Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 NOSTRA AETATE
 


Ianuarie 2006
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

"Ce este viaţa ta?

Este o peniţă cu care ai scris mereu cu ea."

de Caius Obeada

 

  

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox Dei

Existenţa umană îşi găseşte o justificare în timpul trăit pe acest pământ. Indiferent de credinţa sau înţelegerea pe care o are fiecare om referitor la existenţa sa, timpul trăit şi trăirea fiecăruia determină poziţia eternă în împărăţia lui Dumnezeu. Indiferent dacă crezi în iad sau nu, dacă eşti un Calvinist sau Arminist, timpul şi trăirea pe acest pământ determină apropierea asemănării de chipul lui Cristos.

 

Îmi aduc aminte de cuvintele cântării:

„Ce este viaţa ta? Este o peniţă cu care ai scris mereu cu ea.”

 

Inevitabil, istoria omenirii a înregistrat evenimente şi episoade ale unei trăiri sau rătăciri faţă de Creatorul Universului. Trăirea fiecărui om este înregistrată în analele veşniciei, indiferent dacă eşti de acord sau nu. Anul 2005 nu a făcut excepţie, şi cartea anului a fost închisă, sigilată pentru veşnicie. La unii li s-a terminat cerneala, alţii nu au avut ce scrie, pe când alţii au trăit în nepăsarea veşnică a păcatului.

 

Având în vedere statutul de „CREŞTINI”  pe care l-am achiziţionat, unii prin naşterea naturală în familii creştine, alţii prin crucea lui Cristos, fiecare am adăugat câte ceva istoriei scrisă a anului 2005, unii contribuind chemării pe care au avut-o, alţii împotrivindu-se şi trăind în nepăsare. Totuşi, timpul trăit pentru veşnicie este cel care aduce viaţă şi plăcere bunului Tată.

 

Reflectând la ultimii ani, am ajuns să observ comercializarea creştinismului. Nu de mult am scris câteva rânduri pe acest subiect, însă ceea ce este introdus creştinismului, fără să fie observat, este schimbarea atitudini faţă de lucrarea lui Dumnezeu, schimbarea Bisericii dintr-un refugiu spiritual, într-un refugiu social.

 

Persoane care nu se pot adapta societăţii în care trăiesc, ajung să găsească un refugiu în viaţa socială a bisericii. Fără să fie interesaţi în lucrarea lui Cristos, sau să crească în cunoaşterea Scripturilor, aceste persoane ajung să corupă şi să introducă o serie de idei şi principii străine Bisericii Sale, transformând Biserica dintr-un refugiu spiritual într-un refugiu social.

 

Istoria şi Scriptura ne spune că Biserica lui Cristos există nu datorită păstorilor plătiţi, de care vorbeşte Cristos, ci datorită chemării la mântuire pe care unii au primit-o, însărcinaţi cu diferite responsabilităţi în Biserica lui Cristos. Totuşi, în ultimii ani, din ce în ce mai mult se pune accent pe un serviciu plătit în responsabilităţile generale ale unei biserici, principii introduse de parveniţii sociali, uitând de lucrările părinţilor şi străbunicilor noştri.

 

De exemplu, indiferent de posibilităţile unei biserici, păstorul trebuie plătit, un lucru de aşteptat la unele biserici şi mai puţin la bisericile care nu pot să-şi plătească nici curentul şi căldura. Organistul, trebuie şi el să-şi primească plata. Directorul muzical, păstori adiţionali pentru tineret, bătrâni şi copii sunt justificaţi în a-şi primi un salariu, ca să nu mai menţionăm administratorii, inginerii cu lumina sau sunetul, cei care taie iarba sau curăţă zăpada, toţi ajung să-şi asigure un salariu.

 

Încet, încet, biserica lui Cristos şi-a pierdut călăuza Duhului Sfânt, bizuindu-se pe serviciile plătite a fraţilor „calificaţi” să lucreze în diferite ramuri şi responsabilităţi, Biserica devenind un business, o instituţie financiară responsabilă cu activităţile socio-spirituale, accent fiind pus pe activităţi sociale care unesc „frăţietatea”.

 

Fiind conştient de faptul că puţine „biserici” ar avea curajul să se lase călăuzite de Duhul Sfânt şi să-şi încurajeze membri la o trăire cu Cristos, totuşi găsesc cu cale că aceste rânduri mai pot trezi şi ajuta pe cei care încă nu au ajuns să depindă total de serviciul cu plată din partea „fraţilor” cu pregătire profesională.

 

Trăind de peste 23 de ani în societatea americană, am ajuns să înţeleg sistemul social-cultural pe care America îl are de peste 250 de ani. Ca exemplu de trăire am să fac referinţă la comunitatea în care trăiesc, încercând sa fac o paralelă între o comunitate şi biserica lui Cristos.

 

Sidney este o localitate cu peste 5.000 de locuitori. Posibilităţile economice fiind reduse, o serie de servicii sunt făcute pe principiu efortului voluntar. De exemplu, primarul are un salariu de 6.000 USD pe an, o ofertă simbolica pentru timpul pe care-l investeşte pentru comunitatea din Sidney. Consiliul municipal este format dintr-un grup de 7 persoane, alese pe principiul democratic de vot, investind efort şi timp voluntar spre binele comunităţii. Pompierii şi Salvarea este un serviciu voluntar prin care bărbaţi si femei s-au calificat prin cursuri statale la rang de pompieri profesionişti, tehnicieni medicali si para-medici, ca să-şi investească timpul voluntar spre binele comunităţii. O serie de servicii sunt făcute pe sistem voluntar spre binele comunităţii, fără ca cineva să aibă pretenţia să fie plătit.

 

Având în vedere că Sidney este o localitate de numai 5.000 de locuitori, o sumedenie de alte localităţi lucrează pe acelaşi sistem voluntar în care persoane din diferite clase sociale îşi dedică timp, energii şi bani spre binele comunităţii. Personal sunt implicat la una din staţiile de pompieri la rangul de locotenent, plus calificându-mă prin şcolile pe care le-am făcut ca tehnician medical. Sistem voluntar de supravieţuire pentru binele comunităţii.

 

Dacă o comunitate poate sa-şi organizeze resursele pe acest principiu, cum ar fi trebuit Biserica lui Cristos să se organizeze, având în vedere că sistemul de lucru voluntar a fost copiat după principiul de existenţă a Bisericii de peste 2000 de ani?

 

Nu de multă vreme, având o discuţie cu un frate român, am pus întrebarea sistemului voluntar între romani în Bisericile noastre, la care mi s-a spus ca sistemul voluntar a murit de mult. Daca un frate nu este recompensat, el nu vrea să lucreze. Am ajuns să cunosc „fraţi” care nu s-au implicat în lucrarea lui Vox Dei din cauza recompensei monetare care li s-a părut prea mică pentru eforturile depuse.

 

În anul 2005 o serie de misiuni sau închis din cel puţin două motive:

 

·         Lipsă de chemare şi însărcinare din partea Domnului

·         Lipsă de fonduri financiare

 

După Revoluţie, o serie de misiuni s-au deschis din iniţiative personale de lucrare, fără să fi avut împuternicirea lui Dumnezeu. Imaginează-ţi-l pe Pavel să fi făcut misiune fără chemare, sau Iona să facă misiune fără împuternicirea lui Dumnezeu. O serie de misiuni au început din scopuri personale, care la prima vedere au avut aparenţa unei lucrări a lui Dumnezeu.

 

Alte misiuni au murit din lipsă de fonduri. Am cunoscut persoane care au risipit mii de dolari ca mai apoi să ajungă să facă de râs lucrarea şi biserica lui Cristos. Cu câţiva ani în urmă, un „frate” m-a întrebat dacă cunosc pe cineva care vrea să investească bani într-o lucrarea pe care doreşte să o iniţieze într-o localitate. America să trimită bani că România ştie cum să-i investească, a fost şi este ideea multor „misionari” români. Totuşi, lipsa de bani a făcut de râs pe mulţi, unii ajungând să aducă un nume de batjocoră Bisericii lui Cristos.

 

Oare Biserica lui Cristos să nu poată trăi prin sistemul creat de Cristos şi apostoli, oare nu mai găsim pe nimeni care să ofere 1-2 ore pe săptămână pentru lucrarea Domnului?

 

Anul 2005 ce a înregistrat în contul tău? Peniţa a avut cerneală, au fost activităţi, lucrări la care ai răspuns? Câţi copii sau bătrâni ai vizitat? Câţi s-au bucurat de prezenţa ta în lucrare?

 

Fiecare Biserică are o chemare, şi lucrarea Domnului va continua spre slava Sa şi mai puţin spre slava ta. Care este contribuţia ta pentru veşnicie? Este Biserica lui Cristos doar un loc de întâlnire socială? Cum ai descrie Biserica lui Cristos din care faci parte?

 

2006 este un an nou, un început de viaţă nouă pentru alţii. Lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt în lucrările duhovniceşti ale Bisericii Sale. Evenimentele sociale îşi au rolul lor, însă Biserica Sa este locul unde veşnicia şi mortalitatea se întâlnesc spre beneficiul umanităţii. Reflectează la ce ai făcut ca să te pregăteşti pentru viitor.

 

Coram Deo!

sus

horizontal rule

Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email!

Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI.

Aşteptăm mesajele dumneavoastră la adresa Misiunii!

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

 

  Înainte   

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate