Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Home
Arhiva editurii

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist

Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

Pagina de Apologetică din această lună tratează subiectele dezbătute la cel de-al patrulea Conciliu Ecumenic, ţinut în Calcedon, anul 451 d. Hr. Dezbaterea centrală din cadrul acestui Conciliu a fost întrebarea cum poate Isus să fie şi Dumnezeu şi Om. Cei din gruparea Monofizită învăţau şi propagau ideea că umanitatea lui Isus s-a dizolvat în prezenţa divinităţii Sale. Această credinţă era cunoscută şi sub numele de Eutychianism, după Eutyches, un arhimandrit de la mijlocul secolului 5 dintr-o mănăstire a Constantinopolului. Prin urmare ei îl considerau pe Isus a fi doar divin.

 

Conciliul de la Calcedon a condamnat această învăţătură şi a proclamat că Isus este Dumnezeu în întregime şi om în întregime.

 

Articolele din această lună tratează principalele erezii care au apărut în cursul istoriei bisericii, erezii care aveau o strânsă legătură cu ceea ce s-a dezbătut la Conciliul de la Calcedon. Printre aceste erezii menţionăm Ebionismul (ebioniştii neagă divinitatea lui Hristos şi susţin că El a fost doar un om asupra căruia s-a odihnit Duhul lui Dumnezeu, în toată plinătatea), Docetismul (docetiştii susţineau exact eroare opusă, afirmând că El avea numai o natură divină şi că apariţia Lui în această lume a fost doar o iluzie, sau şi mai corect, o teofanie), Arianismul (fiind una dintre cele mai timpurii erezii din cadrul istoriei bisericii, această vedere nega adevărata divinitate a lui Hristos şi susţinea că El ocupa o poziţie între Dumnezeu şi om, că El a fost prima fiinţă creată şi creatorul tuturor celorlalte creaturi), Apollinarianismul (subiect dezbătut în numerele anterioare ale Publicaţiei noastre, era în fond un sistem care nega în totalitate complexitatea naturii umane a lui Isus Hristos), Nestorianismul (o altă eroare ce a avut o largă influenţă în Biserica primară după Arianism, ca importanţă, şi chiar rezultând într-o considerabilă parte a bisericii care s-a despărţit din trupul principal; eroarea lui Nestorius – fondatorul acestei mişcări – a fost că a purtat natura duală a lui Hristos prea departe; aceasta îi conferea lui Hristos o personalitate dublă, două naturi şi două persoane în loc de două naturi şi o persoană), şi Eutychianismul (descris mai sus pe scurt, elaborat în cadrul articolelor pe care le puteţi citi mai jos).

 

La secţiunea de Ortodoxism, am pregătit 2 articole în această lună, primul este scris de un român plecat în Canada, care a studiat profund mişcarea monastică ortodoxă numită Hesichasmul (o mişcare din cadrul monasticismului Bisericii Ortodoxe Răsăritene care caută perfecţiunea creştină în uniunea cu Dumnezeu prin rugăciunea continuă), iar al doilea articol tratează Hristologia din punctul de vedere Ortodox, aşa cum este observată ea de autorul William J. Baldwin.

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

Conciliul de la Calcedon

 

 

Al patrulea Conciliu Ecumenic - Conciliul de la Calcedon 451 d. Hr. Literatura despre acest subiect este aşa de mare şi atât de polemic de amară încât cred că voi face bine prin a pune înaintea cititorilor Actele, în mod practic complete în toate punctele disputate, şi să-i las să tragă concluziile lor. Totuşi, nu voi fi supus acuzaţiei de nedreptate dacă voi cita într-o anumită lungime deducţiile lui Eagle de Meaux, faimosul Bossuet, din aceste acte; şi din moment ce poziţia sa oarecum izolată ca Galican îi oferă o potrivire singulară pentru a servi în aceasta şi alte întrebări similare ca un mediator între Catolici şi Protestanţi, remarcile sale despre acest Conciliu, cred eu, vor fi citite cu mare interes şi respect. [detalii...]

 

Conciliul de la Calcedon - Întregul sistem papal este construit pe presupunerea că Isus l-a numit pe Petru capul bisericii şi că papii sunt succesorii lui. Deoarece nu este nici o dovadă din Scriptură pentru a susţine această presupunere, trebuie să aflăm când şi cum a început totul. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să mergem înapoi la anul 303 d. Hr. [detalii...]

 

Perioada celor 5 Patriarhi şi dezvoltarea puterii papale - Papa  Leo este o marcă istorică, deoarece este primul episcop al Romei care să aibă vreo asemănare cu papii moderni. Papa Leo I nu a fost numit niciodată „Episcop universal”, acesta fiind un fapt istoric, deşi Gregory I a avut pretenţia neprecisă că Leo ar fi fost numit „Episcop universal”. La un an după cel de-al patrulea conciliu ecumenic (Chalcedon 451 DH) s-a dat mai multă putere Constantinopol, Pope Leo a protestat, apelând numai la primul conciliu ecumenic de la Nicea, în timp ce ignora complet puterea dată Constantinopolului în cel de-al doilea conciliu ecumenic, care a fost confirmată în cel de-al patrulea conciliu ecumenic, cu numai un an înainte. Leo protestează că puterea lui îşi are rădăcinile în supremaţia lui Petru, nu că Roma este capitala imperiului. [detalii...]

 

Păreri eronate cu privire la persoana lui Hristos - Pentru a menţine în minte mai clar adevărata doctrină cu privire la persoana lui Hristos, poate este de ajutor să facem o scurtă trecere în revistă asupra părerilor eronate care au apărut în cursul istoriei bisericii. [detalii...]


Monofizitismul - este doctrina care susţine că Isus Hristos a avut numai o natură, nu două – divină şi omenească.  Această credinţă este cunoscută sub numele de Eutychianism, după Eutyches, un arhimandrit de la mijlocul secolului 5 dintr-o mănăstire a Constantinopolului. [detalii...]

Eutyches şi Eutychianismul - Eutyches a fost arhimandritul unei mănăstiri lângă Constantinopol. Timp de 70 de ani (după cum i-a spus papei Leo), a trăit o viaţă monastică, şi timp de 30 de ani a prezidat peste 300 de călugări. A fost un susţinător fidel părerilor şi conducerii lui  Cyril de Alexandria, care  i-a trimis, ca pe o favoare specială, o copie a Faptelor conciliului de la Efes, 431 d Hr. De cine a fost acuzat prima oară este dificil de decis, chiar dacă a fost de către Theodoret în Eranistes, sau de fostul lui prieten, Eusebius de Dorylaeum, sau de Domnus de Antioch, (cf. Hefele, ii. 319; Martin, 75-78); dar este clar că lui Eusebius i se datorează acuzaţiile clare aduse prima dată împotriva lui, la Constantinopol în 448. [detalii...]

sus

 

 

ORTODOXISM

 

 

Monasticismul Creştin Ortodox – Hesichasmul

de Ştefan Crisbasan

 

Hesichasmul este o orientare a monasticismului Răsăritean care caută perfecţiunea creştină în uniunea cu Dumnezeu prin rugăciunea continuă. Alături de rugăciune, considerată ea însăşi un ţel, finalul perfecţiunii şi „viaţa bună” sau „singurul lucru necesar” (Luca 10:24), Hesichasmul pune accentul pe hesychia (tăcere, concentrare interioară) şi păzirea minţii ca mijloc de ajungere la rugăciune pură şi uniune cu Dumnezeu. [detalii...]

Ortodoxia Răsăriteană, Icoanele şi Hristologia

de William J. Baldwin

 

Ortodoxia Răsăriteană este legată în mod auto-conştient de trecut. Moştenitorii săi se laudă cu distincţia lor faţă de evanghelicii moderni, fără rădăcini, care nici nu au şi nici nu par să dorească o legătură doctrinară cu biserica istorică. Benjamin Williams şi Harold Anstall fac un comentariu tipic în această privinţă: „Probabil că unul dintre cele mai uluitoare şi mai unice lucruri despre Creştinismul Ortodox, în special în această eră de schimbare rapidă şi chiar de dragul schimbării, este permanenţa şi neschimbabilitatea sa” [detalii...]

Puteţi citi alte articole de apologetică

pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 

 [Apasă aici pentru detalii]

sus

 


Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE
(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate