Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Home
Arhiva editurii

 

Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist

Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

 

În numărul trecut al Publicaţiei de Apologetica am început să tratăm primului Conciliu (Sinod) Ecumenic de la Nicea, din anul 325 d. Hr., încercând sa înţelegem implicaţia istorică, dogmatică şi practică pe care Biserica Primară o introduce în Creştinism. Pe parcursul a şapte Concilii Ecumenice, Biserica ajunge să dezvolte o serie de doctrine şi practici prin care s-a ajuns la o uniformitate în credinţă şi practică. Prin unele doctrine părinţii Bisericii primare au susţinut şi confirmat credinţa apostolică, pe când prin alte doctrine şi practici s-au acomodat cerinţelor timpului, îndepărtându-se de practicile apostolice, noi înţelegeri pătrunzând şi alterând ceea ce a dus Biserica Domnului într-o rătăcire dogmatică, pe parcurs ducând la ruperea Bisericii într-o serie de zone geografice care ajung să-şi stabilească singure practicile şi dogmele pe care aveau să le folosească ca practică şi întelegere dogmatică.  

 

În cadrul primului Conciliu au fost trate o serie de probleme organizative (eclesiastice) care se pot vedea şi citi în cele 20 de canoane la care s-au ajuns de acord şi aprobate în majoritate. Cea ce încercăm să facem cunoscut cititorului este importanţa isorică şi dogmatică pe care acest Conciliu ajunge să o trateze. Conciliu de la Nicea tratează erezia lui Arianus, care susţinea ca Fiul (Isus Hristos) ar fi o simplă fiinţă creată, supusă Tatălui, şi de o esenţă diferită şi doar numit Dumnezeu într-un sens mai scăzut. Prin Mărturisirea de Credinţă, Conciliul afirma în majoritate esenţa Dumnezeiască a lui Hristos, stabilind natura şi esenţa lui Hristos ca fiind asemănătoare cu cea a Tatălui.

 

În acest număr vom prezenta un sumar al Conciliului de la Nicea şi felul cum s-a format canonul Biblic pentru a clarifica complexitatea şi procesul prin care părinţii Bisericii au trecut înainte de a ajunge la o înţelegere şi recunoaştere a cea ce avea să fie cunoscut ca Sfânta Scriptură. După cum veţi putea observa – în urma citirii acestor articole – canonul Sfintei Scripturi nu a fost o chestiune ce putea fi rezolvată în cadrul unei singure întâlniri cu mai marii Creştinismului de atunci, ci acesta a fost un proces, un proces care, în final, ajunge sa stabilească divizia care a existat şi există în Biserica Domnului prin cele trei colecţii Canonice care sunt în uzanţă şi în zilele noastre de către cele 3 (trei) mari diviziuni ale Creştinismului: Catolicismul, Ortodoxismul şi Protestantismul; fiecare dintre cele 3 partite ajungând să folosească 3 canoane diferite, ceea ce noi numim Sfânta Scriptură. Pentru o aprofundare a înţelegerii Baptiste despre Bibliologie (doctrina despre Biblie), sugerăm citirea articolelor pe care le puteţi găsi în Biblioteca Vox Dei la pagina de Bibliologie.   

 

Luna viitoare la pagina de Apologetică vom trata al Doilea Conciliu de la Constantinopole din anul 381 d. Hr., curentele şi circumstanţele care au influenţat numirea acestui Conciliu, precum şi rezoluţiile la care au ajuns participanţii de la acest conciliu. În cadrul Conciliului de la Constantinopole s-a discutat tot Crezul de la Nicea, dar s-au făcut aprofundări în ceea ce priveşte Persoana Duhului Sfânt.

 

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu, o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

 

Canoanele de la Nicea şi Canonul Bibliei

 

 

Primul Conciliu de la Nicća (325 d. Hr.) - Noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic, făcătorul tuturor lucrurilor vizibile şi invizibile; şi într-un singur Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl, din substanţa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, de o singură substanţă (homoousion, consubstantialem) cu Tatăl. Prin care s-au fost făcute toate lucrurile, atât din cer cât şi de pe pământ. Care pentru noi şi mântuirea noastră a coborât [din ceruri] şi s-a întrupat şi a devenit om. El a suferit, a înviat din nou a treia zi, s-a înălţat la ceruri şi vine să judece pe cei vi şi pe cei morţi. Şi [credem] în Duhul Sfânt. Şi oricine va spune că a existat odată un timp când Fiul lui Dumnezeu nu a existat (en pote hote ouk en), sau că înainte ca el să fi fost născut el nu exista, sau că el a fost făcut din lucrurile care nu erau, sau că el este de o substanţă sau esenţă diferită [faţă de Tatăl] sau că el este o creatură, sau că el este supus schimbării sau conversiei – cei care spun astfel Catolica şi Apostolica biserică îi anatemizează. [detalii...]

 

Cum s-a format canonul - Cum s-a decis biserica care cărţi aparţineau de Noul Testament? Când a fost luată această decizie? Răspunsurile la aceste întrebări constituie unul dintre cele mai dezvăluitoare aspecte deşi foarte puţin cunoscut din cadrul istoriei creştine. Întrebarea se referă în mod tradiţional la formarea canonului. Însemnătatea termenului grecesc este „normă” sau „regulă”, standardul prin care lucrurile pot fi măsurate. În desemnarea celor 27 de cărţi ale Noului Testament ca un canon, biserica le declara pe acestea a fi „regula” pentru credinţă şi practică, colecţia sa „normativă” de scrieri. [detalii...]

 

Procesul timpuriu al canonului Noului Testament - Conceptul tradiţional Protestant al Scripturi este dificil de a fi obţinut din conceptul de canon, atât de apropiate sunt cele două în legătură cu gândirea Protestantă. Pentru Reformaţi şi cei care-şi urmează căile lor, Biblia ca o unitatea alcătuieşte singura bază de autoritate – Sola Scriptura a fost strigătul Reformei. Şi Calvin a adăugat corect, Scriptura tota la acea frază. Cu toate acestea ambele crezuri presupun un grup din Scriptură la care apelul se poate face pentru autoritate. Dar pe ce bază spune Biserica „aceasta este Scriptură şi aceasta nu este”? De ce protestanţii au doar 66 de cărţi în canonul lor, în timp ce Romano-Catolicii au mai multe, şi anumite grupări mai mici (în principal în tradiţiile „Monofisite”) au şi mai puţine? [detalii...]

 

Canonul Bibliei - Faptul că creştinii nu au considerat canonul o chestiune importantă până în secolul al 16lea este o evidenţă puternică că oricare formă de Creştinism care necesită un punct esenţial ca să existe un canon clar definit trebuie să fie o formă diferită de Creştinism decât cel care a existat în oricare timp în cadrul primelor 16 secole ale istoriei creştine. În plus, nu avem tradiţii puternice de autoritatea apostolică pentru toate scrierile Noului Testament din timpul secolul al 2lea înainte. Din contra, Apocalipsa a fost abia admisă şi a fost pretutindeni disputată pentru secole. Epistola către Evrei cu atât mai puţin, alături de Iacov, Iuda, 2 Petru, şi 2 şi 3 Ioan. Majoritatea creştinilor moderni vor fi de acord că Evrei şi Apocalipsa sunt importante pentru creştinism. La fel Epistola lui Barnaba, Păstorul lui Hermas, Didache, şi Evanghelia Evreilor au fost larg acceptate ca autoritare, şi citite în biserică. [detalii...]

sus

 

 

ORTODOXISM

 

 

Ce crezuri deţin Creştinii Ortodocşi Răsăriteni în comun cu tradiţia Augustiniană/Reformată? - Inspiraţia Scripturii; cele două naturi ale lui Hristos, unicitatea istorică a morţii lui Hristos pe cruce, învierea fizică a lui Hristos, speranţa noastră viitoare, şi crezurile creştine timpurii. Ca şi Ortodoxia Răsăriteană, şi noi deţinem în comun părerea că respingerea Trinităţii constituie erezia. [detalii...]

În căutarea adevăratei Biserici Apostolice: Ce ar trebui să ştie Evanghelicii despre Ortodoxismul Răsăritean [Material de Paul Negruţ]

 

Anii recenţi au mărturisit un val de Creştini Apuseni care se uneau cu Biserica Ortodoxă. Cu accentul său pe uniunea mistică cu Dumnezeu, bogata sa istorie şi frumoasele-i icoane (imagini sacre) şi liturghii, Ortodoxia apelează la cei care tânjesc după un sens mai profund de minute în cadrul închinări şi credinţei lor. Însă în spatele apelului stau câteva realităţi greoaie. Lumea ortodoxă nu este monolitică, şi cineva nu poate deveni ortodox în general. Tradiţia ortodoxă nu este în întregime apostolică, şi în consecinţă pretenţia de a reprezenta adevărata biserică a lui Hristos este triumfală. Ortodoxia urmează o paradigmă teologică diferită; de exemplu, în cadrul Ortodoxismului doctrina mântuirii are un înţeles diferit decât în cadrul Catolicismului sau al Protestantismului. Evangheliştii protestanţi care s-au unit cu biserica Ortodoxă prezintă adesea o înţelegere inadecvată a credinţei pe care au îmbrăţişat-o. [detalii]

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 [Apasă aici pentru detalii]

 

sus

 


Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE
(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.


 Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate