Arhiva Contact Despre noi FORUM
 Cartea Creştină
 

Februarie 2006
Caută în site
Colaboratori

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Eseuri Creştine
Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
Poşta Redacţiei

 

 

 


Pagina Editurii Cartea Creştină

 

Editura Cartea Creştină, Oradea

Pagină realizată în colaborare cu

 

Editura Cartea Creştină

Oradea, România

www.ecc.ro

 

horizontal rule

În acest număr:

 

 

Dumnezeu şi cultura [pe această pagină]

 

Etica creştină personală [pe această pagină]

horizontal rule

Dumnezeu şi cultura

eseuri scrise în onoarea lui Carl F. H. Henry, editori dr. D. A. Carson şi dr. John D. Woodbridge

 

Dumnezeu şi culturaScrisă în onoarea Lui Carl F. H. Henry cu ocazia celei de a optzecea aniversări a zilei sale de naştere, eseurile din Dumnezeu şi cultura analizează mai multe faţete ale culturii contemporane şi reflectă înţelegerea unor gânditori profunzi pe marginea problemelor abordate.

 

Coordonarea editorială a volumului de faţă este asigurată de două nume sonore în lumea evanghelică americană de astăzi: distinsul profesor de Noul Testament de la Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, dr. D. A. Carson, şi dr. John D. Woodbridge, profesor de istoria Bisericii la Trinity Evangelical Divinity School.

 

Acum, când dr. Carl F. H. Henry stă în prezenţa Domnului pe care L-a slujit cu credincioşie şi cu o deosebită probitate intelectuală din tinereţea lui, cuvintele lui Stanley J. Grenz, un alt mare teolog pe Domnul l-a chemat la El, se constituie ca un omagiu bine-meritat de acela care este recunoscut unanim drept un deschizător de drumuri în teologia americană de azi:

 

„Într-un sens, Carl F. H. Henry a fost acela care a iniţiat abordarea erudită în mişcarea evanghelică. Lucrarea lui, Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism (1947) a fost un adevărat sunet de goarnă pentru conservatorii teologici, îndemnându-i să-şi părăsească izolarea autoimpusă şi să introducă convingerile biblice în arena culturii moderne.

 

Acest volum se constituie ca un omagiu pe deplin cuvenit unui gânditor evanghelic care de-a lungul unei cariere excepţionale a fost un model în ce priveşte angajamentul intelectual, la care i-a chemat cu insistenţă şi pe alţii. [...] Publicarea volumului God and Culture este o dovadă vie că viziunea lui Carl F. H. Henry i-a captivat nu numai pe colegii săi, ci şi următoarea generaţie de erudiţi evanghelici.”

 

— STANLEY J. GRENZ

Carey/Regent College

sus

horizontal rule

Etica creştină personală

Carl F. H. Henry

 

Etica creştină personalăÎntr-o vreme de relativism al valorilor morale, însuşi termenul de etică şi-a pierdut valoarea şi sensul. Omul începutului de secol XXI percepe etica şi moralitatea ca pe nişte încorsetări inacceptabile ale dezvoltării sale ca persoană plenară şi nu-şi dă seama că tocmai libertatea descătuşată de orice restricţie este cea care duce la degradarea demnităţii şi valorii sale ca fiinţă umană. Nu este o simplă coincidenţă faptul că tocmai secolul al XX-lea, secolul morţii lui Dumnezeu şi al abandonării de către om al interesului pentru valorile credinţei creştine biblice, a fost perioada în care omul ca fiinţă umană a suferit cele mai mari umilinţe şi degradări în două războaie mondiale, un război rece şi multe alte conflicte care au practicat distrugerea în masă de fiinţe omeneşti.

 

Etica lui Carl F. H. Henry, se remarcă prin analiza ei pătrunzătoare şi clară a eticii ca preocupare teoretică, dar şi a moralităţii ca trăire de zi cu zi a omului plasat în spaţio-temporalitate. Superioritatea eticii creştine faţă de alte curente etice articulate de om în decursul istoriei sale pe pământ rezidă în faptul că, fiind atât inculcată în structura omului prin actul creaţiei, cât şi revelată divin, recomandă omului precepte care duc în mod necesar la fericirea şi împlinirea omului în lumea aceasta, la atingerea scopului însuşi cu care a fost creat: comuniunea intimă cu Creatorul lui, prin răscumpărarea oferită de Logosul divin, pentru gloria Dumnezeului triunic.

sus

horizontal rule

Pentru mai multe detalii

despre cum puteţi intra în posesia acestor cărţi

precum şi alte materiale, vizitaţi site-ul

Editurii Cartea Creştină la adresa

[www.ecc.ro]

horizontal rule

Ce este nou?

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere! [apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003-2006 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate