Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Nostra Aetate
 

 

 

 

Cuprins Publicaţie
Nostra Aetate
Apologetica
Teologie
Marturia Evangheliei
Exegetica
Viaţa Creştină
Istorie
Pastorala
Misiunea Azi
Site-uri Baptiste
Media

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

 

”Baptismul o Identitate NU o Doctrină”

 

 de Caius ben Obeada

 

Scurtă linie istorică Baptistă (continuare)

 

Baptismul există într-o linie istorică ne-întreruptă din timpurile Domnului Isus Cristos

 

Novațienii

 

Mișcarea Novațiană își poartă numele după un filozof păgân din secolul trei, care se pocăiește pe patul de moarte primind botezul prin stropire, o metodă neoficială și pusă sub semnul întrebării în această perioadă. Novatian intră în istoria bisericii la un secol după Montanus, care și el la rândul lui este considerat un promotor a principiilor baptiste în istoria Creștinismului.  

 

Ca o scurtă notă istorică ce merită menționată, botezul prin stropire a stârnit controversă, fiind primul botez documentat istoric prin această metoda, înlocuind scufundarea prin ”excepție”, şi nu ca o nouă practică, a celor care erau pe patul de moarte sau incapacitați să primească botezul prin scufundare. Metoda botezului lui Novatian a creat probleme, în mod deosebit când Novatian a fost uns ca prezbiter de un episcop din Roma, numirea sa fiind întâmpinată cu împotrivire, atât de către cler cât și de unii laici din cadrul bisericii (1).

 

După 38 de ani de pace în Imperiul Roman, la anii 250 d. Hr. începe o altă persecuție a creștinilor sub mâna împăratului Decius. În această perioadă toți locuitorii imperiali trebuiau să aducă un sacrificiu zeităților romane, primind un certificat care afirma că și-au îndeplinit obligația. Cei care refuzau erau torturați și omorâți sub decret imperial. Această perioadă de martiraj ajunge să implice martirajul episcopului Romei, Fabian, împiedicând alegerea unui nou episcop pe o perioadă de un an. Novatian unul din prezbiterii Romei ajunge să umple golul creat de martirajul episcopului Fabian pentru o perioadă, până când o majoritate a bisericii din Roma alege prin vot pe Cornelius (251-253 d. Hr.) ca episcop al Romei.  

 

Biserica din Roma, în jurul anilor 250 d. Hr. Avea în jur de 40 de prezbiteri, 7 diaconi, 7 diaconi asistenți, 42 de exorciști, cititori ai Scripturilor, și oameni de întreținere la o biserica care ar fi avut în jur de 50.000 de credincioși. După persecuția lui Decian, Cornelius este ales ca episcop al Romei datorită poziției mai îngăduitoare în privința disciplinei bisericești. Novatian este ales ca episcop, un anti-papă, de trei episcopi italieni care au favorizat o poziție mai clară în privința disciplinei bisericești. Datorită tulburărilor create și a diferenței de opinie Novatian este exclus din biserică de către Conciliu Roman și noul episcop Cornelius, cerând bisericilor din Imperiul Roman să nu recunoască pe Novatian ca episcop (2).

 

Problema separării și ruperii Bisericii din Roma nu a fost în baza disputei alegerilor noului episcop, ci a problemei create în biserică odată cu oprirea prigoanei prin care Creștinismul trecea în această perioadă. Prin edictul Cezarului, fiecare cetățean roman trebuia să se închine zeilor romani, prin care denunțau creștinismul. În baza ofertei aduse, fiecare cetățean primea un certificat care susținea denunțarea Creștinismului în favoarea zeităților romane. Creștinii timpului, ca să scape de prigoană, au fugit, unii s-au ascuns, iar alții au adus jertfe idolilor, sugerând că ei nu au făcut-o din toată inima, ci s-au prefăcut în aducerea jertfelor ca să poată salva credința și viața familiile lor.

 

Ca reacție a credincioșilor care nu s-au pătat prin jertfa idolilor, toți care s-au închinat și adus jertfă idolilor au fost excomunicați din Biserica Domnului. Totuși, odată cu oprirea prigoanei, mulți din cei care s-au închinat idolilor au vrut să se întoarcă în Biserica Domnului. Novatian și o serie de episcopi și prezbiteri s-au împotrivit acceptării acestor credincioși ”lumești” să se întoarcă în biserică fără pocăință și un botez de intrare în Casa Domnului. Pe de altă parte, noul episcop al Romei, Cornelius, împreună cu alți episcopi și prezbiteri au încercat să înlesnească intrarea în biserică a celor care s-au vândut Cezarului. Această dispută între cele două tabere a rupt Biserica, o serie de biserici ajungând să fie de partea lui Novatian, unele biserici Montaniste chiar trecând și ele de partea susținerii unei discipline și de înlăturare a credincioșilor ”lumești” din lista de membrii a bisericii.

 

Disciplina aspră a bisericilor Novațiene a ajuns să fie cunoscută în Imperiul Roman, multe adunări aderând la principiile Novațiene de refuz la părtășie cu cei care s-au lepădat de credință, care s-au întinat prin închinarea la idoli. Istoricul Mosheim scrie despre Novațieni (3):

 

Ei considerau”, spune Mosheim, „biserica creştină ca fiind o societate unde virtutea şi inocența domneau universal, şi nici unul din membrii ei, de la intrarea lor în sânul bisericii, nu se pângărise cu vreo nelegiuire foarte mare; şi, în consecinţă, ei priveau fiecare societate care reprimea în rândurile ei pe cei ticăloşi ca fiind nedemnă de titlul de biserică creştină adevărată. În numele disciplinei bisericeşti aspre, acest exemplu era urmat de mulţi, iar bisericile de acest soi au prosperat în cea mai mare parte a provinciilor care primiseră evanghelia.” (Hist. Cap. 3)

 

Astfel a luat ființă noua mișcare a Novațienilor, care a încercat să răspundă la 3 probleme principale cu care biserica a fost confruntată odată cu libertatea primită din partea Cezarului:

 

-          Iertarea păcatului după botez

-          Problema eclesiologică de membrie a credincioșilor

-          Problema rebotezării (4)

 

Novațieni ajung să fie văzuți ca niște continuatori a principiilor baptiste datorită faptului că au continuat să păstreze din principiile Montaniste care au fost:

 

-          Botezul credincioșilor mântuiți prin scufundare - cu excepția celor de pe patul de moarte care au primit botezul prin stropire

-          Botezul celor născuți din nou

-          Nu au practicat botezul copiilor

-          Biserica nu are puterea iertării păcatelor după botez

-          Practicau disciplina

-          Condamnau practica recăsătoriilor (5)

 

Mișcare Novațiană recunoscută ca mișcarea ”puritană” a secolului trei pentru statornicia păstrării unei bisericii curate prin practica disciplinei, ajunge până la secolul cinci când principiile lor sunt împrumutate de noua mișcare a Donatiștilor.  

 

Sunt multe opinii în ce privește susținerea sau practicarea principiilor baptiste la secolul trei prin mișcarea puritană a Novațienilor. Sunt multe puncte pro și contra care califică sau descalifică mișcarea Novațienilor a fi un promovator istoric baptist. Citind o serie de articole despre Novațieni, este greu să nu observi greutatea tratării disciplinei bisericești în contextul celor care s-au lepădat de credință, care au aderat la idolatrie și jertfa altarelor păgâne, fără vreo repercusiune față de frățietatea adunării sfinților care și-au dat viața pentru credința și mărturia apartenenței față de Cristos.

 

Novațienii, în oarecare măsură, au fost și sunt o reprezentație a principiilor baptiste în ochii mai multor istorici și teologi care, cu mare atenție, atrag atenția la păstrarea și continuare principiilor baptiste de către mișcări considerate eretice de către Biserica Catolică sau Ortodoxă. Datorită asemănărilor Montaniste cu Novațieni, multe biserici Montaniste ajung să se identifice în această perioadă a fi biserici Novațiene. Următorul pas istoric ne duce spre Donatiști, o mișcare premergătoare Paulicienilor.   

 

Note de subsol

 

1.      Novatian and Novatianism - http://www.earlychurch.org.uk/novatian.php

2.      History of the Christian Church – by Philip Chaff

3.      Novatians or Novatianists - http://www.baptistpillar.com/article_709b.html

4.      A Tale of Two Bishops: St. Cyprian and the Novatianists - http://blogs.ancientfaith.com/orthodoxyandheterodoxy/2012/08/03/a-tale-of-two-bishops-st-cyprian-and-the-novatianists/

5.      Divorce and Remarriage in the Early Church? - http://www.zenit.org/en/articles/divorce-and-remarriage-in-the-early-church

 

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate