Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Trăirea sau Existenţa?

 

 de Caius ben Obeada

 

 

Laboratoarele centrelor de cercetare ştiinţifice sunt pline de cobai şi alte animale folosite în cercetări specifice. La prima vedere nu ţi-ai da seama de starea interioară sau exterioară a acestor animale daca nu ţi s-ar fi descris subiectul cercetărilor pentru care sunt folosiţi. Aceste animale de studiu, par că ar primi toata atenția necesară, dimpotrivă, unele chiar mai mult decât ar fi necesar. Întrebarea pe care o pun: „aceste animale trăiesc sau exist?”

 

Daca am face aceiaşi analogie la un om care merge la biserică, participă la programele adunării, pare a fi activ, ce am putea deduce? Trăieşte sau există?

 

Viaţa în Cristos pentru unii este redusă la mersul la Biserică, cântatul la cor, participare la tineret, a fi diacon, presbiter sau chiar pastor. Care este semnificația trăirii în Cristos? Pavel scrie adunării sfinţilor din Filipi:

 

„Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.”

Filipeni 1:21

 

Pavel face o corelaţie între trăire şi moarte, în sensul unui câştig personal, în care trăirea în Cristos ajunge să producă o moarte faţă de lumea înconjurătoare. Pavel îşi clarifică conceptul trăirii sugerând că moartea, sau separarea de lucrurile materiale, devine nu numai un câştig, dar o necesitatea a trăirii în Cristos.

 

Ioan vine şi explică conceptul trăirii relatat la păzirea Cuvântului. 

 

„Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.”

1 Ioan 2:5-6

 

Dragostea lui Dumnezeu ajunge la desăvârşire în urma păzirii Cuvântului, care vine tradus prin trăirea în Cristos. Păzirea Cuvântului produce o trăire în Cristos, dezvoltarea unei relaţii intime cu divinitatea, a prezenţei nu numai a Duhului, dar a întregii Dumnezeiri. Pavel se clarifică prin a prezenta moartea ca un câştig etern în favoarea trăirii în Hristos, pe când Ioan clarifică aspectul practic prin care o persoană înrădăcinată în Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la o desăvârşire a trăirii în Hristos.

 

Adunările au ajuns să fie umplute de specimene care ajung să existe datorită inerţiei, a repetărilor monotone a unor practici neînţelese şi nepricepute. Pentru unii participarea sau aderarea la o biserică devine mărturia unei aderenţe teoretice la biserica lui Hristos. Cântatul la cor, participarea la viaţa bisericească par a fi mărturii a unei vieţi în Criostos, şi totuşi faţada pe care am ajuns să o clădim, este demolată în faţa cercetării lui Dumnezeu, în care falsitatea trăirii este scoasă în evidenţă în lipsa prezenţei a Celui care produce trăirea.

 

Mulţi ştiu să facă teoria chibritului fără să fie în stare să dovedească practicabilitatea şi uzanţa chibritului. Mulţi au ajuns mari teoreticieni în probleme Teologice, gata să ne explice Scripturile, fără o practică şi trăire personală a ceea ce Cristos cere fiecărui ales din casa Domnului. Robia nu este o practică teoretică ci un mod de viaţă în care tu nu mai trăieşti pentru a-ţi satisface poftele personale, ci pentru a satisface plăcerile Stăpânului tău.

 

Unii au ajuns la înţelegerea unei coexistenţe a plăcerilor personale şi Divine, prin care ar încerca să împace şi capra şi varza. Astfel, s-a ajuns la o practicare a unei creştinătăţi numai de Duminică, unii adăugând câteva zile trăirii bisericeşti ca o favoare faţă de Dumnezeu. Prin acest mod de practică bisericile noastre au ajuns să aibe credincioşi selectați care prin alegeri personale s-au decis să dea Domnului numai câteva ore săptămânale, ca şi cum ar face o favoare Divinităţii.

 

Pavel şi apostolii se explică prin a aduce aminte că trăirea în Cristos nu este o favoare ci o necesitate de existenţă în robia lui Cristos. Trăirea în Cristos produce o separarea în exclusivitatea trăirii, prin care tot ce facem sau gândim devin proprietatea exclusiva a lui Dumnezeu. Trăirea în Cristos devine o povară trupească în care plăcerile lumeşti sunt înlocuite cu necesitatea satisfacerii voinţei unui Dumnezeu exclusiv. Plăcerea satisfacerii voii lui Dumnezeu ajunge să producă o trăire exclusivă în care separarea de plăcerile lumeşti produce o relaţie personală, intimă cu Creatorul tuturor lucrurilor.

 

Laboratorul existenței umane ajunge să producă o trăire în desăvârşirea voii plinătății lui Dumnezeu. Prin moartea faţă de lucrurile pieritoare şi aderenţa exclusivă la robia Cristosului se ajunge la părtăşia veşnică a Dumnezeirii.

 

Coram Deo! Shalom!

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate