Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Home
Arhiva editurii

 

Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

 

Pagina de Apologetică în fiecare lună tratează diferite subiecte de studiu care ajută la priceperea gândirii şi înţelegerii baptiste. Luna trecută am tratat Pelegianismul. O serie de articole au încercat să prezinte pe Pelagius şi învăţătura pe care acest călugăr a dezbătut-o cu Augustin. Deşi se cunoaşte foarte puţin despre el ca persoană şi mai mult despre învăţăturile sale, ştim că a fost un preot din Anglia, un călugăr celtic şi un conducător spiritual foarte respectat, deopotrivă de laici cât şi de clericii din timpul său. El a crezut cu fermitate în individ – în voinţa sa liberă şi în capacitatea sa de a se îmbunătăţi pe sine ca o fiinţă spirituală. Acest concept la pus în divergenţă cu învăţăturile bisericii primare, un avocat al ei fiind Augustin.

 

AUrelius Augustinus

Pe paginile publicaţiei din luna septembrie îl prezentăm pe Augustin şi învăţăturile care au dominat biserica primară prin vocea şi condeiul teologului Augustin. AUGUSTIN (AURELIUS AUGUSTINUS), unul dintre cei patru mari părinţi ai Bisericii latine, şi recunoscut ca cel mai mare dintre cei patru, mai profund decât Ambrosie, părintele său spiritual, mai original şi mai sistematic decât Ieronim, contemporanul şi corespondentul său, şi din punct de vedere intelectual mult mai distins decât Grigore cel Mare, ultimul din această suită. Se poate spune că poziţia teologică şi influenţa lui Augustin au fost fără egal. Nici un nume nu a exercitat vreodată o asemenea putere asupra bisericii creştine, şi nici o minte nu a făcut cândva o asemenea impresie asupra gândirii creştine.

 

Sperăm ca articole puse la dispoziţia cititorului să ajute la înţelegerea în parte a faptului cine a fost şi ce a crezut unul din cei mai mari teologi din primele secole.

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu, o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

Augustin şi influenţa sa asupra Bisericii Creştine

 

 

Augustin africanul - de James J. O’Donnell. Augustin s-a născut în Tagaste (astăzi este oraşul modern Souk Ahras în Algeria) în 354 şi a murit la circa 76 de ani mai târziu în Hippo Regius (Annaba de astăzi) la 60 de mile depărtare de coasta Mediteraneenei. În aceşti ani el a avut o carieră ce pare pentru moderni a podi prăpastia dintre păgâna Romă antică şi anii de mijloc al creştinului.

 

AUGUSTIN (AURELIUS AUGUSTINUS), unul dintre cei patru mari părinţi ai Bisericii latine, şi recunoscut ca cel mai mare dintre cei patru, mai profund decât Ambrosie, părintele său spiritual, mai original şi mai sistematic decât Ieronim, contemporanul şi corespondentul său, şi din punct de vedere intelectual mult mai distins decât Grigore cel Mare, ultimul din această suită.

 

ISTORIA BISERICII – PARTEA 2, SUBIECTELE 6, 7 - Augustin şi controversa pelagiană. Studiul lui Augustin, care a avut de-a face atât cu pelagianiţii, cât şi cu semi-pelagianiţii, ne va ajuta să înţelegem aceste chestiuni. Faptul că au fost discutate acum aproape 1500 de ani şi încă mai constituie motiv de controversă, dovedeşte că nu vor fi rezolvate curând. Cu toate acesta, consider că argumentele de bază ale lui Augustin încă stau în picioare şi nu pot fi contrazise. Augustinienii (calviniştii) au fost totdeauna acuzaţi că îndrăznesc să-L definească pe Dumnezeu şi că încearcă să pătrundă în domenii prea profunde pentru om, dar eu cred că adevărul este exact contrariul.
 

Pelagius: Către Demetrias - de Deacon Geoffrey o Riada. Puţini dintre oamenii bisericeşti au fost aşa de răuvoitori ca şi Pelagius în Creştinismul din vest. Pentru circa 1.500 de ani, tot ceea ce se ştia despre teologia călugărului britanic a reieşit din ceea ce au spus oponenţii săi despre el – şi atunci când oponenţii cuiva sunt aşa de eminenţi ca Augustin şi Jerome, şansa unei bune audienţe nu este prea mare.

 

ISTORIA OFERTEI GRATUITE - Capitolul 1 – Controversa semi-pelagiană. Ne îndreptăm mai întâi de toate atenţia noastră la controversa semi-pelagiană care a ocupat aşa mult din atenţia marelui părinte bisericesc, Augustin. Un studiu al acestei controverse va arăta curând că, în timp ce subiectul ofertei gratuite a harului nu a fost în sine un punct explicit de controversă, cu toate acestea multe din implicaţiile doctrinare ale acestei idei a ofertei gratuite existau.

 

Augustin - UN TRATAT DESPRE NATURĂ ŞI HAR, ÎMPOTRIVA LUI PELAGIUS, 415 d. Hr. El începe cu o afirmaţie despre ceea ce trebuie cercetat referitor la natură şi har; el arată că natura, ca fiind propagată din firea lui Adam cel păcătos, ne mai fiind ceea ce l-a făcut la început Dumnezeu să fie – credincioasă şi sănătoasă – necesită ajutorul harului pentru ca aceasta să fie răscumpărată de la mânia lui Dumnezeu şi să fie regulată pentru perfecţionarea neprihănirii: că greşeala penală a naturii duce la cea mai dreaptă retribuţie: în timp ce harul nu este remis la nici o deşertăciune a noastră, ci este oferit în mod graţios; şi cei care nu sunt eliberaţi de el sunt condamnaţi de-a dreptul.
 

Augustin influenţează Creştinismul - Aurelius Augustinius cunoscut lumii ca Sfântul Augustin, avea vârsta de 50 de ani şi era episcop de Hippo, în Numidia, atunci când vizigoţii au cucerit Italia şi au devastat Roma – veste care a exagerat extinderea violenţei vizigotă. Augustin i-a văzut pe refugiaţi care fugeau înspre nordul Africii, inclusiv familiile nobile din Roma, şi a auzit acuzaţii că distrugerea Romei era rezultatul neglijării închinării la zeii tradiţionali ai oraşului.

sus

 

 

ORTODOXISM

 

 

Teologia icoanelor: o perspectivă protestantă [apasă aici pentru detalii]

Capitolul 3 – Învăţătura biblică si icoana (continuare din numărul trecut) 

 

"Scriitorii Noului Testament au fost confruntaţi cu problema relatărilor evenimentelor despre Hristos în cuvinte şi evenimente înregistrate în Vechiul Testament, cât şi a interpretării evenimentelor Noului Testament în lumina Vechiului Testament, care era văzut ca baza pentru credinţa Noului Testament. Autorii Noului Testament au folosit o tipologie întrebuinţată de însuşi Hristos cât şi de tradiţiile evreieşti de interpretare601. Mai târziu, totuşi, fiind sub influenţa culturii greco-romane, Biserica a fost forţată să se adapteze cu termenii propriei sale identităţi şi să comunice autoritatea Scripturilor sale într-un mod relevant, folosind convenţii şi metode contemporane de interpretare care erau în principal reprezentate prin alegorie602. Astfel, a avut loc un schimb hermeneutic semnificativ de la interpretarea tipologică a autorilor Noului Testament spre metoda alegorică de interpretare descoperită în scrierile ulterioare patristice.

 

Vom explora originile interpretării, dezvoltarea şi folosirea sa de către Părinţii Bisericeşti în legătură cu teologia icoanelor."

..... va continua în numărul viitor.

 

Pe cei care doresc să primească prin email întreaga lucrare, îi rugăm să ne trimită un email prin care să solicite lucrarea completă "Teologia Icoanelor".

 

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina site-lui.

 

sus

Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectul doctrinar despre SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire).
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.


 Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate