Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Orientalia
Teologie
Reforma Spirituala
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Grupul de Apologetică Vox Dei

 

 de Caius ben Obeada

 

Pe data de 10 aprilie 2014 la ora 10:27, a fost creat grupul apologetic Vox Dei, cu scopul de a ajuta frățietatea la o practică apologetică de apărare și susținere a credinței primite. Termenul de apologie fiind nou pentru mulți, am găsit cu cale să ajut frățietatea în înțelegerea unei disciplini și chemări necesare pentru edificarea Bisericii Domnului, nu numai de teologi specializați în domeniu, dar de fiecare credincios, copil al Domnului.

Ca motto a acestui grup a fost ales versetul de aur a apologeților, trasat de Petru în prima Epistolă unde scrie:

 

„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.”

 

Prin intermediul la o serie de scurte prezentări video (de multe ori în engleză) acest grup a început să ia o formă și să dea posibilitatea unui dialog inter-denominațional, cu participarea libera a fiecăruia care a fost și este interesat în a îmbunătăți cunoștințele biblice, istorice și doctrinare. S-au creat unele alianțe în dezbaterea subiectelor, ajungând să introduc frățietatea la ereziile grupului Branhamist.

 

Discuțiile apologetice s-au încins, ajungând la un vocabular mai puțin decent, în final cu eliminarea din grup la două persoane. Mai târziu, o altă persoană se retrage din grup, nu înainte de un atac personal cu întrebări și observații materialiste, care nu se puteau încadra în discuțiile teologice inițiate. Grupul s-a mărit în scurta existență pe care o are, creând un loc de discuții civilizate, unde atacurile personale nu și-au avut locul, unde fiecare a putut să-și exercite cunoștințele teologice, istorice și doctrinare, în apărarea credinței primite.  

 

Prin prima lecție apologetică am ajuns să discutăm o serie de probleme istorice şi doctrinare cu prieteni Branhamişti, în aflarea și descoperirea reciprocă a  învățăturilor pe care fiecare dintre noi am ajuns să le acceptăm.

 

Lecții apologetice învățate din discursurile Branhamiste

 

Așa cum explicam la început, Grupul apologetic Vox Dei a fost deschis cu scopul exercițiului apologetic de apărare și explicare a credinței primite. Din experiența primită în decursul anilor, am observat anumite slăbiciuni și atitudini pe care unii din frații noștri le iau în viața de credință. După câteva săptămâni de discuții cu prietenii noștri Branhamiști, am terminat acest exercițiu cu câteva observații și lecții învățate, aducându-ne aminte de versetul de aur a apologeților Creștini din 1 Petru 3:15-16:

 

„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.”

 

Acest verset a ajuns să ne ajute în revizuirea atitudinii și condițiilor necesare practicii creștine de credincioși apologeți.

 

Nașterea din nou

 

Prima condiție apologetică este recunoașterea lui Hristos ca Domn. În istoria Creștinismului au apărut tot felul de erezii în care Cristos ajunge să fie limitat doar la o imagine, simbol, sau reprezentanță a lui Dumnezeu, însă nu o persoană distinctă în Trinitatea Dumnezeirii. Nașterea din nou este primordială în înțelegerea lui Dumnezeu, și mai mult de atât, în prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului. Nu există creștere spirituală dacă nu există viață din Dumnezeu. Nu poți ajunge să cunoști pe Dumnezeu dacă nu ești din Dumnezeu. Scripturile ne spun clar rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului, și în mod deosebit în viața unui apologet, când Isus spune:

 

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26)

 

Rolul Duhului Sfânt în viața unui apologet este esențial. Duhul Sfânt nu este numai Cel care dă diferite daruri spirituale pentru zidirea bisericii, dar ajută pe apologet să înțeleagă și să-și aducă aminte de versetele și pasajele biblice necesare în discursurile și dialogurile făcute. Un apologet trebuie să aibă darul învățăturii, care, prin Duhul Sfânt, ajunge să înțeleagă și să poată expune frățietății învățăturile Biblice.

 

Nașterea din nou este esențială abilității unui apologet să-și facă chemarea, nu numai în întărirea unei relații speciale cu Dumnezeu, dar și în înțelegerea și recunoașterea vocii Domnului și a acelora care încearcă să vină în numele Domnului.

 

Pregătirea Biblică

 

Cunoașterea versetelor Biblice nu te califică a fi un bun cunoscător la Scripturilor. Cunoașterea mintală la o serie de versete nu îți dă capacitatea de a pune împreună mesajul Evangheliei. Din discuțiile avute cu reprezentanții Branhamiști, s-a denotat o apatie față de teologie. Cu toate că acest termen își are o origine grecească, tradus ca studiu lui Dumnezeu, sau cunoașterea logici lui Dumnezeu, unii l-au văzut ca un termen filozofic. În vocabularul creștin sunt anumiți termeni care par a fi speciali (de exemplu: doctrine, dogme, teologie), și o serie de alți termeni tehnici (soteriologie, hermeneutică, etc...). Un apologet trebui să fie familiarizat cu astfel de termeni și să ajute frățietatea să înțeleagă uzanța și înțelegerea lor.

 

În afară de înțelegerea vocabularului de discuție, trebuie să fim familiarizați și cu semnificația limbajului pe care unii îl folosesc în discuții. De exemplu, Branhamiști fac următoarea declarație:

 

„Iubiţilor, slujba noastră este de învăţătură, apostolică şi profetică. Noi avem însărcinarea să împărtăşim cu voi Cuvântul original al lui Dumnezeu, învăţăturile originale ale apostolilor şi prorocilor. Şi noi trebuie să ne îndeplinim această slujbă fără a face vreun compromis. Eu sper că voi înţelegeţi acest lucru.”

 

Ce este deosebit în astfel de declarații?

 

La prima vedere se pare că este o învățătură sănătoasă, poate cu o nuanță penticostală când folosește termeni de „apostolică și profetică”. Dacă nu am știi de unde vine această declarație, am zice cu toți „AMIN”, așa cum au făcut-o unii pe acest grup de discuții.

 

Care ar fi reacția la această declarație Branhamistă despre Ioan 3:16?

 

„MAREA MINCIUNĂ de AUR a BIBLIILOR CREȘTINE zice: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”. Aici vedem TEMELIA TRINITĂȚII DEMONICE atestată de Avocatul Tertulian (după porecla Tertullianus ”cel de trei ori puternic”), după numele lui adevărat Quintus Septimius Florens (controversat scriitor creștin timpuriu, numit „fondatorul teologiei vestice” și „părintele creștinătății a...pusene”.

 

Când vedem termenul de „biblii creștine” deja parcă ne dă o avertizare. La ce se referă? Mai două propoziții și iată că doctrina Trinității este declarată demonică. Care este reacția noastră? Aceiași persoană care a făcut primul comentariu și i-am dat AMIN, face al doilea comentariu, în care ne spune de falsitatea textului lui Ioan 3:16. Mai mult de atât, Branhamiștii au schimbat traducerea originală să ne spună că traducerea acestui verset ar trebui să fie în felul următor:

 

„Fiindcă atât de mult a iubit YHVH pe om, că s-a dat pe Sine Însuși ca Jertfă, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

 

Multe grupuri eretice folosesc același limbaj ca al nostru, chiar și aceiași termeni, însă cu înțelegeri diferite. Mulți dintre membrii grupului Apologetic nu au știut de gruparea eretică Branhamistă, și nu erau pregătiți la astfel de discuții. Ca apologet trebuie să cunoști Scriptura, să poți face față și să descoperi infiltrarea învățăturilor false.

 

În afară de cunoașterea vocabularului de discuție, trebuie să fii familiarizat cu istoria Creștinismului. Am observat necunoștința istoriei creștine, a ceea ce înaintașii noștri au trebuit să apere, ca Evanghelia Domnului să ajungă și la noi curată, ca în timpurile apostolilor. Mulți nu au cunoscut sau auzit de Branhamiști, și nu au putut identifica doctrina modalistă la care au aderat. În afară de modalism, Branhamiștii au aderat și la alte doctrine străine bisericilor noastre cum ar fi:

 

-          doctrina șarpelui, sau a celor două seminții, în care Eva ar fi avut o relație sexuală cu șarpele, considerat de Branham a fi specia între cimpanzeu și om, o creatură care ajunge să fie blestemată de Dumnezeu să fie o reptilă

 

-          doctrina înlocuirii în care Dumnezeu înlocuiește poporul ales cu Biserica

 

-          formula botezului în numele lui Isus, ca singura formulă acceptată de apostoli, și importanța mântuirii. Dacă ajungi să fi botezat în formula Trinitară ești botezat în formula diavolului, conform cu învățăturile Branhamiste

 

-          toata denominațiile sunt de la diavolul și apostate, cu diferența bisericilor Branhamiste care botează în numele lui Isus

 

-          Branham ajunge să fie considerat Ilie a vremurilor noastre, important în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Branham este considerat un profet la fel ca și Moise, Isaia, Ioan Botezatorul.

 

Dacă nu îți cunoști istoria ajungi să o repeți, o zicală cunoscută nu numai românilor. Ca apologet trebuie să-ți studiezi și să ajungi să-ți familiarizezi cunoștințele generale a mărturiei înaintașilor noștri. Un copil al Domnului născut din nou, care are prezența Duhului Sfânt în viața Sa, ajunge să iubească Cuvântul Domnului, se familiarizează cu doctrinele la care am ajuns să aderăm, și ajunge să-și cunoască istoria credinței ajunsă până la noi. Poate ca nu vei fi un specialist în toate, însă Domnul îți va da înțelepciunea necesară în tratarea cu apostații care vorbesc limbajul nostru, dar care au alte interpretări, și care știu să ne bombardeze cu versete Biblice scoase din context, sau re-traduse ca să le susțină erezia.

 

Blândețe și teamă

 

O caracteristică a credinciosului este blândețea și teama, în sensul de respect. Isus ne sfătuiește să fim blânzi ca un porumbel și inteligenți ca un șarpe. Blândețea, calmul, respectul nu îți va tulbura mintea și nu te va pune în situația de a te pierde.

 

În discuțiile avute s-a putut observa că unii, în neputința de a duce un dialog civilizat, în lipsă de argumente, au decurs la atac personal, de caracter. Într-o lume civilizată, dialoguri și discuții academice nu se fac cu pumnul și scuipatul în față, și nu se recurge la bocanc sau bâtă. Copiii Domnului sunt copiii lumini, care trăiesc în lumină și adevăr. Din comentariile prietenilor noștri Branhamişti ce concluizie să poat lua?

 

„In mediu virtual doar un idiot se identifica cu id-ul lui propriu, sper ca nu e si cazul tau.”

„Daniel, ai fugit in papusoi, ce teologi de carton mai sunteti!”

„Poate e Caius, doar sa mai slabeasca putin are burta de popa de tara. Caius daca esti din Dumnezeu nu te superi primesti mustrarea. Frate mai taie si tu de la gura, da si tu al boschetarii din SUA un ciont ceva ...”

 

Se poate nota o blândețe, respect reciproc la un dialog? Dinpotrivă, se ajunge la atacuri personale şi nu de doctrină. Unii s-au supărat pe mine pentru că le-am spus că sunt eretici. Odată ce ai ajuns să te atașezi unei doctrine și înțelegere care te clasifică eretic, nu există alt termen care să fie folosit. Ar fi o diferență între a spune că o persoană aduce învățături false, că este un prooroc mincinos? Toate aceste observații sunt în baza alegerii personale de aderare la un sistem teologic, a credinței pe care a-i îmbrățișat-o şi nu la persona ta, la cât ești de gras, sau câți bani faci.

 

În discuțiile avute în acest grup mi s-a spus că sunt mândru, că am burta mare, că femeile noastre sunt vai de capul lor, și că dolarii americi mă favorizează.  Cum s-a ajuns la astfel de comentarii având în vedere contextul doctrinar pe care îl tratăm? Aceste tactici de atac la persoană denotă neputința unora de a conduce un dialog cu blandețe, respect, rămânând la teologie, şi nu la persoana cu care dialogam. Acest exercițiu apologetic sper să ajute pe unii să-și verifice starea spirituală, atitudinea și manifestarea în apărarea credinței și încredințării pe care o au.

 

Cuget curat

 

Trăim într-o lume care s-a extins la nivele mondial prin intermediul internetului. Se pune întrebarea dacă ar trebui să rămân o lumină și o sare, chiar și în acest context. Unii dintre interlocutorii noștri s-au decis să-și asume identități și nume false, ascunzând în urma lor un trecut și poate o rușine personală. În România, imaginea pe care o ai se pare că are o importanță deosebită. La toți ne plac titluri, ne plac să fim asociați cu oameni deosebiți, iar dacă nu reușim acest lucru, ne ascundem în spatele unor oglinzi și pereți care să ne ascundă identitatea.

 

Noi suntem păcătoși cu toți, și nu știu câți dintre noi am ajuns să fim criminali ca apostolul Pavel, și totuși, fără rușine, a mers în numele Domnului, conștient și sigur de iertarea păcatelor primită din partea Domnului şi nu din partea oamenilor. Pavel a fost și este criticat și în zilele noastre, însă Evanghelia Cristosului Său încă aduce roade.

 

În tratarea Cuvântului lui Dumnezeu este o necesitate specială a unei curății personale, a unui adevăr care să te înconjoare. Nu te poți prezenta în spatele unei falsități, și să pretinzi că vorbești pentru adevăr. Nu poți să chemi la pocaință din spatele minciunii unei falsități a unui nume împrumutat.

 

Am cunoscut curvari care au ajuns să dea lecții de căsnicie; hoți care ne-au spus să fim darnici; mincinoși care au cerut să trăim în adevăr. Această fațărnicie te va împiedica să înțelegi Cuvântul Domnului din lipsa prezenței Duhului Sfânt în viața ta. Dacă am învățat ceva din discuțiile purtate, este respingerea care se crează când un om fals, ascuns după un nume fictiv, dă lecții Biblice, și ne spune că nu avem mântuirea și nu putem înțelege tainele lui Dumnezeu pentru că nu suntem și noi la fel ca ei.

 

Concluzie

 

Prin acestă scriere concluzivă, am încheiat exercițiu apologetic în contextul discuțiilor Branhamiste. Probabil că vor mai fi și alte discuții, sau unele discuții vor continua, însă exercițiul apologetic s-a încheiat, sperând să fie o lecție din care toți am învățat. Fiți în Duhul, cunoaște-ți materialul de discuție, să o faci cu blândețe, și ține la adevăr, la un cuget curat.

 

Dacă te interesează să te adâncești în cunoașterea biblică, doctrinară și istorică, te invit sa te asociezi acestui grup. Daca eşti de o înțelegere diferită, îți fac o invitație prietenească la o discuție cordială, în care nu ne vom ataca persoana, păstrând o discuție amicală, prin care vom ajunge să ne cunoaștem. 

 

Coarm Deo! Shalom!

 

https://www.facebook.com/groups/663514880363039/

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate