Arhiva Contact Despre noi Link-uri

 Apologetica

 

 

 

 

 


Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic?

 
O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare

de Cooper P. Abrams al 3-lea

Capitolul şase – Câțiva predicatori faimoși din trecut care au fost Calvinişti

Charles Spurgeon, unul dintre cei mai mari predicatori din vremurile recente, a tratat chestiunea prin predicarea alternativă deopotrivă a mântuirii prin har cât şi a responsabilității omului de a răspunde la oferta de răscumpărare a lui Dumnezeu. El a compromis Cuvântul lui Dumnezeu prin a predica doctrina Calvinistă a alegerii spre mântuire într-o duminică (Calvinism), şi în următoarea duminică predicând că omul trebuie să îşi exercite voința sa şi să creadă în Domnul Isus Cristos. La fel ca majoritatea Calviniştilor, el a făcut eroarea de a vedea alegerea ca referindu-se la o persoană fiind aleasă pentru mântuire. El pare că nu a văzut că alegerea Biblică se referă la planul lui Dumnezeu despre felul în care planul ales al lui Dumnezeu ar fi benefic credinciosului. Calvinistul se gândește cu multă atenție la afirmația că Charles Spurgeon a fost un Calvinist. Mulţi Baptişti îl folosesc pe Spurgeon pentru a justifica faptul că ei sunt Calvinişti. Pavel a avertizat „Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.” (Romani 3:4)

Alții, cum ar fi faimosul scriitor Arthur Pink, alături de majoritatea celor de convingere Calvinişti în Cinci Puncte, au învățat cu îndrăzneală că Dumnezeu i-a predestinat pe unii să fie mântuiți, şi în mod egal i-a predestinat pe alții să fie osândiți la iad. Pe cei pe care i-a predestinat spre mântuire cu siguranţă vor fi mântuiți şi nu există nimic care să poată să împiedice aceasta. aceasta este învăţătura lor despre „Harul Irezistibil.” Ei concluzionează că dacă Dumnezeu oferă har atunci acesta nu poate fi refuzat pentru că Dumnezeu este suveran în tot ceea ce El face. Rezultatul logicii şi teologiei lor false este că ei concluzionează că sufletul nefericit care nu a fost ales de Dumnezeu şi căruia nu i s-a oferit har, este născut pentru iad şi nu îl poate primi pe Cristos.

Ceea ce este interesant şi de asemenea tragic este că Pink, care este puternic ca un mare teolog, nu vede eroarea din învăţătura lui. De exemplu el citează Isaia 59:2 în cartea lui „Citate din Geneza.” „Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!” (Isaia 59:1-2) Totuşi el omite ceea ce spune Dumnezeu în versetul 1, „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă.” Versetul spune că fărădelegile păcătosului care îl separă pe el de Dumnezeu şi acestea sunt cauza pentru „ascunderii” feței Lui Dumnezeu şi de a nu-l asculta pe păcătos. Calvinismul contrazice Cuvântul lui Dumnezeu şi proclamă că este alegerea şi acțiunea suverană a lui Dumnezeu de a-și ascunde fața şi a nu-l auzi pe păcătos. După cum unul citește conținutul Reformatorilor în numărul uriaș al scrierilor lor, această eroare gravă este făcută în continuu.

Predicatori radio populari moderni care sunt Calvinişti

John MacArthur


John MacArthur, de la programul radio „Grace to You” (Har către tine, n. tr.), este în mod tipic dintre majoritatea Calviniştilor în Cinci Puncte. El afirmă că disputa cu privire la această chestiune există doar pentru că omul nu vrea să accepte suveranitatea lui Dumnezeu. Mai mult, el proclamă că adevărul suveranităţii lui Dumnezeu supără mândria lui Dumnezeu şi supără simțul lui de imparțialitate. MacArthur recurge la apelative şi îl citează pe Arthur Pink, în numirea celor care resping Calvinismul ca fiind „negustori-de-merite.” El afirmă mai departe că unii oameni resping suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire: „… pentru că omul căzut doreşte să îşi asume ceva responsabilitate – chiar dacă aceasta este foarte mică – de a fi crezut. El dorește în mod disperat ceva merit pentru că a făcut alegerea corectă.” 38 MacArthur face din non-Calvinişti o paiață a imaginației sale şi îl atacă. Nu este mai mult adevăr absolut decât faptul că nici un student biblic sau predicator al Bibliei nu ar nega suveranitatea completă a lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Nici un credincios adevărat, care cunoaşte ceva despre Biblie sau mântuire, nu învață că mântuirea este căștigată şi prin aceasta să fie un „negustor de merite.” Aceasta este o afirmaţie prostească, copilărească, aspră, nelalocul ei, necărturară, şi neadevărată.

Biblia este emfatic clară în faptul că omul nu poate merita sau lucra pentru mântuirea sa deoarece aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Dar Calvinistul sugerează că dacă un om îşi foloseşte voința şi crede în Isus Cristos, aceasta înseamnă că omul căștigă sau merită mântuirea lui. Cu alte cuvinte, dacă un om îşi foloseşte voința lui pentru a accepta darul gratuit de mântuire al lui Dumnezeu, el îşi câștigă mântuirea lui. Aceasta este o concluzie neacceptabilă pentru cei care cred Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care crede Cuvântul lui Dumnezeu va respinge principiile Calvinismului pentru motivul că acesta nu este biblic şi contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea, aşa cum afirmă Efeseni 2:8-9 este darul gratuit al lui Dumnezeu al harului. Un dar nu este ceva meritat sau câștigat, şi acesta poate fi acceptat sau respins. Dacă o persoană primește un dar este ilogic să presupui că darul a fost câștigat sau meritat pentru că acesta nu este caracterul unui dar. MacArthur spune mai departe că omul este respins de doctrina alegerii pentru că se pare nedrept că Dumnezeu ar alege să mântuiască pe unii, dar nu pe alții. El este corect. El concluzionează, „… motivul pentru care omul doreşte atât de mult să aibă o parte în propria lui mântuire este pentru că el vrea să îşi exercite mândria lui.” 39 MacArthur nu ar trebuie să facă afirmaţii apăsate şi neinformate despre ceea ce este în inimile oamenilor. Acesta este felul de judecată pe care Isus l-a condamnat când El a spus „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” (Matei 7:1) Este o eroare mai gravă a lui MacArthur, să judece inimile oamenilor pe care el nu îi cunoaşte. Mai mult, este tragic că un om de popularitatea lui ar egala acceptarea Calvinismului la statutul de a crede Cuvântul lui Dumnezeu, dar aceasta este ceea ce face el. Potrivit lui John MacArthur, dacă tu respingi Calvinismul, tu nu eşti unul care crede în Biblie!

De fapt, există mulţi credincioşi care nu se potrivesc în nici una dintre presupusele categorii ale lui MacArthur şi ei resping viziunea Calvinistă doar pe baza a ceea ce spune Biblia despre chestiune. Aceşti oameni, aşa ca autorul acestui articol, resping deopotrivă viziunile Calviniste şi Arminiane şi apelează doar la Scripturi. Există o dovadă Biblică convingătoare pentru a respinge ambele idei ca fiind nebiblice. Există mulţi oameni evlavioși care acceptă total suveranitatea lui Dumnezeu şi resping mândria umană sau vre-o participare a omului în meritarea mântuirii.

David Jeremiah

După ce l-am ascultat pe David Jeremiah, la programul „Turning Point” (Punctul de întoarcere, n. tr.), când el a învățat o serie de o săptămână despre alegere, i-am scris o scrisoare în care i-am indicat mai multe inconsecvențe ale Calvinismului cu Biblia. El l-a pus pe unul dintre asistenții săi, Gene Huntsman, să răspundă la scrisoarea mea. În scrisoare Huntsman a afirmat, „În studiul predestinării şi alegerii mințile noastre sărace nu sunt capabile să le reconcilieze pe ambele, dar credinţa noastră le cunoşte pe ambele şi le susține pe ambele ca fiind adevărate. Scriptura este adresată credinţei nu rațiunii.” 40 În mod clar, Huntsman nu pare să înțeleagă faptul că, Cuvântul lui Dumnezeu este absolut rațional în tot ceea ce spune acesta. Mai departe el a citat câteva surse şi a afirmat „Acum nu căuta să amesteci aceste două lucruri (predestinarea şi alegerea) şi încă mai apăsat … nu încerca să le împaci. Controversa fără folos şi sentimentul partizan vor fi singurul rezultat. Cine ne-a spus să „împăcăm” în mințile noastre, aceste lucruri aparent contradictorii? … dacă încerci să „împaci” alegerea suverană a lui Dumnezeu cu oferta lui gratuită de mântuire către toţi, trebuie să sacrifici un adevăr pentru altul.” 41

Cu alte cuvinte, el înțelege că creştinul trebuie să accepte orbește ideile Calviniste fără întrebare şi fără nici o examinare Biblică. Este aceasta ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu învață: „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15)? El concluzionează mai departe în acest domeniu că adevărul nu poate fi înțeles şi este „fără folos” pentru a fi urmărit.

În acest răspuns, reprezentantul lui David Jeremiah de asemenea a paiață în săraca lui încercare de a apăra această învăţătură nebiblică. Afirmaţia lui că „Scriptura este adresată credinţei nu rațiunii” este ordinar de nesănătoasă. Da, noi trăim prin credinţă, dar credința biblică nu este existențială. Nu este un „salt în întuneric.” Credinţa adevărată este bazată doar pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu! Credinţa noastră nu este oarbă, ci ea stă pe promisiunile şi adevărurile afirmate ale Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Dumnezeu cu siguranţă nu este autorul confuziei şi mai mult El nu poate minți, sau să se contrazică pe Sine. Este o contradicție ca Dumnezeu pe de o parte să afirme, „Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:3-4), şi pe de altă parte decretul, aşa cum David Jeremiah precum şi Calviniştii învață, că unii oameni sunt aleși şi născuți pentru a fi condamnați la iad.

Motivul pentru care Calvinistul dorește să îi condamne pe cei care nu sunt de acord cu ei pentru că încearcă să „împace” chestiunea, este deoarece Calvinismul este în directă opoziție cu ceea ce Dumnezeu a afiramt în mod clar şi nu poate fi apărat biblic. Ei afirmă corect că ei nu pot „împăca” decretul lui Dumnezeu de a-i mântui pe unii şi de a refuza harul Său către alții. Aceasta este adevărat pentru că tu nu poţi „împăca” adevărul cu eroarea. Tu nu poţi împăca un Dumnezeu iubitor şi drept, şi pe de altă parte să înveți că El îşi reține mila şi harul Său şi condamnă majoritatea lumii la iad, nepermițându-le unor oameni să creadă şi să fie mântuiți. Aceasta este o idee nerezonabilă pe care Cuvântul lui Dumnezeu nu o adeverește. Nu există un singur verset din Biblie care afirmă că Dumnezeu şi-a limitat harul Său sau a decretat că unii oameni vor merge în iad fără nici o șansă de a fi mântuiți. Nici un verset din Biblie nu învață „harul irezistibil.” Calvinismul şi teogonia Reformată este o învățătură falsă formată în mințile unor oameni care în mod dogmatic susțin un sistem nejustificat cu o teologie deficientă. Din nefericire, şi în mod tragic Calvinistul susține dogmatic viziunea lui indiferent dacă aceasta contrazice sau nu Cuvântul lui Dumnezeu.

Alți bine cunoscuți Calviniști moderni de la radio şi televiziune îi includ pe următorii:

R. C. Sproul Jr. este un teolog American Calvinist, filozof, autor, şi pastor şi fondator şi președinte al Ligonier Ministries care are programul radio zilnic “Renewing Your Mind” („Reînnoindu-ți mintea”, n. tr.).

Mark Driscoll, este pastorul popular şi fondator al Bisericii Mars Hill din Seattle.

John Piper, un predicator Calvinistic Baptist şi autor slujind în prezent ca Pastor pentru predicarea şi viziunea Bisericii Baptiste Bethlehem din Minneapolis, Minnesota.

R. Albert Mohler, Jr. este un teolog American şi al nouălea președinte al Seminarului Teologic Baptist de Sud din Louisville, Kentucky.

Charles Joseph Mahaney este președintele al Misiunii Harul Suveran, şi unul dintre păstorii fondatori şi lideri ai Bisericii Viața Legământului.

 

Note de subsol:

 

38. John Mac Arthur, Jr., Chosen for Eternity: A Study of Election, "Grace to You", Panorama City, CA, 1989 9-10.
39. Ibid., p 9.
40. Gene Huntsman, Scrisoare datată 18 aprilie, 2001, Dr. David Jeremiah, "Turning Point", PO Box 3838, San Diego, CA 92163, p. 1.
41. Huntsman, p2.
 

VA URMA
 


Înapoi ] Înainte ] [ sus ]

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 

HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)

Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate