Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Apologetica
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

În acest număr:

 

De ce Biserica Sfinţilor din Zilele de pe Urmă / Biserica Mormonă nu va fi NICIODATĂ parte a Trupului lui Hristos [pagina 1]
Ce NU vă vor spune misionarii mormoni
[pagina 1]
Albigenzii 
   [pagina 2]

 

 

De ce Biserica Sfinţilor din Zilele de pe Urmă / Biserica Mormonă nu va fi NICIODATĂ parte a Trupului lui Hristos

Răspuns la eforturile unor oameni precum Greg Johnson (Standing Together),

Richard Mouw (Seminarul Teologic Fuller), Craig Hazen (Universitatea Biola),

Ravi Zacharias (RZIM) şi mulţi alţii care încearcă să întocmească un fel de alianţă „Evangheliştii şi mormonii împreună” fără temei

 

De Sandy Simpson, 26 octombrie 2005

 

A existat un efort continuu, de când organizaţia Evangheliştii şi catolicii împreună (ECI) a făcut demersuri pentru a răspândi definirea a ceea este creştinismul prin intermediul celor menţionaţi anterior, printre alţii. Noua Reformare Apostolică (NRA) are o programă prin care încearcă să dea împuterniciri nebiblice unor falşi apostoli, precum C. Peter Wagner, pentru a „înlătura” guvernele lumii şi a prelua controlul, ceea ce înseamnă şi că trebuie să contrafacă o „renaştere” acolo unde nu există vreuna şi nici nu a existat. Aşa că, pentru a îndeplini aceste false profeţii ale falşilor profeţi ai NRA, oamenii implicaţi în această mişcare eretică, cum ar fi Richard Mouw, îşi flutură baghetele asupra mormonilor şi îi intitulează „creştini”, spre consternarea şi jena creştinilor care desluşesc învăţăturile mormonismului şi în faţa cărora nu pot şi nu vor ceda.

 

Aşa că haideţi să vedem aceste înşelătoare punţi zidite laolaltă cu mormonii, în direcţia unui alt tip de document al „ECI”. Mormonii nu vor renunţa NICIODATĂ la „textele sacre” ale lor. Iată aici câteva citate pentru a arăta cum văd ei Cartea lui Mormon şi pe Joseph Smith, citate luate din câteva website-uri de-ale lor. Observaţi că mormonii nu au doar două scripturi „sacre”, au patru.

 

The Book of Abraham (Cartea lui Avraam) este acum inclusă în "The Pearl of Great Price"(Perla Marelui Preţ) şi este una dintre cele patru cărţi sfinte mormone, laolaltă cu Biblia, Cartea lui Mormon şi „Doctrină şi Legăminte” (Mormonismul – Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (LDS),  http://members.aol.com/browne/mormon.html)

 

Biblia este singura carte sfântă din lumea de astăzi, dată prin Sfântul Duh.

 

Romani 15:4 Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

 

2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.

 

Romani 16:25-27 Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, – potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

 

Nici una dintre cărţile pe care mormonii le numesc „sfinte”, cu excepţia Bibliei, nu sunt de fapt sfinte. Dar mormonii nu vor renunţa NICIODATĂ la aceste false scripturi, deoarece asta ar însemna sfârşitul întregii lor organizaţii. Biblia şi Cartea lui Mormon sunt văzute ca texte „sfinte” în aceeaşi măsură de către mormoni.

 

„O hermeneutică a textelor sacre: istoricismul, revizionismul, pozitivismul şi Biblia şi Cartea lui Mormon” (http://farms.byu.edu/display.php?table=review&id=32)

 

„Un semn pentru toţi oamenii: Mesajul sacru şi misiunea Cărţii lui Mormon(http://farms.byu.edu/display.php?table=review&id=15)

Cartea lui Mormon este denumită o „cronică sacră”, chiar dacă este plină de contrafaceri istorice şi minciui, fiind totuşi aprobată de mulţi cercetători.

 

Deşi nu este o istorie seculară a nefiţilor, Cartea lui Mormon este o cronică sacră sau, ca să folosim cuvintele înţeleptului Boyd K. Packer, „saga unui mesaj”” (1) (Boyd K. Packer, "The Things of My Sou," – „Lucruri de suflet” Ensign 16 (April 1986): 59

http://farms.byu.edu/display.php?table=jbms&id=29&previous=L3B1YmxpY2F0aW9ucy9ib29rb2Ztb3Jtb252aWV3LnBocA

 

Joseph Smith îi îndeamnă pe mormoni să se afunde în Cartea lui Mormon.

 

Afirmaţia Profetului îi îndeamnă pe toţi să se adâncească în Cartea lui Mormon, în loc să privească doar de pe margine şi să vorbească despre această însemnare sacră” (Cea mai corectă dintre cărţi: de ce Cartea lui Mormon este cheia Scripturii). http://farms.byu.edu/display.php?table=review&id=98

 

Observaţi că mai înainte Joseph Smith este numit „Profetul”. Acest fapt ne conduce către cea de a doua erezie afurisită a mormonismului, aşa cum sunt multe altele. Pentru o detaliere mai bună asupra falselor precepte ale cultului Bisericii Sfinţilor Zilelor de pe Urmă, accesaţi adresa următoare.

 

Biserica Biserica Sfinţilor din Zilele de pe Urmă / Mormonismul

http://www.letusreason.org/LDSdir.htm

 

Mormonii venerează şi urmează un profet fals şi eretic.

 

Afirmaţia lui Joseph Smith, prin urmare, este o declaraţie concisă a faptului că Cartea lui Mormon este „cea mai corectă dintre cărţi”, pentru că are puterea de a schimba indivizii în oameni (creştini) mai corecţi. Această schimbare poate surveni doar printr-o mai bună înţelegere a lui Hristos ca figură „cheie” din Cartea lui Mormon şi prin înfăptuirea celor cerute acolo, lucruri care cuprind toate „preceptele” care îl aduc pe om mai aproape de Dumnezeu. (Cea mai corectă dintre cărţi: de ce Cartea lui Mormon este cheia Scripturii)

http://farms.byu.edu/display.php?table=review&id=98

 

Faptul că Joseph Smith numeşte Cartea lui Mormon „cea mai corectă dintre cărţi” nu este doar o învăţătură falsă, este o minciună. Ce spune Biblia despre mincinoşi.

 

Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

 

Smith este privit ca un profet de acelaşi rang cu proorocii din Biblie, de fapt chiar mai presus, căci el a avut deodată o nouă revelaţie de la Dumnezeu în acest „ultim demers”.

 

Dacă oamenii de astăzi ar fi întrebaţi, aşa cum au fost cei din vremea Mântuitorului, „De unde are acest om (Joseph Smith) înţelepciunea?” noi am declara fără ezitare: „A primit-o din Ceruri”. „Lăudat fie omul care a avut comuniune cu Iehova! Isus a uns acest „Profet şi vizionar” – binecuvântat pentru a deschide ultima dispensă; regii îl vor proslăvi şi naţiunile i se vor pleca”. (Joseph Smith: Prophet, Seer, and Revelator – Joseph Smith: profet, vizionar, revelator.  Discurs al preşedintelui David O. McKay pentru BYU Founders' Day Exercises, October 6, 1941. Birgham Young University, Provo, UT., http://www.byu.edu/edlf/archives/mckay/41oct.html)

 

Din experienţa mea cu mormonii în Insulele Pacificului, singura cale în care „regii îl proslăvesc”, conducerea insulei sau „naţiunile i se pleacă” lui Joseph Smith şi Bisericii Mormone este dacă aceştia sunt plătiţi să facă astfel, sau prin intermediul scolasticii de la Universitatea Brigham Young.

 

Aşadar, cazul este închis în privinţa mormonilor ca parte a Trupului lui Hristos până în ziua în care ei, ca organizaţie, vor da uitării falsele lor scripturi şi falşii profeţi şi planurile ridicole ale unor oameni ca Ravi Zacharias, Craig Hazen, Richard Mouw şi Greg Johnson! Dacă mormonii vor să fie mântuiţi, trebuie să îşi mărturisească păcatele, îndeosebi cele de a fi părtaşi la un grup de cult, de a crede în alt Isus, în alt Duh, în altă Evanghelie, precum şi falsele lor scripturi şi profeţii mincinoşi.

 

Hei, trebuie să lepădăm păcatul şi păgânismul pentru a ne naşte iar. Ei nu ar trebui?

 

P.S. Am prezis încă din 1998 că progresul pe care îl va avea acest compromis ecumenic-interconfesional. Pentru cei interesaţi, articolul este aici. Din păcate, totul devine realitate ca dintr-un vis rău.

 

Courtesy of http://www.deceptioninthechurch.com

 

 

 

Ce NU vă vor spune misionarii mormoni

 

 

Celor mai mulţi dintre noi le-a bătut la uşă un misionar mormon. Dacă l-aţi invitat înăuntru şi aţi ascultat prezentarea crezurilor lor, probabil că aţi aflat că majoritatea, dar nu chiar toate dintre ele, sunt foarte asemănătoare, aşa cum spun ei, cu crezurile creştinilor. În orice caz, atunci când încearcă să vă convingă că biserica dumneavoastră este una greşită şi că biserica mormonă este cea dreaptă, există câteva puncte pe care ei le lasă intenţionat nespuse. În cele ce urmează este o listă de credinţe mormone pe care misionarii vor omite să vi le spună:

 

Vor omite să vă spună că Dumnezeul căruia i se închină ei nu a fost Dumnezeu din totdeauna.

„Noi ne-am imaginat şi am presupus că Dumnezeu a existat din veşnicie ca Dumnezeu. Eu voi respinge ideea aceasta şi voi înlătura vălul, astfel ca voi să puteţi vedea”. (Învăţăturile profetului Joseph Smith, pag. 345).

 

Vor evita să vă spună că ei cred că Isus Hristos este spiritul înfrăţit al lui Satana:

„Numirea lui Isus pentru a fi Mântuitor al lumii a fost contestată de unul dintre ceilalţi fii ai lui Dumnezeu. El se numea Lucifer, fiu al dimineţii. Trufaş, ambiţios şi însetat de putere şi glorie, acest spirit înfrăţit al lui Isus a încercat cu disperare să devină Mântuitor al omenirii”. (Milton R. Hunter, Evanghelia de-a lungul timpului, pag. 15)

 

Ei vor omite să vă spună că, potrivit mormonismului, Isus Hristos ar fi fost poligam.

„Am descoperit că unele dintre documentele răsăritene mă prezintă ca pe un mare blasfemator, deoarece am spus, în prelegerea despre căsătorie de la ultima noastră conferinţă, că Isus a fost căsătorit în Cana Galileii, că Maria, Marta şi altele i-au fost soţii şi că el a zămislit copii”. (Orson Hyde, Jurnalul discursurilor 2:210).

 

Marele motiv al izbucnirii acestui sentiment public de anatemizare este legat de Hristos şi discipolii lui, lucru care i-a provocat crucificarea, fiind evident bazat pe poligamie, potrivit mărturiei filosofilor care au apărut în acea vreme. Credinţa în doctrina pluralităţii soţiilor i-au pricinuit lui Isus persecutarea, ca şi adepţilor lui. Aproape că putem crede că ei erau „mormoni”” (Jedediah M. Grant, Jurnalul discursurilor, 1:346).

 

Ei nu vă vor spune faptul că, pentru cel puţin jumătate de secol, liderii lor bisericeşti propovăduiau că Adam a fost cu adevărat Dumnezeu şi singurul Dumnezeu cu care am avut de a face.

„Acum ascultaţi, voi locuitori ai pământului, evrei şi gentili, sfinţi şi păcătoşi! Atunci când tatăl nostru Adam a venit în grădina Edenului, a venit cu corpul lui ceresc şi a adus-o cu el pe Eva, una dintre soţiile sale. El a ajutat la facerea şi rânduirea acestei lumi. El este Mihail, Arhanghelul, cel din vremurile străvechi! Despre care oamenii sfinţi au scrie şi glăsuit – El este Tatăl nostru şi Dumnezeul nostru şi singurul Dumnezeu cu care avem de-a face.” (Brigham Young, Jurnalul discursurilor, 1:50).

 

„Am învăţat din experienţă că există numai un singur Dumnezeu care la care oamenii aceştia se raportează şi el este dumnezeul care se raportează la acest pământ – primul om. Acest om dintâi şi-a trimis propriul fiu să izbăvească lumea…” (Heber C. Kimball, Jurnalul discursurilor, 4:1).

 

Ei vor ezita să vă spună că Brigham Young, care a deţinut funcţia de preşedinte al bisericii mormonilor mai mult decât oricare alt om, propovăduia că bărbaţii trebuie să practice poligamia pentru a putea deveni dumnezei.

„Singurii oameni care devin dumnezei, chiar Fii ai lui Dumnezeu, sunt aceia care vor intra în poligamie” (Jurnalul discursurilor 11:269)

 

Vor evita să vă spună că Cartea lui Mormon nu reuşeşte să aibă în conţinut vreo doctrină mormonă.

Multe porţiuni ale acestei Scripturi mormone contrazice chiar teologia mormonă.

 

Ei omit să vă spună despre ceremoniile lor secrete din templu, de până în aprilie 1990, care îi portretizau pe preoţii creştini ca servitori ai Satanei. Nu vă vor spune nici despre lenjeria intimă pe care o poartă, pe care o consideră sacră şi cred că îi protejează.

 

Vor evita să vă spună că liderii mormoni propovăduiau faptul că Isus a fost conceput prin relaţii sexuale între Dumnezeu şi Maria.

„… cum sunt zămisliţi copiii? Eu răspund că aşa cum şi Isus Hristos a fost zămislit de tatăl său. Diferenţa dintre Isus Hristos şi alţi bărbaţi este aceasta: părinţii noştri în carne şi oase sunt muritori, sunt supuşi morţii: dar Tatăl lui Isus Hristos întrupat este dumnezeul Cerurilor” (Joseph F. Smith, Manualul serii în familie, 1972, pag. 125)

 

Nu vă vor spune că ei cred că Biblia a fost denaturată de-a lungul veacurilor şi că nu se poate avea o încredere deplină numai în ea.

„Eu cred că Biblia era bună atunci când a ieşit de sub pana scriitorilor ei originali. Traducători ignoranţi, scribi neglijenţi sau preoţi mânaţi de interes şi corupţi au comis multe greşeli.” (Învăţăturile profetului Joseph Smith, pag. 327).

„Dar Biblia a fost jefuită de limpezimea sa; multe capitole sacre au fost pierdute, altele respinse de Biserica Romană, iar puţinele pe care le mai avem au fost copiate şi recopiate de atâtea ori, încât trebuie să admitem că aproape fiecare verset a fost denaturat şi mutilat în ultimul hal.” (Orson Pratt, Vizionarul, pag. 213).

 

Vor evita să vă spună că Cartea lui Mormon şi Doctrina şi legămintele, despre care ei pretind că sunt sacre şi fără cusur, se contrazic reciproc de multe ori.

De exemplu, în Cartea lui Mormon, Dumnezeu a denumit faptele de poligamie ale lui David şi Solomon un lucru dezgustător, în timp ce în Doctrina şi legămintele, El afirmă că sunt îndreptăţite. Iacob 2:24 din Cartea lui Mormon spune: „Iată, David şi Solomon într-adevăr au avut multe soţii şi concubine, lucru care a fost scârbavnic în ochii mei, a spus Domnul”. Totuşi, secţiunea 132:1 din Doctrina şi legămintele afirmă: „Cu adevărat, astfel îţi vorbeşte Domnul ţie, slujitor al meu Joseph, întrucât tu ai vrut să ştii şi să pricepi cum Eu, Domnul, am îndreptăţit pe servii mei Avraam, Isac şi Iacob, precum şi pe Moise, David şi Solomon, slujitorii mei, în virtutea principiului şi doctrinei de a avea mai multe soţii şi concubine.

 

Vor omite să vă spună că ei folosesc termeni creştini cu înţelesuri mormone.

De exemplu, probabil că un mormon va fi de acord cu voi că o persoană trebuie să renască. Pentru mormon, însă, „renaştere” este un proces care începe la botezul cu apă. Un alt exemplu sunt cuvintele „mântuire” şi „izbăvire”, noţiuni care sunt sinonime în gândirea unui creştin. Totuşi, izbăvirea generală la mormoni înseamnă pur şi simplu că învierea va fi primită de toată lumea după moarte. Mântuirea, sau izbăvirea individuală, este răsplata obţinută de mormon pentru respectarea legilor bisericii mormone. „Viaţa veşnică” pentru mormon înseamnă dumnezeire. În privinţa cuvântului „scriptură”, creştinul se gândeşte la Biblie, în vreme ce mormonul se poate gândi nu doar la ea, ci la fel de bine şi la Cartea lui Mormon, la Doctrina şi legămintele şi la Perla marelui preţ.

 

Nu vă vor spune că pentru a obţine intrarea în cea mai înaltă formă a raiului mormon, împărăţia cerească, trebuie să îl accepţi pe Joseph Smith Jr. ca profet al lui Dumnezeu. Credinţa numai în Isus, învaţă mormonismul, te va obliga să petreci veşnicia într-o formă interioară a raiului.

Cel de-al zecelea preşedinte al Bisericii Sfinţilor Zilelor de pe Urmă, Joseph Fielding Smith, a declarat în cartea sa, Doctrinele mântuirii, că „Nu există izbăvire fără să îl primeşti pe Joseph Smith. Cuvântul „izbăvire” folosit în contextul acesta înseamnă într-adevăr „mântuire”, deoarece un precedent apostol mormon, Bruce R. McConkie, stabilea în cartea sa „Doctrina mormonă” că izbăvirea generală este dată oricui, indiferent de credinţă. Izbăvirea personală sau preaslăvirea către cea mai înaltă formă de rai mormon survine doar acceptându-l pe Joseph Smith ca profet al lui Dumnezeu şi respectând legile Bisericii Sfinţilor Zilelor de pe Urmă.

 

Vor omite să vă spună că fondatorul lor, Joseph Smith Jr. a făcut multe profeţii mincinoase care, conform Bibliei, l-ar categorisi ca proroc mincinos, în loc de profet adevărat al lui Dumnezeu.

De pildă, în 1835 Joseph Smith a afirmat că Domnul va veni a doua oară în doar 56 de ani. Vom înţelege din această „profeţie” că Isus Hristos va reveni pe pământ în sau înainte de 1891; fără îndoială că Joseph Smith a greşit (Istoria bisericii 2:182). În 1832, Joseph Smith a afirmat că a avut o revelaţie privind ridicarea unui templu în localitatea Independence, Missouri. Potrivit secţiunii 84, versetele 4 şi 5 din Doctrina şi legămintele, el a declarat că „acest templu va fi zidit în vremea acestei generaţii. Pentru că într-adevăr, această generaţie nu se va fi stins până ce o casă întru Domnul va fi ridicată, iar un nor se va odihni deasupra ei…” – până în ziua de azi, locul consemnat de Smith nu a reuşit să arate vederii un templu măreţ, în schimb este acoperit cu o iarbă de toată frumuseţea. De fapt, biserica mormonă nici măcar nu este proprietara acelui teren.

 

Courtesy of www.jesus-is-savior.com

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate