Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Cartea Creştină
 

Home
Arhiva editurii

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Literatură
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

Editura Cartea Creştină, Oradea

 

 

 


Pagina Editurii Cartea Creştină

 

 

Editura Cartea Creştină, Oradea

Pagină realizată în colaborare cu

 

Editura Cartea Creştină

Oradea, România

www.ecc.ro

horizontal rule

În acest număr:

 

Suferinţă, martiraj şi răsplătire în cer - de Iosif Ţon [detalii aici]

Conceptul de îndumnezeire în teologia lui D. Stăniloae - de Emil Bartoş [detalii aici]

Punerea mâinilor – Semnificaţia actului în Sfânta Scriptură şi în literatura greco-romană - de John F. Tipei [detalii aici]

horizontal rule

Seria Teze

 

 Editura Cartea Creştină a iniţiat seria de disertaţii teologice intitulată Teze, prin care îşi propune să promoveze gândirea evanghelică de nivel academic din România. Cărţile publicate în această serie sunt teze de doctorat şi de masterat susţinute de autorii lor la universităţi prestigioase din ţară şi din străinătate. Majoritatea lucrărilor au fost concepute în spaţiul anglo-saxon, care se bucură de prestigiul incontestabil de a găzdui de secole creativitatea în teologia protestantă. Prin tematica abordată, ele contribuie la conturarea gândirii evanghelice româneşti în context ortodox.

 

Aceste teze reprezintă o comoară de idei şi de informaţie. Rămânerea lor într-un sertar sau la o arhivă ar fi o mare pierdere. Credem că ele trebuie publicate şi făcute astfel accesibile publicului larg românesc. Lucrările acestea pot fi o sursă de documentare teologică pentru studenţi, cercetători şi toţi cei interesaţi de teologie, şi pot constitui un ferment pentru gândire şi dezbatere.

 

Prin forţa împrejurărilor, dat fiind că regimul totalitar comunist a interzis evanghelicilor studiile teologice la nivel academic în ţară şi străinătate, cercetarea teologică evanghelică este încă abia la începuturile ei. Iniţiind seria Teze, Editura Cartea Creştină doreşte să încurajeze tinerii teologi evanghelici români să studieze şi să scrie lucrări originale, prin care să contribuie la dezvoltarea unei gândiri evanghelice biblice şi creative.

 

Având în vedere statutul interconfesional al Societăţii Misionare Române, sub egida căreia funcţionează Editura Cartea Creştină, cărţile care vor fi publicate în această serie vor reprezenta spectrul mai larg al teologiei evanghelice din ţara noastră, şi nu o anumită confesiune creştină. Aceeaşi diversitate va caracteriza seria şi la nivel tematic, intenţia fiind de a cuprinde o paletă cât mai largă de preocupări şi de orientări ale teologilor implicaţi în cercetare.

 

 

Suferinţă, martiraj şi răsplătire în cer - de Iosif Ţon1. Suferinţă, martiraj şi răsplătire în cer

Iosif Ţon

 

În teologia creştină lipsea o formulare metodică a învăţăturii despre suferinţă şi, mai ales, a învăţăturii despre martiraj. Lipsea de asemenea o prezentare clară a ceea ce este răsplătirea în cer şi a criteriilor pe baza cărora se acordă ea.

 

Cartea de faţă oferă o asemenea sistematizare. Ea prezintă învăţătura Bibliei despre suferinţă şi martiraj şi despre răsplătirea în cer, de la Isaia până la Apocalipsa, şi apoi face o trecere în revistă a ceea ce au crezut creştinii începând din secolul al doilea până în epoca modernă despre aceste subiecte.

 

Pe baza datelor din Biblie şi pe baza învăţăturii de atâtea secole despre aceste subiecte, autorul încearcă să formuleze o teologie sistematică a suferinţei, martirajului şi răsplătirii în cer.

 

Această carte este unică în teologia mondială prin încercarea de formulare sistematică a învăţăturii creştine despre aceste subiecte atât de actuale în lume. Învăţătura referitoare la răsplătirea în cer este menită să-ţi revoluţioneze trăirea în lumea aceasta. Înţelegerea destinului tău ceresc îţi dă o perspectivă glorioasă a vieţii încă din lumea aceasta.

 sus

horizontal rule

Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae - de Emil Bartoş2. Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae

Emil Bartoş

 

Îndumnezeirea sintetizează înţelegerea patristică a scopului final al fiinţei umane în urcuşul ei mistic către Dumnezeu. Lucrarea de faţă analizează învăţătura despre îndumnezeire în înţelegerea teologului ortodox Dumitru Stăniloae, un model realist, ontologic al îndumnezeirii omului, înscris pe linia marilor Părinţi ai Bisericii. Studiul parcurge principalele aspecte ale teologiei mistice caracteristice lui Stăniloae, de la sinteza apofatic-catafatic şi distincţia esenţă-energii în dumnezeire, până la comuniunea omului cu Dumnezeu în persoana unică a lui Isus Cristos, cu ajutorul nemijlocit al Duhului Sfânt şi în părtăşia Bisericii.

 

Lectura acestei cărţi aduce beneficii spirituale şi academice desprinse din spiritul ei transparent, specificul studiului fiind dat de analiza făcută din perspectivă evanghelică. O sinteză a conceptului de îndumnezeire oferită de un teolog evanghelic sub coordonarea a doi teologi moderni, unul ortodox şi altul catolic, apare ca un pas înainte în dialogul interconfesional din sfera teologiei creştine.

sus

horizontal rule

Punerea mâinilor - semnificaţia actului în Sfânta Scriptură şi în literatura greco-romană - de John F. Tipei3. Punerea mâinilor – Semnificaţia actului în Sfânta Scriptură şi în literatura greco-romană

John F. Tipei

 

Punerea mâinilor, o practică frecventă în aproape toate confesiunile creştine, ne oferă un vast domeniu de studiu. Deşi acest subiect a primit relativ puţină atenţie din partea cercetătorilor Scripturilor Sfinte, la începutul secolului al XX-lea i-au fost consacrate, totuşi, două monografii de proporţii, care tratează toate întrebuinţările acestei practici.

 

Prin studiul de faţă al punerii mâinilor în Noul Testament, s-a încercat o sinteză pe cât se poate a tot ce s-a scris despre această practică în ultimii 75 de ani, luându-se în discuţie şi textele relevante din Manuscrisele de la Marea Moartă, descoperite între timp, care aduc informaţii noi cu privire la semnificaţia actului. Au fost analizate patru situaţii în care gestul a fost utilizat de primii creştini, şi anume pentru vindecare, pentru binecuvântare, pentru primirea Duhului Sfânt şi pentru trimiterea în lucrare sau hirotonisire. Studiul investighează elementele comune diverselor folosiri ale punerii mâinilor şi evaluează diferite puncte de vedere în legătură cu originea şi semnificaţia actului.

 

Contribuţia majoră a acestui studiu la înţelegerea punerii mâinilor, aşa cum a fost ea practicată în contextul creştinismului primar, este că el ne dă o explicaţie unitară a acestui ritual neotestamentar. În baza datelor pe care ni le-a furnizat analiza fiecărei instanţe, am ajuns la concluzia că în Noul Testament gestul semnifică întotdeauna transferul unei entităţi pozitive: binecuvântare, vitalitate, Duh Sfânt şi harisme.

horizontal rule

Pentru mai multe detalii

despre cum puteţi intra în posesia acestor cărţi

precum şi alte materiale, vizitaţi site-ul

Editurii Cartea Creştină la adresa

[www.ecc.ro]

horizontal rule

sus


Ce este nou?

CHAT Apologetic!

Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

 

Miercuri seara, între orele 21 si 22 (ora României) este disponibil pentru discuţii online Caius Obeada, Apologet Baptist, Realizatorul paginilor de Apologetică, Pastorală, Editorial, precum şi fondator al Misiunii Vox Dei.

 

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!

 

 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate