Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

”Baptismul o Identitate NU o Doctrină”

 

 de Caius ben Obeada

 

(continuare din numărul anterior)

 

 

Înțelegerea Baptismului

 

De-a lungul anilor s-au făcut o serie de sugestii și comentarii în ce privește identitatea baptistă, cele mai interesante fiind făcute de cei care nu sunt, nu cunosc, și nici nu sunt interesați să prezinte favorabil identitatea baptistă. De obicei, încercarea de a identifica Baptismul este făcută pe o linie critică, care nu ia în considerare istoria, credința și practica baptistă. S-au scris multe cărți și studii în limba engleză despre identitatea și înțelegerea Baptismului, totuși, pentru că suntem români, aș dori să scot în evidență câteva lucruri ajutătoare în înțelegerea Baptismului, a ceea ce înseamnă a fi baptist.

 

De cel puţin 400 de ani istoria bisericilor baptiste a ajuns să lase o amprentă evanghelică nu numai pe continentul european, dar în întreaga lume. De la un început firav, a unor emigranţi englezi la Amsterdam, s-a ajuns la o răspândire mondială în care zeci de asociaţii şi organizaţii baptiste continuă să poarte mesajul Evangheliei în toate colţurile lumii. De exemplu, statisticile baptiste pe anii 2008 și 2013 de la Baptist World Alliance (Alianța Mondială Baptistă) ne redau următoarele date referitor la această organizaţie mondială:

 

Bisericile şi membrii baptişti în lume care fac parte din organizația Alianța Mondială Baptistă (Baptist World Alliance):

 

·         Africa                                               

 

2008

2013

30,436 biserici

7,533,450 membrii

39,603 biserici

10,059,484 membrii

 

·         Asia                                                                          

 

2008

2013

28,197 biserici

5,377,271 membrii

33,224 biserici

5,581,991 membrii

 

·         Insulele Caribbean Islands                           

 

2008

2013

1,824 biserici 

260,223 membrii

2,713 biserici

356,074 membrii

 

·         America Centrală                                                    

 

2008

2013

2,993 biserici

281,447 membrii

3,025 biserici

172,028 membrii

 

·         Europa                                                          

 

2008

2013

12,362 biserici

779,295 membrii

13,571 biserici

777,045 membrii

 

·         Orientul Îndepărtat                                                              

 

2008

2013

83 biserici

5,450 membrii

102 biserici

6,500 membrii

 

·         America de Nord                                         

 

2008

2013

69,167 biserici

21,171,319 membrii

68,533 biserici

20,788,396 membrii

 

·         America de Sud                                                        

 

2008

2013

12,570 biserici

1,696,880 membrii

14,617 biserici

2,368,542 membrii

 

Totalul bisericilor baptiste aparţinând organizației Baptist World Alliance din 30 mai 2008 era de 157,632 de bisericii cu 37,105,335 membrii. În anul 2013 numărul baptiștilor la nivel mondial crește la 175,388 de bisericii cu 40,110,060 membrii [1&2].

 

În baza acestor date, Cultul Bisericilor Baptiste din România este înregistrat cu următoarele date:

 

2008

2013

1,709 biserici

99,183 membrii

1,942 biserici

97,095 membrii

 

Convenţia Bisericilor Maghiare din Romania [ibid 1&2]

 

2008

2013

232 biserici

8,632 membrii

253 biserici

9,007 membrii

 

Numărul bisericilor baptiste sunt în creștere pe unele continente și în scădere pe altele, însă la mod general numărul bisericilor și a membrilor ei sunt în creștere, o mărturie a lucrării misionare depuse de frățietatea baptistă internațională.

 

Site-ul Wikipedia ne dă un număr mai impresionant în ce priveşte numărul baptiştilor în lume, ajungând să totalizeze numărul tuturor organizaţiilor baptiste la 110 milioane de membrii în 220,000 de biserici [3]. Sunt niște date mai vechi, însă care scot în evidență un număr mare de persoane care se identifică a fi baptişti împrăștiați pe toate continentele lumii.

 

La nivel mondial, baptiștii sunt a treia mare denominaţie creștină după catolici, cu un număr de 1,2 miliarde de membrii, ortodocși cu 223-300 de milioane de membrii, iar baptiștii cu un număr de până la 105 milioane estimat in lista denominațiilor din site-ul wikipedia [4]. Un lucru de remarcat în această listă a denominațiilor este faptul că baptiștii au fost incluși în numărul Protestanților, cu 800 de milioane de membrii în jurul lumii, ceea ce face ca Protestanții să fie pe locul doi în numărul membrilor iar ortodocșii pe locul trei în lume.

 

Numerele denominaționale sunt interesante, diferite metode și surse scoțând în evidență apartenența denominațională la ceea ce este cunoscut și identificat a fi creștin. Baptiștii, la fel ca și restul marilor denominații creștine, sunt împărțiţi în diferite asociații, multe dintre ele organizate independent la nivel zonal, în diferite părți ale lumii. Din această multitudine de asociații și organizații baptiștii și-au păstrat o identitate aparte nu numai din punct de vedere istoric dar și doctrinal și de practică creștină în aplicarea Scripturilor în viața fiecărui individ.

 

Teologul baptist român Marius Birgean, în unul din articolele scrise, sugera că păstrarea identităţii baptiste trebuie să aibă următorii factori:

 

•          Afirmarea autorităţii Scripturii

•          Afirmarea naşterii din nou

•          Afirmarea uceniciei radicale

•          Afirmarea separării biblice

•          Afirmarea responsabilităţii individuale înaintea lui Dumnezeu

•          Afirmarea clară a Evangheliei Harului (justificarea prin credință)

•          Afirmarea clara a mandatului evanghelistic

•          Afirmarea clara a implicării în slujire a fiecărui credincios [5]

 

Fiecare punct pe care Marius îl face în vederea păstrării identităţii baptiste îşi are originea în învăţătura apostolică pe care înaintaşii noştri au păstrat-o şi purtat-o cu sârguinţă până în zilele noastre. În momentul în care identitatea personală este mai importantă ca identitatea pe care Dumnezeu a ajuns să o cunoască şi să o folosească în lucrările evanghelice, baptişti ajung să-şi piardă identitatea istorică, ajungând să fie pierduţi în lumea creştină a unei amestecături denominaţionale în care identitatea este pierdută în favoarea unităţii babeliene.

 

Diferențele de opinie, abilitatea de colaborare în diversitate este un exemplu a ceea ce este Baptismul. Despărțiți de opinii și idei, există totuși o legătură a spiritului baptist care a caracterizat Baptismul de sute de ani. Pentru a înțelege acest fenomen al diversității într-o unitate a spiritului baptist, va trebui să vedem ceea ce identifică o biserică sau un credincios a fi baptist.

 

În Bisericile Baptiste din America, la școlile duminicale sau de caticheză, când este introdus Baptismul, este folosit acronimul BAPTIST, care este exemplificat astfel:

 

B – „Biblical autority – Autoritatea biblică. Tot ce avem și cunoaștem este în baza autorității Scripturilor. Doctrinele care ne unesc sunt în baza autorității biblice. Tradiția, biserica, autoritatea eclesiastică nu se poate interfera sau să preceadă autoritatea biblică, așa cum se întâmplă în Biserica Catolica, Ortodoxă și alte denominații creștine.

 

AAuthonomy – Autonomia bisericii locale. Fiecare adunare are o autonomie locală, ea nu depinde de deciziile Asociației, Cultului sau a altor agenții care ar părea că au influență eclesiastică. Fiecare biserica este o entitate autonomă, condusă prin Duhul Sfânt la nivel local. Ideea că Cultul Baptist ar putea să influențeze deciziile unei biserici locale este în contradicție cu Statutul Cultului Baptist, atât din România cât și din America, și a Asociațiilor Baptiste din jurul lumii.

 

P – „Priesthood” – Preoția fiecărui credincios. Biserica lui Dumnezeu este teocratică, în care Dumnezeu este Tatăl tuturor, Cristos este Capul și Marele Preot, iar noi suntem preoții aleși ai Domnului, într-o egalitate unică în fața prezenței Sale. Există o egalitate între copiii lui Dumnezeu prin ungerea primită din partea Domnului de a fi preoți, o egalitate în care ierarhia eclesiastică nu își are loc și nu este recunoscută.

 

T – „Two ordinances” – Două ordonanțe: Botezul și Cina Domnului. Dacă Ortodoxismul recunoaște 7 ordonanțe, Baptismul recunoaște două, așa cum le vedem pe paginile Bibliei, inițiate de Însuși Domnul Isus.

 

I – „Individual soul liberty” – Libertate individuală a credincioșilor. Există o diversitate de opinie între baptiști, și totuși Duhul Domnului reușește să unească în lucrare și predicare pe fiecare baptist născut din nou. Baptismul nu este o atașare și acceptanță completă a tuturor lucrurilor, nu are o linie autoritară care dă pe unii afara și să accepte pe alții. Conceptul doctrinelor baptiste este bazat pe libertatea fiecărui credincios în expresie religioasă, nivelul spiritual și înțelegerea punând pe fiecare la un nivel diferit, sperând ca Duhul Sfânt să ne unească.

 

S – „Separation of the Church and State” – Separarea Bisericii de Stat este conceptul baptist, în care autoritățile statale nu intervin în problemele și nevoile bisericii locale. Baptiști nu se supun în probleme de doctrină și învățătură biblică la influența și legea statală care interferează cu învățătura doctrinară Cristică.

 

T – „Two offices of the church” - Baptiști recunosc două oficii a bisericii: prezbiteri și diaconi, unii prezbiteri având chemarea de păstorire, astfel fiind chemați și numiți păstori.

 

Acronimul BAPTIST scoate în evidență o învățătură și practică care de sute de ani a adus o identitate aparte, totuși, pentru o înțelegere mai profundă a spiritului baptist nu se poate neglija spiritul de libertate a doctrinelor baptiste scoase în evidență de istoricul baptist Walter B. Shurden [6]:

 

Libertate sufletului – contemplă ideea că fiecare suflet are capabilitatea de a face decizii de credință fără intervenția sau forțarea făcută din partea autorităților eclesiastice sau civile.

 

Libertatea bisericii – libertatea bisericii locale de a lua decizii fără intervenția sau forțarea la ascultare și supunere din partea autorităților civile, supunându-se numai legilor care nu interferează cu credința și doctrina credinței lăsate pe paginile Bibliei.

 

Libertate biblică – contemplă ideea că fiecare credincios este liber să interpreteze Biblia pentru el însuși, folosind cele mai bune instrumente scolastice și biblice puse la dispoziția fiecăruia.

 

Libertate religioasă – fiecare individ este liber să practice sau nu religia sa, a altora, sau nici o religie. Separația dintre stat și biserică este semnul libertății religioase la care fiecare credincios are dreptul.

 

A fi baptist nu înseamnă o adunare de oameni care se aseamănă, care sunt identici, care se copiază unii pe alții. Fiecare individ este unic în fața lui Dumnezeu și în Biserica Sa. Individualitatea fiecărui credincios este folosită de Duhul Sfânt prin darurile pe care fiecare le primește pentru edificarea altora din trupul lui Cristos. Suntem baptiști și totuși diferim în înțelegeri, însă ne unim în ceea ce caracterizează Baptismul.

 

Astfel că în Baptism poți întâlni Calviniști și Arminianişti, mileniști și post-mileniști, biserici organizate pe sistem stil celular, pe când alte au un sistem prezbiterian, sau congregațional. Nu există o uniformitate totală, Duhul Sfânt lucrând în mod diferit de la o biserică la alta, folosindu-se de resursele și posibilitățile locale. Numai așa putem să înțelegem existența unui Caius Obeada, Ionel Tuțac, Daniel Branzei, Paul Negrut, Marius Cruceru, Otniel Bunaciu și mulțimea slujitorilor baptiști din România. Suntem cu toți de acord în toate? NU! Avem aceleași înțelegeri și principii organizatoare? NU! Suntem baptiști? DA!

 

A fi baptist nu înseamnă a fi perfect, și problemele care ne înconjoară de multe ori ne pun într-o tabără sau alta. Cu unii reușim să ne apropiem mai mult, cu alții ne distanțăm datorită opiniilor și inițiativelor care nu ne caracterizează. Totuși, în toate, la fel ca și într-o familie, nu ne-am ales noi frații și surorile, ci ne-au fost date de la Dumnezeu. Mai sunt excepții a celor care s-au strecurat printre noi, chiar ajungând la poziții mari în bisericile noastre, care sunt, totuși, în fața Domnului niște necunoscuți, împotrivitori și hoți de slavă deșartă.

 

A fi un copil al lui Dumnezeu nu este ușor. Nu numai că ești atacat de lume și căpeteniile văzduhului, dar chiar și de frații tăi. Crucea pe care o ducem de multe ori este mai grea decât posibilitățile pe care le avem de a o purta; totuși, cu răbdare, așteptam ziua când Domnul ne va unii pe toți ai Săi, în care vom ajunge să slăvim pe Dumnezeu împreună cu înaintaşii noștri, cei care au dus ștafeta credinței până în zilele noastre.

 

Coram Deo! Shalom!

 

Note de subsol

[1] BAPTIST WORLD ALLIANCE MEMBER BODIES AND STATISTICS - http://www.bwanet.org/default.aspx?pid=437

[2] BAPTIST WORLD ALLIANCE MEMBER BODIES AND STATISTICS - https://www.bwanet.org/about-us2/statistics

[3] From Wikipedia, the free encyclopedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Baptist

[4] List of Christian denominations by number of members - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations_by_number_of_members

[5] IDENTITATE CONFESIONALA INTR-O EPOCA POST-CONFESIONALA - de Marius Birgean

[6] Four Baptist Freedoms http://www.sbctakeover.com/chapter23.htm

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate