Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Reforma Spirituala
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Sfaturi Țoniade spre erezie

Randy Clark - Un eretic al generației noastre recomandat de Iosif Țon

 

 de Caius ben Obeada

 

După mai multe critici la curajul de al critica pe Iosif Țon, am decis să continuu demascarea unor erezii care sunt introduse subtil prin bisericile noastre, de unii liderii care au abandonat învățăturile înaintașilor noștri. Aici nu este vorba de diferențele doctrinare baptisto-penticostale, de lucrarea Duhului Sfânt, sau alte diferențe pe care le cunoaștem și cu care nu ne confruntăm. Frățietatea și colaborarea Evanghelică între cele două denominații merită încurajată și ajutată, având în vedere că, mai multe lucruri ne unesc decât să ne despartă.

 

Iosif Țon, în una din predicile sale, ne introduce două personaje caracterizate de dânsul a fi ”cei mai mari oameni astăzi în lucrarea lui Dumnezeu” (1) . În primul articol am scos în evidență învățăturile false a păstorului Bill Johnson, a unui pericol eminent bisericilor care s-au hotărât să abandoneze principiile frățietății din Berea, a acelor credincioși din primul secol, care erau atenți să verifice învățăturile apostolului Pavel. În acest articol voi introduce învățăturile și asocierile lui Randy Clark în lumea carismatică, un alt ”om mare” introdus audienței române de către Iosif Țon.

 

Trebuie să repet că acest articol nu atacă persoana Iosif Țon, ci învățăturile periculoase care sunt introduse adunări sfinților prin sugestiile și recomandările făcute. Este foarte interesant să vezi, să citești și să auzi învățăturile acestor falși profeți, să vezi în fața ochilor tăi pe aceia care au abandonat Scripturile în favoarea unor elemente emoționale, a unor deziderate de spiritualitate și putere duhovnicească, care ni se promit prin simpla aplicare a unor învățături și practici străine Cuvântului. Vocabularul acestor învățători pare a fi corect în predicile și prezentările lor, cu excepția că în contextul teologic sunt niște erezii.

 

Ca punct de refer pentru acest articol, și cel de luna trecută, este înregistrarea video ”Iosif Țon vorbește despre Bill Johnson”, un scurt videoclip de 6:41 minute, care se poate găsi și asculta la linkul: http://www.youtube.com/watch?v=VTd9-0wVvOs#t=123 

 

Acest video începe cu următoarea afirmație:

 

”Eu am cunoscut mulți oameni mari ai lui Dumnezeu în viața mea. Recent mi-a fost dat să cunosc doi oameni (după părerea mea) cei mai mari oameni astăzi în lucrarea lui Dumnezeu. Pe unul îl cheamă Randy Clark și pe celălalt îl cheamă Bill Johnson.  Ăștia sunt ca frați siamezi; Randy Clark locuiește în Pennsylvania, Bill Johnson locuiești în Redding, California... și acolo este biserica Bethel Church. Bill Johnson este păstorul (a fost pastorul la Assembly of God), un păstor penticostal, și în anul 2003 Bill Johnson a scris o carte care, după părerea mea, e cartea de căpătâi pentru secolul XXI. Vă spun cuvinte mari de tot, știu ce spun. Cartea se intitulează ”When Heaven Invades World” (Bill Johnson ”When Heaven Invades World”), ”Când cerul invadează pământul”. Cerul invadează pământul, când Domnul Isus vine, să aducă aici Împărăția lui Dumnezeu. Asta este invazia cerului pentru ca să se facă pe pământ cum se face în cer.” (2)

 

Cine este Randy Clark?

Pe una din paginile de internet de la „Christian Broadcasting Network”, Clark ne este introdus ca un tânăr care a crescut într-o biserică fundamentală Baptistă. La vârsta de 18 ani, după un accident de mașină primește pe Domnul în viața sa. După mai multe întâlniri cu păstorul carismatic John Wimber, unul din fondatorii mișcării Americane neo-carismatice Vineyard Movement, Randy spune că Domnul la îndemnat să stabilească Biserica Vineyard din St. Louis. Prin anul 1986 această bisericuță avea numai 11 membri, noul păstor ajungând să treacă printr-o perioadă de descurajare și îngrijorare. În vara anului 1993, Randy merge la o conferință susținută de Howard Browne în Tulsa, Oklahoma, care ajunge să-i schimbe viața.

 

Pentru cei care nu cunosc cine este Howard Browne, Dr. Eddy Cheong îl introduce ca fondatorul și inițiatorul mișcării LAUGHTER MOVEMENT (mișcarea râsului). În Statele Unite, acest fenomen a început prin ani 90 când, la o predică a lui Howard, audiența a început să cadă de pe scaune, să se rostogolească pe dușumea, unii începând să râdă necontrolabil, fără să fi spus vreo glumă sau să facă audiența să râdă. Acest fenomen a fost spontan, fără nici o explicație, sugerând că Duhul Domnului a fost revărsat peste audiență. Acest om ajunge să dea ”ungerea râsului” lui Randy Clark. (3)  

 

Revenind la Randy Clark și la participarea la conferința lui Howard, ni se spune că Randy a fost atins și ”a primit o împărtăşire forţată din partea Duhului Sfânt”, vindecat de o boală de nervi. În următoarea duminică, revenind la biserica sa, energizat de ungerea primită, ni se spune că o soră din adunare mărturisește că a căzut sub puterea Duhului Sfânt. Această sora a rămas pe dușumea 45 de minute, râzând și bătând cu palma mușchiul piciorului de sus necontrolabil. Această experiență stârnește curiozitatea frățietății din această biserică, urmărind o duplicare a experienței deosebită văzută la fața locului de cei prezenți în adunare. Datorită acestei experiențe deosebite, și a ”trezirii spirituale” create în această biserică, Randy ajunge să primească tot felul de invitații ajungând să fie invitat special la o biserică din Canada, la Toronto. Ceea ce se întâmplă la Toronto îl lansează pe Clark nu numai la nivel național dar internațional, o experiență cunoscută ca ”Binecuvântarea din Toronto”. (4)

 

În anul 2001, biserica Vineyard (pe care o păstorea) îl roagă să plece datorită diferențelor doctrinare create. Într-o scrisoare de despărțire Clark spune: ”Mi s-a spus că Arminismul meu m-au înstrăinat de 70% din frățietatea din Vineyard... În particular opinia mea deschisă despre Dumnezeu m-a înstrăinat de mulți din Vineyards.” În aceste circumstanțe Clark și misiunea ”Global Awakening Apostolic Mission Network” se mută în Harrisburg (Pennsylvania) datorită unei directive divine prin profeție, separat de frățietatea bisericilor Vineyard. (5)

 

Binecuvântarea din Toronto

Pentru a înțelege mai bine cine este Clark va trebui să ne uităm la experiența pe care acest pastor a avut-o la Toronto. Clark a fost invitat de păstorul John Arnott la biserica Toronto Airport Church pe data de ianuarie 20, 1994. Pentru unii, ceea ce s-a întâmplat la Toronto a fost un început de trezire spirituală, o mișcare suverană a Duhului Sfânt peste participanții de la această întrunire. (6)  

 

Dr. Nick Needham de la Highland Theological College din Dingwall, Scotland face următoarele observații la manifestările imediate la binecuvântările Duhului de la Toronto:

 

1.       Aproape fără nici o excepție, toți din cei care au primit binecuvântarea au căzut pe spate, unii au căzut mai gentil, alții mai violent, ca și curentați de un voltaj mare de curent electric. Unii dintre ei au leșinat, rămași pe jos, sub un fenomen cunoscut ca ”uciși în Duhul”.

 

2.      Unii au fost posedați de un duh de râs necontrolabil. În unele cazuri râsul a durat necontrolabil pe o perioadă de trei zile. Acest fenomen a ajuns să fie cunoscut ca ”râsul sfânt” sau ”trezirea râsului”.

 

3.      De multe ori, dar nu totdeauna, când această binecuvântare este primită, unii răspund prin sunete și mișcări corporale de animale. Cea mai comună manifestare animalică este cea de leu, unii imitând urlatul leului. Alții au avut manifestări de maimuțe, câini care lătrau, lupi care urlau, sau pisici care zgâriau. (7)  

 

Fenomenul din Toronto a scos în evidențe niște manifestării dubioase și străine învățăturilor Scripturale. Râsete necontrolate, zbierături și imitare de urlat la lei, lupi, câini și maimuțe, care au ajuns să pună sub semnul întrebării manifestările Duhului Sfânt în viața credinciosului. Ne-am fi putut imagina așa ceva în viața lui Isus sau a apostolilor? Și totuși Randy Clark este unul din participanții principali a părtășiei Duhului Sfânt manifestat în aceste variante animalice și necontrolate.

 

Unul din teologi care au analizat acest fenomen din Toronto, pe nume B. M. Rocine, sugerează trei erezii teologice ale liderilor manifestărilor de la Toronto:

 

-          liderii lor cred că omeni pot fi dumnezei

-          concluzia logică din învățăturile de le Toronto sugerează că oameni pot fi dumnezei

-          susținătorii acțiunilor de la Toronto cred că oameni pot fi dumnezei (8)

 

Ca să înțelegem mai bine ceea ce Rocine afirmă, va trebui să înțelegem contextul în care manifestarea binecuvântării de la Toronto a apărut. Dr. Nick Needham sugerează că originile ”Binecuvântării de la Toronto” se găsesc în mișcarea Faith Movement din America. Susţinătorii și fondatorii acestei mișcări fiind: Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, John Avanzini, Morris Cerullo, Charles Capps, Paul Crouch și alții. (9)

 

Randy Clark primește ungerea de la Rodney Howard Browne care, la rândul lui, primește ungerea de la Benny Hinn, prin punerea mâinilor. (10) Un lanț de binecuvântare legat de mișcarea Faith Movement și unul din fondatorii acestei mișcări internaționale pornită din America. Luând în considerare manifestările frățietății prin ”Binecuvântarea din Toronto” și legătura spirituală creată prin ungerea primită de Clark, este important să înțelegem teologia și doctrina mișcării Faith Movement.

 

Nu voi explica pe larg teologia și doctrina acestei mișcări față de restul denominațiilor Evanghelice, însă merită să scot în evidență următoarele diferențe de bază, considerate a fi erezii:

 

-          Credinţa este o Forță – prin credință noi putem obține orice lucru vrem și dorim.

-          Dumnezeirea Omului – învățătorii acestei mișcări susțin că toţi creștini sunt ”mici dumnezei”.

-          Umanizarea lui Dumnezeu – Copeland susține că Dumnezeu este o ființă de 6’2” la 6’3” înălțime și în jur de 200 lb greutate. Adam a fost o copie a lui Dumnezeu care a arătat la fel ca și Dumnezeu.

-          Re-interpretarea Crucii -  Cristos a fost re-creat din divin în demonic la Cruce. Răscumpărarea nu a fost în Cruce ci în iad. (11)

 

Sunt multe de explicat și scris referitor la aceasta mișcare, însă va trebui să revenim la Randy Clark și influența pe care acest om o are în lumea Evanghelică. Clark este un carismatic, însă manifestările la care mulți ajung să fie martori pun sub semnul întrebării manifestările Duhului Sfânt, în niște maniere necunoscute paginilor Scripturii. Ni se spune cum Clark este ”surprins” la ce se întâmplă când el se roagă pentru alții. Uneori ei sunt  ”luați și aruncați câte trei rânduri de scaune ca o cârpă.” (12) Într-o altă circumstanță ni se spune de o femeie bogata care a fost ”lipită de dușumea” pe o perioada de mai multe ore. Singurul lucru pe care îl putea face această femeie este să bată din mâini. După patru ore jumate, această femeie încă se plângea că nu se pate ridica, era ca și lipită de dușumea. După 6 ore, această femeie reușește să se târască pe covor până la peretele bisericii, vorbind în limbi, fără să mai poată să spune vreun cuvânt în engleză. (13)

 

Concluzie

Sunt multe de spus sau scris despre Randy Clark, luând în considerare mulțimea articolelor care se pot citi în engleză pe internet. Sugestia lui Țon de a ne familiariza cu scrierile celor mai mari lucrători a secolului pune sub semnul întrebării cât de autentic sunt recomandările făcute adunărilor noastre. Am putea recunoaște ungerea Duhului în maniere violente, în care ești trântit la pământ, ”lipit de dușumea”, începând să urli ca un leu sau să te manifestezi ca o maimuță?

 

Isus elibera pe oameni de tot feluri de duhuri, însă nu am știut să fi atins de Duhul și să te manifestezi ca un animal, să fi incapacitat de vorbire, sau să râzi prostește ore întregi, fără ca cineva să spună vreo glumă. Ereziile acestor doi oameni recomandați de Țon merg la limitele unor manifestații drăcești, a unor puteri care duc în eroare adunarea sfinților. Pe Țon încă nu l-am văzut să facă astfel de ”minuni”, însă se merită să fim atenți la învățăturile străine care ne sunt aduse prin scrierile și predicile Sale.

 

Fi un bun Berean, cercetează învățăturile aduse, chiar fiind de la un om pe nume Iosif Țon.

 

Coram Deo! Shalom!

 

Note Biografice:

1.       http://www.youtube.com/watch?v=VTd9-0wVvOs#t=123

2.      Ibid. 1

3.      Introduction/Rodney Howard-Browne by Dr. Eddy Cheong, 1996 - http://www.agape.com/dleintro.htm

4.      Randy Clark: Waking Up the Church - http://www.cbn.com/700club/guests/bios/randy-clark040606.aspx

5.      Let Us Reason - http://www.letusreason.org/Latrain43.htm

6.      Ibid. 5

7.      The Toronto Blessing - by Dr Nick Needham - http://orthodoxinfo.com/inquirers/toronto.aspx

8.      Misplaced Faith - B. M. Rocine - http://withchrist.org/misplace.htm

9.      Ibid.6

10.   Ibid. 5

11.    The Word-Faith Movement - by Gary E. Gilley - http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/more/w-f.htm

12.   Howard-Browne, The Touch of God, pg. 133-134.

13.   Howard-Browne, Manifesting the Holy Ghost pg. 25-27

 

Alte materiale de citit și studiat:

The Counterfeit Revival

RHB Spiritual Revival Meetings - An Eyewitness Account

Watching The New Wave by Sure Hope SA, Inc., 1995

The Intoxicating Spell Of Rodney Howard-Browne by Yves Brault

A Laughing Revival Service by Al Dager, 1996

The Holy Ghost Bartender by Michelle Beardon, Tampa Tribune

Not Laughing Now by Phil Johnson

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate