Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Evanghelizare sau Propagandă?

 

 

 de Caius ben Obeada

 

„Apologetica este disciplina care apără Creștinătatea ca adevărată, rațională și care ține de viață,” ne spune William Lane Craig [1].  Totuși, cum poți apăra credința și practica Baptistă? Credința și practica Baptistă este mai adevărată, rațională sau mai beneficiară în problemele de viață Creștină? Oare perpetuarea valorilor Baptiste s-au datorat unei propagande sau a unei împliniri a poruncii lui Cristos de evanghelizare până la capătul pământului?

 

O serie de întrebări apar datorită unora care nu au înțeles diferența între propagandă și evanghelizare ca o practică în perpetuarea valorilor Baptiste sau a creșterii numerice Baptiste.    

 

În vizita făcută în vară m-am întâlnit cu păstori și laici care mi-au sugerat că evanghelizările nu mai merg, biserica s-a săturat să facă evanghelizare şi lumea s-a săturat să mai fie invitată la evanghelizare. Pe de altă parte să aud că Baptiștii sunt acuzați de a face propagandă, sugerând că valorile Baptiste ar fi mai curate și adevărate decât a prietenilor Ortodocși, Catolici, și a altor denominații Creștine. Oare există vreo învățătură Baptistă care să justifice folosirea practicilor propagandiste, în care să punem Baptismul mai presus decât alte denominații?

 

Devine extrem de greu să aperi valorile, practicile și învățăturile Baptiste când lideri de biserici, misionarii și membrii bisericilor noastre devin confuzi în practicile de evanghelizare, făcând confuzie între evanghelizare și propagandă.

 

Ce este Evanghelizarea?

 

„Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15:1-4)

 

Evanghelizarea este anunțarea, proclamația și predicarea Veştii Bune referitoare la Isus Cristos [2]. Propovăduirea Evangheliei, prin care atenționăm beneficiul vieții veșnice, prin moartea și învierea Lui Cristos, este practica poruncită nouă de însuși Domnului Isus. Nu trebuie să fi Baptist, Penticostal, Creștin după Evanghelie sau Ortodox să împlinești porunca Domnului. Nu trebuie să fi pastor sau preot sa propovăduiești Evanghelia lui Cristos. Semănarea veștii că Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre, că a fost îngropat și a treia zi a înviat, după Scripturi, este o obligație a tuturor creștinilor, indiferent de denominația de care aparțin.

 

Pro-evanghelism ar trebui să fie toți, nu numai Evanghelicii, ci și prietenii Ortodocși, Catolici și Protestanți. Evanghelismul ar trebui să fie un efort comun în aducere la Cristos și la o viață în Cristos a tuturora. Evanghelismul nu are ca scop mărirea numerică a unei denominații ci împlinirea poruncii lui Cristos.

 

Nu există o greșeală mai mare decât folosirea campaniilor de Evanghelizare ca metodă de creștere numerică a bisericii. Creșterea numerică a bisericii nu este responsabilitatea noastră ci a lui Dumnezeu. Nu există un verset Biblic care să ne facă responsabili de creșterea numerică a Bisericii, dar sunt o serie de texte Biblice care ne avertizează de curăția și păstrarea în sfințenie a trupului lui Cristos.

 

„Creștinătatea este responsabilă în predicarea Evangheliei, iar Cristos este responsabil în nașterea din nou a celor care au auzit mesajul Evangheliei.”

 

Când biserica ajunge să implementeze programe și strategii care ar asigura o continuitate și o siguranță financiară, Evanghelia lui Cristos ajunge să fie manipulată și violată într-un mod fraudulos. Astfel, unele bisericii și denominații și-au asigurat viitorul financiar implementând strategii nescripturale, abandonând principiile bisericii primare și a practicii apostolice.

 

Evanghelizarea este o practică apostolică în care vestim moartea și învierea lui Cristos, beneficiară în primirea vieții veșnice. Prin Evanghelizare nu facem deosebire între denominații și nu chemăm la biserică ci la Cristos. Semănarea Evangheliei nu face discriminare, și nu cheamă pe nimeni la o biserică sau o denominație, ci la Cristos. Orice tentativă de a pune un mesaj adițional Evangheliei ajunge să fie nescriptural.

 

Evanghelizarea nu este o metodă sau o măsură de diferențiere între denominații. Şcoala duminicală, predicarea, studiile personale sunt suficiente în ajutarea membrilor unei biserici în a face diferențierea denominațională. Evanghelizarea are un scop precis, în care copilul lui Dumnezeu propovăduiește pe Cristos cel Înviat.

 

Ce este propaganda?

 

De multe ori am ajuns să fim învinuiți de propagandă, totuși de unde vine acest cuvânt și cine a ajuns să folosească acest termen?

 

Se pare că în anul 1622 termenul de propagandă a ajuns să aibă o utilizare deosebită atunci când Biserica Catolică a creat o ramură numită Congregatio de Propaganda Fide / Congregația de Propagandă a Credinței, cunoscută mai simplu sub termenul: Propaganda. Această mişcare a fost formată de un grup de cardinali care au decis să promoveze Catolicismul în țările necatolice [3]. Totuși, ce însemnă acest termen, ce ne spun dicționarele?

 

În lipsa dicționarului limbii române a trebuit să mă folosesc de dicționarul englez  Merriam-Webster, care face următoarea explicație:

 

a: răspândirea de idei, informaţii sau zvonuri în scopul de a ajuta sau răni o instituţie, o cauză, sau o persoană

 

b: idei, fapte sau acuzaţiile răspândite în mod deliberat în continuarea unei cauze, sau pentru a deteriora o cauză opusă; de asemenea, o acţiune publică având un astfel de efect [4]

 

Actul de propagandă are un scop bine determinat și mai mult de atât a ajuns să fie o artă folosită nu numai de Biserica Catolică, dar și în viața politică de care suntem înconjurați. În anul 1937 Edward Filene, un filantropist şi un om de afaceri, împreună cu alți prieteni, au stabilit „Institute of Propaganda Analysis,” prin care sa ajute publicul American să recunoască tehnici de propagandă. Filene și colegii săi au identificat șapte tehnici de propagandă folosite:

 

1. Porecle. Se folosesc de porecle care să aducă frică, prejudiciu, folosind conotații negative în crearea unei opinii nefavorabile, de ură. Este o metodă care te duce la o concluzie fără o examinare a evidențelor. Așa Baptiștii și-au însușit o poreclă batjocoritoare, care a ajuns să ne identifice chiar de la ani 1600. Pe timpul comunist eram batjocoriți drept ”pocăiții care sting lumina”. O poreclă care ajunge să dea o conotație negativă, mulți fiindu-le frică să se asocieze cu pocăiții, să nu ajungă și să fie identificați cu aceasta poreclă.

 

2. Generalități. Propagandiștii se folosesc de slogane, fraze de priză, făcând apel la onoare, glorie, patriotism, libertate, valorile familiei. Pocăiții erei comuniste au fost tratați ca niște dușmani de patrie, fără patriotism, spioni, persoane care nu pot să fie de încredere. Unii spuneau „într-o țară Creștin Ortodoxă, sectanții nu au ce căuta.” Acestea erau idei propagandiste care să discrediteze nu numai o persoană dar și o denominație.

 

3. Transferul. Este o modalitate de a transfera autoritatea și aprobarea a ceva pe care noi am respecta la ceva care propagandiști ar dori să acceptăm. Această metodă propagandistă se foloseşte de simboluri care să stârnească emoții. În timpul cruciadelor semnul crucii era simbolul unității Creștine. Inchiziția s-a folosit de simbolul acesta în convertirea forțată a multora, incluzând evreii. Pionerii, UTC-știi, partidul, devin simboluri de patriotism național, în care Biserică și Credința nu aveau loc.

 

4.  Mărturia. Propagandiștii se folosesc de mărturii ca să susțină o idee sau un plan de acțiune. Tot în timpurile comuniste, tot felul de persoane ajungeau să aducă mărturii false împotriva „pocăiților”. Unii ajung să aducă mărturii false care au dus la pușcărie și martiraj pe mulți din frații noștri.

 

5. Oameni simpli / buni. Propagandiștii se folosesc de imaginile simplicității ca să convingă audiența că cel care vorbește este un om simplu, umil, unul care poate să fie crezut, că tot ce face este din inimă. Această practică a fost și este folosită în biserici, în politică, când vorbitorul creează o imagine care, de fapt, nu exista. Preoții ne asigură că ne înțeleg, păstorii susțin că și ei sunt oameni de rând, totuși care este realitatea în urma acestor imagini de simplicitate?

 

6. Bandwagon / Turma. Pentru că nu am putut traduce acest concept American, am tradus această expresie cu termenul si conceptul de „turmă.” Aceasta este metoda de convingere de a merge după cum toți merg, conceptul de turmă, sau cum ne mai spun Scripturile: „a merge pe calea cea largă”. Dacă toți sunt ortodocși, de ce vrei să fi pocăit? Prin acest concept propagandiștii selecționează pe cei care ar fi împotriva curentului, care nu ar susține ideilor și planurile impuse. Prin această metodă propagandiști încearcă să convingă poporul că este benefic să faci parte din turmă.

 

7. Stivuitor de cărți de joc. Aceasta este o metodă prin care propagandistul încearcă să facă cunoscut cât de favorabilă este propunerea sa și cât de rea este opoziția. Stivuitori de cărți ascund adevărul, fiind foarte greu să îți poți da seama unde stă adevărul, ascultătorul fiind lipsit de posibilitatea de recunoaștere a adevărului, lipsit de informații importante în procesul de decizie [5].

 

Propaganda este o unealtă care a ajuns să fie folosită de Biserica Catolică la ani 1600. Tot în această perioadă porecla de Baptişti apare, și în cursul istoriei evidențele de propagandă au putut fi identificate cu ușurință. Metodele de propagandă sunt folosite și în zilele noastre, din păcate nu numai de Biserica Ortodoxă, dar chiar și de unii Baptiști. Din cunoștință sau fără, propagandiștii creează probleme Bisericii lui Cristos, folosind metode nebiblice în favorizarea credinței la care au ajuns să adere.

 

Concluzii

 

Biserica lui Cristos nu este o instituție sub o organizare eclesiastică, ci divină. Scriptura ne face bine cunoscut faptul că Cristos este Capul Bisericii, nu într-o manieră papistă, ci în realitatea divină și umană a lucrurilor. Evanghelizarea nu este o metodă umană de prozelitism, ci o poruncă și un principiu divin de răspândire a Veştii Bune a Mântuiri prin Cristos omului. Biserica lui Cristos nu este implicată în propagandă pentru că nu poate oferi nimic în afară de ceea ce Cristos poate oferi păcătosului, și anume viața veșnică.

 

Să ne ferească Domnul de propagandă și de principii evanghelistice care încorporează principii umane de propagandă. Dragi frați Baptiști, propovăduiți Evanghelia fără frică, și lăsați ca Domnul să se îngrijească de roade. El este apa vie. De la El vin toate. Porunca data este de a semăna, iar când sămânța a încolțit, avem obligația de a ajuta pe cel născut din nou la o creștere in Cristos.

 

Coram Deo! Shalom!

 

Note de subsol:

1. William Lane Craig. On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs:David C. Cook, 2010)

2. Tony Miano - What is Evangelism? - http://carm.org/what-is-evangelism

3. Diggs-Brown, Barbara (2011) Strategic Public Relations: Audience Focused Practice p.48

4. Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com/dictionary/propaganda

5. Propaganda Techniques - http://mason.gmu.edu/~amcdonal/Propaganda%20Techniques.html

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate