Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Apologetica
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Site-uri Baptiste
Articole
Proiectul Betania
Media
Ştiri Internaţionale
Din Presa Română
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

În acest număr:

 

» Comparând Creştinismul cu Islamul [pagina 1]
» Găsirea celor doisprezece triburi pierdute ale lui Ismael [pagina 1]
» Este Mohamed un descendent al lui Ismael? [pagina 2]
» Conflictul între evrei şi arabi a început în timpurile Biblice [pagina 2]

 

 

Comparând Creştinismul cu Islamul:

cele mai mari două religii ale lumii
 

Prezentare generală:

Iudaismul, Creştinismul şi Islamul sunt trei religii strâns legate. Pentru că toate îl respectă pe Avraam şi anumiţi alţi patriarhi menţionaţi în Scripturile Evreieşti, Scripturile Creştine şi Coran ca fiind strămoşii lor spirituali, ele sunt uneori numite religii Avraamice. (Credinţa Baha’i este uneori de asemenea inclusă în această grupare.)

 

Cu toate acestea, punctele lor de multe de similitudine nu sunt nici o garanţie că urmaşii lor se pot înţelege. Cele mai multe dintre conflicte grave religios motivate, crime în masă împotriva umanităţii şi genociduri în secolul 20 au fost între musulmani şi creştini. Acest lucru a inclus genociduri în Bosnia-Herţegovina, Timorul de Est, şi Sudan, precum şi conflicte grave în Cipru, Kosovo, Macedonia şi Filipine. Începând cu sfârşitul anului 2009, două din aceste conflicte (Sudan şi Filipine) sunt încă active, precum şi alte trei sunt inerte numai din cauza celor care menţin pacea pe teren.

 

Este dificil să compari Creştinismul cu orice altă religie, pentru că există o astfel de gamă largă de credinţe şi practici între diferitele aripi ale Creştinismului: Romano-Catolicism, biserici Ortodoxe de Est, comuniunea anglicană şi zeci de mii de grupuri de credinţă Protestante. Unii comentatori au sugerat că Creştinismul constă dintr-un număr de religii diferite care împărtăşesc puţin mai mult decât Biblia şi numele religiei lor. Creştinismul Protestant este, evident, divizat cel puţin în aripile liberală şi conservatoare - divizii care deţin puţine convingeri în comun. Unele dintre descrierile de mai jos vor fi astfel necesare, prin urmare oarecum simpliste şi lipsite de precizie.
 

Pentru a complica lucrurile mai departe, practicile religioase şi credinţele din întreaga lume sunt influenţate de mulţi factori:
 

 

Ce spune cartea sfântă a religiei.

 

Cum este interpretată cartea de către teologi şi cler.

 

Impactul descoperirilor ştiinţifice.

 

Experienţa personală a indivizilor şi, mai presus de toate:

 

Cultura în care religia este încorporată

 

Aceşti factori variază de la o ţară la ţară. Aceasta duce la lectura selectivă a Cărţii Sfinte pentru a găsi o justificare pentru practicile locale. Pentru a lua un exemplu, luaţi în considerare ceea ce credinţe diferite în diferite ţări învăţă despre comportamentul homosexual, şi modul în care sistemele lor juridice tratează lesbienele, homosexualii şi bisexualii:

 

 

Comportamentul de acelaşi sex este un delict capital în şase ţări musulmane.

 

O ţară creştină în Africa ia în considerare în a face un astfel de comportament un delict capital.

 

Multe ţări, atât musulmane cât şi creştine, acordă sentinţe pe termen lung la închisoare pentru homosexuali şi lesbiene activi sexual.

 

Alte ţări nu au legi în cărţi în ceea ce priveşte comportamentul de acelaşi sex.

 

Cuplurile de acelaşi sex în Belgia, Canada, Olanda, Spania şi Africa de Sud - toate cel puţin nominal creştine - se pot căsători.

 

Astfel, este destul de imposibil de a compara convingerile şi practici musulmane cu cele creştine referitoare la comportamentul de acelaşi sex, fără a intra într-o explicaţie majoră - ceva pentru care nu avem loc mai jos.

 

Despre religii în sine:

Numele religiei:

Creştinismul

Islamul

Înţelesul numelui:

Credincios în Cristos (un cuvânt Grec însemnând Mesia).

Supunere faţă de voia lui Dumnezeu.

Numele unui credincios:

Creştin.

Musulman.

Data întemeierii:

circa 30 d.Cr. 1

622 d.Cr.. 2

Numele fondatorului (fondatorilor):

Yeshua din Nazaret (adică Isus Cristos, (pfal) 3 & Pavel.

Majoritatea istoricilor religioşi îl creditează pe Mohamed (pfal) ca fondator. 3 Totuşi, musulmanii în general consideră Islamul ca datând din momentul creării

% Din populaţia lumii ca adepţi:

33%.

20%.

La nivel mondial rata de creştere în număr de membri 4

 2.3%/an.

2.9%/an.

Rata de creştere a religiei ca % din populaţia lumii:

Cam 0.0%. Numerele au fost statice de zeci de ani.

Creştere de aproximativ 0,6%/an.

An estimat atunci când Islamul va deveni religia cea mai populară din lume:

2023 d.Cr. (în cazul în care numerele de mai sus sunt valabile) până dincolo de 2200 d.Cr. (după cum este estimat de unii futurişti religioşi)

% Din populaţia SUA ca adepţi:

Studiul ARIS 2001 estimează 76%, şi în declin.

Studiul ARIS 2001 estimează 0.5%; unele grupuri de musulmani estimează 6 milioane (2%).

Tradiţii majore sau confesiuni:

Romano-catolici, Ortodocşi de Est, Anglicani, Protestanţi, şi alţii.

Shi'ite, Sunni, Sufi. Sufi este o tradiţie mistică.

 

Convingeri:

Numele religiei:

Creştinismul

Islamul

Conceptul de zeitate:

Majoritatea cred în Treime; trei persoane într-un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Dumnezeu (Allah) este unul şi indivizibil. Ei cred într-un monoteism strict. "Allah" înseamnă Dumnezeu în limba arabă.

Statutul lui Yeshua din Nazaret (Isus Hristos):

În general, considerat Fiul lui Dumnezeu, venerat ca Dumnezeu; o persoană a Sfintei Treimi.

Foarte înalt respectat ca al doilea-ultim profet; următorul în importanţă după Mohamed.

Naşterea lui Yeshua:

Conservatori: concepţie virgină.
Liberalii: naştere convenţională

Concepţie virgină.

Moartea lui Yeshua:

Executat de Armata Romană aproximativ în anul 30 d.Cr.

El nu a fost ucis, sau nu a suferit moartea. Musulmanii cred ca el a urcat în viaţă la cer. 2

Locaţia lui Yeshua

Înălţat la Cer

Înălţat la Cer

Identitatea "unui alt ajutor" sau "Mângâietor" *

Duhul Sfânt

Mohamed

A doua venire a lui Isus

Conservatorii: aşteptă în viitorul apropiat. Liberalii: variat.

Anticipă cea de-a doua lui venire în viitor.

Starea lui Adam:

Nu a ascultat pe Dumnezeu în Grădina Edenului.

Liber de toate păcatele şi defectele majore. Unele îl consideră ca un profet.

Principala carte sfântă:

Biblia 6

Coranul 7

Limbile originale:

Ebraică, Aramaică, Greacă.

Arabă.

Starea cărţii sfinte:

Conservatorii: infailibilul Cuvânt al lui Dumnezeu. Liberalii: un document istoric.

Cuvântul lui Dumnezeu şi revelaţie finală, dictat de îngerul Gabriel.

Orientare suplimentară:

Scrierile liderilor Bisericii primare. Pentru Romano-catolici: tradiţia bisericii.

Hadith - vorbe ale lui Mohamed (pfal).

Etica reciprocităţii

(Regula de aur):

"Aşadar, toate lucrurile pe care vreţi ca oamenii să vi le facă, să le faceţi voi chiar aşa lor." Matei 7:12

"Nici unul din voi nu este un credincios până când el iubeşte pentru fratele lui ceea ce el iubeşte pentru sine însuşi." Hadith IV-a din an-Nawawi 13

Statutul unei copilului la naştere

Opinii diferite. Una dintre ele este faptul că un copil este născut cu o natură păcătoasă, separat de Dumnezeu. Botezul reface legătura.

Toţi copiii sunt născuţi într-o stare pură de supunere faţă de Allah. Totuşi, în timp ce se maturizează ei sunt învăţaţi adesea alte credinţe.

Viaţă după moarte:

Rai sau iad. Catolicii cred în purgatoriu ca a treilea stare temporară.

Paradis sau Iad.

Baza de determinare care merge în Rai sau Paradis:

Nu există nici un consens în creştinism. Diferite grupuri de credinţă susţin convingeri diverse: încrederea în Isus ca Domn şi Mântuitor, fapte bune, sacramentele bisericii, botezul, evitând nedefinitul păcat de neiertat.

După ce ajunge la pubertate, contul lui/ei de fapte este deschis în Paradis. Pentru a atinge paradis, la moarte, faptele lor bune (ajutarea altora, mărturisirea despre adevărul lui Dumnezeu, trăirea unei vieţi virtuoase)... trebuie să cântărească mai greu decât faptele lor rele.

Mărturisirea păcatelor:

Romano-catolicii: la Dumnezeu sau Isus, fie direct, fie prin intermediul unui preot; Alţii: la Dumnezeu sau Isus

Lui Allah

Probabil termenul cel mai greşit înţeles:

Concepţia imaculată: Romano-catolicii cred că concepţia Fecioarei Maria, circa 20 î.Cr., a fost fără păcat. Mulţi leagă aceasta în mod incorect de concepţia lui Yeshua.

Jihad: lupta interioară cu caracter personal spre atingerea unui scop nobil. Mulţi îl echivalează incorect cu "războiul sfânt".

 

* Din Ioan 14:16: "Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi el vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi pentru totdeauna."

 

Practici:

Numele religiei:

Creştinismul

Islamul

Interpretarea actuală a Cărţii Sfinte:

Variază de la declaraţiile de Papa, în Romano-catolicism, la rezoluţiile din convenţiile între Protestanţi.

Cărturari învăţaţi în diferite ţări. Nu există nici un singur purtător de cuvânt sau grup de autoritate.

Numele centrului de închinare:

Biserica, catedrala.

Moschee.

Închinarea principală:

Duminică; Sâmbătă pentru unii.

Vineri.

Biserica şi statul:

Considerate în mare măsură separate. Cele mai multe ţări creştine sunt democraţii.

Integrate. Cele mai multe ţări musulmane sunt dictaturi, cu restrânse drepturi ale omului.

Legea

În general, limitat la probleme juridice.

Acoperă atât aspectele morale cât şi juridice.

Legislaţia

Prerogativă a poporului.

Prerogativă a lui Dumnezeu.

Utilizarea de statui ale divinităţii, sfinţi, profeţi, etc.:

Comună, în unele denominaţii.

Absolut interzisă. Statuile şi fotografiile sunt considerate o formă foarte gravă de idolatrie.

Principalele zile sfinte:

Cei mai mulţi creştini sărbătoresc cel puţin de Crăciun, Paşte, şi alte zile asociate sfinte.

Ashura; Mawlid, luna lunară a Ramadan-ului; Eid al-Fitr, Eid al-Adha.

Statutul femeilor:

Variabil. Conservatorii şi liberalii diferă foarte mult.

Puternic afectat de tradiţiile culturale. Grav asuprite în unele ţări.

Căsătorii interzise:

Căsătoriile Inter-credinţe, în Biserica Ortodoxă de Est. Căsătoriilor între creştinii conservatori şi alţii, în cadrul Creştinismului conservator.

O femeie musulmană nu poate fi căsătorită (sau să rămână căsătorită) cu un bărbat ne-musulman.

Rasism:

Promovat de către biserica LDS până în 1978. În continuare susţinut de Christian Identity, KKK, precum şi alte grupuri creştine franjuri. Oficial, respins de aproape toate celelalte denominaţii. Rămâne larg răspândit.

Oficial, respins de către toate mişcările Islamice. 5

Reacţie la apostazie (lăsând credinţa din cauza convertirii religioase):

Înainte de 1792, sfârşitul "vremurilor de ardere," execuţie a fost posibilă.

În mod tradiţional, moarte pentru apostat. Acest lucru este rar practicat în secolul 21.

Tratamentul istoric al poporului Evreu în ţările musulmane (înainte de primul război mondial 1):

Prelungit şi larg răspândit anti-iudaismul, anti-semitismul, opresiunea, şi uciderea în masă.

Taxe suplimentare, pentru că evreilor nu li s-a cerut să servească în armată, dar altfel toleranţă generală.

Tratamentul recent al poporului Evreu:

Diminuarea antisemitismului de la nivele istorice, şi sprijinul treptat al Israelului, în special după al doilea război mondial.

Opoziţie masivă şi atacuri fizice de la crearea Statului Israel în 1948 şi ocupaţia Palestinei.

Relaţiile cu statul Israel după 1948

Sprijin larg pentru Israel, printre conservatorii religioşi. Critică în rândul unor liberali cu privire la tratamentul faţă de musulmani.

Respingere pe scară largă a Israelului. Discriminare, bombardamentele de sinucidere, etc. practicate. O excepţie este Turcia, o ţară musulmană, care este un stat secular.

Baza calendarului:

Calendarului gregorian solare. 1 d.Cr. au avut loc aproximativ patru-şapte ani de la naşterea lui Isus.

Mulţi musulmani folosesc calendarul Gregorian. Evenimentele religioase sunt bazate pe calendarul lunar Islamic. 1 AH a avut loc în 622 CE, anul Hegirei atunci când Mohamed a călătorit de la Mecca la Medina.

Cele mai greşit înţelese practici:

Sacrificiul Mesei, un ritual Romano-catolic. Unii Americani Nativi şi alţii l-au interpretat ca pe o formă de canibalism ritualic.

Mutilarea genitală a femeilor. Acest lucru este de multe ori în mod incorect considerat a fi o cerinţă religioasă a Islamului. De fapt acesta este tradiţie culturală comună în unele ţări din Africa de Nord. Nu se cunoaşte în multe ţări musulmane.

 

Note:

 1. Biserica creştină este în mod normal considerate a fi început la Rusalii, 50 de zile de la data când creştinii cred că Isus a fost executat. Din nefericire, anul morţii sale este necunoscut.

 

 1. Cei mai mulţi istorici religioşi au văzut Islamul ca fiind fondat în 622 d.Cr.. Cu toate acestea, cei mai mulţi dacă nu majoritatea adepţilor Islamului cred că:
   

 

Islamul a existat înainte ca Mohamed (pfal) să se nască.

 

Originile Islamului datează de la crearea lumii.

 

 1. Musulmanii recunosc în mod tradiţional, respectul pentru Mohamed, Isus şi alţi profeţi (pacea fie asupra lor), prin adăugarea acestei fraze sau o abreviere "(pfal)", după numele lor.

 

 1. Greg H. Parsons, Director Executiv, " U.S. Center for World Mission," Pasadena, CA; citat în Zondervan News Service, 21 februarie 1997.

 

 1. O excepţie este Nation of Islam, care promovează o ideologie a supremaţiei negrilor. De exemplu, liderul Louis Farrakhan a declarat că "Oamenii albi sunt potenţiali oameni, ei nu au evoluat încă." (Philadelphia Inquirer, 2000-MAR-18). Cu toate acestea, cei mai mulţi musulmani nu consideră Nation of Islam ca fiind parte a Islamului, din cauza convingerilor sale unice despre Dumnezeu, umanitate şi restul universului.

 

 1. Cărţilor incluse în Biblie diferă între grupurile credinţei creştine. Biserica Romano-Catolică include Apocrifele; majoritatea celorlalte confesiuni creştine nu le includ. Membrii celor aproximativ 100 grupuri de credinţă în mişcarea LDS Restorationist, incluzând Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (Mormonii), adaugă ale cărţi sfinte, incluzând Cartea lui Mormon. Oamenii din gruparea Ştiinţa Creştină consideră cartea lui Mary Baker Eddy "Ştiinţă şi Sănătate, cu cheie la Scripturi" a fi o resursă majoră.

 

 1. Musulmanii, în general, cred ca Coranul este literal cuvântul lui Dumnezeu, după cum i s-a dictat lui Mohamed peste un interval de 23 de ani. Este singura carte care este considerată liberă de tahrif (eroare). Există patru cărţi suplimentare:
   

 

Suhuf-i-Ibrahim (Sulurile lui Avraam / Ibrahim), care s-au pierdut.

 

Tawrat (Pentateuh din Scripturile ebraice), care, mulţi musulmani cred că au fost modificate de către Evreii antici.

 

Zabur, despre care mulţi musulmani cred că sunt Psalmii din Scripturile Ebraice.

 

Injil (Evanghelii, cuvintele lui Isus). Musulmanii cred că acestea alcătuiesc întregile Scripturi creştine (Noul Testament), sau poate doar cele patru Evanghelii canonice. De asemenea, ele au fost distorsionate şi corupte de-a lungul timpului. Alţi musulmani cred că Injil nu este o carte, ci un grup de învăţături.

 

Courtesy of Religious Tolerance http://www.religioustolerance.org

 

 

Găsirea celor doisprezece triburi pierdute ale lui Ismael


Cei mai mulţi dintre noi sunt familiari cu povestea veche a lui Avraam şi dorinţa lui de a avea un fiu. În relatarea Biblică a vieţii lui, Avraam are primul fiu, prin Agar "slujnica" lui. Acest fiu este numit Ismael şi este primul fiu născut al lui Avraam. Când se naşte al doilea fiu al lui Avraam, acest fiu, pe nume Isaac, este declarat "fiul promis." Evreii de azi susţin că ei îşi au originea de la Avraam, prin acest al doilea fiu, Isaac. Cu toate acestea, puţini oameni de azi, ştiu ce s-a întâmplat cu urmaşii lui Ismael. Este adesea presupus că ei pur şi simplu au devenit arabii din Orientul Mijlociu, dar pentru majoritatea dintre noi, cunoştinţele noastre despre ei se opresc acolo.


Înregistrarea Biblică despre Ismael ne spune că Dumnezeu i-a promis lui Avraam că Ismael va avea doisprezece fii şi că el va deveni o naţiune mare prin ei. (Geneza 12). Mai târziu, în Geneza 25 ne sunt prezentată o listă cu descendenţii lui Ismael, care includ, într-adevăr doisprezece fii. Această listă se repetă în 1 Cronici 1:29-33.

 

Fiii lui Ismael sunt enumeraţi ca fiind:

 

 Nabajoth

Kedar

 Adbeel

 Mibsam

Mishma

 Dumah

 Massa

Hadad

 Teyma

 Jetur

Naphish

 Kedemah


Aceşti fii în cele din urmă şi-au luat neveste, au avut copii, iar prin intermediul acestor copii, s-au format triburi. Aceste triburi au formate naţiunile care locuiau de la Havila la Şur, şi din Egipt în Asiria. Descendenţii lui Ismael, cu toate acestea, nu au fost unicele triburi din Deşertul Arab. Alte triburi au apărut din alte surse. Unii dintre aceşti oameni au devenit oamenii din Arabia de Sud şi alţii, de asemenea, au rătăcit şi s-au stabilit în Arabia.


Mai jos vom examina pe cei doisprezece fii ai lui Ismael, şi încercăm să determinăm ce ar fi putut sa se fi întâmplat cu ei.

 

Nabajoth

Mai multe informaţii se cunosc despre dependenţa de fiul cel mai mare al lui Ismael, Nabajoth decât oricare dintre ceilalţi.

 

În Biblie, Qedar şi tribul lui Nebayot au fost renumiţi pentru creşterea oilor. Isaia 60:7. Numele lor sunt frecvent găsite împreună în evidenţele Asiriene.

 

Nabajoth este menţionat în mod specific de istoricul Evreu Josephus, care au identificat Nabataeans din timpul lui împreună cu fiul său cel mai mare al lui Ismael. El a susţinut că Nabataeans au trăit prin întreaga ţară, care se extinde de la Eufrat până la Marea Roşie, şi a menţionate acest domeniu ca "Nabatene," sau zona care s-au mişcat Nabataeans. Josephus afirmă în continuare că Nabataeans au fost cei care au conferit numele lor la naţiunile Arabe. (Jewish Antiquities I.22,1) Josephus a trăit şi a scris în perioada în care Nabataeans existau, şi se presupune, că el a obţinut informaţii său direct de la Nabataeans ei înşişi. Aceşti Nabataeans au vorbit şi au scris o formă timpurie de Arabă şi, astfel, ei au fost adesea denumiţi în continuare "Arabi" de istorici Greci şi Romani.

 

Înainte de aceasta, înregistrările Asiriene ne spun despre Regele Ashurbanipal (668-663 î.Hr.), care se lupta cu "Nabaiateans din Arabia." Apoi, în 703 î.Hr. un grup de Chaldaeans şi triburile vecine s-au răzvrătit împotriva lui Sanherib, domnitorul asirian. Înregistrările antice ale Tiglath Pilezeer III listează, printre rebeli, Hagaranu (posibil urmaşii lui Agar, mama lui Ismael), Nabatu (foarte posibil urmaşii lui Nebayoth, fiul cel mare al lui Ismael) şi Kedarites (urmaşii din al doilea fiu al lui Ismael). Potrivit înregistrărilor, aceste triburi au fugit din Asiria în Deşertul Arabiei şi nu au putut fi cucerite.


Regatul asirian în cele din urmă s-a rupt în două când cei doi fraţi au început să conducă, unul regele Babilonului, şi altul regele Asiriei. În 652 î.Hr. a izbucnit un conflict între aceşti doi fraţi, şi în sprijinul regelui Babilonian, Kedarites au invadat Asiria de Vest, au fost învinşi, şi au fugit la Natnu, lider al Nabayat pentru siguranţă. (Astfel cum este descris în evidenţele lui Esarhaddan). Mai târziu, Kedarites şi Nabayat au atacat frontierele de vest ale Asiriei, dar au fost învinşi. După înfrângerea lor, fiul lui Natnu, Nuhuru a fost declarat liderul Nabatu.

 

Trei sute de ani mai târziu Nabatu au ieşit la suprafaţă din nou, de data aceasta în foaie de papirus a lui Zenon, care data din 259 î.Hr.. Aceştia menţionează că Nabatu tranzacţionau tămâie Gerrhean şi Minaean, transportându-le spre Gaza şi Siria, la acea vreme. Ei transportau mărfurile lor, prin centrele Kedarite din Arabia de Nord, Jauf, şi Tayma. Ceramică timpurie Nabataean a fost, de asemenea, găsită în locaţii din Golful Persic, de-a lungul coastelor Arabiei Saudite şi Bahrain. (Tuwayr, Zubayda, Thaj, şi Ayn Jawan) Există, de asemenea, trimiteri vechi la Nabatu, ca trăind de-a lungul marginilor de vest a Peninsulei Arabice şi în Sinai. Aceşti Nabatu au fost, de asemenea, piraţi care navigau pe Marea Roşie jefuind navele de transport. Mai târziu ei şi-au stabilit bazele într-un număr de porturi maritime, inclusiv oraşul port Aila (Aqaba din zilele moderne), care este la numai aproximativ 120 de km de Petra din prezent.

 

În timp ce majoritatea dintre noi cred despre Nabataeans ca fiind oameni care transportau mărfurile în deşert prin caravane cu cămile, a devenit tot mai evident faptul că Nabataeans au fost, de asemenea, un popor de negustori pe mare.

 

Este destul de clar din înregistrările istorice că, în 586 î.Hr., în timp ce Edomiţii au început o migrare treptată spre nord, în ţinuturile Evreieşti care au fost golite de către Nebuchadnezzar, triburile din Arabia, de asemenea, a început să se deplaseze spre nord. Din oraşul lor port din Aila, (Aqaba) a fost doar o mişcare scurtă pe uscat pentru ca Nabatu să ocupe rapid terenul golit de Edomiţi, în cele din urmă făcând din acesta inima Imperiului Nabataean.

 

Deşi cronologia nu este clară încă, se pare că unii Edomiţi au rămas în urmă. Cei care au emigrat în Iudea au devenit cunoscuţi ca "Idumei." Aceştia au fost unii dintre cei care s-au opus Evreilor în timpul reclădirii templului din Ierusalim sub Ezra, precum şi reconstrucţia zidurilor oraşului Ierusalim sub Neemia.

 

In timp, Nabataeans au construit o civilizaţie impresionantă bazată pe comerţul comercial. Capitalul acestora a fost iniţial oraşul Petra, situat adânc în munţii de gresie ai Iordaniei de sud. Mai târziu, Bostra, în Siria de sud, de asemenea, a funcţionat ca un oraş regal. Nabataeans au construit, de asemenea, o serie de alte oraşe, multe dintre ele în Negev, în timp ce altele au fost situate în nordul Arabiei Saudite de astăzi, şi în alte părţi ale Iordaniei moderne. În 106 d.Hr. ei şi-au separat imperiul lor de cel al Romanilor şi, eventual, distincţia lor de Nabataean a dispărut.

 

Kedar

Aşa cum am menţionat deja, fiii lui Kedar au devenit cunoscuţi sub numele de Kedarites. Kedarites au fost principala putere militară a fiilor lui Ismael. Isaia vorbeşte despre gloria lui Kedar "şi arcasi ei talentaţi." (Isaia 21:16-17). Ezechiel 27:21 asociază Arabia cu toţi prinţii din Kedar, sugerând o confederaţie sub conducerea lor.

 

Pe parcursul istoriei, Kedarites au fost în conflict constant cu Asirienii. Asirienii, Neo-Babilonienii, Perşii şi chiar Romanii şi-au dat seama de importanţa de a lua controlul asupra rutelor comerciale din Arabia de nord, care au fost sub dominaţia Kedarites (şi mai târziu Nabataeans).


Oponentul lui Neemia, "Geshem Arabul" a fost identificat ca fiind unul dintre regii din Kedar de la mijlocul secolului cinci î.Hr.. (bazat pe un număr de inscripţii Arabe de Nord)

 

În ceea ce priveşte religia lor, inscripţiile Asiriene ne spun că Sanherib a capturat mai multe dintre divinităţile Arabiei în oraşul Kedarite, Dumah. Zeitatea şef era Atarsamain, sau luceafărul de dimineaţă din cer. (omolog Ishtar din Mesopotamia). Liga tribală condusă de Kedarites a fost cunoscut sub numele de "confederaţie de Atarsamain, şi cultul lor era condus de o serie de regine-preotese în Dumah. Restul panteonului lor de zei a constat din Dai, Nuhai (Nuhay), Ruldai (Ruda), Abirillu, şi Atarquruma. Graffiti în stâncă în limba Tamudică arată că Ruda a fost cunoscută sub numele de steaua de seară, şi Nuhay era zeul-soare, şi s-au închinat lor în plus faţă de Atarsamain "luceafărul de dimineaţa". Herodot, în secolul al V-lea î.Hr. a identificat două divinităţi adorate printre arabi, precum un zeu de fertilitate numit Orotalt (probabil Ruda, aşa cum a fost identificate de Macdonald în Arabia de Nord, în Primul Mileniu î.Hr., 1360), şi o zeita a cerului cunoscută ca Allat. (Herodotus III, 3.) Mai târziu Allat a devenit menţionat în forma masculină ca Allah)


Kedarites sunt menţionaţi într-un număr de locuri în Biblie, şi întotdeauna referiţi ca nomazi.

 

Psalmul 120:5 Acest Psalm este un strigăt de primejdie, deoarece scriitorul a fugit şi trăieşte într-un loc numit Meshech în corturile Kedarites.


Isaia 42:11 Kedar este menţionat într-un cântec de laudă.


Ieremia 2:10 Copiii lui Israel sunt sfătuiţi să verifice la Kedar şi să vadă dacă este un lucru obişnuit pentru un popor să îşi lepede zeii lor şi să se întoarcă spre alţii.


Ieremia 49:28 Acest pasaj ne prezintă o profeţie împotriva Arabiei (Hazor şi Kedar) prevestind că Nebuchadnezzar, regele Babilonului, îi va distruge.

 

Ezechiel 27:21 În această plângere faţă de oraşul Tir, se menţionează că Arabia, precum şi prinţii din Kedar au tranzacţionat miei, berbeci, şi capre cu Tirul.


La mijlocul secolului al patrulea î.Hr., Kedarites par să se şteargă din istorie şi atunci Nabataeans vin în primul-plan.


Adbeel

Tribul Adbeel este adesea identificat cu oamenii din Idibi'ilu din ţara lui Arubu, care au devenit supuşi ai lui Tiglath Pileser II (744 - 727 î.Hr.). Acestui Idibi'ilu i s-a dat slujba de agent al regelui Asirian la graniţele Egiptului. Despre tribul lui s-a spus că a locuit foarte departe, spre vest. Din această referinţă, unii istorici au crezut că tribul Adbeel a trăit în Sinai.


Mibsam şi Mishma

Unii istorici s-au întrebat dacă urmaşii Mishma au fost fondatorii satele din jurul Jebel Misma.

 

Se crede că aceste două triburi s-au amestecat prin căsătorii cu Simeoniţi (1 Cronici 4:24-27), şi au dispărut din istorie ca o entitate separată.

 

Dumah

Dumah este menţionată în evidenţele Biblice ca un oraş în Canaan (Iosua 15:52) Este, de asemenea, asociat cu Edom şi Seir, în Isaia 21:11

 

Dumah este, în general identificat de către istorici cu oamenii Addyrian Adummatu. Esarhaddon a relatat modul în care, în încercarea lui de a subjuga arabi, tatăl său, Sanherib a lovit împotriva capitalei lor, Adummatu, pe care el a numit-o bastionul arabilor. Sanherib l-a capturat pe regele lor, Haza'il, care este numit, Rege al Arabilor. Kaza'il este, de asemenea, menţionat într-o inscripţie despre Ashurbanipal ca rege al Kedarites.

 

Dintr-un punct de vedere geografic, Adummatu este adesea asociat cu medievalul Arab Dumat el-Jandal, care era în cele mai vechi timpuri un nod foarte important şi strategic pe ruta comercială majoră între Siria, Babilon, Najd şi zona Hijaz. Dumat el-Jandal este la capătul de sud-est al Al Jawf, care este un golf deşertic, şi, adesea, denotă întreaga regiune inferioară a Wadi ca Sirhan, depresiunea faimoasă situate la jumătatea distanţei între Siria şi Mesopotamia. Această zonă are apă, şi a fost un loc de oprire pentru comercianţii de caravane care vin din Tayma, înainte de a trece spre Siria sau Babylonia.

 

Această locaţie strategică a făcut eficientă intrarea Dumah în Arabia de nord. Aceasta oază era centrul stăpânirii pentru mai mulţi regi şi regine Arabi de nord, aşa cum ni se relatează în evidenţele Asiriene.


Massa

Înregistrările despre Tiglath Pileser III, menţionează locuitorii din Mas'a şi din Tema, care i-au plătit tribut. În vârful din Jebal Ghunaym, situat la aproximativ paisprezece kilometri sud de Tayma, arheologii Winnett şi Reed au descoperit unele texte graffiti menţionând tribul Massaa, în legătură cu Dedan şi Nebayot. Aceste texte se referă la războiul împotriva lui Dedan, războiul împotriva lui Nabayat şi a războiului împotriva Massaa. Prin urmare, aceste triburi se pare că au fost aproape unele de altele la acea vreme. Tribul Massaa este posibil în legătură cu Masanoi din Arabia de Nord, aşa cum este menţionat de Ptolemeu, Geography V18, 2.


Cei care susţin teoria că Copiii lui Israel au trecut Marea Roşie în spre Arabia, identifică corespunzător El Maser ca fiind locul unde Israeliţii au murmurat. (Exod 17:7, Deuteronom 6:16, 9:22, 33:8)

 

Hadad

Unii istorici speculează faptul că acest trib poate a devenit cunoscut sub numele de Harar, sau oamenii Hararina care au locuit în apropierea munţilor la nord-vest de Palmyra.

 

Teyma

Teyma este, de obicei asociat cu oaza vechi din Tayma, situată la nord-est de districtul Hijaz, pe ruta schimburilor comerciale dintre Tathrib (Medina) şi Dumah. Între Tayma şi Dumah este celebrul deşert Nafud. Se crede că oraşul actual Tayma la sfârşitul sud-vestic al marelui deşert Nafud este construit pe rămăşiţele oazei antice cu acelaşi nume.

 

Tiglath Pileser III-a primit de la tributuri de la Tayma, precum şi de la alte oaze Arabe. Înregistrările Asiriene îşi amintesc modul în care o confruntare condusă de Samsi, regină a Arabilor a fost învinsă. Coaliţia a fost formată din Massaa, oraşul Tayma, triburile din Saba, Hajappa, Badana, Hatti, şi Idiba'il, care se întind departe spre vest. După ce au fost învinse, aceste triburi a trebuit să trimită tribut de aur, argint, cămile şi mirodenii de toate felurile.


Regele asirian, Sanherib chiar a numit una dintre porţile lui din marele oraş Ninive, Poarta Deşertului, şi înregistrează că "darurile Sumu'anite şi Teymeite intră prin ea." Din aceasta putem recunoaşte Teyma ca fiind un loc important.

 

În aproximativ 552 î.Hr., regele Babilonian, Nabonidus (555-539 î.Hr.), tatăl lui Belşaţar din Biblie (Daniel 7:1) a făcut oraşul Tayma reşedinţa lui şi şi-a petrecut zece din cei şaisprezece ani ai domniei sale acolo.

 

În perioada Achaemenid, oraşul a devenit, probabil, un scaun al uneia dintre împăraţii Persani.

 

Cu toate acestea, prin secolul întâi î.Hr., Nabataeans au început să domine Tayma şi încet aceasta devenit o parte a imperiului lor comercial.

 

Isaia 21:13-14 invită oamenii din Tayma să le furnizeze apă şi hrană pentru concetăţenii lor fugari, într-o aparentă aluzie la invazia Tiglath Pileser în Arabia de Nord în 738 î.Hr..

 

Ieremia 25:23 O profeţie împotriva oraşului oază

 

Iov 6:19,20 Iov se plânge de la căderea lui din avere, şi comentează că trupele din Tema şi armatele din Sheba (Yemen) au sperat să jefuiască, dar acum Iov nu avea nimic.

 

Jetur

Naphish

Kedemah

Montgomery (Arabia şi Biblia) sugerează că urmaşii lui Jetur, Naphish şi Kedemah au devenit un grup împreună. Yetur, Naphish, şi Hagarenes sunt situaţi în 1 Cronici 5:19, în Transiordania. Yeter poate fi la originea Itureans menţionaţi în Luca 3:1, care au fost stabiliţi în valea Biqa şi districtul de sud Liban lângă Muntele Hermon.


Un număr mare de Itureans s-au convertit la Iudaism sub John Hyrcanus I cam în jurul anului 126 î.Hr. (Josephus Ant. xiii 9.1) şi mai târziu o secţiune din Iturea s-a alăturat credinţei Evreieşti sub Arisobulus în jurul anului 103 î.Hr.. (Josephus Ant. 13.11.3)

 

Hagarites

Descendenţii lui Agar, mama lui Ismael, au fost studiaţi de un număr de persoane diferite. Înregistrarea Biblică ne spune că în timpul Regelui Saul, Saul a luptat cu Hagarites care locuiau la est de Galaad. Evident, ei trebuie să se fi mutat din această locaţie în Irak-ul din zilele noastre, deoarece aceştia sunt găsiţi mai târziu, în evidenţele Asiriene.

 

W.W. Muller a propus că un oraş al oamenilor lui Agar ar fi devenit "ben-Hagar" atunci când a fost Aramaicizat şi, posibil, "Hagara." Când a fost Elenizat ar fi devenit "Gerrha." H. von Wissmann a propus ca termenul de "Agar" ar putea fi folosit pentru a descrie o cetate cu turnuri şi bastioane. Pe baza acestor idei, arheologii au speculat că Regatul Arabiei de est al Gerrhaeans poate fi atribuit la urmaşii lui Agar. În cazul în care acest lucru este adevărat, atunci istoria ne spune mult mai mult despre Hagarites, care ar fi fost cunoscuţi sub numele de Gerrhaeans în lumea greacă.


Scriitorul din secolul al treilea î.Hr., Nicander din Colophon menţionează "nomazii din Gerrha şi cei care îşi arau cu plugul câmpurile lor de lângă Eufrat." (ASF Gow şi AF Scholfield, Nicander, The poems and Poetical Fragments, (Poeme şi poetice Fragmente), Cambridge, 1952, p. 111 L. 244. Despre data lui Nicander, a se vedea pagina 6-8)


Istoricul, F.C. Movers a sugerat în 1856 că a fost Nebuchadnezzar cel care a exilat Chaldaean Gerrhaeans, ca parte a unei politici de a proteja ţara de ameninţătoarele triburi Arabe. (F.C. Movers, Das phonizische Alterthum, Berlin 1856, iii. 308)


H.G. Rawlinson pe de altă parte, a datat exodul Chaldaean la perioada Neo-Asirienă, (H.G. Rawlinson, Intercourse between Indian and the Western World from the Earliest Times to the Fall of Rome, (Relaţiile între India şi Lumea Vestică din cele mai timpurii vremuri până la căderea Romei, Cambridge, 1926, 6). El a sugerat că, după ce Sanherib i-a exterminat pe Chaldaeans în 694 î.Hr. el i-a trimis să locuiască în Gerrha. Poate că Rawlinson a fost inspirat de relatările campaniilor lui Sanherib împotriva lui Merodach-Deladan. (Cf. WE James, On the Location of Gerra', (Despre amplasamentul Gerra), AAW V / 2 (1969), 39), care urmează această explicaţie.


Cei mai mulţi scriitori, cu toate acestea, au favorizat o dată, fie în conformitate cu căderea supremaţiei Chaldaean din mâinile de Achaemenids (de exemplu, AHL Heeren, A manual of Ancient History (Un manual de istorie străveche), (Oxford, 1833); O. Blau " Altarabische Sprachstudien: 2 Theil "ZDMG 27 (1873), 328; H. Kiepert, Lehrbuch der alten Geogrphie' Berlin, 1878, 188; S. Genthe, Der Persische Meerbusen; Geschichte und Morphologie, Inauguraldiss. (Marburg, 18896), 10; A.W. Stiffe, 'Ancient Trading Centres of the Persan Gulf', iii: Pre-Mahommedan Settlements", (Centrele Străvechi de Comerţ din Golful Persan, iii: Aşezămintele Pre-Mahomedane) GJ9 (1897), 311; Tkac, Gerrha, 1271) sau, altfel la un moment dat, în epoca Achaemenid, (de exemplu, Kennedy, "The Early Commerce of Babylon " (Comerţul timpuriu din Babilon), 271 şi n. 5 credeau că Chaldaeans au părăsit Babilonul după ce Darius I a re-cucerit oraşul în 488 î.Hr.. Conform Shiwek, "Der Persische Golf", 64), care a sugerat că expulzarea Chalaeans a avut loc în timpul domniei lui Xerxes după represiunea brutală a revoltei în Babilon a lui Megabyzus în 482 î.Hr.. Deoarece Gerrha nu este menţionat de Herodot, M. Amer a propus o întemeiere chiar mai târzie, în "The Ancient Trans-Peninsular Routes of Arabia," (Traseele străvechi trans-peninsulare al Arabiei), 135


Strabo 16.4.19 ne spune că "din traficul lor, atât Sabaeans cât şi Gerrhaeans au devenit cei mai bogaţi dintre toţi (Arabii)."


Strabo 16.3.3 înregistrează: "Gerrhaeans importă de cele mai multe mărfuri pe plute către Babilonia şi de acolo navighează în susul Eufratului cu ele, şi apoi le transportă, pe cale terestră, în toate părţile ţării." şi "Gerrhaeans fac trafic pe teren pentru cea mai mare parte, din marfa şi aromaticele Arabiei..."

 

Agatharchides (200 - 131 î.Hr.) ne spune: "... Petra şi Palestina în care Gerrhaeans şi Minaeans şi toţi Arabii care trăiesc în regiune aduc tămâie din ţinuturile de sus, se spune, şi produsele lor aromatice."


Juba (25 î.Hr. - 25 d.Hr.) şi Pliny (77 d.Hr.) (NH 12.40.80) înregistrează: "Pentru acest tip de comerţ (cu Elymais şi Marmania), ei au deschis oraşul Carra (Gerrha) în care piaţa lor a fost ţinută. Pentru că ei toţi obişnuiau să iasă în ziua a douăzecia din martie, către Babba şi Siria-Palestina. Conform raportului Juba, ei au început mai târziu, din acelaşi motiv pentru a merge la imperiul Parthians. Mi se pare că încă mai devreme ei şi-au adus bunurile lor către Perşi, mai degrabă decât către Siria şi Egipt", ceea ce Herodot confirmă, şi spune "Arabii au plătit 1.000 de talanţi de tămâie anual către regii din Persia."

 

Localizarea Gerrha a fost mult timp un mister, şi mulţi cărturari au ghicit locaţie ei. Lista acestor ar fi prea mare ca să o menţionăm aici. Nu mai este nevoie să o spunem, în 1990, D.T. Potts, în seria sa de două volum intitulate The Arabian Gulf in Antiquity, (Volume II, From Alexander the Great to the Coming of Islam, Clarendon Press, Oxford, 1990) (Golful Arab în antichitate, (Volumul II, De la Alexandru cel Mare până la venirea Islamului, Clarendon Press, Oxford, 1990) sugerează şi apără bine o sugestie că Gerrha ar fi fost situată în regiunea portului modern al al-Jubayl din estul Arabiei Saudite. El bazează aceasta pe descrierea lui Strabo că Gerrha era localizată la două sute de stadii (38,4 km) distanţă de mare, şi 2400 stadii (460,8 km) de Teredon (care ar fi fost situat în apropiere de Basra din zilele moderne). Potts a făcut sugestia că a existat atât un oraş Gerrha cât şi un port de Gerrha şi că acestea au fost amplasate la vreo douăzeci de mile distanţă.

 

Hagarites sunt, de asemenea, menţionaţi în Biblie în: 1 Cronici 5:10, 19, 20 şi Psalmul 83:6.


Concluzii

Se pare că există dovezi suficiente pentru a susţine teoria că "Arabii" de pe vremea Romanilor erau, într-adevăr în cea mai mare parte formaţi din cele douăsprezece triburi ale lui Ismael, şi poate, de asemenea, o serie de alte grupuri tribale. Ele sunt denumite "Arabi" de înregistrări ale Asirienilor, Chaldaeans, Evreilor şi Romanilor. În timp ce ele nu au putut alcătui întreaga identitate "Arabă", fără îndoială, ele au arătat puternice în triburile din Arabia. De asemenea, este interesant de notat că, în timpurile Greceşti şi Romane, încet, Nabataeans au devenit sinonime cu cuvântul Arab. În acest timp semnificaţia tuturor celorlalte triburi se pierde în mod dramatic. Unii se întreabă dacă Nabataeans nu au absorbit toate triburile Ismaelite, sau cel puţin o mare majoritate a acestora. Acest lucru va veni mai clar numai după studii suplimentare.

 

Bibliografia

Abbot, N. Pre-Islamic Arab Queens, American Journal of Semitic Languages 58, 1941

Albright, W. F. Dedan, in Geschichte und Altes Testament, Festschrift A. Alt, ed, G. Eblsing, Tubingen, J.C.B. Mohr, 1953,

Amer M. The Ancient Trans-Peninsular Routes of Arabia

Bartlett, John R. From Edomites to Nabataeans: A Study in Continuity, Palestine Exploration Quarterly 111, 1979

Blau O., 'Altarabische Sprachstudien: 2 Theil' ZDMG 27 (1873), 328;

Brau, H. H. Thamud, in First Encyclopedia of Islam

Cantineau, Jean, Nabateen et Arabe, Annales de l'Institut d'etudes orientals 1, 1934-35

Dumbrell, The Midianites and their Transjordanian Successors,

Dumbrell, The Tell el-Maskhuta Bowls, Kingdom of Qedar in the Persian Period' Bulletin of the American Schools of Oriental Research 203, 1971

Eph'al The Ancient Arabs, Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th - 5th Centuries B.C. Leiden: E. J. Brill, 1982

Genthe, S. Der Persische Meerbusen; Geschichte und Morphologie, Inauguraldiss. Marburg, 1889

Glueck, Nelson, Rivers in the Desert: A history of the Negev, New York, Farrar, Straus and Cudahy, 1959

Glueck, Nelson, Deities and Dolphins: The Story of the Nabataeans, New York, Farar, Straus and Giroux, 1965

Graf, David F. Arabia During Achaemenid Times, in Achaemenid History IV: Centre and Periphery-Proceedings of the Groningen 1986 Achaemenid History Worship, ed Heleen Sancisi-Weeerdenburg and Amelie Kuhrt (Leiden: Netherlands Insituut foor het Nabije Oosten, 1990

Graf, David F. The origin of the Nabataeans, ARAM 2, 1990.

Graf D. Nabataeans in the Anchor Bible Dictionary, 3:970 - 973

Graf, David F., Rome and the Sarcens: Reassessing the Nomadic Menace." in L'Arabie preislamique et son environment historique et culturel: Actes du colloque de Strasbourg, 24-27 juin 1987, ed T. Fahd, 341-400, Universite des sciences humaines de Strasbourg: Travaux du Centre de Recherche sur le Proche Orient et la Grece Antiques, 10, Leiden, E.J. Brill, 1989

Gow, A.S.F. and A.F. Scholfield, Nicander, The poems and Poetical Fragments, Cambridge, 1952

Hammond, Peter. Nabataeans in International Standard Bible Encyclopedia (ed G. W. Bromilley), 3:466-468,

Healey, John F. Were the Nabataeans Arabs? ARAM 1, 1989

Heeren, A. H. L. A Manual of Ancient History, Oxford 1833

Hitti, Philip, History of the Arabs, from the Earliest Times to the Present, London: MacMillan Education LTD, 1970

Irvine, A. K. The Arabs and the Ethiopians, in Peoples of the Old Testament Times, ed. D. J. Wiseman, Oxford: The Clarendon Press, 1973

James, Cf. W. E. On the Location of Gerra', AAW 1969

Latham, R. Trans. The Travels of Marco Polo, Harmondsworth: Penguin, 1958

Kennedy, The Early Commerce of Babylon"

Kiepert, H. Lehrbuch der alten Geographie' Berlin, 1878

Macdonald, North Arabian in the First Millennium BC,

Milik, Joseph T., Origine des Nabateens, in Studies in the History and Archeology of Jordan, vol. 1 ed. Adnan Hadidi, Amman, Jordan, Department of Antiquities 1982

Millgard, Fergus, The Roman Near East 31 BC - AD 337, Cambridge MA: Harvard University Press, 1993

Moscati, Sabatino, The Semites in Ancient History: An Inquiry into the Settlement of the Beduin and their political Establishment. Cardiff: University of Wales Press, 1959

Movers F. C. Das phonizische Alterthum, Berlin 1856, iii

Muller, W. W. Frankincense, In The Anchor Bible Dictionary, ed David Noel Freedman, Vol 2, New York: Doublday, 1992

Musil, Alois, Arabia Deserta, A topographical Itinerary, Oriental Explorations and Studies, No. 2. New York: American Geographical Society

Mursil, Alois, Arabia Petraea. 3 vols. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Wien: Alfred Holder, 1907-1908

Mursil, ALois, The Northen Hejaz, A topographical Itinerary. Oriental Explorations and Studies No. 1, New York: American Geographical Society, 1926

Negev, Avrahm, Nabatean Archaeology Today, New York: New York University Press, 1986

Oldfather, C.H. Trans, Diodorusof Sicily, Loeb Classical Library, Cambridge, MA Harvard University Press & London: William Heinemann, LTD, 1953

Parr, Peter J. Aspects of the Arhaeology of North West Arabia in the First Millennium BC in L'Arabie preislamique et son environment historique et culturel: Actes du colloque de Strasbourg 24-27 juin 1987, ed. T. Fahd, Universite des sciences humaines de Strasbourg: Travaux du Centre de Recherche sur the Proche-Orient et la Grece Antiquites 10 (Leiden, E. J. Brill, 1989

Patrich, Joseph, The Formation of the Nabatean Art, Prohibition of a Graven Image Among the Nabateans, Leiden: E. J. Brill, 1990

Pliny, Natural History, Trans. H. Rackman, Loeb Classical Library, Cambridge MA: Harvard University Press & London: William Heinemann LTD, 1968-1969

Potts, D. T. The Arabian Gulf in Antiquity, Volume II, From Alexander the Great to the Coming of Islam, Clarendon Press, Oxford, 1990

Potts, D. T. The Arabian Gulf in Antiquity, From Prehistory to the Fall of the Achaemenid Empire, Oxford, Clarendon Press, 1990

Rawlinson, G. H. Intercourse between Indian and the Western World from the Earliest Times to the Fall of Rome, Cambridge, 1926

Rice., Michael, The Archaeology of the Arabia Gulf, C 5000-323 BC, New York: Routledge Inc., 1994

Ryckmans, Jacques, Aspects nouveaux du probleme Thamoudeen, Studia Islamica 5, 1956

Shiwek, Cf. 'Der Persische Golf'

Starcky, Petra et la Nabatene, col, 924,

Stiffe, A.W. 'Ancient Trading Centres of the Persian Gulf, iii: Pre-Mohammedan Settlements", GJ9 1897

Van den Branden, A. Histoire de Thamoud, Beyrouth 1960;

Van den Branden, A. Les inscriptions thamoudeennes (Louvain, 1950)

Wiseman, D. J. Chronicles of Chaldaean Kings, 626-556 BC in the British Museum, London: Trustees of the British Museum, 1956

Winnett, Fred V. and W. L. Reed, Ancient Records from North Arabia, Toronto: University of Toronto Press, 1970

Zayadine, Fawzi, ed, Petra and the Caravan Cities: Proceedings of the Symposium organised at Petra in September 1985 by the Department of Antiquities of Jordan, Amman: Department of Antiquities, 1990

 

Copyright 2002 CanBooks  Web Site The Nabataeans

 

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Ce este nou?

Mapamond Creştin Baptist - ştiri de interes pentru creştinătatea română.

 

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Grup de Discuţii Apologetică - te poţi abona şi scrie mesaje care să fie dezbătute, discutate în acest grup de către membrii săi.

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

CHAT Creştin! - aici intri dacă vrei să discuţi cu prietenii sau să îţi faci prieteni noi. Teme diverse.

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate