Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Home
Arhiva editurii

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

Luna aceasta în cadrul paginii de Apologetică tratăm cel de-al Cincilea Conciliu Ecumenic, care a avut loc în oraşul Constantinopole în anul 583 d. Hr. Al Doilea Conciliul de la Constantinopole a fost numit să rezolve anumite întrebări care au fost ridicate de către Definiţia de la Calcedon, din care cea mai importantă avea de a face cu unitatea celor două naturi, Dumnezeu şi om, ce aparţin lui Isus Hristos. Prin urmare a discuţiilor, Conciliul a confirmat cele două naturi ale lui Isus şi au condamnat pentru toţi aceia care susţineau contrariul.

 

Printre persoanele condamnate de acest Conciliu se numără Arius, Eunomius, Macedonius, Apollinarius, Nestorius, Eutih şi Origen. Evagrius, istoricul, a afirmat că Origen a fost condamnat cu anateme speciale în cadrul acestui Conciliu, însă dovezile sale au fost lăsate deoparte într-o manieră prea superficială. Cardinalul Noris, în lucrarea sa Dissertatio Historica de Synoda Quinta, este de părere că Origen a fost condamnat de două ori de către cel de-al Cincilea Sinod; prima oară chiar de el însuşi înaintea celor opt sesiuni despre care nu au mai rămas decât relatarea faptelor, şi iarăşi după acele opt sesiuni, împreună cu alţi doi dintre principalii săi urmaşi, Didimus Orbul şi diaconul Evragius. Puteţi citi mai multe despre viaţa şi lucrarea lui Origen, precum şi motivul pentru care acest Conciliu l-a condamnat, în cadrul articolelor din această lună.

 

La secţiunea de Ortodoxism, tratăm două subiecte interesant. Prima se referă la diviziunile recente din cadrul Ortodoxiei Răsăritene – dispute care îşi au originea în problemele istorice care se referă la barierele jurisdicţionale dintre Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi cel al Moscovei. Al doilea articol este o privire de ansamblu a Ortodoxiei Răsăritene. Autoarea Susan C. Moeller are în vedere mai multe aspecte din cadrul Ortodoxiei precum şi diferenţierea faţă de Apus, Biserica Catolică.

horizontal rule

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

horizontal rule

Al Cincilea Conciliu Ecumenic

 

 

Al cincilea Conciliu Ecumenic: Constantinopole II, anul 583 - Conform poruncii imperiale, însă fără consimţământul papei, sinodul a fost declarat deschis în ziua de 5 mai, anul 553, în secretarium-ul bisericii catolice din Constantinopol. Între cei prezenţi se aflau Patriarhii, Eutih din Constantinopole, care prezida adunarea, Apolinariu din Alexandria, Domninus din Antiohia, trei episcopi ca reprezentanţi ai Patriarhului Eustohiu din Ierusalim, şi alţi 145 de oficiali şi episcopi, dintre care mulţi au venit în locul unor colegi absenţi. Trei capitole au constituit subiectul discuţiilor; anume, recunoaşterea lui Teodor din Mopsuestia, scrierile lui Teodoret împotriva lui Cyril, şi epistola lui Ibas din Edessa adresată lui Maris Persanul. [detalii...]

 

Anatemele Celui de-al Doilea Conciliul de la Constantinopole - Al Doilea Conciliul de la Constantinopole a fost numit să rezolve anumite întrebări care au fost ridicate de către Definiţia de la Calcedon, din care cea mai importantă avea de a face cu unitatea celor două naturi, Dumnezeu şi om, ce aparţin lui Isus Hristos. Al Doilea Conciliul de la Constantinopole a confirmat Definiţia de la Calcedon, în timp ce accentua că Isus Hristos nu-l întrupează doar pe Dumnezeu Fiul, El este Dumnezeu Fiul. [detalii...]

 

Opoziţia timpurie faţă de Origen - Origen Adamantius s-a născut din părinţi creştini, în Alexandria, 185 d. Hr. El a fost învăţat de timpuriu religia creştină, şi pe când era doar un băiat putea să recite pasaje lungi din Scriptură, din memorie. În timpul persecuţiei lui Septimus Severus, 2002 d. Hr., tatăl său, Leonides, a fost întemniţat, şi fiul i-a scris acestuia de a nu-l nega pe Hristos din blândeţe faţă de familia sa, şi a fost prevenit de la a se preda pe sine la martirajul voluntar de către mama sa, care i-a ascuns hainele. Leonides a murit ca un martir. În anul 203, pe atunci avea 18 ani, Origen a fost numit în preşedinţia şcolii teologice din Alexandria, o poziţie lăsată vacantă prin fuga lui Clement de persecuţia păgână. El s-a făcut competent în diferite ramuri de învăţătură, a călătorit în Orient şi a căpătat limba ebraică pentru scopul traducerii Scripturilor. Faima sa s-a extins în toate direcţiile. El a câştigat pe păgâni eminenţi spre creştinism, şi instrucţiunile sale erau căutate de oamenii din toate ţările. El a renunţat la toate în afară de cele mai goale necesităţi ale vieţii, mâncând rareori carne, niciodată nu bea vin, dormea pe podeaua goală, şi devota o mare parte din noapte pentru rugăciune şi studiu. [detalii...]

 

Origen: Înzestrat, Devotat, Condamnat - Am văzut cum Dumnezeu a ridicat oameni extraordinari pentru a-şi conduce poporul prin ape tumultuoase neexplorate ale secolelor timpurii ale Bisericii. Origen a fost un altul dintre aceşti eroi colosali. Aţi întâlnit vreodată pe cineva care îl iubea pe Hristos aşa de mult în adolescenţă încât să fi fost gata să moară pentru credinţă­? Sau aşa de strălucitor încât să ţină şapte secretari ocupaţi cu înregistrarea torentului de înţelepciune care ţâşnea din mintea sa hiperactivă? Sau unul care dorea aşa de mult să meargă îndeaproape cu Domnul încât postea în fiecare miercuri şi vineri? Origen era un om de strălucire rară şi a fost probabil cel mai prolific autor din lumea antică, scriind din punct de vedere literal mii de lucrări. [detalii...]

 

Anatemele contra lui Origen - Dacă va spune cineva că creaţia (thu paragwghn) tuturor lucrurilor necesită doar înţelepciune (noas) şi nu trup şi este în întregime imaterială, neavând nici număr şi nici nume, astfel încât există unitate între toate prin aceeaşi substanţă, putere şi energie, iar prin unirea lor cu Dumnezeu Cuvântul şi cunoaşterea lor [a Acestuia]; însă prin faptul că acestea nu au mai dorit a fi sub privirea lui Dumnezeu, s-au dedat la fapte rele, fiecare   urmându-şi propriile porniri, şi că au luat un trup mai mult sau mai puţin spiritual, şi au primit nume, căci între Puterile cereşti este o deosebire de nume după cum este şi o deosebire de formă; iar apoi unii au devenit Heruvimi, alţii Serafimi, alţii Domnii, alţii Puteri, alţii Cârmuiri, alţii Tronuri, alţii Îngeri, şi oricât de multe alte ordine cereşti ar mai fi: să fie anatema. [detalii...]

 

Reîntruparea - A suprimat-o Biserica? - Spre începutul acestui secol crezul în reîntrupare a fost restrâns la anumite grupări mici precum Şcoala Unităţii Creştinismului, Societatea Teosofică, şi Asociaţia Edgar Cayce pentru Cercetare şi Iluminare1. Prin anii 1980, totuşi, nu numai aceste grupări au câştigat peste un milion de urmaşi, dar celebrităţi precum Jeanne Dixon şi Shirley MacLaine au popularizat întruparea pentru mase. În timp ce acum 50 de ani în urmă în mod relativ puţini americani credeau în întrupare, astăzi aproximativ o pătrime din toţi americanii o acceptă, alături de circa un sfert din întreaga lume2. În fond toţi propunătorii moderni ai întrupării din Apus pretind că aceasta „este în armonie completă cu adevăratul spirit al Creştinismului”. Biserica timpurie a învăţat întruparea, spun unii, până în secolul al 6lea când aceasta a fost suprimată la un conciliu al biserici. În acest articol vom examina această pretindere că biserica a suprimat doctrina întrupării. [detalii...]

sus

 

 

ORTODOXISM

 

Diviziuni în Ortodoxia Răsăriteană de astăzi

de Janice Broun

 

Disputele recente şi schismele din cadrul bisericilor Ortodoxe Răsăritene îşi au adesea originea în disputele înrădăcinate din punct de vedere istoric cu referire la barierele jurisdicţionale dintre Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi Patriarhul Moscovei. [detalii...]

horizontal rule

O vedere de ansamblu a Ortodoxiei Răsăritene

de Susan C. Moeller

 

Ortodoxia Răsăriteană şi Creştinismul Apusean (incluzând ramurile sale Protestante şi Catolice) pot fi comparate cu doi gemeni care au fost separaţi la scurt timp după naştere. Reprezentanţii Ortodoxiei Răsăritene au participat la primele şapte concilii ecumenice terminându-se cu Al Doilea Conciliu de la Nicea din 787 unde ei au apărat ceea ce acum este acceptat drept Hristologia ortodoxă cu vigoare. În urma acestui conciliu au crescut diferenţe între Răsărit şi Apus şi au dus la o despărţire oficială în 1054 când Papa a excomunicat oraşul Constantinopol al Ortodoxiei Răsăritene. [detalii...]

horizontal rule

Puteţi citi alte articole de apologetică

pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 

 [Apasă aici pentru detalii]

sus

 


Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE
(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate