Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 EDITORIAL
 


Iulie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina Editorială

 

FIŢI SFINŢI CĂCI EU SUNT SFÂNT

Levitic 11:44

de Caius Obeada

 

  

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox DeiTeologia este o materie de studiu care a creat şi creează o serie de probleme celor care încearcă să pătrundă adâncimile a ceea ce a fost lăsat prin inspiraţia Duhului Sfânt. Problema de bază pe care mulţi studenţi şi profesori o ignoră – sau nu sunt în stare să o clarifice – este condiţia de bază pentru o calificare minimă la astfel de cursuri şi concepte, care depăşesc imaginaţia şi înţelegerea umană.

 

În America, pentru a te înscrie într-o universitate, eşti obligat să iei nişte cursuri de „înţelegerea” limbii engleză, care sunt pregătitoare studiilor avansate pe care va trebui sa le iei. Înţelegerea limbii engleze şi a conceptelor pe care această limbă le creează sunt esenţiale pentru avansarea unui student în studiul şi disciplina pe care o alege.

 

Naşterea din nou, care implică prezenţa Duhului Sfânt în viaţa credinciosului, este condiţia de bază în înţelegerea şi tratarea conceptelor lui Dumnezeu. Subiectul SFINŢENIEI a creat probleme de înţelegere de-a lungul secolelor, teologii vremurilor reuşind să explice conceptul SFINŢENIEI lui Dumnezeu, ignorând în parte tratarea subiectului în perspectiva umană, a conceptului de SFINŢENIE a omului.

 

Sfinţenia lui Dumnezeu este tratată în majoritatea cărţilor de teologie, însă mai puţin se încearcă o explicaţie a SFINŢENIEI în viaţa unui credincios. În general se face o analiză a SFINŢENIEI lui Dumnezeu, cerând ca şi credinciosul să fie la fel. Imposibilitatea acestui adevăr nu este explicată, mulţi încercând să ajungă la conceptul SFINŢENIEI prin încadrarea omului într-o serie de parametri eclesiastici.

 

Înainte de a încerca explicarea conceptului de SFINŢENIE pentru om, trebuie să scoatem în evidenţă câteva puncte referitoare la natura lui Dumnezeu:

 

  1. Conceptul Dumnezeirii este de neînţeles în parametri conceptului uman, ceea ce a făcut ca teologii din toate timpurile să explice pe Dumnezeu în mod figurativ în contextul principiilor şi a experienţelor pe care omul le experimentează în timp şi spaţiu.

 

  1. Natura lui Dumnezeu nu poate fi înţeleasă în context direct cu natura omului. Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi înţeleasă sau comparată în termeni umani aşa cum nu se poate înţelege înţelepciunea lui Dumnezeu sau mila Sa.

 

  1. Perfecţiunea lui Dumnezeu nu necesită îmbunătăţire. Un Dumnezeu perfect nu se străduieşte să fie dragoste, să fie sfânt sau să aibă milă. Dumnezeu este ceea ce este implicit, fără să încerce sau să se străduiască să fie perfect.

 

Punând o bază obiectiv-limitată înţelegerii SFINŢENIEI lui Dumnezeu, putem observa versetele Biblice care redau efectele SFINŢENIEI, încercând să le înţelegem în contextul în care au fost scrise. De exemplu textul din Isaia 6:2-3

 

„Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”

 

Acest text redă un Dumnezeu relaxat care emană o energie atât de puternică încât îngerii din Împărăţia Sa nu-i pot rezista. În mod figurativ ne este descris felul cum îngerii îşi acoperă faţa cu două aripi să nu fie consumaţi de slava Lui Dumnezeu, cu două aripi îşi acoperă picioarele iar cu două aripi stau în aer ca să nu atingă locul unde Dumnezeirea se manifestă.

 

În contextul acestui verset se poate deduce că Dumnezeu emană această energie în mod voluntar sau este numai o clipire a naturii involuntare a lui Dumnezeu? Natura sfinţeniei lui Dumnezeu este înţeleasă în contextul naturii morale a perfecţiunii lui Dumnezeu. Perfecţiunea Dumnezeirii (în contextul textelor Biblice) nu poate fi în contact cu natura deformată a păcatului.

 

Din definiţia apostolului Pavel, tot ceea ce nu vine din credinţă este păcat (Romani 14:23b). Cu alte cuvinte, tot ce nu este din Dumnezeu este păcat, sau în contrast direct cu natura perfecţiunii. Întâlnirea perfecţiunii cu păcatul are ca rezultat distrugerea totală a ceea ce este în contrast direct faţă de Dumnezeire.

 

De exemplu curentul electric are un efect de electrocutare nu pentru că are un mecanism de reacţie la o anumită condiţie fizică. Curentul „curentează” datorită naturii şi a proprietăţilor fizice pe care le are. Dumnezeu este perfect datorită naturii Sale, nu a unei strădanii de perfecţiune.

 

Când ajungem să transpunem calităţile sau atributele lui Dumnezeu la capacităţile limitate pe care le are omul, orice atribut a lui Dumnezeu devine un efort din partea creaţiei în a copia ceea ce Dumnezeu este în natura Sa involuntară. În contextul creaţiei, orice acţiune are o reacţie. Există un efort continuu în căutarea satisfacerii personale, a unei superiorităţi şi acceptare generală.  

 

Ceea ce pentru Dumnezeu este o acţiune involuntară a naturii Sale, pentru om este o acţiune controlată de voinţă proprie. Dumnezeu este dragoste datorită naturii Sale. Omul iubeşte datorită predispoziţiei creată de anumite circumstanţe.

 

Dumnezeu este lumină declară Scripturile, pe când omul este o reflecţie a Dumnezeirii. Omului i se cere să fie lumina pământului, o acţiune voluntară la care omul se străduieşte. În contextul acestui principiu de copiere şi strădanie omul ajunge sau încearcă să explice SFINŢENIA. În general, omului i se cere un efort personal în realizarea sau împlinirea unor caracteristici asemănătoare atributelor lui Dumnezeu.

 

De la acest principiu de copiere a Dumnezeirii sau a unei strădanii personale găsim câteva excepţie:

 

bullet

Procurarea naşterii din nou în urma unei strădanii sau voinţe personale.

bullet

Procurarea credinţei în urma străduinţei sau a voinţei de a crede pe cont propriu.

bullet

Procurarea SFINŢENIEI în urma strădaniei sau a voinţei de a fi la standardul moral a lui Dumnezeu.

 

Naşterea din nou, Credinţa şi Sfinţenia sunt nişte caracteristici a Dumnezeirii, o emanare a energiilor Dumnezeieşti peste om. Oricât ne-am strădui în copierea sau asimilarea acestor elemente, devine o imposibilitate datorită sursei care emană aceste energii, vorbind în mod figurativ. Biblia vorbeşte de naşterea din nou ca un act al voinţei lui Dumnezeu. Credinţa ne este prezentată ca un dar a lui Dumnezeu. Sfinţenia este o caracteristică unică Dumnezeirii, un statut al perfecţiunii morale în care Dumnezeu trăieşte.

 

Scriptura ne descrie locuri sfinte care şi-au primit sfinţenia datorită prezenţei fizice a lui Dumnezeu. Moise este avertizat să-şi dea sandalele jos pentru că locul pe care stătea era sfânt. Altarul din Tabernacol devine sfânt datorită prezenţei lui Dumnezeu. Scriptura ne explică că orice obiect în contact cu Dumnezeu este sfinţit sau distrus.

 

SFINŢENIA omului, ca atare, nu constă în strădania şi efortul pe care o persoană o investeşte în a copia natura Dumnezeirii, ci mai mult în contactul şi apropierea omului faţă de Dumnezeu. Apropierea faţă de Dumnezeu determină gradul sfinţeniei. Asemănarea chipului lui Cristos în viaţa omului este dovada apropierii faţă de Dumnezeu şi a SFINŢENIEI Sale.

 

Strădania omului este în a face voia lui Dumnezeu, iar rezultatul apropierii şi prezenţei lui Dumnezeu în viaţa credinciosului produce SFINŢENIA. Rugăciunea, postul, studiul Scripturii, mersul la Biserică, trăirea unei vieţi separate de păcat nu produce SFINŢENIA, ci o apropiere faţă de prezenţa Dumnezeirii care are ca efect SFINŢENIA. În Cristos ajungem să fim aproape de prezenţa Dumnezeirii care are ca efect curator SFINŢENIA.

 

„Fiţi sfinţi căci Eu sunt Sfânt.”

 

Sfinţenia este o separare faţă de păcat care ne pune în prezenţa lui Dumnezeu. Unde nu este păcat este Dumnezeu. Unde este Dumnezeu este SFINŢENIE. Fiţi separaţi ca să fiţi cu Dumnezeu, ne spune Petru în cuvintele lui Moise.

 

Coram Deo!

 

horizontal rule

Cum ţi se pare acest articol?

Ai vrea să adaugi şi tu ceva, sau să comentezi cele prezentate mai sus?

Doreşti să ne sugerezi un articol spre dezbatere care este important pentru tine?

 

Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email! Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI. Aşteptăm scrisorile dumneavoastră la adresa Misiunii!

horizontal rule

sus

 

Ce este nou?

Pagina de umor!

O inimă veselă înseninează faţa (Prov. 15:13), şi este un leac bun (Prov. 17:22). Prea multă învăţătură nu duce la multă bucurie... Accesaţi pagina de umor pentru a vă descreţii frunţile. Detalii aici!

 

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!

 

  Înainte   

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate