Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Iunie 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Literatură
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

Conciliul al Şaptelea Ecumenic este o replică la mişcarea Iconoclastă care a încercat să înlăture din cadrul Bisericii icoanele, picturile si orice fel de reprezentare a vreunui sfânt, martir, apostol sau altă persoană pe care biserica de pe atunci le considera vrednice de a fi puse în numărul sfinţilor. Acest conciliu a avut ca dezbatere principală problema legată de imaginile lui Dumnezeu. Veţi descoperi prin citirea acestor articole faptul că episcopii ce s-au adunat la Nicea în anul 787 d. Hr. au decis ca icoanele (în special acelea care prezintă lucrarea lui Hristos, întruparea, crucificarea Sa) să fie venerate cu un fel de închinare diferit de acea închinare care se oferă lui Dumnezeu.

 

Canoanele acestui Conciliu nu au făcut altceva decât să reformuleze canoanele celor şase sinoade adunate anterior, şi s-au recunoscut în acelaşi timp şi acele canoane si anatemizări formulate anterior.

 

Conciliile care au urmat ulterior după acest sinod au fost conduse în mod exclusiv de Biserica Romană (denumită şi "Sfânta şi Apostolica Biserică Catolică" în cadrul acestor scrieri) şi au afectat în mod direct relaţia cu Răsăritul (Biserica Ortodoxă). În numerele viitoare ale publicaţiei de Apologetică vom continua să prezentăm următoarele Concilii (mai mult sau mai puţin acceptate ca Ecumenice) în care s-au dezbătut diverse subiecte legate în principal de domeniul organizatoric cât şi de credinţa în Trinitate.

horizontal rule

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

horizontal rule

Al Şaptelea Conciliul Ecumenic

Nicea 787 d. Hr.

  

Al Doilea Conciliul de la Nicea, 787 d. Hr. - Gibbon descrie astfel cel de-al Şaptelea Conciliu Ecumenic al Bisericii Creştine: „Decretele  au fost încadrate de preşedintele (1) Tarasius, şi ratificate de aclamările şi subscrierile celor 350 de episcopi. Ei au pronunţat în mod unanim că închinarea la imagini este agreabilă faţă de Scriptură şi raţiune, către Părinţi şi conciliile Bisericii; dar ei au ezitat cu privire la faptul dacă acea închinare trebuia să fie relativă sau directă; dacă dumnezeirii şi figurii lui Hristos să i se atribuie acelaşi mod de adorare (2). Actele acestui al doilea Conciliu Nicean încă mai există, un monument curios de superstiţie şi ignoranţă, de falsitate şi prostie” (Decline and Fall, chapter xlix.). Aceasta s-a citit drept istorie, şi a fost transmisă astfel în estimarea majorităţii copleşitoare de oameni vorbitori de engleză educaţi pentru câteva generaţii, şi totuşi este o afirmaţie plină de erori absolute şi nejustificabile aşa cum a fost expus într-o altă parte a acestei lucrări de către Episcopul Lightfoot în mod atât de neîndurător, şi pe care editorul cel mai recent, Bury, s-a străduit să le corecteze. Nu ştiu dacă se merită să facem aceasta, dar poate fi la fel să declarăm că oricare ar fi opinia sa a adevărurilor concluziilor la care s-au ajuns la acest conciliu, nici un cititor imparţial poate eşua în a recunoaşte învăţătura profundă (3) a adunării, singurul discernământ, arătat în argumentele utilizate, şi libertatea remarcabilă din ceea ce Gibbon şi mulţi alţi ar considera-o drept „superstiţie”. Atât de radical este ideea aceasta încât Gibbon ar fi notat-o dacă ar fi citit actele sinodului pe care le critică (pentru care nu avem motiv să credem că el nu a făcut-o niciodată). Acolo el l-ar fi găsit pe Patriarh declarând că în acel timp imaginile venerabile nu au făcut nici o minune, o afirmaţie care n-ar fi făcută de nici un prelat al Bisericii Latine sau Greci de azi, nici chiar în lumina secolului al 19lea.  [detalii...]

 

Zdrobitori şi pupători - De ce s-au ucis ortodocşi unii pe alţii în privinţa icoanelor Pentru mulţi din Vestul de astăzi, devoţiunea ortodoxă faţă de icoane pare ciudată, în special practica sărutării lor. Şi când învăţăm că pentru mai multe de 100 de ani în Evul Mediu timpuriu argumentele s-au înfuriat în privinţa picturilor cu Isus, cauzând una dintre cele mai mari răscoale politice, culturale şi religioase în istoria creştină – ei bine, noi nu înţelegem aceasta. [detalii...]

 

Erezia Sofiană şi încercările de a-l feminiza pe Dumnezeu - „Sophia” tradus din greacă înseamnă „Înţelepciunea Divină.” Aşa cum este folosit în Biblie acest termen pentru a indica un atribut general al Divinităţii, autoritatea Sa atot-înţeleaptă, cât şi raţiunea Sa superioară. Termenii personificând Înţelepciunea, folosit în mod comun în Vechiul Testament, în particular în pasajele înrudite cu Noul Testament, şi revelaţia lui Hristos, au fost unanim percepute de Părinţi ca şi întruchipare a Fiului lui Dumnezeu. De exemplu, aceasta este înţelegerea generală a Bisericii a cuvintelor despre Înţelepciune conţinute în Cartea Proverbe (9:1-9). [detalii...]

 

John de Damasc: Apărarea icoanelor, c. 730 - Controversa iconoclastă a durat din 726, când Împăratul Leo III (717-741) a început un atac asupra folosirii imaginilor religioase, până în 843 când Împărăteasa Theodora a permis restaurarea lor. Cele două perioade de Iconoclast au fost separate de domnia iconodulei Împărăteasa Irene, sub care a fost ţinut al Doilea Consiliu de la Nicea în 787. Deşi politica, şi în special politicile bisericii şi ale statului au fost implicate, au existat chestiuni teologice serioase în miză. S-au făcut un număr de apărări ale icoanelor: bazate pe existenţa unor imagini divin aprobate în natură şi Scriptură; bazate pe realitatea întrupării; şi bazate pe o metafizică Platonică a ridicării imaginilor care au participat în prototip. Primele două apărări sunt prezentate aici în prima lectură; răspunsul Platonic în a doua. Amândouă au fost scrise de cel mai distins susţinător al icoanelor, Sf. John din Damasc (c.675-c.749), John a fost în stare să scrie în mod liber de când a trăit sub stăpânirea musulmană în afara graniţelor împăratului bizantin. În acest secol plus discuţia de artă, găsim una dintre cele mai căutate investigaţii în natura artei în cultura „vestică” dinainte de Renaşterea italiană. [detalii...]

 

„Iconografia”: O teorie conducătoare pentru imaginile din biserică - În cele mai sistematice teologii, doctrinele despre imagini joacă un rol mic, dacă acestea apar cât de cât. Clasele istoriei Bisericii menţionează de obicei rolul pe care l-au jucat odată imaginile în divizarea Bisericii, dar până de recent, teologii din vest rar au dat o atenţie serioasă imaginilor ca o problemă stăruitoare. Exista un mic motiv: practica Catolică se încredea pe consideraţii practice sprijinite de sfânta tradiţie, şi Protestanţii se încredeau pe Scripturile care erau fundamental ostile ideii în sine de a-l zugrăvi grafic pe Dumnezeu (chiar în timp ce ei au publicat Biblii care ilustrau Predica de pe Munte). Nici tradiţia nu părea să garanteze foarte mult cercetarea teologică. Existau mai multe probleme urgente de a se îngrijora pentru ele. [detalii...]

sus

horizontal rule

ORTODOXISM

 

Un dialog Catolic-Ortodox despre Filioque

 

Cadru preliminar: filioque (latinescul pentru „Şi Fiul”) este noţiunea teologică că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul, Isus. Această clauză este inclusă în Crezul Nicean – văzut ca o dezvoltare legitimă – în Biserica Catolică Apuseană, dar nu în Biserica Ortodoxă Răsăriteană, care o priveşte ca o corupere târzie şi erezie. Aceasta nu era chiar o chestiune de controversă până în vremea lui Photius în a doua jumătate a secolului al 9lea, dar până atunci aceasta era de o importanţă centrală în schisma Răsărit-Apus care s-a finalizat în secolul al 11lea. [detalii...]

horizontal rule

Puteţi citi alte articole de apologetică

pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 

 [Apasă aici pentru detalii]

sus

 


Ce este nou?

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Apologetic! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate