Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


Home
Arhiva editurii

 

Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Literatură
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist

Pagina de Apologetică este realizată de

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

 

La pagina Apologetică din această lună am ajuns să tratăm cel de-al Doilea Conciliu Ecumenic, ţinut la Constantinopole in anul 381. Acest Conciliu a tratat problema persoanei Duhului Sfânt, este el parte a Trinităţii, sau este doar o putere? Tot în cadrul acestui conciliu s-a adus completare la Crezul de la Nicea, în care erau incluse mai multe detalii despre persoana Duhului Sfânt.

 

Al Doilea Conciliu Ecumenic, precum şi alte concilii care au urmat după acesta, au confruntat în mare parte ereziile vremii. De obicei se numea un conciliu (sau sinod) ori de câte ori un patriarh considera că zona sa de responsabilitate era „ameninţată” de tendinţe străine de erezii. Una dintre ereziile din timpul celui de-al doilea Conciliu Ecumenic de la Constantinopole a fost Apollinarianismul. Autorul său, Apollinaris din Laodicea (310-90), încercând să ajungă la o formulă care să explice cum putea Isus să fie atât uman cât şi divin, a învăţat că fiinţele umane erau compuse din trup, suflet şi duh, şi că în Isus spiritul uman era înlocuit de Logosul, sau a doua persoană a Trinităţii. Această învăţătură a fost opusă de Atanasie, Basil cel Mare, Grigore Nazianzus şi Grigore din Nyssa deoarece ei credeau că aceasta implica faptul că Hristos nu era pe deplin uman. Apollinarianismul a fost declarat erezie de către Primul Conciliu de la Constantinopol din 381.

 

Conciliul General din 381 este un epilog pentru o dramă tocmai încheiată. Acesta face puţin mai mult decât să înregistreze un fapt împlinit, şi importanţa sa esenţială este demonstrarea sa pentru lume că creştinii „Răsăritului”, după mai mult de 50 de ani de tulburări continue şi opresiune din partea conducătorilor lor, rămân catolici, şi nu Ariani; aceasta este o demonstraţie că conciliul de la Nicea nu era o simplă paradă eclesiastică, ci o sursă de conducere puternică şi sigură.

 

Articolele din această lună tratează pe larg evenimentele care au determinat numirea acestui Conciliu precum şi crezurile din acea vreme. Pagina de Ortodoxie din acest număr tratează două subiecte interesante despre Ortodoxia Răsăriteană precum şi Ce cred ortodocşi, patru diferenţe principale între ortodocşi şi protestanţi.

 

Luna viitoare în cadrul paginii de Apologetică vom trata al treilea Conciliu Ecumenic, ţinut la Efes în anul 431 d. Hr. în care s-a discutat problema mamei lui Isus, dacă ea este sau nu „mama lui Dumnezeu”, aşa cum s-a stipulat de către cei din acea vreme prin intermediul unor termeni din limba greacă ce duceau la concluzia logică, deşi nescripturală, că Maria este mama lui Dumnezeu. Nu pierdeţi deci următorul număr al publicaţiei noastre din luna Ianuarie 2005. Până atunci, vă dorim să aveţi Sărbători Fericite şi multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu! 

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu, o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

 

Conciliul de la Constantinopole

 

 

Primul Conciliu General de la Constantinopole, 381 - Al doilea Conciliu General al Bisericii, care s-a întâlnit la Constantinopole în anul 381, a fost convocat în principal ca o solemnă demonstrare a loialităţii neclintite a episcopilor răsăriteni faţă de credinţa exprimată la Nicea, o demonstraţie că biserica Răsăritului nu a trecut niciodată la Arianism, că Arianii nu erau decât o partidă eretică – nu au fost niciodată ceva mai mult, în ciuda puterii lor – şi acum fuseseră discreditaţi. De ce era o astfel de declaraţie necesară, la 56 de ani după ce episcopii din Răsărit, cu sprijinul entuziast al atot-puternicului imperiu, l-au condamnat pe Arius drept falsificator al adevărului şi a oferit, în homo-ousion, un criteriu sigur de a testa ortodoxia episcopilor viitori? Răspunsul la această întrebare este unul dintre cele mai ciudate şi mai implicate capitole din toată Istoria Bisericii. Calea cea mai simplă poate, de a afirma atât de mult cât este esenţial spre povestirea Conciliului General din 381, va fi de a lista punctele de întorsură ale povestirii, şi apoi încercarea unei explicaţii a „de ce” – ului acesteia. [detalii...]

 

Conciliul de la Constantinopole - Un Sinod Răsăritean de 150 de episcopi s-au întâlnit în Constantinopole, ‚noua Romă’, din mai până în iulie 9, 381. original, erau 186, dar 36, care tindeau spre erezie, au plecat la scurt timp după deschiderea sesiunii. Cei 150 ‚părinţi sfinţi’ au venit din eparhiile civile ale jumătăţii răsăritene a Imperiului Roman – aceia din Răsărit, Pont, Asia şi Thrace – precum şi din Egipt şi Constantinopole. Mai târziu acest Sinod avea să fie recunoscut în Răsărit şi Apus drept Conciliul Ecumenic, al Doilea de acest fel, urmându-l pe cel din Nicea din 325. [detalii...]

 

Primul Conciliu de la Constantinopole - În anul 380 împăratul Gratian şi Teodosius I s-au decis să convoace acest conciliu pentru a-i contracara pe Ariani, precum şi să judece cazul lui Maximus Cinicul, episcop de Constantinopole. Conciliul s-a întâlnit în următorul mai. 150 de episcopi au participat, toţi dintre ei ortodocşi răsăriteni, din moment ce partida Pneumatomachi plecase de la început. [detalii...]

 

Apollinarianismul - Apollinarianismul a fost o explicaţie a secolului al 4lea despre natura lui Isus Hristos care a fost respinsă de biserica creştină. Autorul său, Apollinaris din Laodicea (310-90), încercând să ajungă la o formulă care să explice cum putea Isus să fie atât uman cât şi divin, a învăţat că fiinţele umane erau compuse din trup, suflet şi duh, şi că în Isus spiritul uman era înlocuit de Logosul, sau a doua persoană a Trinităţii. Această învăţătură a fost opusă de Atanasie, Basil cel Mare, Grigore Nazianzus şi Grigore din Nyssa deoarece ei credeau că aceasta implica faptul că Hristos nu era pe deplin uman. Apollinarianismul a fost declarat erezie de către Primul Conciliu de la Constantinopol din 381. [detalii...]

 

Duhul în Trinitate - Modelul întreit al vorbirii despre Dumnezeu a existat de la creştinii cei mai timpurii şi Noul Testament pe care l-au făcut ei: Matei 28:19 (Marea Comisie); Galateni 3:11-14, 1 Petru 1:2. În aceste pagini modelul întreit nu a fost necesitat de context, şi nu avea nevoie să fie explicat sau „vândut” cititorului. Astfel, despre ele se spune în acest fel însăşi de la începutul Bisericii. Cu toate acestea din multele feluri în care este spus acesta, este de asemenea clar că nu aveau nici o înţelegere specifică a ceea ce se înţelegea prin ea. Deducea aceasta trei Dumnezei? Dacă ei erau o unitate, cum poate fi aceasta şi ce se înţelege prin aceasta? Unii au simţit că alte părţi ale Noului Testament, şi a Scripturilor Evreieşti, tratau Duhul ca o altă cale de a vedea ori pe Tatăl ori pe Fiul. Alţii au văzut Duhul ca o entitate distinctă în cadrul lui Dumnezeu, o Persoană care nu era mai prejos de Hristos. Creştinii timpurii nu se gândeau mult la Duhul; ei erau preocupaţi cu învăţarea şi spunerea la necredincioşi despre Isus. Dar pe măsură ce oamenii începeau să pună întrebări despre Isus, cum era El întotdeauna cu noi, şi cum poate credinciosul creştin să fie tot mai mult asemenea lui Hristos, urmaşii timpurii au descoperit că ei trebuiau să ia în considerare ceea ce spuneau despre Dumnezeu. [detalii...]

 

Grigore din Nyssa - Ar fi chiar nedemn să dau vreun răspuns la toate declaraţiile care sunt nebune; cel puţin aşa ne spune sfatul înţelept al lui Solomon, „să nu răspunzi unui nebun după nebunia lui”. Dar este un pericol ca nu cumva prin liniştea noastră eroarea se predomine peste adevăr, şi astfel buba putrezită a acestei erezii să invadeze, şi să facă dezastru din cuvântul sănătos al credinţei. Mi se pare mie, prin urmare, de a fi imperativ în a răspunde, nu chiar după nebunia acelor oameni care oferă obiecţii de o asemenea descriere faţă de Religia noastră, ci pentru corectarea ideilor lor depravate. Căci acel sfat citat mai sus din Proverbe oferă, cred eu, lozinca nu pentru tăcere, ci pentru corectarea acelora care arată un anumit act de nebunie; răspunsurile noastre, mai precis, nu trebuie să decurgă la un nivel al concepţiilor nebune, ci mai degrabă de a răsturna acele păreri negândite şi induse în eroare în ceea ce priveşte doctrina. [detalii...]

 

Stăpânirea ortodoxă a Muntelui Sion - Ca rezultat al procedeelor Primului Conciliul de la Constantinopole, ţinut în 381, împăratul roman Teodosius I a ordonat predarea imediată a tuturor bisericilor către episcopii ortodocşi greco-romani. El a enunţat edictul său pe 30 iulie 381, autorizând preluarea sinagogilor iudeo-creştine şi prin urmare sfârşind orice acomodare a Iudeo-Creştinismului. Cu acest act perioada Marii Separări (135-381 d. Hr.) a ajuns la un final. [detalii...]

sus

 

 

ORTODOXISM

 

 

Ortodoxia Răsăriteană

 

Pentru mulţi dacă nu chiar majoritatea dintre noi, Ortodoxia Răsăriteană este un mister real. Imaginile preoţilor bărboşi şi lumânările, şi sunetul psaltirilor ne intră în minte. Ei sunt aşa de departe de noi, se pare. Suntem şi noi oare parte din aceiaşi biserică? O astfel de întrebare ar fi într-adevăr absurdă acestora, de sigur, căci ortodocşilor le placă să arate că ei stau mai aproape de biserica antică decât catolicii şi protestanţii. [detalii...]

Ce cred ortodocşii

 

Majoritatea americanilor se gândesc la religie în termenii a „Celor Trei Mari” – Protestanţii, Catolicii şi Evreii. Dar ortodocşii? Cine sunt ei? Ca şi Protestanţii, ei nu sunt un monolit cu crezuri uniforme. Pe de altă parte, există lucruri distincte care îi pun aparte faţă de Protestanţi. [detalii...]

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 [Apasă aici pentru detalii]

sus

 


Ce este nou?

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE
(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.


 Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate