Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 NOSTRA AETATE
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Ştiri Internaţionale
Din Presa Română
Poşta Redacţiei

 

 


Nostra Aetate

În Zilele Noastre

Ideologii bisericilor noastre

 de Caius ben Obeada

 

În istoria bisericii nu au existat timpuri sau perioade care să fi fost recunoscute ca timpuri de pace, în care biserica să fi experimentat prosperitatea fără prezenţa cercetărilor, a certurilor, a problemelor cu care ne zbatem de la începutul bisericii lui Cristos. Dacă nu sunt prigoane, avem erezii, şi dacă nu sunt ruperi avem devieri doctrinare care au ajuns să înstrăineze identitatea şi practica apostolilor. Fiecare secol a ajuns să-şi lase o amprentă plăcută sau mai puţin, Cristos ajungând să-şi asigure existenţa bisericii Sale prin însuşi prezenţa şi autoritatea zilnică pe care unii dintre noi au ajuns să o recunoască, mulţumind Domnului pentru îngăduinţa pe care o are faţă de noi.

 

Un lucru care a iritat şi continuă să irite adunarea sfinţilor este prezenţa ideologilor în mijlocul lor. Şi pentru o înţelegere mai bună a termenului şi conceptului de ideolog, am sa fac apel în primul rând la dicţionarele limbii române.
 

1. IDEOLOG'IE, ideologii, s.f. Totalitatea ideilor si conceptiilor filozofice, morale, religioase etc. care reflectă, într-o formă teoretică, interesele si aspiraţiile unor categorii într-o anumită epocă. ♦ P. restr. Totalit (http://ideologie.vocabularweb.com/)

 

2. IDEOLÓ//G ~gi m. Teoretician și susținător al unei ideologii. /<fr. idéologue, germ. Ideologe (http://www.webdex.ro/online/dictionar/ideolog)

 

3. Ideologie 

1. (În accepţia curentă, consacrată de V.I. Lenin) Ansamblul ideilor şi concepţiilor care reflectă, într-o formă mai mult sau mai puţin sistematizată, interesele şi aspiraţiile membrilor unei clase sau ale unei pături sociale, determinate de condiţiile obiective ale existenţei acestora, şi care serveşte la justificarea, la consolidarea sau la schimbarea relaţiilor sociale, în menţinerea sau crearea cărora clasa respectivă este interesată.

 

Din ideologie fac parte ideile politice, juridice, morale, religioase, artistice, filozofice etc. În această ipostază, ideologia este o parte a conştiinţei sociale; în societatea împărţită în clase, ea are un caracter de clasă. Sfera ideologiei este mai îngustă decît aceea a conştiinţei sociale, care cuprinde şi elemente fără caracter de clasă (ideile cu care operează ştiinţele naturii, diverse discipline cu caracter formal şi experimental), precum şi elemente nesistematizate (care intră în sfera cunoaşterii comune şi a psihologiei colective a oamenilor). 

 

Ideologia dominantă într-o societate dată este aceea a clasei dominante sau conducătoare deoarece, posedînd mijloacele producţiei materiale, aceasta dispune şi de mijloacele producţiei şi difuziunii spirituale şi deci de posibilitatea de a impune celorlalte clase ideile sale. Reflectînd baza economică a societăţii, ideologia intră în componenţa suprastructurii, care are o sferă mai largă, incluzînd, pe lîngă idei, şi instituţii. Ca parte componentă a suprastructurii, ideologia are o independenţă relativă faţă de baza economică de care a fost generată. Ideologia exercită o influenţă asupra altor laturi ale vieţii sociale, printre care şi asupra bazei care a generat-o. Ea accelerează sau frînează dezvoltarea socială, în funcţie de rolul progresist sau reacţionar pe care îl are, într-o epocă istorică dată, clasa căreia îi aparţine. 

 

Valoarea cognitivă şi eficienţa unei ideologii depind de reflectarea gradual adecvată a existenţei sociale, a contradicţiilor obiective ale acesteia şi de influenţa pe care ea o cîştigă datorită acestui fapt: „Teoria devine o forţă materială de îndată ce cuprinde masele“ (K. Marx). Dealtfel, orice ideologie este menită să servească, în ultimă instanţă, cerinţelor acţiunii sociale în general, ale acţiunii politice în special. Lupta ideologică este, alături de cea politică şi economică, una dintre formele luptei dintre clase şi grupuri sociale, exprimînd opoziţiile sau deosebirile de interese ale acestora şi mai ales caracterul ireconciliabil al intereselor fundamentale ale claselor antagoniste. (dictionar politic http://www.marxists.org/romana/dictionar/i/Ideologie.htm )

 

Încercând să fac un sumar al definiţiei limbii romăne pentru termenul ideologie, aş putea face următoarea canotaţie:

 

„IDEOLOGIE – Un ansamblul de idei şi concepţii care refletă într-o formă teoretică aspiraţiile unei clase sau pături sociale, şi care justifică sau consolidează schimbări sau menţine interesele clasei respective.”

Încercând să adapteze acelaşi concept la biserica lui Cristos, aş face următoarea canotaţie la înţelegerea acestui termen:

 

„IDEOLOGIE – Un ansamblul de idei şi concepţii teoretice a unei persoane sau un grup de persoane, care nu reflectă învăţăturile practice a lui Cristos, care justifică sau consolidează interesele personale.”

 

Înţelegerea şi disticţia între ideologie şi teologie devine responsabilitatea apologetiă a fiecărui copil a lui Dumnezeu, înţelegând pericolul devieri şi puneri deoparte a învăţăturilor practice a lui Cristos, cu nuanţe teoretice de încercare şi teoretizare a principiilor Biblice. Păstorul unei biserici la o adunare generală facea următoarea afirmaţie:
 

Dragi fraţi şi surori, Domnul mi- pus pe inimă lucrarea Sa şi voi aţi fost chemaţi să mă ajutaţi să fac voia Sa. V-om încerca diferite planuri, şi dacă unul nu v-a merge v-om încerca un alt plan, până vom reuşi să găsim un plan adegvat putinţelor şi necesităţilor bisericii noastre. Pentru aceasta am nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi, să putem împli împreună voia Sa.”

 

Această afirmaţie a fost făcută în mod public de păstorul unei bisericii de aproximativ 120 de membri, încercând să încurajeze biserica să fie mai activă. Din păcate, ideologia, sau teoria unui concept ajunge să acapareze inima acestui pastor, uitând principiile de bază a funcţionării adunării sfinţilor unde Cristos este Capul, iar noi mădularele.

 

Pericolul pe care îl ridică ideologiile unor membri a bisericilor noastre este în aspectul teoretic de încercare a unui concept. Deferenţierea între teologie şi ideologie fiind ignorate ca fiind nişte termeni prea tecnici, uitând sau ignorând practica zilnică a unor fraţi din bisericile noastre, unii chiar fiind pe poziţii elevate a bisericilor noastre. Un bloger făcea următoarea diferenţiere între teologie şi ideologie:

 

Teologie este despre concepţia omului despre Dumnezeu şi înţelegerea omului despre declaraţiile lui Dumnezeu despre om. În cultura Judeo-Creştină, teologia în primul rând este despre cea ce Dumnezeu declară despre tine şi după aceea despre legile lui Dumnezeu care dictează purtarea şi obligaţiile faţă de alţii.
 

Ideologia este despre formularea legilor şi aspiraţiilor omului pentru sine însuşi.” (1)

 

Pericolul ideologic care a ajuns să pătrundă în bisericile noastre au nuanţe de satisfacere personală. În acest context se poate aminti discuţiile ideologice cu referinţă la plăţile pastorale cu care baptişti sunt confruntaţi, la fel ca şi cu implicarea păstorilor în viaţa politică. Iar mai curând ajungând să facem propuneri de excludere din cultul baptist în baza ideologică de teoretizare a conceputului arminst sau calvinist.

Dan Skogen face următoarea remarcă:

 

Denominaţiile mai mari au ajuns să eleveze ideologia liberală peste Scripturi. Au ajuns să fie cultural relativişti. Ideologia liberală este norma prin care Scripturile sunt interpretate. De exemplu, în timpurile din vechime existau concepul patriarcal şi prejudiciu împotriva femeilor, deci noi am putea să ignorăm Scripturile în ce priveşte rolul bărbatului şi a femei. Apostolul Pavel nu a avut avantajul psicologic în înţelegerea a orientării sexuale, deci noi putem să ignorăm prohibiţia împotriva homoxesualităţii. Ideologia liberală modernă a ajuns să fei superioară Scripturilor şi a cea ce Biserica a învăţat în ulimii 2000 de ani.” (2)

 

Suntem confruntaţi de tot felul de ideologi care încearcă să-şi impună teoriile în practica bisericii. Întrebarea care se ridică este:

 

Ce ne facem cu aceaşti ideologi?

 

Scripturile ne spun clar ce să facem cu ei, însă ajunge să fie o problemă mult mei grea de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu cînd deja s-a ajuns de la o persoana la un grup, sau chiar biserici. În primele secole biserica era învăţată se se ferească de „şarlatani”. Isus ne învaţă să ne ferim de păstori cu plată care în momente de încercare îşi părăsesc turma. Versete cunoascute de toţi, chiar şi de cei mai puţin versaţi în studiul Scripturilor. Teoretic ştim ce ar trebui să facem, însă practica ne omoară...

 

Un grup de diaconi a unor bisericuţe se plângeau de slujirea păstorului, de insensibilitatea de care dă dovadă şi de neputinţa de a ameliora lucrarea. I-am întrebat două lucruri:

 

bullet

cât timp petrec în rugăciune purtând această greutate în faţa Domnului

bullet

au stat de vorbă cu păstorul aşa cum stau de vorbă cu mine?

 

Se pare că ajungem de multe ori incapacita-ţi sau paralizaţi în a lua o atitudine Scripturală. Ne este mult mai uşor să ne revelăm teoriile noastre, care nu au nici o dovadă practică, fiindu-ne frică de practicalitatea Scripturilor. Am ajuns să cunosc oameni care le este mai mare frică să spuna adevărul decât să pretindă că totul este bine. Dece atâta prefecătorie?

 

Oare lipsa cunoaşteri Scripturilor şi a doctrinelor care ne-au fost lăsate să ne pună în această penibilă poziţie de paralizare doctrinară şi practică? Sunt unii lideri care au ajuns să ne avertizeze de pericolul ideologic, de încercare a unei relaţii financiare cu statul, purtându-ne privirile spre Cristos. Reacţia naturală a fost şi este să-i marginalizăm. Astfel că mesajele şi influenţa pe care ar putea să o aibe fiind ignorate, judecându-i ca persoane rupte cu realitatea. Oare Ioan Botazătorul nu a fost şi el judecat la fel, şi totuşi care a fost cinstea pe care Isus însuşi i-a dat-o?

 

În biserica lui Cristos ideologii au ajuns să aducă teorii nepractice bisericii lui Cristos. Îi vom lăsa să ne distrugă sau v-om avea curajul şi priceperea de a pune deoparte acest foc străin? Domnul să aibe milă de noi până la venirea Sa!

 

Coram Deo! Shalom!

 

Note de subsol:

  1. Ideology Vs Theology - http://maxedoutmama.blogspot.com/2005/08/ideology-vs-theology.html

  2. Is Jesus Clueless? Exposing the ELCA by Dan Skogen - http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/2442114/posts


sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Ce este nou?

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înainte

Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate