Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
MEDIA
Stiri internationale
Din presa romana
Posta Redactiei

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Teologia Liberala

de Caius Obeada

 

„Un liberal este un om care dă tot ce nu este al lui.”

Frank Dane (1)

 

Ce este teologia liberală? Care este istoria acestei înclinaţii teologice? Întrebări care necesită o clarificare în contextul teologic care în parte a ajuns să influenţeze viaţa multora din bisericile noastre. Schimbările sociale pe care am ajuns să le experimentăm, au ajuns să aibe şi o influenţă în gândirea şi înţelegerea Scripturilor. Teologul american John MacArthur spunea despre teologia liberală:

 

            „Datorită influenţei teologiei moderne liberale, mulţi au ajuns să creadă că dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu în ultimă instanţă anulează dreptatea Sa, justiţia şi mânia veşnică.” (2)

 

Misconcepţii în diferenţierea aplicaţiei practice a conceptelor teologice în societate ajung să creeze confuzie şi partide în mijlocul fraţietăţii, nu numai baptiste dar evanghelice în general. Pericolul unui împrumut liberal teologic în interpretarea Scripturilor ajunge să repete istoria bisericilor şi credincioşilor care de la noţiuni fundamentale au ajuns să alunece pe părtia secularismului în a încerca să împace Scripturile cu Ştiinţa în detrimentul autoritaţii Sfintelor Scripturi.

 

Originile teologie liberale

 

Teologia Liberală îşi are originea în perioada de „Iluminare” în care raţiunea este susţinută a fi sursa principală în legitimarea unei autorităţi. (3) În concepţiile liberale, teologia trebuie bazată în raţiune şi interpretare critică a experienţelor religioase, ci nu printr-o autoritate externă. Secolul XIX ajunge să împrumute idei seculare încercând să explice Scripturile şi experienţele vieţii creştine. Teologia Liberală a încercat şi încearcă să împace ştiinţa şi gândirea modernă cu Creştinismul. În această aventură intelectuală, au ajuns să trateze ştiinţa ca atot ştiutoare în detrimentul Bibliei şi poveştilor inspirative pe care le oferă spiritualităţii omului.

 

În această uniformitate şi încercare de împăcare între ştiinţă şi Scriptură, teologii secolului XIX ajung să accepte teoriile Darwiniste, privind autoritatea Scripturilor numai în contextul experienţei creştine. Astfel că pentru milioane de Protestanţi şi Catolici progresişti biserica rămâne o casă spirituală, o adunare a fraţietăţii, locul unde îşi trăiesc idealurile lor. (4)

 

Primi paşi a teologie liberală se pare că au fost făcuţi de teologul german Friedrich Schleiermacher (1768-1834) care încercând să atragă pe cei mai educaţi din rândurile creştinilor, a susţinut că dezbaterea probelor existenţei lui Dumnezeu, inerenţa Scripturilor şi a minunilor sunt defapt subiecte periferiale. Cel mai important lucru pentru Schleiermacher erau sentimentele prezente a credinciosului în experimentarea lui Dumnezeu. După Schleiermacher, un alt teolog liberal pe nume Albrecht Ritschl (1822-1889) predica că raţiunea ci nu credinţa este stânca religiei adevărate. (5)  

 

Teologul liberal Rudolf Bultmann (1884-1976), introducea ideea că miturile Bibliei sunt o reflecţie a unei opinii a creştinilor din primele secole. „Miturile Biblice nu mai pot fi crezute de omul modern” spunea Bulumann. (6) Scripturile în opinia teologilor liberali devine o invenţie a bisericii primară, care nu mai putea fi susţinută şi demonstrată de omul modern în noua era de dezvoltare ştiinţifică.

 

Puncte principale in teologia liberală

 

Datorită principiului de raţionare a Scripturilor, teologia liberală ajunge să îmbrăţişeze următoarele doctrine:

 

1. Biblia nu este inspirată de Dumnezeu. În baza acestui principiu, omul trebuie să determine  care învăţături sunt corecte şi care nu. Interpretările personale ajung să facă o clasificare a căror versete ar putea fi acceptate ca aparţinând lui Dumnezeu.

 

2. Naşterea Domnului Isus Cristos dintr-o fecioară este o învăţătură falsă, mitologică. Teologia liberală îmbrăţişează învăţăturile rabinice de defăimare şi negare a întrupării lui Cristos -Mesiah.

 

3. Isus nu a înviat din morţi. Influenţa mitologică şi imaginaţia scriitorilor Noului Testament au influenţat doctrinele Bisericii dealungul secolelor.

 

4. Isus a fost un bun învăţător moral. Mergând pe linia doctrinelor musulmane în care Isus ar fi fost un profet, sau a celor ebraice liberale, Isus este destituit de puterile şi titlurile Dumnezeirii, însinuând că ucenicii lui Cristos au falsificat istoria vieţii Sale elevândul la calităţi şi înălţimi Dumnezeieşti.

 

5. Iadul nu este real. Omul se pare că nu este pierdut în păcat, omul se poate ajuta singur prin deciziile proprii, sacrificiul Golgotei ne fiind necesare pentru mântuire atâta timp cât Dumnezeu este Atot-Iubitor.

 

6. Majoritatea autorilor Biblici nu pot fi crezuţi în baza scrierilor lor. Teologii liberali susţin că primele cărţi ale Vechiului Testament în realitate nu au fost scrise de Moise ci de mai mulţi autori. Cartea lui Daniel ar avea doi autori. Într-un mod sistematic autorii Scripturilor sunt descreditaţi însinuând că Scripturile ar fi produsul imaginaţiei mai multor autori.

 

7. Cel mai important lucru pentru om este să iubească pe aproapele său. Această idee ajunge să nege doctrina depravităţii, insinuind că toţi pot ajunge la un nivel de dragoste din propria iniţiativă. Această doctrină sugerează că omul determină ce este bine şi de urmat, punând Scripturile într-o umbră a unei moralităţi sociale. (7)

 

Complicaţiile gândiri progresiste

 

Majoritatea au ajuns în decursul anilor să folosească termeni de liberal şi progresist având aceaşi semnificaţie. Defapt în rândurile politicienilor americani mulţi au schimbat termenul radical de liberal cu cel progresist încercând să acopere extremismul politic la care liberali au ajuns să adere. Defapt liberalismul a fost tradiţia progresistă a teologie. Pe parcurs, teologia progresista ajungând să încorporeze liberalismul, neo-ortodoxismul, liberaţionismul şi post-modernismul.

 

Liberalismul este acreditat cu formarea feminismului, teologiei puterii negrilor, teologia ecologică, teologia emancipaţiei, drepturilor homoxesualilor şi multe alte doctrine „progresiste”. Această gândire teologică liberală a încercat să acomodeze toate necesitaţile si convergenţele sociale, încercând să le găsească un loc şi o explicaţie în experianţa religioasă pe care Creştinismul poate să producă. (8)

 

Unul din autori şi teologii gândirii liberale mai cunoscuţi al zilelor noastre în America, este fostul episcop Episcopal John Spong. Acesta a scris o serie de cărţi care au avut un succes fenomenal în rândurile cititorilor, specializat în titluri provocative. De exemplu:

 

·         Rescuing the Bible from Fundamentalism (Salvând Biblia de la Fundamentalişti,1991) autorul sugerează că Pavel ar fi fost un homoxesual.

·         Born of a Woman (Născut dintr-o femeie, 1992) Spong sugerează cu Matei şi Luca au inventat istoria naşterii din fecioara Maria ca să acopere o naştere nelegetimată, speculând că Maria Magdalena ar fi fost mama lui Isus.

·         Resurrection: Myth or Reality? (Învierea: Mit sau Realitate,1994) susţine că Pavel şi Marcu nu au demonstrat o înviere fizică a lui Cristos, scoţând în evidenţă diferenţele în Evanghelii a învierii. (9)

 

Spong a scris şi alte cărţi încercând să descrediteze inspiraţia Duhului Sfânt, sugerând prezenţa stilistcă a influenţei tradiţiei ebraice în scrierile Noului Testament, încorporate cu conceptele mitologice ale timpului. Pe lângă Spong au mai fost şi alţi scriitori folosind acelaşi stil şi scop în descreditarea doctrinelor fundamentaliste, punând sub semnul întrebări validitatea şi autoritatea Scripturilor pentru omul modern.

 

Max Eastman scria:

 

„O minte liberală este o minte care este în stare să-şi imagineze singură, crezând orişice.” (10)

 

Teologia Liberală a stârnit şi stârneşte intrigă, încercând să influenţeze masele, sugerând raţiunea ca busolă şi cântar a acceptării adevărurilor Biblice. În aceast concept o persoană poată să meargă la o biserică, şi în realitate să nu fie mântuit niciodata, teologia socială alimentând participarea şi aderenţa multora la bisericile noastre. Aceşti membri ajung să preia puterea democratică a bisericii, ei însuşi ajungând să aleagă şi să susţină păstorii şi doctrinele plăcute urechilor lor.

 

Răceala bisericilor, pierderea identităţii confesionale, pătrunderea noilor vânturi teologice care l-a început nu sunt înţelese de mase, ajung să infiltreze ideii şi concepte străine Scripturilor, Autoritatea Duhului Sfânt şi a Cristosului ei fiind înlocuite de gândirea şi influenţa unei inclinaţii păcătoase. Domnul să ajute pe copii Săi să urmeze exemplu fraţilor din Berea care cercetau Cuvântul şi învăţăturile apostolului Pavel.  

 

Shalom! Coram Deo!

 

 

Note de subsol:

 

  1. Frank Dane http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/liberal.html

  2. John MacArthur http://www.oneplace.org/Ministries/Grace_to_You/Article.asp?article_id=1047

  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment

  4. American Liberal Theology by Garz Dorrien

  5. Livingstone, Oxford Dictionary of the Christian Church: p231, 441, 461

  6. Liberal-Modernist Theology - http://www.geocities.com/paulntobin/liberal.html

  7. http://www.gotquestions.org/liberal-Christian-theology.html

  8. AMERICAN LIBERAL THEOLOGY - http://www.crosscurrents.org/dorrien200506.htm

  9. ibid 8

  10. http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/liberal.html

sus

Ce este nou?

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate