșit dintre ziduri să predice cu putere Evanghelia Mântuiri. Urmărind strategia apostolului Pavel la Atena putem observa doua lucruri importante:

 

1.            Pavel deschide discursul cu o observație personala a religiozității localnicilor. Deschide discursul cu ceva comun ca să-i direcționeze spre Cristos.

2.            În loc să-i chema pe localnici la sinagogă, se duce la Areopag, se duce în mijlocul lor cu Evanghelia.(3)

 

Nu am să scriu despre metodele de Evanghelizare, dar am să mă folosesc de exemplul lui Pavel să scot în evidență două necesitați de uzanță a muzicii Creștine în contextul Evanghelizărilor:

 

- muzica trebuie să fie pe limbajul și un stil acceptat audienței pentru care este compusă

- muzica trebuie să iasă dintre pereții bisericilor noastre, nu într-o extremă a unei indecențe spirituale, dar pe un stil și limbaj fără compromis să aducă mărturie credinței în Isus Cristos

 

Cu câțiva ani în urmă am organizat un festival prin care să ne facem cunoscuți audienței cine suntem, ce credem și ce cântăm. Am explicat că acest festival nu este o Evanghelizare pe șablonul cunoscut, ci este o mărturie prin cântare a cine suntem. Mai multe grupuri au fost invitate și explicat cea e încercăm să facem. Prin acest festival am participat nu la un concert muzical Creștin cum ne propusesem ci la o repetare a unui mesaj de chemare la Cristos cântat de 4 formații ca și cum am fi fost la biserică.

 

Pe o perioada de 3 ore jumate am bombardat audiența cu același mesaj de chemare. Am vorbit cu cei care au fost la festival si mi sa reproșat că noi nu suntem sinceri prin modul în care ne prezentăm. Noi chemăm la concert și de fapt facem Evanghelizare, folosindu-ne de formații și muzică să păcălim audiența. O critică și o acuzație pe care nu am putut să o apăr. Multe biserici au organizat concerte cu intrare liberă sperând să umple sălile cu ”nepocăiții” săi evanghelizeze. Acum deja este extrem de greu să mai inviți pe cineva la concert pentru că le este frică să participe la o bombardare a credinței lor și chemare la Cristosul pocăiților.

 

Aceste abuzuri de dezinformare ne-au creat niște ziduri și imposibilități de lucrare în contextul programelor de Evanghelizare. În această vara misiunea Vox Dei a organizat 7 concerte in 7 localități. Ne-am folosit de muzică să aducem o mărturie a credinței noastre și a muzicii pe care o cântăm și ascultăm noi pocăiții. NU am adus vorbitori, ci din membri formațiilor prezente au adus mărturii persoanele a schimbări care sa produs în inimile lor și de ce astăzi cântă spre slava Sa.

 

Aceste concerte nu au putut înlocui și nu vor putea înlocui vestirea Evangheliei prin cuvânt, însă aduce o mărturie pe un limbaj care este cunoscut prietenilor noștri, pe un stil de muzică acceptabil audienței și care nu compromite cine suntem și ce facem spre slava Sa. În acest context muzicienii noștri și-au dat seama de necesitatea unui schimb de stil muzical și de mesaj pe care noi nu îl folosim în bisericile noastre. Am ajuns să înțelegem necesitatea adaptării pe care Isus și apostolii au făcut-o în predicarea Evangheliei în piețe și locurile unde au ajuns să fie expuși în afara zidurilor sinagogii.

 

Muzica joacă un rol important în programele de Evanghelizare, însă totul își are un locul și o modalitate. Așa cum la plajă nu mergem la costum, nici în piață nu vom putea merge cu o muzică tipică serviciilor noastre duminicale. Când mergi pentru prima data cu o muzică bisericească poate că audiența te va asculta din curiozitate, însă curiozitatea moare repede și mesajul muzical ajunge să fie respins. Duhul Sfânt produce originalitate în prezentarea muzicală și mesaj. Din acest motiv dependența de prezența Duhului Sfânt în viața muzicianului Creștin este extrem de importantă.

 

Evanghelizările sunt produsul muncii preparatoare a Duhului Sfânt în care muzicianul joacă un rol minuscul pe lângă lucrarea preparatoare a Duhului Sfânt în inima ascultătorului. Nu talentul muzical va produce schimbare ci prezența Duhului și a mesajului pregătit din veșnicii.

 

Concertele muzicale devin metode de mărturie a Evangheliei, a cea ce noi suntem și predicăm prin cântare.

 

Concluzie

 

Muzica este un medicament care poate să afecteze viețile multora dacă Duhul Domnului este lăsat să-și facă lucrarea. Așa cum unui copil îi este greu dacă nu imposibil să ia o pastilă pe cale bucală, tot așa și unora din bisericile noastre le este greu să înghită o pastilă. Toate scuzele și motivele unui refuz categoric de a înghiți o pastilă sunt aduse.

 

Sunt mulți ”experți” în probleme de muzică și închinare care nu fac altceva decât să impună într-un mod violent opiniile personale în modalitatea de laudă și închinare forțând un tratament medical cu pastile forțate pe gâturile bisericii lui Cristos. Nimeni nu poate trata sau ajuta un pacient care nu vrea sa fie tratat.

NU se poate schimba stilul de laudă și închinare bazat pe un studiu sau preferințe muzicale. Dacă adunarea lui Christos nu este gata sau pregătită la o astfel de schimbare nu poți forța pastile și tablete pe gâtul membrilor bisericii lui Cristos. Numai Duhul Domnului poate schimba și ajuta adunarea sfinților la o tranziție și schimbare în modalitatea sau stilul de laudă și închinare.

 

De asemenea, nu se pot forța pastilele muzicale folosite în biserică la programele de Evanghelizare folosite în piețe sau parcuri. Nu poți face Evanghelizare în engleză într-o piață Românească și nu poți forța audiența la un program de biserică organizat în piață. Limbajul, stilul și muzica trebuie să fie adecvată audienței, fără să ajungem în compromisuri sau mărturii dubioase în sânul aleșilor lui Dumnezeu.

 

Muzica a fost și este un subiect de controversă, însă ea poate fi un instrument deosebit în adunarea lui Cristos când unitatea robilor Săi produce prezența vie a Cristosului pe acest pământ. Dacă nu v-om înțelege principiile Scripturii și necesitatea prezenței Duhului în viețile noastre, nu vom înțelege niciodată necesitatea unității Creștine, a mărturiei pe care fiecare trebuie să o aducem ca sare și lumină lăsate în întunericul ce ne înconjoară. Așa cum spunea fratele Puștan ”biserica, niciodată nu poate face un regulament pentru capre”. Nu de regulamente și opinii avem nevoie în bisericile noastre ci de Duhul care ne unește în jurul Cuvântului Său.

 

Coram Deo!

             

Referențe:

1.            Five Characteristics of Pure Worship by Alvin A. Craig - http://www.wayoftruth.org/issues/13-08.pdf

2.            Failing to communicate with the world - http://www.internetevangelismday.com/losing-contact.php#ixzz2j3LCLrdO

3.            Communicating the Gospel in a secular postmodern culture - http://www.internetevangelismday.com/secular.php

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate