Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Discutii Forum
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
Arta Crestina
Stiri internationale
Congresul Baptist
Posta Redactiei

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

 

"MEMORIAL DAY"

de Caius Obeada

 

 

Caius ObeadaÎn fiecare an America sărbătoreşte „Memorial Day” (ziua Memorială - daca s-ar putea traduce), o zi a eroilor Americi care şi-au jertfit viaţa pentru ţară şi libertatea de care ne bucurăm, în bunătatea lui Dumnezeu. Defilări, parade şi omagi sunt aduse eroilor care s-au jertfit, şi care sunt chemaţi să se jertfească, ca eu, un cetăţean american născut în România, să mă bucur împreună cu restul Americi de ceea ce a dat Dumnezeu.

 

        

 

America ştie să-şi onoreze eroii şi cei care şi-au dat viaţa pentru libertate, totuşi, în fiecare an mă întreb: care zi o sărbătorim noi creştinii, zi în care să ne aducem aminte de cei care şi-au dat viaţa pentru Cristos, ca eu şi familia mea să ne bucurăm de cunoaşterea Crucii şi a jertfei lui Cristos? Există o zi speciala de aducere aminte a înaintaşilor noştri? Există ceva care să ne aducă aminte de cei care, înaintea noastră, au purtat ştafeta credinţei? Oare numai evrei au o astfel de zi a cercetări, în care să-şi aducă aminte de istoria poporului lui Dumnezeu?

 

Puţine cărţi încearcă să ne aducă aminte de istoria străbunicilor noştri, care să aducă omagiu celor care dintr-o inima curată au ales calea Crucii. Câţi dintre noi au curajul, s-au pot să se identifice cu înaintaşi noştri? Cât de mult s-au schimbat vremurile, să uităm de cei care au adus ştafeta credinţei până la noi?

 

Acest articol încearcă să trezească dorinţa autorului la o reflecţie a importanţei:

 

bullet

Cunoaşterii istoriei creştine

bullet

Identificării doctrinare

bullet

Perpetuării Evangheliei

 

Cunoaşterea istoriei creştine

 

În anul 2002 primisem un email în care mi se cerea un ajutor în explicarea teologiei baptiste, în contextul istoriei Bisericii Primare. Dificultatea pe care am avut-o nu a constat în explicarea subiectului, ci în dovedirea şi demonstrarea teologiei primelor secole, aşa cum ne-au fost lăsate în scris, de sfinţii părinţi din primelor secole. Nu am putut găsi texte traduse în româneşte, care să mă ajute, punându-mă în situaţia de a folosi texte în engleză.

 

În acest context misiunea Vox Dei a apărut în anul 2002, încercând să pună la dispoziţia cititorilor români o serie de documente din primele secole, ajutând frăţietatea în înţelegerea istoriei aşa cum ne-a fost lăsată de părinţii Bisericii primare. Cunoaşterea istoriei este esenţială în înţelegerea doctrinelor şi practicilor pe care le avem în Creştinism. Devieri şi erezii au apărut de-a lungul secolelor datorită interpretărilor şi practicilor care au fost împrumutate şi adaptate Creştinismului.

 

Fiecare secol este identificat de o serie de erezii predominante, apologeţii bisericii trebuind să apere şi să aducă aminte creştinătăţii de învăţăturile apostolilor aşa cum au fost lăsate pe paginile Scripturilor. Cunoaşterea istoriei creştine ne ajută să înţelegem greşelile părinţilor noştri, ajungând să deosebim Scriptura de practica tradiţională a unei bisericii care s-a îndepărtat de ceea ce a fost lăsat de Cristos.

 

Istoria este harta care identifică calea şi originea unei credinţe care a rămas sau s-a îndepărtat de ceea ce apostoli a lăsat scris pe paginile Scripturilor. Istoria ne indică căile eronate a părinţilor noştri, care ar fi trebuit corectate, sau istoria unei credinţe curate, care şi-a păstrat identitatea şi originea în învăţăturile apostolilor. Reinhold Niebuhr scrie:

 

„Istoria poate că a învins pe Cristos, totuşi ne direcţionează spre El ca lege a vieţii.”

 

Acel Cristos, care pare a fi învins de practicile şi învăţăturile morale, rămâne statornic în cursul istoriei umane, normele de viaţă direcţionând atenţia către legea lui Dumnezeu, către credinţa iudeo-creştină a părinţilor noştri. Lamartine scria:

 

            „Istoria ne învaţă totul, incluzând viitorul.”

 

Din toate punctele de vedere, în postura de creştin, apologet, teolog, membru într-o biserică creştină, sau curios de credinţa in Cristos, istoria ne ajută să înţelegem şi să deosebim timpurile trăite, şi practicate de înaintaşii noştri. Istoria bisericii ne ajută să identificăm diferenţele doctrinare şi practice, care au ajuns să ne despartă şi să ne facă duşmani, crezând că practica şi credinţa prezentă ne justifică trăirea şi orientarea religioasă pe care o avem.

 

Creştinismul are nevoie de o zi în care să reflecte la trecutul istoric care ne-a adus până în secolul 21. Exemplul pionerilor credinţei, a celor care s-au jertfit pentru ca noi să ne bucurăm de unitatea credinţei, ar trebui să fie amintit şi păstrat pentru cei care au să vină la Cristos şi, în mod deosebit, pentru cei care încearcă să meargă pe urmele înaintaşilor noştri. Cum am putea să urmăm paşii înaintaşilor când nu am ajuns să cunoaştem cine au fost şi cum au trăit?

 

Identificarea doctrinară

 

Am ajuns în vremuri în care mulţi şi-au pierdut identitatea, punându-şi întrebarea cine sunt şi de unde vin? Unii, din cauza unei lipse de identitate, se justifică a fi creştini. Alţii, ca să pară mai spirituali, aduc argumentul că pe paginile Bibliei nu există o clasificare sau o identificare aparte, pe denominaţii, aşa cum le cunoaştem în zilele noastre. Alţii însă, vin să ne spună că în cer nu suntem baptişti, penticostali, etc. .., aşa cum nu o să mai fie femei şi bărbaţi.

 

Personal mi s-a părut un argument slab şi lipsit de orice adevăr. Sunt două lucruri sigure pe care le ştiu:

 

bullet

Poporul evreu are 12 seminţii şi Dumnezeu le cunoaşte şi le identifică pe nume. Nu există conceptul că, în cer, toţi vor fi evrei şi seminţiile nu îşi mai au loc în împărăţia lui Dumnezeu.

bullet

De-a lungul secolelor, Creştinismul s-a îndepărtat de doctrinele şi practicile Bisericii Primare. Chiar în sânul Bisericii Primare au fost adunări care s-au diferenţiat între ele. Multe mişcări şi-au primit o identitate care au fost recunoscute de-a lungul secolelor. Ortodoxismul, Catolicismul, Baptismul, nu sunt decât nişte identificări doctrinare, în care o persoană se poate identifica, sau poate identifica pe alţii.

 

Încercarea de a spiritualiza conceptul identificării doctrinare este făcut în contextul unei lipse de identitate, sau a celor care încearcă să minimalizeze importanţa identificări doctrinare. Cine eşti şi cui aparţii te identifică cu o mişcare sau denominaţie creştină.

 

Mi s-a reproşat de multe ori că pun Baptismul pe o scară mai elevată, că le dau în cap la toţi cu Baptismul. Unii m-au poreclit Caius Baptistul, totuşi, identificare unei persoane mi se pare importantă în contextul cunoaşterii: „Cine suntem?” A fi identificat baptist nu face altceva decât să ajute pe alţii să înţeleagă orientarea doctrinară pe care o am. Faptul că mă identific a fi baptist nu mă împiedică cu nimic să fiu prieten sau colaborator cu alţii, din denominaţii diferite.

 

Ca exemplu, pot da misiunea Vox Dei, care are o identificare baptistă datorită iniţiatorilor acestei lucrări, însă colaboratori misiunii se identifică a fi baptişti, penticostali, creştini după evanghelie, ortodocşi, bapto-penticostali, şi din alte grupări religioase. Ceea ce Vox Dei pune la dispoziţia frăţietăţii nu are ca scop îndoctrinarea creştinismului cu conceptele baptiste. Traducerea scrierilor din primele secole nu se pot identifica a fi baptiste. Ereziile sau istoria creştină sunt documente care sunt folosite de toată creştinătatea, indiferent de apartenenţa religioasă.

 

A fi baptist nu înseamnă a fi exclusivist, ci în multe proiecte participarea interdenominaţională facilitează progresul lucrărilor. Sunt baptist, şi sunt asociat cu doctrinele baptiste, ceea ce nu o fac din laudă, ci din respect faţă de bunăvoinţa lui Dumnezeu, care m-a chemat la ceata (seminţia) baptistă. Nu reproşez nimănui apartenenţa la care a ajuns, cred că unele apartenenţe s-au îndepărtat de Dumnezeu, însă trezirea spirituală este făcută de Duhul Sfânt, şi nu de insistenţa mea de a aduce la Baptism pe unii şi pe alţii.

 

Tragedia cea mai mare, care o experimentăm în Creştinism, este lipsa de identitate doctrinară, mulţii fiind necunoscători a doctrinelor şi practicilor care ar trebui sa-i identifice, prin apartenenţa la denominaţia din care face parte. Astfel, un baptist nu mai ştie ce cred baptişti, un penticostal nu îşi cunoaşte doctrinele, sau nu ştie ce îl face să difere de baptişti, în afară de subiectul vorbirii în limbi. Un ortodox nu îşi cunoaşte crezul. Cine suntem şi ce reprezentăm, a ajuns să ne fie străin, mulţi pastori şi preoţi refuzând să predice doctrinele care ne reprezintă. În acest context teologul baptist John A. Broudus scria:

 

“Fraţilor, noi trebuie să predicăm doctrinele; noi trebuie să punem accent pe doctrine; noi trebuie să mergem înapoi la doctrine. Îmi este frica că noua generaţie nu ştie doctrinele aşa cum le cunoşteau părinţii noştri."

 

Avem nevoie de o cunoaştere a doctrinelor care ne identifică, a practicilor care, de sute de ani, au identificat pe baptişti, şi pe restul denominaţiilor, aşa cum au apărut în decursul istorie Creştinismului. A fi baptist, pentru mine, este aşa cum ai spune că David este din seminţia lui Iuda, sau că preoţii de la Templu erau din seminţia lui Levi.

 

Tu cine eşti si cu cine te identifici? Ai ajuns să te asociezi cu o serie de doctrine care te identifică a face parte dintr-o denominaţie?

 

Să te ajute Dumnezeu să-ţi găseşti locul.

 

Perpetuarea Evangheliei

 

În baza identificări doctrinare ajungi să susţii eforturile predicări Evangheliei. Străbunicii noştri nu au predicat o evanghelie a separării, nu au chemat la Baptism, ci au chemat la Cristos. Există tendinţa, în unele denominaţii, de a face discriminare, categorisind pe fiecare în funcţie de doctrinele la care aderă o persoană. În acest concept, ortodocşi susţin că evanghelici sunt nişte sectanţi, catolici susţin că ortodocşi sunt nişte fraţi rătăciţi, adventişti considera pe baptişti a fi adormiţi, penticostali consideră că baptişti nu sunt botezaţi cu Duhul Sfânt.

 

În această separare am ajuns să ne condamnăm, să ne facem duşmani, să refuzăm părtăşia. Prin aceste rânduri nu sunt de principiu unui ecumenism religios, în care să pretindem că toţi am putea să fim de acord, în privinţa doctrinelor. Ceea ce doresc să evidenţiez este necesitatea acceptării la o convenienţă, în care să nu ne fie frică de faptul că un ortodox ne sparge capetele cu pietre, aşa cum au făcut-o în trecut; să nu ne fie frică că un patron penticostal nu ne angajează pentru că sunt baptist.

 

Identificarea doctrinară nu este un prilej de separare şi duşmănie, ci de o cunoaştere şi apreciere reciprocă a lucrurilor pe care le facem. Evanghelia Lui Cristos nu este o evanghelie Ortodoxă, Baptistă sau Penticostală - este Vestea Bună a Eternităţii, care se poate primi prin jertfa Crucii. Evanghelia nu are nevoie de adiţionări doctrinare, ea trebuie vestită aşa cum a fost lăsată de Cristos ucenicilor.

 

În lupta interdenominaţională, în care fiecare denominaţie încearcă să-şi mărească numărul de adepţi, am uitat mesajul Evangheliei, am ajuns să furăm membrii de la o denominaţie la alta. Baptişti pleacă la penticostali, ortodocşi se duc la evanghelici, şi există un ciclu care se repetă, fără să fim în stare de a predica Evanghelia, la cei care nu au auzit mesajul chemării lui Cristos. Am ajuns să ne invităm şi să ne mutăm de la o biserică la alta, de la o denominaţie la alta.

 

Concluzie

 

Cunoaşterea istoriei ne ajută să alegem calea viitorului. Făcând o alegere doctrinară ajungem să ne asociem cu un sistem teologic care identifică o doctrină şi o denominaţie sau biserică. Identificarea doctrinară ne ajută să înţelegem necesitatea predicării Evangheliei, aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri.

 

În acest context, după mai multe cercetări şi ore de rugăciune, am ajuns să mă identific cu credinţa străbunicilor mei. Curajul şi statornicia de care au dat dovadă, m-au făcut să aleg ca principiu de viaţă doctrinele care i-au identificat a fi baptişti. În urma doctrinei la care am aderat, am ajuns să înţeleg necesitatea predicării Evangheliei, astfel că, am ajuns să accept motoul Bisericilor noastre: Un Domn, O credinţă, Un Botez.

 

Coram Deo!

 

PS. Acest articol este dedicat înaintaşilor noştri şi în mod deosebit fratelui Ene Gheorghe care a plecat la Domnul în luna mai 2007. Un slujitor, bătrân al bisericii, un exemplu de urmat din comunitatea biserici baptiste din Constanţa.

sus

horizontal rule

horizontal rule

Ce este nou?

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate