Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Home
Arhiva editurii

 

Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

 

Pagina de Apologetică în fiecare lună tratează diferite subiecte de studiu care ajută la priceperea gândirii şi înţelegerii baptiste. Luna trecută am prezentat pe Augustin (AURELIUS AUGUSTINUS), unul dintre cei patru mari părinţi ai Bisericii latine, şi recunoscut ca cel mai mare dintre cei patru, mai profund decât Ambrosie, părintele său spiritual, mai original şi mai sistematic decât Ieronim, contemporanul şi corespondentul său, şi din punct de vedere intelectual mult mai distins decât Grigore cel Mare, ultimul din această suită. Se poate spune că poziţia teologică şi influenţa lui Augustin au fost fără egal. Nici un nume nu a exercitat vreodată o asemenea putere asupra bisericii creştine, şi nici o minte nu a făcut cândva o asemenea impresie asupra gândirii creştine.

 

Începând cu luna Octombrie lansăm o serie de articole care vor prezenta implicaţia istorică şi teologică a primelor Sinoade Bisericeşti sau Consilii Ecumenice din primele secole. Primele 7 sinoade ecumenice au pus baza dogmatica a bisericii la care bisericile din vest si est au aderat şi practicat ca principii doctrinare, cu o autorite sinodica.

 

Primul sinod apostolic a fost ţinut la Ierusalim in anul 49 A.D. unde Pavel si Iacov pun problema crestinismului in rindurile neamurilor. Sinodul decide că neamurile nu trebuie să devină evrei înainte de a deveni Creştini. Următoarele consilii (sinoade) au avut scopuri diferite, biserica Domnului fiind bombardată cu o serie de erezii, invăţături si practici noi, la care biserica a trebuit sa ia o poziţie doctrinară după înţelegerea şi acceptanţa tuturor participantilor.

 

Cele 7 sinoade ecunemice pe care le vom expune, incercând sa înţelegem istoricitatea, problemele doctrinare si de practica care au fost abordate au fost următoarele:

 

Primul Conciliu Ecunemic – Nicea, 325 A.D.  – Împăratul Constantin cel Mare

 

La acest consiliu sa încercat un răspuns dilemei dacă Isus a fost Dumnezeu şi om în acelasi timp, despre dualitatea naturii lui Cristos. Mişcarea Ariana l-au limitat pe Isus numai la natura umana, pe cind consiliu a susţinut că Isus a fost „homoousios” (aceaşi natură cu Dumnezeu) coeternal cu Dumnezeu, şi om în acelaşi timp. La acest consiliu s-a adoptat si mărturisirea de credinţă care şi in zilele noastre este folosită de biserica Ortodoxă, Catolică şi unele biserici Protestante.

 

Articolele din această luna o să încerce să aduca puţina înţelegere cititorului, şi să-l familiarizeze cu problemele cu care biserica primară a fost confruntată. Datorită faptului ca acest consiliu a jucat un rol important în viaţa bisericii, o să ne folosim de spaţiu acordat pe paginile a doua publicaţii, astfel că pe luna viitoare o sa continua cu o serie de articole care vor incerca să prezinte ale aspecte şi evenimente din şedinţele si dezbaterile avute.

 

Sperăm ca articole puse la dispoziţia cititorului să ajute la înţelegerea istorică a bisericii primare, a doctrinelor şi practicilor primilor creştini din biserica primară.

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu, o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

Conciliul de la Nicea - anul 325 d. Hr.

 

 

Conciliul de la Nicea afirmă divinitatea lui Hristos - Unii dintre episcopii care s-au adunat în sala de întâlniri păreau de parcă abia au supravieţuit pe un câmp de luptă. La unu îi lipsea un ochi. Un altul, de asemenea cu un ochi scos, trăgea după sine picioarele ologite. Mâinile altuia erau pârjolite. Alţii purtau rănile şi biciuirile dedesubtul cămăşilor lor. Aceste victime de tortură şi-au luat locul printre alte câteva sute de episcopi. O torţă de semna a fost ridicată. Sala a tăcut în anticipare.

 

PRIMUL CONCILIU DE LA NICEA – 325 d. Hr. - Acest conciliul s-a deschis pe 19 iunie în prezenţa împăratului, însă este nesigur cine a prezidat peste sesiuni. În lista existentă de episcopi prezenţi, Ossius de Corvoda, şi prezbiterii Vitus şi Vicentius sunt enumeraţi înaintea altor nume, însă este mult mai probabil că Eustathius din Antiohia sau Alexander din Alexandria au prezidat. Textul îndrăzneţ din profesiunea de credinţă a celor 318 părinţi constituie, conform cu Tanner „Adaosurile făcute de conciliu spre o formă de bază a crezului”, şi că crezul de bază a fost cel mai probabil „derivat din formula de botez din Cezarea puse înainte de episcopul acelui oraş Eusebius” sau că acesta „s-a dezvoltat dintr-o formă originală care existase în Ierusalim sau la oricare rată a Palestinei”. „O descindere directă din crezul lui Eusebius de la Cezarea nu mai se pune în discuţie” (vol 1, p. 2).

 

Ce s-a întâmplat de fapt la Nicea? - Conciliul de la Nicea este adesea interpretat greşit de secte şi de alte mişcări religioase. Preocuparea actuală a conciliului a fost în mod clar şi răspicat relaţia dintre Tatăl şi Fiul. Este Fiul o creatură, sau Dumnezeu adevărat? Conciliul a spus că El este Dumnezeu adevărat. Totuşi, oponenţii divinităţii lui Hristos nu au renunţat aşa de simplu după decizia conciliului. De fapt, ei aproape că au reuşit în răsturnarea afirmaţiei Nicene despre divinitatea lui Hristos. Însă creştinii credincioşi ca Atanasie au continuat să apere adevărul, şi în final, adevărul a triumfat peste eroare.

 

Conciliul de la Nicea despre diaconiţe - Lucrarea principală a diaconiţei era să asiste pe femeile candidate pentru sfântul botez. La acea vreme sacramentul botezului era întotdeauna administrat prin imersiune - Anul 325 d. Hr. Împăratul – Constantine Pope – Silvester.

 

Conciliul de la Nicea - Când Constantin l-a învins pe împăratul Licinius în anul 323 d. Hr. el a pus capăt persecuţiilor împotriva bisericii creştine. La puţin timp după aceea creştinii au avut parte de o problemă internă: Controversa Ariană începând, ameninţa să dividă biserica. Problema a început în Alexandria ca o dezbatere între episcopul Alexandru şi presbiterul (pastor, preot) Arius. Arius a propus că dacă Tatăl L-a procreat pe Fiul, cel din urmă trebuie să fi avut un început, că a fost un timp când el nu exista şi că componenţa lui a fost din nimic, la fel ca restul creaţiei. Sinedriul din Nicea, o adunare similară cu cea descrisă în Faptele Apostolilor 15:4-22, a condamnat părerile lui Arius şi au scris prima versiune a acum faimoasei mărturisiri de credinţă proclamând aceea că Fiul este „unul în făptură cu Tatăl” prin folosirea cuvântului grecesc „homoousius”.

 

Ce s-a întâmplat după Arius? - Controversa Ariană a început în 318 la Alexandria când Arius, un presbiter acuzat de episcopul Alexandrian, Alexandru, de învăţarea de erezie1. Alexander accentuase aşa de mult unitatea lui Dumnezeu încât Arius a considerat doctrina sa periculos de aproape de Sabellianism2. Răspunsul lui Arius a fost acela de a accentua hipostasisul distinct al Tatălui şi Fiului însă aceasta a fost făcută spre punctul că Fiul a fost redus la o simplă fiinţă creată, supusă Tatălui, şi de o esenţă diferită şi doar numit Dumnezeu într-un sens mai scăzut3. Deoarece această doctrină şi-a câştigat rapid popularitate şi cauza dezbinare în imperiu, Constantin a numit primul Conciliu de la Nicea în 325 în încercarea de a rezolva această chestiune. Aici a fost susţinută Divinitatea Fiului şi formula ‚de o singură substanţă’ (homoousios) cu Tatăl a fost aplicată lui Hristos şi acceptată de majoritate. Arius şi cei care îl urmau au fost exilaţi în Galatia şi Illyricum4.

 

A fost Injil schimbat la Nicea? - Astăzi musulmanii îi acuză pe creştini de schimbarea Scripturilor. În loc să se uite la înregistrarea istorică pentru a descoperi dacă este aşa sau nu, musulmanii au spus pur şi simplu că aceasta s-a întâmplat, fără să se mai necăjească să cerceteze. Creştinii răspund, Când au schimbat creştinii Scripturile lor? Cine le-a schimbat? Cum le-au schimbat? Este potrivit să cerem date, nume şi dovezi dacă musulmanii fac o astfel de acuzaţie serioasă.

 

O lovitură de graţie dată ereziei - Referindu-se la primul Conciliu de la Niceea, istoricul W. H. C. Frend scria, „A fost de o importanţă covârşitoare în istoria creştinismului, şi chiar în istoria lumii.” În istoria creştinismului, doctrina despre divinitatea lui Cristos – o doctrină esenţială şi unică pentru creştinism – a fost pentru prima oară formulată în mod oficial. În istoria mondială, se întâmpla pentru întâia oară că întreaga Biserică se întrunea pentru a-şi definitiva doctrina şi poziţia – chiar dacă aceasta se întâmpla la insistenţele împăratului Romei.

 

sus

 

 

ORTODOXISM

 

 

Teologia icoanelor: o perspectivă protestantă

[apasă aici pentru detalii]

 

Capitolul 4 – Teoria şi Practica [ULTIMA PARTE]

 

"Lipsa învăţăturii biblice şi a clarificării din partea teologilor ortodocşi în legătură cu icoanele a dus la opoziţia faţă de închinarea la icoană din cadrul bisericii Ortodoxe de-a lungul secolelor. Aceasta a dus la ruperea relaţiilor dintre conceptele teoretice despre icoană şi praxisul Bisericii. Acest capitol va investiga evidenţa istorică referitoare la diferenţa dintre teorie şi practică în legătură cu icoanele din cadrul istoriei Bisericii Ortodoxe şi va sublinia implicaţiile ulterioare."

 

Lucrarea completă Teologia Icoanelor se poate gasi apăsând aici.

 

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 [Apasă aici pentru detalii]

 

 

sus

Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt)
 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.


 Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate