Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Concerte muzicale creştine

 

 de Caius ben Obeada

 

În ultimul an am avut multe discuții cu o serie de persoane din mediul evangelic cu referință la concerte muzicale creștine, la așteptările frățietății atunci când folosim o astfel de terminologie. Am fost crescuți cu un vocabular limitat în care termenul de concert nu a existat în contextul Evanghelic. De fapt, acest termen continuă să fie interpretat drept un concept lumesc într-o lume Creștină, unde singurul lucru care ar trebui să facem ar fi Evanghelizarea.

 

Unii vor să pară mai ”pocăiți” prin folosirea unor termeni care ar fi mai acceptabili mediului Evanghelic, alții sunt mai acuzatori, fără să știe sau să înțeleagă termeni și noțiuni în scopuri și practici. ”Frate, noi nu facem așa ceva, noi suntem pocăiți” spun unii. Totuși, teatru se face la toate nivelele, însă ne ferim de concerte. Ipocrizia și manifestările teatrale, pe care unii le manifestă, ajung să aducă un detriment adunării lui Cristos, oprind pe mulți în lucrarea de semănare a Cuvântului, a ceea ce noi numim Evanghelizare.

 

Pentru mulți artiști și grupuri muzicale Evanghelice, conceptul de Concert pare să rămână străin, fără a înțelege scopul concertelor în viața creștină, a beneficiilor pe care astfel de organizări ar aduce Creștinătății. Pentru unii, Concertul este o altă organizare bisericească, astfel că programul de concert nu este altceva decât un alt fel de program de biserică. Am ajuns să păcălim lumea la concert, să-i așteptăm la un program bisericesc. Așa că am început să închidem și această poartă de semănare a Cuvântului, păcălind lumea la un program bisericesc pocăit, şi nu la o seară de cântare și relaxare spirituală.

 

Ce se înțelege prin concert?

Dicționarul englez explică concertul ca fiind un ”acord în scop, sentiment sau acțiune, o unitate de comunicare reciprocă de opinii, idei și opinii, a acționa în mod concertat cu privire la o problemă” [1]. În acordanță cu dicționarul Merriam-Webster, termenul de concert probabil că provine de la cuvântul vechi italian concertare, probabil de la compoziția celor doi termeni com + certo, de la cuvântul Latin certus – certitudine.

 

Termenul de concert redă o implicație a unei certitudini în scop, sentiment sau acțiune, a unei comunicări reciproce de opinii, idei și opinii, a unei acțiuni în mod comun cu privire la o problemă comună. Uitându-ne la această definiție, putem spune că ideea de concert poate fi lumească, a ceva care ”pocăiții” nu ar trebui să se implice?

 

Așa cum și definiția termenului indică, un concert creștin redă certitudinea credinței noastre, a unei unități de credință în Cel care s-a jertfit pentru noi toţi, este un mod de comunicare a mesajului Evangheliei prin cântare. O seară de concert creștin Evanghelic nu este altceva decât o manifestare artistică și spirituală a unui om sau un grup de oameni născuți din nou, care își manifestă dorința de laudă față de Dumnezeu prin cântare.

 

Concertele nu sunt programe de închinare bisericeşti, în care ne manifestăm ca și la biserică, sperând ca audiența să fie receptivă programului și mesajului transmis. Trebuie bine definit înțelegerea termenilor și uzanța lor când ne hotărâm să facem astfel de programe. În calitate de credincioşi noi nu putem și nu ar trebui să păcălim lumea prin folosirea eronată a unor termeni în scopul de a atrage lumea să vină la programele organizate.

 

În termen ”lumesc” (să folosesc limbajul unora) Concertul este o organizare a unui program muzical a unui artist, a unui grup sau mai multe. O persoană care merge la un concert se așteaptă să participe la o seară de relaxare muzicală. Devierea unor creștini de la înțelegerea și practica generală crează probleme și retrageri de participare din partea multora. Cine vrea să meargă la un concert în care va trebui să ascultăm și o predică? Dacă am vrea să ascultăm predici, am merge la biserică, ne-am uita la televizor, am folosi internetul, care îţi poate da în secunde mii de predici, sau am asculta la radio. Termenul de concert ar trebui folosit cu atenție de frățietatea Evanghelică.

 

Ce nu se face la concert

Disperarea uneori ajunge să scoată la iveală păcătoșenia minții inovative de a crea o imagine care nu există. Toți știm că nu toate reclamele din ziare, radio sau televiziune redau o realitate obiectivă a unui produs sau a ceea ce se încearcă să se vindă pe piață. Într-un mod înșelător, multe publicități încearcă să convingă pe cumpărător că un produs este mai bun decât orice alt produs.

 

Pocăiții, au ajuns și ei să se folosească de astfel de tehnici în metodele de ”Evanghelizare” folosite.

 

Ca să înțelegem ce se face la un concert Creștin, ar trebui să stabilim ce nu se face:

 

·                    Concertul nu este un program de Evanghelizare.

Trebuie bine înțeles diferențierea între Concert și Evanghelizare. Scopul şi structura programului de Evanghelizare este cu totul diferită de ceea ce este un Concert. În structura organizativă de Evanghelizare avem un păstor sau un Evanghelist care predică mesajul Evangheliei, în vederea mântuirii și chemării la pocăință. În organizarea unui astfel de program avem o biserică, sau mai multe, care se implică, nu numai în programul de Evanghelizare, dar și în procesul de ucenicizare, a unui ajutor real a celor care ar accepta pe Cristos ca Domn și Mântuitor. Programele de Evanghelizare sunt mult mai eleborate în organizare, unde anumite condiții spirituale trebuiesc luate în considerare. Nu se poate face Evanghelizare când adunarea sfinților nu este pregătită și Duhul Domnului nu consideră necesar.

 

Pentru Evanghelizări este necesar implicarea adunării sfinților, a trupului lui Cristos în unitate, un efort comun de combatere a puterilor văzduhului. Evanghelizările sunt o organizare a Duhului, care pregătește terenul și își pregătește vitejii Săi pentru lucrarea Evangheliei.

 

Concertul, pe de altă parte, nu este mai mult decât o relaxare spirituală pentru credincioși și o relaxare sufletească pentru omul de rând. Muzica din totdeauna a avut capacități de relaxare, care produce o liniște personală. La Concerte nu avem păstori care să predice Evanghelia, nu avem o biserică care să fie implicată în programele de ucenicizare. Concertul nu are structura organizativă a unui program de Evanghelizare.

 

·                    La concerte nu se fac chemări

Obișnuiți cu programe de Evanghelizare, mulți dintre artiștii noștri nu știu ce să facă la un concert. Astfel că unii își iau responsabilitatea de a deveni Evangheliști. În lipsă de păstor și de un vorbitor, unii artiști se simt obligați să predice și să facă chemări, copiind atmosfera unei Evanghelizări.

 

Din lipsă de cunoștință și înțelegere, mulți artiști nu se pot adapta la conceptul de Concert, fără să înțeleagă diferența de scop și misiune. Unii dintre ei nu sunt în stare să facă deosebire între o audiență de ”pocăiți” și ”nepocăiți”. După terminarea unui concert, unul din instrumentiștii unei formații face declarația: ”am observat că nu prea s-au cunoscut cântările și audiența nu a cântat cu noi”. De fapt, mai mult de jumate din audiență au fost prieteni ortodocși și nu aveau cum să cunoască cântările ”pocăiților”. Din păcate acest artist nu a putut diferenția între o audiență pocăită și prezența prietenilor Ortodocși. Trebuie bine înțeles cine este audiența și de ce aceste persoane vin la Concert.

 

Dacă am invita lumea la Evanghelizare, mulți nu ar veni așa cum nici noi nu am merge la o întrunire organizată de Musulmani, Mormoni sau alte religii. Ce îi face pe Evanghelici așa de speciali să credem că lumea ar veni la Evanghelizările noastre? Concertele nu sunt Evanghelizări și la Concerte nu se fac chemări, pentru că nu acesta este scopul organizărilor de Concerte.

 

·                    Concertele nu au scopul de a păcăli lumea

Trebuie bine înțeles faptul că un credincios născut din nou nu se poate folosi de metode de ducere în eroare a audienței. Termenul de Concert nu este un termen care înlocuiește termenul de Evanghelizare, așa cum este înțeles de toți. Reputația Creștinului născut din nou este de a umbla în lumină, unde Da este Da și NU este NU. Poți păcăli pe om odată sau de două ori, însă nu îl poți păcăli la infinit.

 

Când un grup sau cineva intenționează să organizeze un Concert, toți cei implicați în această organizare trebuie să înțeleagă bine ce se face, de ce și cum. Este inadmisibil subvenționarea termenului de Evanghelizare cu cel de Concert ca să influențăm o audință la participare. Pocăiților nu le stă bine cu înșelăciunea sau minciuna.

 

Ce este un Concert Creștin

Am explicat ce se înțelege prin termenul de Concert și am explicat ce nu se face la Concert. Ne rămâne să ajungem la o înțelegere la ce se face la un Concert Creștin Evanghelic. Concertul, prin definițiea și înțelegerea pe care o avem în zilele noastre, implică muzica. Audiența Concertelor vine să asculte compozițiile muzicale a unui artist, formații, grupuri sau combinații de soliști, grupuri, orchestre, sau formații. Concertele reunesc iubitorii de muzică, care iubesc un gen sau altul, cărora le place un stil sau altul, o prezentare artistică sau alta.

 

Ludwig van Beethoven spunea că muzica este mijlocitorul între sprit și senzualitatea vieții noastre, a lucrurilor cerești și a ceea ce noi simțim și pipăim pe acest pământ. John A. Logan spunea că muzica este un medicament al minții. Iar Leopold Stokowski spunea că un pictor pictează pe o pânză, dar un muzician pictează pe liniște.

 

Concertele sunt niște manifestări muzicale în care audiența este pusă în fața Creatorului, în care cuvintele și mesajul muzical îți poate vindeca mintea, în care se face cunoscut Creatorul, în care ne facem cunoscut crezul, a ceea ce suntem și ce facem, fără ajutorul Evanghelistului, ci pe sunetele muzicale a compozițiilor venite de sus. Prin combinația suntelor instrumentale și a vocilor care ne-au fost date ajungem să ne spunem credința, a ceea ce Cristos a făcut și face pentru noi toți.

 

Muzica este un limbaj universal care nu are nevoie de traduceri, care nu are bariere și care nu intimidează pe nimeni. O persoană vine la un Concert Creștin pentru că se poate identifica a fi Creștin și muzica și cuvintele descriu ceea ce noi toți credem, indiferent dacă suntem Baptiști, Ortodocși sau Catolici. Muzica Creștină pune deoparte barierele denominaționale, și pune deoparte orice metodă furișă de câștigare a unor suflete la o biserică sau alta.

 

Concertele Creștine unesc Creștinătatea sub același acoperiș în lauda Mântuitorului comun. Din această cauză pocăiții ar trebui să fie atenți la ceea ce fac, sau ar încerca să facă prezentându-se ca organizatori de Concerte, când în realitate sunt organizatori de Evanghelizări.

 

Prin cântare poți spune și lăuda pe Creatorul, poți spune schibările vieților care se produc în urma Evangheliei, poți spune multe lucruri, fără restricția și acuzația de Evanghelizare pocăită.

 

Dacă în mod strict Evanghelizarea este definită ca o metodă de semănare a mesajului Evangheliei, atunci, Concertele pot fi considerate a fi o forma de Evanghelizare prin cântare.

 

Nu putem abuza limbajul și formalitatea conceptului de Concert. Concertele nu sunt o altă metodă de a susține un program de biserică, și audiența Concertelor nu are garanția unei audiențe pocăite. Sunt multe de spus la acest subiect pentru că suntem deficitari în învățătură și înțelegerea a ceea ce Concertele Creștine ar trebui să fie.

 

Cât de penibil trebuie să fie când un grupul muzical se distanțează de audiență copiind metodele de prezentare muzicală din biserică.

 

Ce se cântă la un Concert Muzical Creștin

Concertele muzicale Creștine au un scop și prezentare diferită de ceea ce oferă programele bisericești. Trebuie luat în considerare audiența, mesajul, scopul și tema prezentării muzicale care se face. Dacă este un concert de Colindă, se va cânta muzică de Crăciun, dacă este un concert de Paște, muzica și mesajul va fi specific de Paște. Este o diferență mare în mesaj și muzică când audiența este generală, care nu ar aparține aceleiași denominații, sau din ramura denominațională cunoscută ca Evanghelici.

 

Concertele ar trebui să aibă o temă generală de laudă și dragoste față de Mântuitorul nostru, un mesaj care nu apare ofensiv și nu separă doctrinar sau telogic pe nimeni. Așa cum am repetat de câteva ori, nu facem Evanghelizare, în care mesajul să fie un bombardament de chemare la Cristos. Nu ne putem înarma cu cântece de chemare și să bombardăm audiența cu același mesaj pe diferite note.

 

Este extrem de important să înțelegem că nașterea din nou nu este lucrarea noastră, ci a Duhul Sfânt. Nu bombardamentul cântecelor noastre aduce nașterea din nou, ci lucrarea interioară a mesajului Evangheliei. Din păcate, unii ajung să manipuleze stările emoționale în câștigarea unui suflet pentru Cristos. Pocăința nu este o stare emotivă, ci una spirituală, în care o naștere din nou este produsul Duhului Sfânt, nu a unui mesaj de cântare sau predică. Nașterea din nou este un proces mult mai complicat, în care Dumnezeu din veșnicii își face lucrarea prin semănarea Evangheliei.

 

Concertul nu este un instrument de Evanghelizare în sensul și înțelegerea pe care o avem. Concertul crează un mediu neutru de relaxare spirituală în care muzica concentrează umanitatea spre Dumnezeu, a dragostei pe care o găsim în Cristos.

 

Concertul ar trebui să unească Creștinătatea în mesajul Evangheliei, a unei laude față de Cel care ne unește în dragoste față de Cel care a promis viață veșnică fiecăruia dintre noi. Muzica nu ar trebui folosită ca o armă care să ne despartă, ci ca un vas care ne unește în adorare și cinstire a bunului Dumnezeu. Lauda și onoarea este cea mai aleasă temă, așa cum Psalmiștii s-au unit în cântare să dea speranță și laudă lui Dumnezeu.

 

Necesitatea concertelor

Viața Creștină nu este numai biserică 24 de ore pe zi. Fiecare dintre noi are momentele pe care ar dori să le petreacă în liniștea personală, sau să se bucure de o pasiune sau un hobby. Unora le place să joace jocuri electronice, alții să facă sport, altora le plac conversații pe facebook, și fiecare își are o plăcere personală.

 

Muzica pe de altă parte, este o metodă de relaxare sufletească și spirituală.

 

Concertele sunt o necesitate sufletească și spirituală, nu numai pentru Evanghelici dar și pentru prieteni noștri Ortodocși. Punând deoparte diferențele doctrinare am putea să ne unim în lauda Dumnezeului la care ne închinăm cu toții. Mai mult de atât, Concertele sunt o metodă nu numai de laudă și închinare, dar și o metodă de semănare a Evangheliei.

 

Indiferent de denominația Creștină de care aparținem, semănarea Evangheliei este o obligație și o poruncă universală pentru toți Creștinii. Concertele sunt o modalitate neutră în care, indiferent de apartenența denominațională, se poate participa la o prezentare muzicală de laudă a Dumnezeului în care noi toți ne-am pus nădejdea.

 

Să ne ajute Dumnezeu să punem deoparte orice metodă înșelătoare, și să fim clari în mesaj și trăire. Ca Evanghelici, când organizăm Concerte să nu păcălim lumea cu Evanghelizări, și dragostea față de Dumnezeu să ne pună pe inimă să încurajăm la închinare și pe prietenii noștri Ortodocși, sau din alte denominații. Lauda și închinarea ar trebui să fie pe buzele noastre inspirând și pe alții să facă la fel.

 

Ce facem în bisericile noastre să rămână în bisericile noastre, și ce facem pe terenuri neutre, să luăm exemplu lui Pavel. Pavel și apostolii nu au împrumutat ce se făcea în Sinagogi și să aplice în întălnirile de piață. Toate își au locurile și timpul lor. Lăsați Concertele să fie o altă metodă de semănare și o modalitate de închinare Domnului.

 

Coram Deo! Shalom!

Note de subsol

[1] Language, T. A. (2009). Concert. Retrieved 2013, from The Free Dictionary: http://www.thefreedictionary.com/concert

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate