Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Apologetica
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

În acest număr:

 

Scientologia

 

Este scientologia creștină sau este o sectă? [pagina 1]
Este scientologia un cult? Este Paul Haggis următorul Luther? [pagina 1]

Scientologia – Un cult periculos ajunge în centrul atenției [pagina 2]

Credințe și practici scientologice [pagina 2]

horizontal rule

Este scientologia creștină sau este o sectă?


Răspuns: Scientologia este o religie dificil de sumarizat. Ea a căștigat popularitate datorită unor celebrități de la Hollywood care au îmbrățișat-o. Scientologia a fost fondată în anul 1953 de către autorul de ficțiune L. Ron Hubbard, la patru ani după ce a declarat că i-ar place să înceapă o religie – acolo sunt banii. Acolo a găsit el bogăția si a devenit multi-milionar.


Scientologia învață că omul este nemuritor (o ființă numită Thetan) care nu își are originea pe această planetă și că omul este prins în cursă de materie, energie, spațiu și timp (MEST). Salvarea pentru un scientolog vine printr-un proces numit perceptibilitate, unde amintirile din trecut despre durere si lipsa de conștiență care creează blocajul de energie sunt îndepărtate. Acest proces este unul de durată și costă sute de mii de dolari. Când se îndepărtează aceste diagrame cu amintirile, Thetan poate controla din nou MEST în loc să fie controlat de ea. Până la salvare, fiecare Thetan se reîncarnează constant.


Scientologia este o religie scumpă de urmat. Fiecare aspect al ei are o suma asociată cu el. De aceea băncile scientologiei sunt ocupate doar de bogați. Este o religie foarte strictă și care pedepsește pe cei care părăsesc învățăturile ei și starea de membru. Versetele ei se limitează doar la scrierile și învățăturile lui L. Ron Hubbard.

Deși scientologii pretind că scientologia este compatibilă cu creștinismul, Biblia contrazice fiecare credință a lor. Biblia ne învață că Dumnezeu este unicul Suveran și Creator al universului (Geneza 1:1); omenirea a fost creată de Dumnezeu (Geneza 1:27); singura salvare valabilă pentru om este prin har, prin credința în lucrarea terminată a lui Isus Hristos (Filipeni 2:8); salvarea este un dar gratuit pe care omenirea nu îl poate câștiga (Efeseni 2:8-9); li Isus Hristos este viu și șede la dreapta lui Dumnezeu chiar acum (Fapte 2:33; Efes.1:20; Evrei 1:3), așteptând vremea în care va lua poporul Său pentru veșnicie la Sine, în cer. Ceilalți vor fi aruncați în iadul real, separați de Dumnezeu pentru totdeauna Apoc. 20:15).


Scientologia neagă categoric existența lui Dumnezeu din Biblie, iadul și cerul. Pentru un scientolog, Isus Hristos a fost doar un învățător care a murit pe nedrept, din nefericire. Scientologia diferă de creștinismul biblic în toate doctrinele. Unele din diferențele cele mai importante sunt sumarizate mai jos.


Dumnezeu: Scientologia crede că sunt mai mulți zei și că unii sunt mai presus decât alții. Creștinismul biblic, pe de altă parte, recunoaște unicul Dumnezeu care S-a descoperit în Biblie și prin Isus Hristos. Cei care cred în El nu pot crede falsul concept despre Dumnezeu așa cum este el prezentat Scientologie.


Isus Hristos: Ca și alte culte, Scientologia neagă divinitatea lui Hristos. În locul unei vederi biblice despre Hristos și ce a făcut El, ei Îi atribuie caracteristicile unui zeu mai mic care a obținut un statut legendar de-a lungul anilor. Biblia ne învață clar că Isus a fost Dumnezeu întrupat și prin întruparea Lui, poate fi jertfa pentru păcatele noastre. Prin moartea lui Hristos și învierea Lui pute avea speranța vieții cu Dumnezeu (Ioan 3:16).


Păcatul: Scientologia crede în divinitatea inerentă a omului și învață că este degustător și dincolo de dispreț să spui unui om că trebuie să se pocăiască sau că e rău. Pe de altă parte, Biblia ne învață că omul este păcătos și singura lui speranță este să Îl primească pe Hristos ca Domn și Salvator (Romani 6:23).


Salvarea: Scientologia crede în reincarnare și că salvarea personală în timpul vieții constă în libertatea față de ciclul de moarte și naștere asociat cu reîncarnarea. Ei cred că practica religioasă a tuturor credințelor este calea universală către înțelepciune, înțelegere și salvare. În contrast, Biblia ne învață că e doar o Cale spre salvare, prin Isus Hristos. Isus a spus, “Eu sunt Calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).


Comparând învățăturile Scientologiei cu Biblia, vedem că cele două au puține lucruri în comun sau ici unul. Scientologia îndepărtează de Dumnezeu și de viața veșnică. Scientologia își deghizează credința în limbaj creștin, dar se opune diametral creștinismului, în ce privesc ideile de bază. Scientologia este clar și definitiv non creștină.

 

 

Este scientologia un cult? Este Paul Haggis următorul Luther?
 

A fost o extindere grea pentru Scientologie. Biserica fondată de fostul scriitor de știință și mare profet ciudat, L. Ron Hubbard în 1953 a fost amendată cu aproape un milion de dolari marți, după ce curtea din Paris a condamnat șase lideri ai ramurii franceze a scientologiei pentru fraudă organizată prin luarea de bani de la recruți.


Desigur, datorită numărului celebrităților, biserica scientologiei are ca membrii pe Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley, Greta Van Susteren, printre alții, și întinderea proprietăților ei, chiar și un milion de dolari nu afectează mersul mișcării în căutarea de noi convertiți și a acceptului public.


Ceea ce afectează mai mult, la fel ca toate organizațiile, este retragerea unui membru vizibil și credibil. În acest caz, punctul central este câștigătorul premiului oscar, director și regizorul Paul Haggis ("Crash, "Million Dollar Baby," și multe altele). Despărțirea lui Haggis de Scientologie a venit sub forma unei scrisori către purtătorul de cuvânt al bisericii Tommy Davis în august, dar plecarea lui a fost făcută publică doar în octombrie, când a fost obținută de fostul oficial scientolog Marty Rathbun, și publicată pe site-ul lui.

 

În scrisoare, Haggis spune că motivul principal pentru care a plecat după 35 de ani de afiliere a fost sprijinul aparent al bisericii pentru voturile căsătoriilor anti gay din California, Propunerea 8, care s-a votat în noiembrie. Haggis a spus că a fost deranjat de ramura San Diego care a susținut măsura și că la un an după prima plângere a lui Haggis, Davis și alți lideri scientologi nu s-au opus Prop. 8 deși au promis acest lucru.


"Refuzul bisericii de a denunța acțiunile acestor bigoți, ipocriți și homofobi este lașitate," a scris Haggis către Davis. "Nu mă pot gândi la un alt cuvânt. Tăcerea înseamnă aprobare, Tommy. Eu refuz să aprob."


Într-un sens, nu este neobișnuit. Tot felul de biserici au susținut Prop. 8, îndepărtând mulți din membrii lor și chiar îndepărtarea unui mormon sau catolic cunoscut nu merită mai mult decât u căscat al mas mediei. Diferența la Haggis este că scrisoarea lui reprezintă o privire rară într-o biserică secretă considerată ciudată și cultică. Și regizorul detaliază unele tactici ce par a încuraja criticile la adresa scientologiei și publicul.


De exemplu, Haggis a descoperit că Davis negase folosirea politicii deconectării în care membrilor li se poruncește să rupă orice legătură cu familia și prietenii care le pun la îndoială afilierea. "Am fost șocat," scrie Haggis. "Știm cu toii că această politică există. Nu a trebuit să verific --- nu a trebuit să caut prea departe decât în casa mea."


El scrie despre comanda bisericii către soția lui să își părăsească proprii părinți – care fuseseră scientologi și care o introduseseră acolo—chiar dacă socrii lui nu vorbeau de rău scientologia. "Deși a rănit-o foarte tare, soția s-a despărțit de ei. Eu am refuzat. Nu mi-a plăcut niciodată să mă supun ordinelor, mai ales când le găsesc amorale…să văd cum minți așa de ușor, mi-e teamă că trebuie să mă întreb: ce altceva mai minți?" El a citat alte exemple de pedepsire a scientologilor care au plecat.

 

Liderii scientologi nu sunt cunoscuți pentru pasivitatea lor și au o reputație veche de agresivitate în căutarea controlului asupra a ceea ce se spune sau scrie despre e. În mai anul trecut, bordul de arbitrare Wikipedia a determinat că scientologii s-au angajat în tactici coordonate și înșelătoare ce au ca scop editarea scrierilor despre scientologie. Bordul a blocat editarea de la toate adresele IP din posesia bisericii scientologice și a asociaților ei. Și când "South Park" a scris despre scientologie în 2005 a dus la plecarea lui Isaac Hayes, un scientolog care a rostit cu glas tare caracterul popular al lui Chef, pentru că nu îi plăcea satira. (ce altceva aștepta de la "South Park"?)


Când a apărut scrisoarea lui Haggis, Davis a răspuns repede, declarând la Associated Press că biserica nu practică deconectarea și că aceasta este o decizie proprie. (Cu privire la Prop. 8 comentariul lui Davis a fost vag: nu a spus dacă biserica a susținut sau nu măsura: "Toți ținem la drepturile civile ale minorităților." "Știm ce înseamnă să fii minoritate și să nu ai drepturi. Suntem deciși în poziția noastră cu privire la discriminare. Este ceva serios.")


Este aceasta o dovadă concludentă că scientologia este un cult pretins de mulți? Depinde de ce înseamnă cult.


Cuvântul are două sensuri. Unul este cel original al oricărei practici de credință și corp de credincioși. Dar de la mijlocul secolului trecut și ridicarea a ceea ce se numește acum generic "Noile mișcări religioase," sau NRM – ca scientologia – cuvântul "cult" a fost folosit ca o etichetare peiorativă, pusă pe tot ce părea ciudat sau rău. (sau din California.) Cabalismul lui Charles Manson's a fost numit cult, ca și urmașii lui Jim Jones, care au săvârșit un suicid în masă în comunitatea lor din Guyana în 1978. Ramura davidiană, condusă de David Koresh, care a pierit în cadrul unui asediu FBI din Waco în 1993 au fost considerați cult, ca și Biserica fundamentalistă lui Isus Hristos a sfinților din zilele din urmă (FLDS) condusă de Warren Jeffs, încarcerat acum, care promova poligamia și sexul cu minorele.


Date fiind astfel de asocieri, nu este nici o surpriză că nimeni nu vrea să fie denumit cult și termenul a devenit plin de încărcătură, încât experții în religie avertizează împotriva lui. Deci există cultul? Definiția comun acceptată a unui cult este ceva ciudat sau nou sau în afara cursului principal. (scientologia pretinde 10 milioane de membrii în întreaga lume. Alții spun că cifra globală este mai aproape de 100 de mii și un sondaj la scară națională din 2001 a spus 55 mii)


Sub acești parametrii, scientologia este o țintă ușoară. Nu doar că este ceva nou (circa 1953) dar are un set de credințe și practici complex și obscur, ce sună exotic. De exemplu, L. Ron Hubbard a spus că oamenii sunt în esență ființe spirituale, numite tethani a căror existență se repetă. Oamenii se presupune că se apropie de natura lor spirituală adevărată prin audite extensive care urmăresc să le așeze într-o stare limpede. Cu cât merg mai sus în eșantioanele bisericii (și plătesc regulat) revelațiile ulterioare în legătură cu originea extraterestră a universului și alte mistere sunt descoperite aderenților. Multe din acestea nu au fost făcute publice, deși descoperirea credinței că un conducător străin numit Xenu a adus oamenii pe pământ acum 75 de milioane de ani în avioane și i-a plantat în jurul vulcanilor este una din declarațiile cele mai neobișnuite care au ieșit la lumină.

Sientologul Tom Cruise – al cărui video ce a promovat scientologia a devenit un hit pe YouTube în 2008 – nu a stricat imaginea bisericii. Scientologia este foarte antagonistă față de psihiatrie deci întâlnirea lui Cruise cu actrița Brooke Shields, pe care a lovit-o că folosește Paxil împotriva depresiei post partum.

 
Dar văzută din anumite perspective, aproape orice religie poate părea ciudată și nu e corect să faci responsabil un sistem de credințe pentru certurile aderenților săi.

 

Ceea ce poate fi considerată marca unui cult sunt: devoțiunea secretă cu privire la credință și apartenență; un sistem de credință care este esoteric încât este incomprehensibil sau atât de derivat încât e fals; cereri financiare ce pot deveni oneroase; practici sau cerințe ce izolează membrii de cei dragi ai lor sau interzic contactul cu oricine din afara religiei lor; obsesia cu un lider anume care este carismatic și autoritar; și desigur abuzul sexual sau fizic. Rezultatul final este o dependență emoțională și spirituală care rănește ființa omului.


Oamenii nu sunt de acord cu privire la calificarea scientologiei la una din aceste categorii. În final, determinarea dacă un grup este sau nu cult aparține judecătorului Potter Stewart, care definește obscenitatea: o recunosc când o văd. Dar un alt aspect intrigant cu privire la dezaprobarea lui Haggis este că nu pare a fi un apostat clasic sau un exilat mânios -- cineva care a renunțat deplin la primele lui credințe și co-religioniști și vrea acum să îi rănească.

 

Într-adevăr, Haggis face eforturi să explice că marea majoritate a scientologilor sunt oameni buni care sunt sincer interesați în îmbunătățirea condiției planetei ș ajutorarea altora. Cred că dacă ei ar ști ce știu eu , s-ar îngrozi și ei. În acest sens, Haggis poate fi reformator care dorește să vadă fosta biserică că trăiește la înălțimea chemării ei adevărate, mai degrabă decât unul care vrea să dărâme templul în jurul lui.


Vom vedea ce se întâmplă cu scientologii. Semnul unei religii adevărate este abilitatea ei de a reforma sau de a se adapta. Unele religii încep ca și culte și se transformă în religii. Similar, unele religii sfârșesc ca și cult. Dar cultele nu rezistă mul deoarece sunt obsedate și rigide că nu se schimbă în fața provocărilor.

 

Poate că Haggis trebuie să își înceapă propria lui ramură de scientologie. Este un mode care a mai funcționat înainte.

 

 

[click aici pentru a accesa pagina 2 de Apologetică]

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate