Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Orientalia
Teologie
Reforma Spirituala
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Ereticii bisericilor noastre

 

 de Caius ben Obeada

 

De două mii de ani Biserica Domnului încearcă să-și păstreze identitatea, practica și învățăturile așa cum au fost lăsate de Cristos și apostolii Săi. Din primii ani a prunciei Bisericii, apostolii au fost confruntați cu deviații teologice, învățături și practici străine învățăturii lăsate de Cristos. Unii au încercat să aducă iudaismul în biserică, împreună cu toate practicile învățate de la Fariseii timpului. Alții s-au legat de unele forme de viață, încercând să forțeze biserica în practicarea a ceea ce era specific vieții iudaice. Tot felul de învățături și înțelegeri apar, care au ajuns să fie puse sub semnul întrebării, ca practică sănătoasă a Bisericii Sale.

 

Persoane mai mult sau mai puțin educate ajung să aducă tot felul de învățături și practici, care au pus sub semnul întrebării validitatea practicilor si doctrinelor lăsate de apostoli. Primele secole au fost, poate, cele mai grele timpuri a existenței Bisericii, timpuri în care Sfânta Scriptură nu era folosită de toate bisericile în totalitatea celor 66 de cărți. Aproape 4 secole Biserica și-a păstrat doctrinele fără să aibă la îndemână textul scris al Noului Testament.

 

În secolul trei, Tertulian, luptându-se împotriva ereziilor spunea: „Nu trebuie să fim surprinși de existența și succesul ereziilor.” Încercând să identifice ereziile, el face următoarele observații:

 

- ereziile, la fel ca și persecuțiile testează credința credinciosului

- Cristos ne-a avertizat de erezie, condamnate de apostolul Pavel, avertizându-ne de filozofii și învățături false

- sunt cauzate de curiozităţi fără margini şi restricţii

- ereticul poate fi descoperit cu ușurință, le caută la nesfârșit fără să găsească, pune sub semnul întrebării „regula credinței” pe care un creștin o acceptă fără îndoială (1)

 

Ereziile nu s-au oprit, și biserica Domnului nu a reușit să oprească valul de învățături false care, de la începutul Bisericii, au atacat învățăturile apostolilor. Teologul Ray Stedman făcea următoare observație referitor la caracteristica ereziilor:

 

1. apar în cercurile care pun accent pe a doua venire a Domnului Isus

2. apar în familiile creștine

3. ereziile folosesc termeni Creștini cum ar fi „înviere”, „evanghelism” și „rugăciune”

4. ei se rup de la Creștinismul Nou Testamental insistând că dețin adevărul (2)

 

De la credință la practica creștină, ereziile atacă teologia si sociologia Bisericii. Mai întâi ne spun că suntem pierduți într-o teologie greșită, scoțând în evidență viața păcătoasă în care am trăi. Unii au încercat și continuă să manipuleze învățăturile și practicile creștine, sugerând că tainele Scripturilor sunt date credincioșilor vremurilor din urmă.

 

Apostolul Petru scoate în evidență caracteristicile învățătorilor falși, ca o alarmă pregătitoare Bisericii Domnului să recunoască și să știe cum să trateze pe acești impostori. Mike Willis, editorul publicației Truth Magazine, scoate în evidență 9 caracteristici a falșilor învățători, așa cum au fost descrise de apostolul Petru în a doua epistolă capitolul doi:

 

1.  „vor strecura pe furiş erezii nimicitoare” (v. 1) – le place să aducă învățături în privat, fără să fie confruntați în adunarea sfinților de ereziile la care au ajuns

 

2. „ erezii nimicitoare” (v. 1) – acești învățători falși nu aduc învățături ci „păreri îndoielnice” așa cum ne avertizează apostolul Pavel în Romani 14:1, introduc erezii nimicitoare, care distrug sufletul, purtând pe alții spre judecata veșnică

 

3. „urma în destrăbălările lor” (v. 2) – ereticii au o atragere carnală, „în pofta lor necurată, poftind trupul altuia” (v. 10) Doctrinele false au o atragere carnală, a ceea ce place ochiului, poftelor nestăpânite a naturii umane

 

4. „lacomi” (v. 3) – acești oameni predică ce place audienței cu „cuvinte înșelătoare”. Petru devine mai drastic și explicit referitor la acești oameni spunând: „Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi.” (v. 14)

 

5. „dispreţuiesc stăpânirea” (v. 10) – acești eretici nu le plac să se supună, se simt deasupra oricărei autorități, ei sunt cei care pun sub semnul întrebării pe oricine care pare a fi superior sau mai pregătiți ca ei, nu se supun autorității adunării sfinților

 

6. „ei nu se tem să batjocorească dregătoriile” (v. 10) – acești învățători dau semne de aroganță, a unui spirit de superioritate, gata să dea lecții tuturor și oriunde. Se pare că nu au nici un respect față de cei care slujesc Domnului, gata de batjocoră

 

7. „încăpăţânaţi ce sunt...” (v. 10) – o caracteristică care nu ar trebui să fie în viața creștină. Pavel merge mai departe să spună bisericii că un bătrân al bisericii, un episcop, nu poate să fie încăpățânat: „Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios...” (Tit 1:7)

 

8. „nu se tem...” (v. 10) – sunt repeziți, care aduc eroare fără să se teamă că promovează învățăturile lor eretice. Petru continuă se demaște acești eretici spunând adunării sfinților: „Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.” (v. 18)

 

9. „făgăduiesc slobozenia” (v. 19) – promit libertate în trăire, practică, homosexualitatea și plăcerile carnale devenind o libertate câștigată în Cristos (3)

 

Avem eretici în biserică și vom continua să ne lovim de ei în fiecare generație până la venirea Sa. Petru ne avertizează și ne face clar cum sunt și intră în adunarea sfinților. De multe ori mi s-a cerut să stau de vorbă pe privat cu tot felul de eretici, încercând să-mi facă cunoscut taina Scripturilor pe care nu am ajuns să le înțeleg. O femeie îmi cerea să fac un studiu biblic cu ea, cerându-mi să am o inimă deschisă învățăturilor adevărate şi nu a teologilor și învățăturilor lumești care sunt în biserică.

 

Problema noastră nu este teologia și doctrina pe care o avem, ci practica. Practica ne omoară, când din cauza necunoștinței nu știm să punem în practică Cuvântul Domnului. Branham, un eretic a secolului trecut, crease veverițe, iar adepții ereziilor lui l-au considerat un profet trimis de Domnul „ultimei rămășițe” de credincioși înainte de venirea Domnului. Un alt eretic îmi spunea că o păsărică i-a șoptit ceva la ureche despre mine. Acești eretici nu merg la colț de stradă să-și câștige adepți, ci se strecoară în bisericile noastre și din persoană în persoană, în privat, ajung să distrugă biserici și să ducă la pierzarea sufletele atâtor oameni.

Ce ne facem fraților cu acești îndrăzneți și obraznici care se perindă prin bisericile noastre?

Sunt câteva lucruri de care trebuie să fim conștienți și pregătiți să confruntăm eroare și erezia care se strecoară în adunările noastre:

 

1. În biserica Domnului nu toți sunt învățători. Acești eretici se prezintă ca niște cunoscători ai Scripturilor care au ajuns să înțeleagă taina lui Dumnezeu pentru zilele din urmă. Un om care a primit darul învățături trebuie să fie recunoscut de adunarea sfinților, el nu lucrează în privat și darul pe care l-a primit este pentru înzestrarea sfinților, şi nu de a duce în eroare. Orice om care sugerează învățături și discuții private (cu majoranță) sunt eretici. Fugiți de ereticii care cred că nu au darul învățături, și totuși, sunt divorțați, cu o viață morală slabă, prefăcuți, mincinoși, care nu pot să trăiască și să producă roadele Duhului.

 

2. Copilul Domnului trebuie să cunoască Scripturile. Lipsa cunoștințelor biblice aduce eroare și dă loc la astfel de oameni in bisericile noastre. Trăim într-o societate în care tehnologia poate să devină o binecuvântare sau un blestem. Internetul ne pune la dispoziție o serie de materiale de studiu biblic, în tratarea tuturor subiectelor necesare trăirii în Cristos. Cercetați Scripturile și fiți gata să abordați noile învățături în spiritul Berean.

 

3. Fiți supuși unii altora în Cristos. Este esențial, pentru păstrarea armoniei în Biserica lui Cristos, să ne supunem unii altora, acceptându-ne în baza darurilor pe care le-am primit și a servitudinii la care am fost chemați. Românul este deștept, și este gata să trateze orice subiect în orice circumstanță. Totuși în biserica Domnului, Duhul Sfânt a dat niște daruri speciale datorită neputinței noastre. În acest context, sprijiniți pe cei care au fost chemați la învățătură și ucenicie. Nu vă puneți mai presus de cei care au fost chemați să vă ajute în creșterea spirituală. Nu fiți obraznici, și nu vă uitați la câștig, ci la robie. Unitatea bisericii ne va păstra credința și practica primită din generație în generație până la noi.

 

Concluzie

 

Erezia este o abatere mare și periculoasă la care suntem supuși și obligați să o combatem. Bisericile care nu sunt agresive în păstrarea doctrinelor primite, în care oameni lumești ajung la amvoanele noastre cu tot felul de învățături străine, aduc eroare. Oameni care nu le place să studieze Scripturile, pe care nu îi vezi cu o carte în mână, care nu sunt interesați să cunoască și să studieze Scripturile, nu au ce căuta la amvoanele bisericii.

 

Datorită necunoștinței biblice, tot felul de oameni carnali au ajuns pe primele bănci. Unii și-au cumpărat dreptul de a fi în față. Alții, cu forța, au ajuns să-şi ocupe un loc mai de onoare, aduși mai aproape de amvoane. Păstrați credința, cercetați Scripturile și încă nu este prea târziu să rectificați greșelile făcute, punând deoparte ereticii bisericilor noastre, a acelora care folosesc limbajul pocăit și trăirea lumească. Fiți apologeticii credinței sfinte.

 

Coram Deo! Shalom!

 

Biografie

1.  De praescriptione haereticorum (On the prescription of heretics) - http://www.tertullian.org/works/de_praescriptione_haereticorum.htm

2. The Nature of Heresy - Ray Stedman - http://www.discipleshiplibrary.com/pdfs/NET01657.pdf

3. Characteristics of False Teachers - Mike Willis - http://www.truthmagazine.com/archives/volume33/GOT033253.html

 

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate