Arhiva Contact Despre noi FORUM
 NOSTRA AETATE
 


Februarie 2006
Caută în site
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
Poşta Redacţiei

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Existenţa conceptului "Alegerii Libere"

Înainte de Cristos

de Caius Obeada

 

  

Octavian C. Obeada, Presedintele Misiunii Vox Dei

Când mergi la un restaurant, ce te determină în alegerea meniului? Ce îl determină pe un om să aleagă un parfum şi să respingă altul? Ce îl determină pe un tânăr să-şi aleagă partenerul de viaţă? Există o libertate în alegerea lucrurilor pe care le vedem şi le dorim, sau există o predispoziţie în alegerea unor lucruri pe care le avem la dispoziţie?

 

Subiectul „alegerii libere” a stârnit şi încă produce discuţii şi controverse de mii de ani. Diferite tabere ideologice dezbat acest subiect de la un nivel medical, psihologic sau teologic la un nivel simplist de credinţă. „Eu cred ce cred şi nimeni nu mă poate face să cred altfel” ... este răspunsul simplu pe care unii îl dau.

 

Dacă Baptiştii şi-au avut originea în teologia Paulină a predestinaţiei, curentele teologice liberale au pătruns şi infectat seminarele şi bisericile ajungând să nege originea şi istoria baptistă în ce priveşte teologia „alegerii libere”.

 

În zilele noastre o mare majoritate au ajuns să urască ideea unei predispoziţii şi intervenţii divine în viaţa omului. Ideea Calvinistă a PREDESTINAŢIEI pare a fi inovaţia Reformei Protestante, uitând sau ştergând intenţionat istoria Creştinismului. Oricât am încerca şi mascăm sau ignora teologia şi fundaţia Bisericii Primare, învăţătura Nou Testamentală rămâne măsura adevărului lui Cristos.

 

Înaintea controversei Calviniste din secolul al XVI-lea, Augustin şi Pelegian în secolul IV, împărtăşeau opinii diferite în ce priveşte „alegerea liberă”. Augustin, considerat unul din părinţii Bisericii Primare care a apărat teologia Bisericii pe linia Paulină, ajunge să explice Planul Mântuirii şi a Predestinaţiei aleşilor lui Dumnezeu din veşnicii. Pelegian şi urmaşii săi sunt condamnaţi, învăţătura „alegerii libere” fiind respinsă şi condamnată în modul în care era înţeleasă şi propagată de ei.

 

Cercetând firul istoriei şi a dezbaterilor teologice a vieţii după moarte, ajungem să descoperim discuţiile şi dezbaterile între partida Fariseilor şi a Saducheilor, o discuţie începută înainte de Cristos. Pe paginile Noului Testament ne sunt redate câteva instanţe în care ne este precizat diferenţa ideologică a Fariseilor şi Saducheilor.

„Saducheii care zic că nu este înviere, au venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare: „Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise: „Dacă moare fratele cuiva, şi-i rămâne nevasta fără să aibe copii, fratele său să ia pe nevasta lui, şi să ridice urmaş fratele său.” (Marcu 12:18-19)

 

„Pavel ca unul care ştia că o parte din adunare erau Saduchei, iar alta Farisei, a strigat în plin Sobor: „Fraţilor, eu sunt Fariseu: din pricina nădejdii în învierea morţilor sunt dat în judecată.”

 

Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între Farisei şi Saduchei, şi adunarea s-a dezbinat.”

 

Căci Saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când Fariseii le mărturisesc pe amândouă.” (Faptele Apostolilor 23: 6-8)

În afara textelor găsite pe paginile Bibliei găsim scrierile istoricului Flavius Josephus cu referinţă la Saduchei şi Farisei, în ce priveşte „alegerea liberă”:

„În ce priveşte pe Farisei, ei spun că unele evenimente sunt lucrarea Credinţei, dar nu toate: în ce priveşte alte evenimente, depinde de noi dacă iau loc sau nu.....(Fariseii) susţin că totul vine prin credinţă, însă ei nu diminuează voinţa omului în împlinirea a ceea ce este în puterea sa, atâta timp cât buna plăcere a lui Dumnezeu a fost ca să fie o împreunare şi voinţa omului şi virtuţiile sale să fie admise.” (Josephus AJ 13.172f)

Fariseii care erau consideraţi drept cei mai precişi în interpretarea legilor, susţin existenţa lui Dumnezeu şi a Credinţei, a alegerilor lui Dumnezeu, explicând că voia şi alegerea lui Dumnezeu nu diminuează libera alegere a omului. O sectă de peste 4000 de învăţaţi din care apostolul Pavel a făcut parte, susţin un echilibru în alegerea omului şi alegerea lui Dumnezeu,

„Fiecare suflet, susţin ei, este imortal, dar sufletul celui bun trece într-un alt corp, pe când păcătosul suferă pedeapsa eternă.” (Josephus BJ 2.162-65)

Referitor la partita Saducheilor Josephus scrie:

„Saducheii, a doua partită, nu susţin Credinţa, şi nu recunosc pe Dumnezeu în spatele ei, nerecunoscând de unde vine şi nerecunoscând puterea întunericului. Ei susţin că omul are alegerea liberă a binelui şi a răului, şi că rămâne în puterea fiecărui om dacă alege un lucru sau altul. În ce priveşte existenţa sufletului după moarte, pedeapsa în lumea de jos, şi câştigurile ei, ei nu recunosc nici una dintre ele.” (Josephus BJ 2.162-65)

Saducheii excludeau PRONOIA preştiinţa, şi nu credeau că Dumnezeu dirijează lucrurile, evenimentele lumii luând cursul lor în propria iniţiativă AUTOMATOS.” (Josephus AJ 10.278)

Referitor la Eseieni, o mişcare extremistă iudaică, separată de societate în peşterile de la Qumram şi alte părţi, găsim scris în documentele lăsate de ei înţelegerea şi credinţa lor. De sugerat este citirea cărţii: Manuscrisele de la Marea Moartă. Referitor la ei Josephus scrie:

„Secta Eseienilor, declară că Credinţa este autorul tuturor lucrurilor şi nimic nu este făcut dacă nu este în acord cu ceea ce i-a fost dat.” (Josephus AJ 13.172f)

Gunter Stemberger în cartea sa „Contemporanii Evrei ai lui Isus” scrie că sunt mai multe dovezi din scrierile de la Marea Moarta care redau credinţa în predestinaţie a Fariseilor.

 

Acum câţiva ani vizitam o biserica baptistă în New York. În cadru şcolii duminicale, fratele care conducea studiul afirmă: „Fraţilor, nu daţi apă la predestinaţie.” Câtă ignoranţă şi necunoştinţă se află în bisericile noastre. Oare nu găsim pe paginile Scripturi conceptul predestinaţiei? Nu vorbeşte Pavel explicit şi implicit despre predestinare?

 

Alegerea liberă pentru unii pare a fi noutatea şi invenţia Reformei, fără să fi studiat sau informat de controversa alegerii începută în Iudaism, înainte de naşterea Bisericii lui Cristos. Scopul acestor rânduri nu este să trateze „alegerea liberă” şi semnificaţia ei, ci mai mult implicaţia istorică a unui concept dezbătut de peste 2000 de ani.

 

Dacă învăţaţii din timpul lui Cristos, marele rabin Gamaliel şi alţi cunoscători a legii din primele secole dezbăteau destinaţia şi voia lui Dumnezeu în creaţie, cu cât mai important este studierea acestui subiect în zilele noastre? Cercetaţi Scripturile ne este poruncit. Calvinism, Augustianism, Paulin, Scriptura este aceiaşi în tratarea „alegerii libere”.

 

Dumnezeu predestinează pe aleşii Săi din veşnicie, iar aleşii Săi de bună voie aleg calea Mântuirii în Crucea lui Cristos.

 

Coram Deo!

 sus

horizontal rule

Nu ezita! Accesează pagina de CONTACT şi trimite-ne un email!

Întrebările care sunt adresate despre oricare dintre subiectele din această Publicaţie vor primi răspunsul la pagina de POŞTA REDACŢIEI.

Aşteptăm mesajele dumneavoastră la adresa Misiunii!

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

  Înainte   

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate