Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Reforma Spirituala
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Sfaturi Țoniade spre erezie

Bill Johnson - Un eretic al generației noastre recomandat de Iosif Țon

 

 de Caius ben Obeada

 

Ca editor a unei publicații de apologetică, simt obligația să scriu câteva rânduri despre tendințele eretice care sunt recomandate de Iosif Țon bisericilor evanghelice.  În 2011 scoteam în evidență orientările anabaptiste ale lui Țon, cu referință specifică la diferența teologică naptistă și noua învățătură prezentată de Țon. Nu m-a interesat niciodata să pun jos persoana Iosif Țon, însă învățăturile acestui om au ajuns să pătrundă mintea simplă și needucată a multora care refuză să citească sau să studieze teologia, ca și cum teologia este o simplă filozofie a cuvintelor. 

 

Iosif Țon a captivat atenția multora din generația noastra, nu numai prin aportul și contribuția pe care a adus-o Bisericilor Evanghelice Române după revoluție, dar și prin schimbările teologice la care a ajuns să adere. Are susținători și biserici neveghetoare, care au ajuns să invite un om cu un mesaj periculos, a unor erezii vechi din primele secole.

 

Ca punct de refer pentru acest articol o să fac referință la înregistrarea video ”Iosif Țon vorbeste despre Bill Johnson”, un scurt videoclip de 6:41 minute, care se poate găsi și asculta la linkul: http://www.youtube.com/watch?v=VTd9-0wVvOs#t=123

 

Acest video începe cu următoarea afirmație:

 

”Eu am cunoscut mulți oameni mari ai lui Dumnezeu în viața mea. Recent mi-a fost dat să cunosc doi oameni (după părerea mea) cei mai mari oameni astăzi în lucrarea lui Dumnezeu. Pe unul îl cheamă Randy Clark și pe celălalt îl cheamă Bill Johnson. Ăștia sunt ca frați siamezi; Randy Clark locuiește în Pennsylvania, Bill Jonson locuiești în Redding, California... și acolo este biserica Bethel Church. Bill Johnson este păstorul (a fost pastorul la Assembly of God), un păstor penticostal, și în anul 2003 Bill Johnson a scris o carte care, dupa părarea mea, e cartea de căpătâi pentru secolul XXI. Vă spun cuvinte mari de tot, știu ce spun. Cartea se intitulează ”When Heaven Invades  World” (Bill Johnson ”When Heaven Invades World”), ”Când cerul invadează pământul”. Cerul invadează pământul, când Domnul Isus vine, să aducă aici Împărăția lui Dumnezeu. Asta este invazia cerului pentru ca să se facă pe pământ cum se face în cer.” (1)

 

Cine sunt acești oameni mari ai lucrării lui Dumnezeu pe care Țon îi introduce bisericii?

 

Am să încep să-l prezint pe Bill Johnson, care ne este introdus ca unul care a scris "cartea de căpătâi pentru secolul XXI." Se spune că este greu să cunoști caracterul și persoana unui individ, dacă nu petreci timp să mănânci o mămăligă cu el. Și chiar dacă ai mâncat o mămăligă cu o persoană, tot nu ajungă să-l cunoști bine. Însă o persoană care scrie, predică, și ține prelegeri, ajungi să-i cunoști mai repede gândirea, înțelegerile pe care le susține, baza teologică care-l determină să-și trăiască viața.

 

Nu am avut onoarea de a-l cunoaște personal pe Bill Johnson, însă am ajuns să-l ascult, să-i citesc din opiniile teologice pe care le susține, să descoper opiniile altora referitor la doctrinele și învățăturile sale. Johnson este un păstor complex, cu o gândire extremă, care merită cunoscută și ocolită de bisericile noastre. Se pare că tendințele eretice din primele secole au ajuns să reapară în generația noastră, erezii susținute de oameni care, la un moment dat, câștigaseră încrederea bisericii prin învățături temeinice a înaintașilor noștri.

  

Bill Johnson ne este introdus de Wikipedia ca pastor al biserici Bethel din Redding, California. Împrenă cu soția sa slujesc ca păstori seniori ai bisericii, a cincea generație de păstori din familia Johnson. Prin mica notă biografică ni se spune că la tinerețe Johnson ar fi citit șapte cărți despre rugăciune, care i-au schimbat atitudinea și perspectiva de lucrare. Biserica pe care o slujește are aproximative 1500 de membri, și o școală (”School of Supernatural Ministry”), care are în jur de 1,200 de studenți din 370 de țări.(2)  

 

Johnson a scris mai multe cărți, însă cartea care ne este sugerată de Țon ca fiind ”cartea de căpătâi pentru secolul XXI” este intitulată ”When Heaven Invades Earth” (Când Cerul Invadează Pământul). Este o carte interesantă care scoate în evidență înțelegerea teologică a lui Johnson, ereziile la care aderă și le transmite mai departe susținătorilor mișcării New Apostolic Reformation (NAR), a mișcării Word-Faith, si a mișcării Third Wave Movement.

 

Johnson și-a câștigat o identitate eretică datorită gândirii teologice, a liniei doctrinare pe care alții le-au adoptat în istoria Creștinismului. Înainte de a expune câteva din ereziile prezentate în cartea sugerată de Țon, am să evidențiez câteva principii și doctrine eretice pe care Johnson le susține. Ca evanghelic cu o identitate baptistă, eroriile teologice sugerate de Țon sunt de o gravitate și diferență teologică extraodinară. Iată câteva din ereziile lui Johnson care se pot găsi și verifica cu ușurință pe internet:

 

Johnson nu recunoaște pe Cristos ca Dumnezeu, sugerând că Isus a trebuit să se nască din nou.

 

”...Știți că Isus s-a născut din nou? Vă întreb... la primul serviciu și mi-au spus ”NU”. Dar am să vă demonstrez. Este în Biblie. A trebuit. El a devenit păcat.

 

În Evrei 1 ni se spune acest lucru, ”Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: "Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?" Şi în Fapte 13 explică faptul că: ”Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: "Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut."  Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire.” Prima dată s-a născut prin Maria și a doua oară prin înviere. ”

 

Această afirmație poate fi ascultată în engleză la acest link.(3)

 

Johnson trage concluzia că Isus a trebuit să se nască din nou prin înviere? Prin acestă asumpție, Isus nu a avut natura divină, El fiind un păcătos care a avut nevoie de naștere din nou. Nu am să combat afirmația lui Johnson, pentru că până și Catolicii și prieteni Ortodocși au combătut această erezie din primele secole.

 

Johnson nu recunoaște pe Cristos ca Dumnezeu, sugerând că Isus nu a avut abilitatea de a vindeca sau de a scoate draci.

 

“…Isus nu a avut abilitatea de a vindeca pe cei bolnavi. El nu a putut scoate afară demoni, şi El nu a avut abilitatea de a învia pe morți. El însuși spune la Ioan 5:19, nu "că, Fiul nu poate face nimic de la Sine." El a pus deoparte divinitatea Sa... ... Isus S-a dezbrăcat de Sine însuși, incapabil de a face voia Tatălui – fără ajutorul Tatălui...” (4)

 

Se pare că Johnson ajunge să ignoreze cuvintele Domnului Isus din Ioan 10:17-18 unde scrie:

 

”Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu."

 

Prin această erezie, Isus ajunge să fie la un nivel uman care a trebuit să depindă de puterea Duhului să poată să facă ceva. Debarasat de natura divină. în concepția și înțelegerea lui Johnson, Isus ajunge să fie un om de rând, așa cum și noi suntem, ajungând să sugereze că și noi putem face minuni și vindecări ca Isus, atâta timp cât suntem în voia Tatălui. La o analiză mai completă din scrierile și predicile lui Johnson, credincioșii zilelor noastre ajung să fie Cristoși în aceași putere și trăire ca Isus. Trebuie scos în evidență pericolul de etalare a credinciosului la nivelul lui Isus, sugerând că am putea face ceea ce Isus a făcut pe pământ, chiar mai mult. 

 

Johnson nu recunoaște pe Cristos ca Dumnezeu, sugerând că Isus nu a putut să învie de unul singur.

 

"Isus cu siguranță a fost fără păcat. Mielul fără pată. DAR El a devenit PĂCAT. A fost necesar să fie înviat din morți. Faptele Apostolilor 13 îl numeşte "primul născut dintre morți." El nu s-a inviat pe Sine însuși. Tatăl prin Duhul Sfânt l-a înviat. El a fost născut din Maria. Asta e una. El a fost înviat din morţi. Care este de două. "Din nou." Nu este o declaraţie creând o nouă doctrină. Este să facă pe oameni să gândească, lucru care devine înfricoşător pentru unii. În primul rând este să ajute să apreciem faptul că Isus a devenit păcat, şi avea nevoie de o înviere, tot așa de mult cum noi suntem în nevoie de a fi născuți din nou." (5)

 

Se pare că Johnson ajunge să ignore cuvintele lui Isus în privința puterii care i-a fost dată pe pământ. Declarația lui Johnson este contradictorie cuvintelor lui Isus din Ioan 10:17-18 unde spune:

 

”Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu."

 

Iar în Ioan 2:19-22 Isus spune:

 

”Drept răspuns, Isus le-a zis: "Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica." Iudeii au zis: "Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?" Dar El le vorbea despre Templul trupului Său. Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.”

 

Doctrina Cristologică a ajuns să fie interpretată în concepte eretice care au apărut de-a lungul secolelor. Johnson nu este primul care degradează și respinge natura divină a lui Cristos, însă eroarea teologică nu se oprește aici. Citind comentarii si paragrafe ale cărții sugerate de Țon, am să scot în evidență câteva concepte eretice care trebuiesc luate aminte și înțelese de membrii bisericilor noastre.

 

Ereziile găsite în cartea secolului recomandată de Iosif Țon

 

1. Johnson aderă la erezia cunoscută sub numele de KENOSIS, în care Isus pune deoparte natura divină. Teoria kenotică stabileşte că Isus a renunţat la unele din atributele Sale divine cât timp a fost om aici pe pământ. ”Aceste atribute erau omniscienţa, omniprezenţa şi omnipotenţa. Hristos a făcut acest lucru voluntar astfel încât să fie aidoma unui om pentru a împlini lucrarea de mântuire. Această opinie a fost prima oară expusă la sfârşitul anilor 1800 în Germania de către Gottfried Thomasius (1802-1875), un teolog lutheran.” (6)

 

"El a efectuat miracole, minuni şi semne, ca un om în relaţie bună  cu Dumnezeu... nu ca Dumnezeu. Dacă el a făcut minuni,  deoarece El era Dumnezeu, atunci acestea ar fi fost de neatins pentru noi". (Johnson, pagina 29)

 

"El a pus deoparte divinitatea Sa ca să  împlinească voia Tatălui”...(Johnson, pagina 79).

 

Johnson îl vede pe Isus ca un om de rând, într-o natură omenească, lipsit de natura divină, reușind să trăiască fără păcat în împlinirea voii Tatălui. Această erezie este periculoasă, negând divinitatea lui Cristos pe pământ, ajungând să pună sub semnul întrebării o serie de versete care stabilesc divinitatea Sa. În secolul trei, presbiterul Arius din Alexandria spunea: ”A fost un timp când El nu a fost” punând sub semnul întrebării natura Dumnezeiască a lui Isus pe pământ. (7) În secolul patru, Sf. Athanasius combate erezia Arianistă, iar mai târziu Sf. Grigore Teologul scrie împotriva acestei abateri teologice, considerată erezie. (8)   

 

2. Johnson atacă Biserica și pe cei care au pus bazele doctrinare de-a lungul secolelor.

 

"De zeci de ani Biserica este vinovată de crearea doctrinelor pentru a justifica lipsa lor de putere..." (Johnson, pagina 116).

 

Biserica nu este fără putere din cauza doctrinelor, ci a lipsei de trăire a doctrinelor lăsate de Isus și apostoli. Biserica este vinovată de multă rătăcire, însă nu doctrinele ne-au îndepărtat, ci îndepărtarea de Scripturi și lipsa studiului Cuvântului în lumina Duhului Sfânt. Și dacă vorbim de putere, la ce ne referim? Este vorba de minuni și vindecări, sau puterea de a trăi în lumina Cuvântului?

 

"Un Cuvânt fără putere este doar o slovă, şi nu Duhul. Şi noi toţi ştim, "slova omoară, dar Duhul dă viaţă" (Johnson, pagina 116).

 

Bob DeWaay interpretează acest paragraf ca o falsă implicație că studiul Scripturilor omoară duhul. (9) Johnson se folosește de versete biblice scoase din contextul original să scoată în evidență o înțelegere proprie, o metodă folosită de mulți eretici de-a lungul secolelor.

 

”Cei care se simt în siguranţă din cauza înţelegeri intelectuale a Scripturilor se bucură de un sens de securitate fals. Niciunul dintre noi nu are o înţelegere completă a Scripturii, dar noi toți avem Duhul Sfânt. El este denominatorul comun care întotdeauna ne va duce în adevăr. Dar, ca să-l urmăm pe El, trebuie să fim dispuşi să urmăm ce nu este pe hartă — să mergem dincolo de ceea ce ştim.” (Johnson, pagina 76).

 

Johnson pare a fi împotriva celor care au studiat Cuvântul, a teologilor care în decursul secolelor au pus bazele doctrinare a credinței pe care am ajuns să o îmbrățișăm. Ajunge să acuze Biserica Domnului de crearea doctrinelor. Mi se pare un spirit de impocrizie să aduci acuzații scrierilor înaintașișor noștri, când tu însuți scrii cărți și materiale care să ajute pe cei care adera la ereziile sale într-o înțelegere mai ușoară. Idea că noi nu putem înțelege Scripturile, dar că putem înțelege ce Duhul spune, în afara reveleției Scripturilor, este o rețetă pentru dezastru și erezie. Se pare că Autoritatea Cuvântului este pusă deoparte în favoarea unei înțelegeri speciale aduse de Duhul în afara Cuvântului lui Dumnezeu.

 

3. Johnson crede în teologia supranaturală prin care un credincios învață să facă minuni și vindecări.

 

"Scopul ungerii este pentru a face naturalul supranatural" (Johnson, pagina 133)

 

”Dumnezeu nu provoacă boala.

 

Dumnezeu alege întotdeauna să vindece.

 

Țepuşul (în carne) a lui Pavel nu era cu siguranță o boală fizică.

 

Dacă nu crezi în vindecarea la cerere, tu predici o altă Evanghelie (Gal 1:6-9)”

 

"Refuz de a crea o teologie care permite boală." Bill Johnson (10)

 

Michel Boehm scrie: ”În conformitate cu Bill Johnson, bisericii Betel din Redding, California, Dumnezeu a promis credincioșilor că este vindecare în ispăşire. Cu alte cuvinte, prin rănile lui Hristos noi sunt vindecați fizic.” (11)

 

Problema minunilor și vindecărilor la comandă ajung să pună sub semnul întrebării autoritatea pe care credinciosul o are în această lume. Au putut apostolii să vindece pe toâi? Poți învăța arta minunilor? Se pare ca Johnson crede ca poate învăța pe credincioși cum să facă minuni la comandă. Bethel School of Supernatural Ministry de la Readding are aproximativ 1200 de studenți care, pe o perioada de 10 zile, la prețul de aproximativ 900 de USD, învață să facă minuni. În unul din materialele citite pe internet, un grup de studenți s-au dus la morga spitalului din Redding să facă o înviere, însă nu au avut succes.  

 

4. Johnson crede în teologia domniei (dominion teaching), care susține că Satana a reușit să fure autoritatea și stăpânirea pământului de la Adam și Eva, Dumnezeu rămânând fără puterea de a recâștiga pământul.   

 

"Tot ceea ce Adam a avut, inclusiv titlul de proprietate a planetei cu pozițiile corespunzătoare de conducere, a ajuns proprietatea diavolului" (Johnson, pagina 31)

 

Isus le-a luat înapoi şi le-a dat la Biserici (Johnson, pagina 32).

 

"Responsabilitatea lui Adam şi Eva a fost să stăpânească Pământului, ei au fost fără boală, sărăcie, sau păcat. Acum, că am fost readuși la scopul Său iniţial, ar trebui să aşteptăm ceva mai puţin?" (Johnson, pagina 33).

 

Această doctrină teologică a domniei sugerează că copiii lui Dumnezeu trebuie să domineze și să ia control peste Satana şi demonii săi. Noi ar trebui să excercităm control peste ei. (12) Această doctrină este nebiblică, nici un pasaj Biblic nu sugerează ca Biserica să exercite control peste Satana și demoni. Iacov ne spune următoarele:

 

”Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” Iacov 4:7

 

Concluzie

 

Ereziile au intrat destul de ușor în adunările sfinților, care nu au laut exemplul credincioșilor din Berea, unde au cercetat Scripturile să controleze doctrinele propovăduite din secolul unul. Reputația unui vorbitor nu este cheia adevărului, și nu studiile teologice te pun pe un pedestal aparte. Istoria Creștinismului a ajuns să cunoască oameni deosebiți care au căzut în faţa ispitei și a învățăturilor străine Apostolilor. Origen, Tertulian sunt numai două nume mari din istoria Creștinismului, care spre sfârșitul vieții lor au ajuns să alunece de la adevărurile Scripturilor, identificați fiind ca eretici ai Bisericii Domnului.

 

Asocierea lui Țon cu Bill Johnson și recomandarea cărții ”When Heaven Invades the World” ca fiind ”cartea de căpătâi a secolului XXI” este de o gravitate deosebită, ducând în eroare doctrinară pe copiii Domnului din bisericile noastre. Atâta timp cât Țon încearcă să influențeze gândirea doctrinar-teologică a bisericilor Evanghelice Românești, este datoria fiecărui credincios, capabil să apere credința înaintașilor noștri, să o facă cu blândețe și temere, folosindu-se de adevăr și dreptate.

 

Au existat apologeți în toate timpurile, și pâna la venirea Sa unii au primit chemarea și responsabilitatea să scoată la iveală învățăturile eretice cu care unii sar prezenta adunărilor noastre.

 

Coram Deo! Shalom!

 

Note Biografice:

1. http://www.youtube.com/watch?v=VTd9-0wVvOs#t=123

2. Bill Johnson (pastor) - http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Johnson_(pastor)

3. Bill Johnson False Teacher - http://www.youtube.com/watch?v=UzAwFYKe3h0

4. Johnson, Bill “Change Your Mind.” The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles. 2005; Destiny Image, Shippensburg, PA; p 50

5. Bill Johnson – Facebook / February 14, 2011

6. KENOSIS - http://www.voxdeibaptist.org/Kenosis_rom.htm

7. An Invasion of Error: A Review of Bill Johnson—When Heaven Invades Earth - http://www.echozoe.com/archives/2519

8. Arianismul - http://www.voxdeibaptist.org/Arianismul.htm

9. Ibid 7

10. Bill Johnson and Healing in the Atonement - http://youthapologeticstraining.com/bill-johnson-and-healing-in-the-atonement/

11. Ibid 9

12. Bible Questions and Answers, Part 37 - http://www.gty.org/resources/sermons/70-9/bible-questions-and-answers-part-37

 

Alte materiale utile de studiu în limba engleză

An Invasion of Error: A Review of Bill Johnson—When Heaven Invades Earth - http://www.echozoe.com/archives/2519

Bill Johnson and Healing in the Atonement - http://youthapologeticstraining.com/bill-johnson-and-healing-in-the-atonement/

False Apostle Bill Johnson - Bethel Church Redding California - http://www.apostasywatch.com/Wolves/WolfReports/BillJohnsonBethelChurchReddingCa/tabid/238/Default.aspx

Why Jesus Culture, Bethel Church, and Bethel's School of Supernatural Ministry are Spiritually Dangerous (Part 3 of 3) - http://gospelliving.blogspot.com/2013/04/why-jesus-culture-bethel-church-and_15.html

Bill Johnson Ministries - http://www.apologeticsindex.org/1399-bill-johnson

A Review of ‘When Heaven Invades Earth’ - http://lukebenjamin.com/ReachoutTrust/a-review-of-when-heaven-invades-earth/

Bill Johnson, Jesus Culture and Bethel Church - http://redeemingmoments.com/2013/08/22/bill-johnson-jesus-culture-and-bethel-church/

SOUND ADVICE FOR BETHEL CHURCH PASTOR BILL JOHNSON - http://apprising.org/2013/01/12/sound-advice-for-bethel-church-pastor-bill-johnson/

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate