Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Arhiva
Contact
Despre noi
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Site-uri Baptiste
Istorie
Pastorala
Articole
Proiectul Betania
Media
Ştiri Internaţionale
Din Presa Română
Poşta Redacţiei

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

Când suntem fără Dumnezeu

 de Caius ben Obeada

 

„Du-te şi spune poporului acestuia: Întruna veţi auzi şi nu veţi înţelege, întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!”

Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi, şi astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.”

(Isaia 6:9-10)

Am putea crede aşa ceva în zilele noastre? Am putea crede că un Dumnezeu al dragostei ar putea să ia astfel de decizii pentru generaţia noastră? Suntem la sfârşitul anului 2009 şi vorbim din când în când de venirea Sa, de mesajul Crăciunului, totuşi eforturile noastre dau dovadă de o altă preocupare mai urgentă; cadourile de Crăciun ne-cumpărate, programul bisericii de Crăciun care încă este nefinisat, posibilitatea pierderii serviciului, sau în cazul politicienilor americani - cum să mărească taxele poporului pentru asigurarea leneşilor ţării care nu vor să lucreze, însă vor aceleaşi drepturi ca restul poporului.

Unde suntem şi ce am realizat?

Din multe puncte de vedere am avea impresia că noi suntem cei care realizăm lucruri, uitând sau ajungând să fim orbiţi providenţial să înţelegem că toate lucrurile vin de la El. Pavel scria Efesenilor:

„Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
(Efeseni 2:10)


Ne mai aducem aminte de acest verset? De unde vin faptele bune? Sunt ele creaţia minţii noastre, sau a Lui Dumnezeu? În prisma acestor versete pe care le-am menţionat mai sus aş dori să analizăm câteva lucrări care ar părea să poarte amprenta lui Dumnezeu.

Activităţile misionare

Nu pot spune că am ajuns la o vârstă înaintată, însă pot spune că mi-a dat Domnul parte să văd multe misiuni care sau deschis cu mare fanfară şi care au dispărut în liniştea nopţii. Lucrând în câmpul evanghelic, în numele Domnului nu califică o lucrare a aparţine planului Său din veşnicii. Faptul că cineva vrea să facă ceva pentru Domnul nu înseamnă că Domnul i-a dat acea împuternicire, sau chemare să facă lucrarea.

Omul a fost creat după „chipul” lui Dumnezeu. Am primit acea iniţiativă creativă de a face lucruri sau lucrări. În toate timpurile, mintea umană a creat lucruri, neobosită încercând să se distingă cu realizări extraordinare. În urmă cu 20 de ani când perdeaua comunismului căzuse, sute dacă nu mii de misiuni apăruseră în România, toţi doritori de a face voia Domnului. Câte misiuni au mai rămas statornice, misiuni la care te poţi uita şi vedea mâna providenţială a celui care din veşnicii a pregătit faptele bune?

Bisericile

În vară acestui an, Domnul mi-a permis să pot vizita frăţietatea română, să mă pot împărtăşii cu mulţi robi a lui Hristos. Am ajuns la cunoştinţa multor probleme care ne leagă de existenţa şi continuitatea lucrării lui Dumnezeu în bisericile pe care le-am construit după revoluţie. Am văzut bisericuţe ca nişte bijuterii, încât îmi era frică să calc, ca nu cumva să deranjez ceva. Totuşi goale şi menţinute ca nişte relicve arheologice a muzeelor baptiste. Ce s-a întâmplat? Unde este poporul lui Dumnezeu?

Ajungând la biserici goale, cu pungi golite şi necesitatea de supravieţuire, mintea umană a trebuit să rezolve problema membriei şi aderenţei în scopul susţinerii creaţiei minţii noastre în numele Domnului. Astfel câteva inovaţii au ajuns să fie încercate:

Conferinţe – nu am crezut că o să aud atâtea nemulţumiri referitor la numărul conferinţelor oferite din partea frăţietăţii. Se pare că biserica este sătulă de conferinţe şi de conferenţiari. Un prieten mi-a spus: „Caius sper că nu vii să ţii conferinţe apologetice, că lumea este sătulă de ele, şi poate ca nu o să vină mai mult de 10 persoane”. La început conferinţele au etalat pe unii la nivel naţional, ca la sfârşit fraţietatea să fie obosită de a asculta mesaje care nu mai sunt relevante necesităţii trăirii de zi cu zi. Noua generaţie pastorală ajungând să fie preocupată mai mult de doctorate şi realizări academice decât de simpla lucrare de slujire adunării sfinţilor lui Dumnezeu.


Lansări de carte – un fenomen care a stins spiritul românului de a mai citi sau culege în învăţăturile şi înţelegerile scripturale a altora. Bisericile noastre au vândut cărţi pentru ajutorarea frăţietăţii şi în acelaşi timp satisface necesităţile financiare cu care au fost confruntaţi. Mii de cărţi stau pe mesele bisericilor noastre aşteptând ca cineva să cumpere ceva. Am ajuns dezinteresaţi şi de această posibilitate de citire, un lucru pe care unii dintre noi nu ar fi putut să-şi imagineze pe timpul comunismului.


Evanghelizări – deja o povară pe spatele membrilor de a veni la biserică pentru că sa anunţat săptămâna de evanghelizare. Bisericile sunt goale, unii pastori sperând că o evanghelizare sau mau multe vor trezi şi aduce timpuri noi de viaţă. Când omului i s-a terminat numărul zilelor date de Dumnezeu, oricât ne-am strădui să-l ţinem în viaţă, este în zadar. O biserică ajunsă pe patul morţii, este datorită membrilor ei ci nu a Domnului. Oricâte evanghelizări am încerca, dacă Domnul nu trezeşte la viaţă pe membri bisericii mai întâi, totul este făcut degeaba. Chiar dacă cei mai mari evanghelişti ar predica la amvonul bisericilor noastre, trezire spirituală nu poate veni, atâta timp cât Domnul nu trezeşte la viaţă pe cei care mai ocupă băncile acestor biserici adormite. Bisericii din Sardes Domnul îi spunea: Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.” (Apocalipsa 3:1)


Programe contemporane – este ultima invenţie, sau mai bine zis împrumut din vest pe care unele bisericii au ajuns să-l încerce în biserica Domnului. Astfel că imnurile pe care bunicii noştri ajunseseră să le cunoască, au ajuns să fie pierdute în analele istoriei baptiste, pentru ca noile curente muzicale au ajuns să ne acapareze urechile. Procentual, se pare că bisericile care au aderat la muzica contemporană au ajuns să menţină numărul membrilor mai bine decât bisericile care au rămas la tipul clasic de părtăşie. Din biserica Domnului, unii au reuşi să transforme adunarea în întrunirii sociale de satisfacere sufletească ci nu spirituală.

Viaţa politică

În România au avut loc alegerile prezidenţiale, în care Băsescu ajunge să-şi menţină preşedinţia. Nu ar fi o mare problemă dacă unele elemente considerate pe poziţii mai influenţiale din bisericile noastre, nu ar fi fost implicaţi în politica României. Ajunşi la libertate, unii au ajuns să se folosească de bisericile noastre pentru viziuni personal-politice, cerând sprijinul bisericilor şi comunităţilor din care fac parte. Punând deoparte voia Domnului şi slujirea Sa mai presus de orice lucru, aceşti oameni binevoitori, ajung să introducă corupţia şi în adunarea sfinţilor, preocupaţi mai mult de alegerile prezidenţiale decât de adunarea copiilor lui Dumnezeu.

Ziarele şi publicaţiile româneşti ajungând să aibe o plăcere şi satisfacţie să scoată în evidenţă faptele ruşinoase a pocăiţilor baptişti şi penticostali, implicaţi în deciziile politice avantajoase pentru unii care ajung să-i favorizeze şi pe ei. Astfel, folosindu-ne de votul şi susţinerea frăţietăţii, unii ajung să profite şi să aducă ruşine, nu numai bisericii, dar chiar celui care dă binecuvântare tuturor copiilor Săi.

Ce este de făcut?

Ce s-ar putea face cu un om care este mort, decât să ne pregătim de priveghe şi de actul îngropării? Nu sună bine un mesaj de înmormântare la sfârşit de an, însă problema esenţială nu este ce noi dorim, ci ce a pregătit Domnul din veşnicii. Care este planul Dumnezeirii pentru noi? Oare vom muri cu toţii datorită împietririi inimilor noastre? Mai sunt şanse ?

Unii li se pare că biserica le-a fost încredinţată şi ei încearcă să facă ce pot să o menţină, şi eventual să crească numărul membrilor ei. Alţii au ajuns să creadă că ei sunt aleşii Domnului şi atâta timp cât ei sunt bine, restul este irelevant.

În capitolul 7 din Isaia, Ahaz este confruntat de Isaia cu un mesaj special din partea Domnului. Domnul îi spune lui Ahaz:

„Cere un semn dela Domnul, Dumnezeul Tău; cere-l, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus.”

Ahaz a răspuns. „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.”


Isaia a zis atunci:

„Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?
De aceea, Domnul însuşi va da un semn: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).
(Isaia 7:11-14)


Mesajul Domnului este speranţa mântuirii, a primirii fiului Sau. Când cărţile nu se mai vând, evanghelizările nu mai aduc roade, când cântarea încălzeşte sufletul dar nu hrăneşte duhul, singura speranţe este Cristos. Pocăinţa a fost mesajul lui Ioan. Pocăinţa a fost mesajul lui Cristos. Pocăinţa este mesajul Scripturilor începând de pe primele pagini până la Apocalipsa. Acest sfârşit de an să aducă pocăinţă, o trezire la realităţile lui Dumnezeu ci nu la preocupările inimilor noastre. Când suntem fără Dumnezeu, singura şansă este calea crucii, a primirii şi acceptării a Celuia care a venit in ieslea Betlehemului ca să aducă vestea Mântuirii nu numai poporului Său dar a tuturor neamurilor, chiar şi a românilor împrăştiaţi în cele patru colţuri ale lumii.

Coram Deo! Shalom!

sus

Ce este nou?

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate