Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Apologetica
 

 

 

Arhiva
Contact
Colaboratori
Despre noi

Cuprins Publicaţie
NOSTRA AETATE
Apologetica
Teologie
Hegeomai
Istorie
Pastorala
Studiu Biblic
Site-uri Baptiste
Articole
Media
Poşta Redacţiei

Watch videos at Vodpod and more of my videos

 


Pagina de Apologetică

 

 

Octavian C. Obeada

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

În acest număr:

 

Istoria Martorilor lui Iehova [pagina 1]  
Este religia Martorii lui Iehova creştină? [pagina 1]

Marea întrebare: cine sunt Martorii lui Iehova şi de ce refuză transfuziile de sânge? [pagina 1]

Martorii lui Iehova, Ruselismul Martorilor lui Iehova [pagina 2]

Martorii lui Iehova în Rusia [pagina 2]

 

Istoria Martorilor lui Iehova

În urmă cu cincizeci de ani, Martorii lui Iehova numărau mai puţin de 100.000 de persoane. Acum ei sunt câteva milioane în toată lumea. Nu au biserici; ei au în loc "Sala Regatului". Congregaţiile lor sunt uniform mici, de obicei numărând sub două sute de persoane. Majoritatea martorilor au fost catolici sau protestanţi. Să privim un pic la istoria lor, pentru că acest lucru ne va ajuta să înţelegem doctrinele lor unice.

Secta cunoscută acum ca Martorii lui Iehova a fost întemeiată de Charles Taze Russell, născut în 1852 şi care a lucrat în Pittsburgh la o galanterie. El a crescut ca membru al unei congregaţii, însă la şaptesprezece ani a încercat să convertească un ateu la creştinism, sfârşind prin a fi el convertit în schimb — nu chiar la ateism, ci la agnosticism. Câţiva ani mai târziu a participat la o întrunire adventistă, unde i s-a spus că Isus  s-ar putea reîntoarce oricând şi a devenit interesat de Biblie.

Lumina călăuzitoare a adventismului i-a fost William Miller, un predicator emfatic care prezicea că lumea  se va sfârşi în 1843. Cum lucrul acesta nu a avut loc, el a „descoperit” o eroare aritmetică în calculele sale escatologice şi a spus că sfârşitul va fi în 1844. Când predicţia a dat greş iar, mulţi oameni au fost frustraţi  şi s-au retras din mişcarea adventistă, dar cei rămaşi, conduşi de Ellen G. White, au purces la întemeierea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.


Acest adventism restrâns a fost cel care l-a influenţat pe Russell, care şi-a luat titlul de "pastor", deşi nu făcuse niciodată o şcoală corespunzătoare. În 1879, el a pus bazele Watch Tower (Turnul de veghe) — care mai târziu va fi cunoscut ca Watchtower Bible and Tract Society (Societatea Biblică şi de Imnuri religioase Watchtower) , organismul de învăţământ al Martorilor lui Iehova. În 1908 el îşi mută sediul în Brooklyn, unde a şi rămas de atunci.

Înainte de a-şi porni cariera religioasă, Russell promova ceea ce el a numit "grâul miraculos," pe care îl vindea la preţul de şaizeci de dolari baniţa (cca. 35 litri). Pretindea că acest grâu creşte de cinci ori mai mare decât grâul obişnuit. De fapt, creştea un pic mai mic decât grâul obişnuit, aşa cum s-a dovedit ulterior în curtea de judecată, când contra lui Russell s-a înaintat o plângere. Ulterior, el a vândut un leac pentru cancer fals şi ceea ce el denumea "fasolea mileniului" (despre care un hâtru a spus că îşi are probabil această denumire pentru că necesită o mie de ani ca să crească).

Doctrine neobişnuite

Russell şi-a învăţat adepţii despre inexistenţa iadului şi anihilarea oamenilor nemântuiţi (o doctrină pe care o preluase de la adventişti), despre inexistenţa Sfintei Treimi (spunea că doar Tatăl, Iehova, este Dumnezeu), despre identificarea lui Isus cu Arhanghelul Mihail, reducerea Sfântului Duh de la o persoană la o forţă, despre mortalitatea (nu imortalitatea) sufletului, precum şi despre întoarcerea lui Isus în 1914.

Când a venit şi a trecut anul 1914, fără ca Isus să fie văzut, Russell şi-a modificat învăţăturile şi a pretins că Isus se întorsese, de fapt, pe pământ, dar întoarcerea Sa era invizibilă. Întoarcerea va deveni vizibilă mai târziu, totuşi foarte curând. Aceasta va rezulta în conflictul final dintre Dumnezeu şi Diavol — dintre forţele binelui şi cele ale răului — în care Dumnezeu va fi victorios. Acest conflict este cunoscut de Martori ca Bătălia Armaghedonului, şi aproape tot ceea ce învaţă Martorii se centrează în jurul acestei doctrine.

Russell a murit în 1916 şi succesor i-a fost "Judele" Joseph R. Rutherford. Rutherford, născut în 1869, provenea din rândul baptiştilor şi a ajuns consilierul juridic al Watch Tower. El nu a fost vreodată judecător adevărat, dar şi-a luat această titulatură deoarece, ca avocat, el a ţinut cel puţin o dată locul unui judecător absent.

Odată el a afirmat că Russell aproape la fel ca Pavel în expunerea evangheliei, dar ulterior, în efortul de a înlocui scrierile lui Russell cu cele proprii, a făcut astfel ca cărţile lui Russell să nu mai intre la tipar. Rutherford a fost cel care a conceput lozinca: "Milioane din cei care trăiesc acum nu vor muri vreodată." Prin ea el voia să spună că unii dintre cei care trăiau în 1914 vor fi încă în viaţă atunci când Armaghedonul avea să vină şi lumea se va fi transformat într-un loc paradisiac.

În 1931 el a schimbat numele sectei în „Martorii lui Iehova”, pornind de la Isaia 43:10 ("‘Voi sunteţi martorii Mei – "zice Domnul, – voi şi Robul Meu pe care L-am ales. . . ,’" Traducerea New World). Ca şi organizator, el şi-a echipat misionarii cu fonografe portabile, pe care ei le luau din uşă în uşă împreună cu înregistrările  lui Rutherford. Nu trebuiau să vorbească ei prea mult; tot ce trebuiau să facă era să pună la fonograf înregistrarea lui Rutherford. Acesta a dovedit o ură vădită faţă de catolicism, în programul său radio şi în pamfletele pe care le-a scris. Mai târziu, succesorii lui au temperat anticatolicismul sectei, dar publicaţiile  Awake! (Treziţi-vă!) şi The Watchtower (Turnul de veghe) încă afişează articole anticatolice în unele chestiuni, chiar dacă tonul lor pare să fie mai subtil decât stilul vehement din vremea lui Rutherford.

Rutherford spunea că în 1925 Avraam, Isac, Iacob şi ceilalţi prooroci se vor întoarce pe pământ, iar pentru ei a pregătit un conac numit Beth Sarim în San Diego, California. El s-a mutat în acest conac (unde a murit în 1942) şi a cumpărat un automobil cu care să îi plimbe pe patriarhii înviaţi prin împrejurimi. Societatea The Watch Tower a vândut discret proprietatea Beth Sarim la câţiva ani după aceea, pentru a da uitării un moment penibil în istoria lor, adică o altă profeţie eşuată.

Instruiţi pentru a oferi mărturii

Lui Rutherford i-a succedat Nathan Homer Knorr, născut în 1905 şi decedat în 1977. Knorr s-a alăturat mişcării pe când era adolescent, croindu-şi cale către rangurile de seamă. El a renunţat la fonografe şi a insistat ca misionarii să urmeze cursuri de instruire în tehnicile evanghelismului din uşă în uşă. Martorii aveau acum o reputaţie de furnizori destoinici de "mărturii personale."

Deoarece Biblia, aşa cum s-a păstrat peste veacuri, nu susţinea doctrinele ciudate ale Martorilor, Knorr a numit un comitet anonim pentru a produce New World Translation(Traducerea Noua Lume), care nu este folosită de altă sectă în afara Martorilor. Prin intermediul unor foşti membrii ai sectei, numele celor cinci persoane din comitetul de traducere au ieşit la iveală. Patru din cei cinci membri ai comitetului duceau complet lipsă de acreditări care să îi califice ca şi traducători ai Bibliei, iar al cincilea membru a studiat greaca nebiblică timp de doar doi ani.

Traducerea New World s-a produs pentru a susţine credinţele Martorilor prin intermediul unor interpretări  obscure sau lipsite de acurateţe. De exemplu, pentru că Isus a fost o simplă creaţia, nu şi Dumnezeu, Traducerea New World în interpretarea lui Ioan 1:1 concluzionează astfel: "şi Cuvântul era un dumnezeu" [caractere italice adăugate]. Oricare altă traducere, catolică şi protestantă — ca să nu mai vorbim de originalul grecesc — are "şi Cuvântul era Dumnezeu."

Ce s-a întâmplat cu Armaghedonul?

Knorr a fost urmat la şefia Martorilor lui Iehova de Frederick Franz. El avea să fie teologul de căpătâi al Martorilor, iar la serviciile sale s-a apelat deseori. Timp de câţiva ani, revistele sectei au prezis că Armaghedonul va avea loc în 1975. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, Franz a trebuit să găsească o explicaţie.

Martorii cred că Adam a fost creat în 4026 înainte de Hristos şi că omenirii i s-au alocat 6000 de ani de existenţă până la Armaghedon şi începutul unui nou mileniu. Această interpretare este bazată pe ideea unei "săptămâni de creaţie" în care fiecare din cele şase zile este egală cu 1.000 de ani, cu Sabatul sau cea de a şaptea zi fiind începutul unui mileniu. O aritmetică simplă arată că 1975 ar fi anul în care va surveni Armaghedonul. Franz explica că Armaghedonul de fapt va veni la 6000 de ani după crearea Evei. Dar când 1975 a venit şi a şi trecut, Martorii au trebuit să îşi „ajusteze” cronologia pentru a acoperi o profeţie falsă. Au realizat acest lucru susţinând că nimeni nu poate şti exact la cât timp după crearea lui Adam a intrat în scenă Eva. Franz a spus că au trecut luni de zile — poate chiar ani. De aici a şi putut să "întindă" data anului 1975 până la o perioadă nedeterminată în viitor. În orice caz, Franz a spus că Martorii vor trebui doar să aştepte, ştiind că sfârşitul este la o aruncătură de băţ.

Când va surveni bătălia finală — amintiţi-vă, va avea loc în timpul vieţii "milioanelor" de oameni care trăiau în 1914, ceea ce înseamnă că nu poate fi prea departe — Iehova îl va birui pe Satan şi cei aleşi vor merge în rai, pentru a domni cu Hristos. Dar, ca urmare a unei interpretări literale a numărului menţionat în Apocalipsa, capitolele 7 şi 14, doar 144.000 vor fi cei aleşi. Ei vor merge în rai ca persoane duh (fără de înviere a trupului). Credincioşii rămaşi (Martorii lui Iehova), cunoscuţi ca Jonadabi, vor trăi veşnic în trupuri reînviate într-un paradis pământesc. Cei nemântuiţi vor înceta să existe, fiind nimiciţi de Iehova.

Franz a fost succedat ca preşedinte al Watchtower în 1993 de Milton Henschel, care a continuat tacticile agresive de evanghelizare ale predecesorilor săi. În 1995 organizaţia Watchtower şi-a schimbat discret una din doctrinele profetice majore. Până acum, ei au afirmat că generaţia care trăia în 1914 nu va ieşi din scenă până la desfăşurarea Armaghedonului. Acum, când această generaţie s-a stins aproape în întregime, iar Armaghedonul nu s-a petrecut şi nici nu pare să se ivească imediat — ei au fost nevoiţi să îşi schimbe doctrina. Acum, Watchtower spune că Armaghedonul va avea loc pur şi simplu "în curând" şi nu mai este legat literalmente de vreo generaţie anume de oameni.

Cum fac ei convertiri

Cele mai multe religii îi întâmpină bine pe convertiţi, iar raţiunea principală de existenţă a Martorilor este să facă convertiri. Pentru a realiza acest lucru, sunt necesari câţiva paşi.

Mai întâi încearcă să înmâneze un exemplar al uneia dintre revistele lor potenţialului convertit. Încep cu o întrebare menită să abordeze probleme universale, precum: "Ţi-ar plăcea să trăieşti într-o lume lipsită de boli, război, sărăcie sau alte probleme?" Dacă persoana vizată este dornică să vorbească cu ei, ei aranjează ceea ce se numeşte "o revenire"— altfel spus, ei se întorc în aproximativ o săptămână pentru mai multe discuţii. Acest lucru poate dura pe termen nedefinit.

La un moment dat misionarii îl invită pe potenţialul convertit la un studiu al Bibliei. Nu este genul obişnuit de studiu biblic, în care pasajele sunt examinate în lumina contextului lor, a înţelesului original al cuvântului, al relevanţei faţă de alte versete ale Scripturii etc. În loc de aşa ceva, acest „studiu biblic” este în realitate o expunere a doctrinei Martorilor, prin intermediul literaturii Watchtower. Sunt prezentate întrebări simple din literatura menţionată, derivate direct din text. Răspunsurile, prin urmare, sunt previzibile, făcându-l pe potenţialul convertit să simtă o stare de destoinicie spirituală, odată ce poate să răspundă la toate întrebările "corect." Acest studiu biblic este dirijat către misionari de către oficialii din Brooklyn, iar potenţialul convertit este menit să înveţe, nu să propovăduiască. Dacă el progresează bine, este invitat la un studiu mai pe larg al Bibliei, studiu care poate să se desfăşoare la Sala Regatului.

Cam în acest moment el este invitat să asiste la o slujbă de duminică. La Sal regatului, care nu arată tocmai a biserică, ci ca o sală de lectură mai restrânsă, virtualul convertit ascultă o discuţie a Martorilor legată de versete din Scriptură şi despre modul în care acele versete pot fi lămurite celor care nu sunt Martori, sau cum să „respingi” doctrinele creştine standard, precum cele ale Sfintei Treimi, iadului, nemuririi sufletului etc. Slujba include muzică înregistrată care să acompanieze cântarea imnurilor şi există întotdeauna un timp alocat obţinerii literaturii şi publicaţiilor Watchtower.

Tehnici de propovăduire

Potenţialul convertit primeşte tot mai mult din aceste lucruri dacă trece la următorul pas, care constă în frecventarea adunărilor de miercuri sau joi seara. La aceste adunări, Martorii spun povestiri, explicând cum au procedat în ultima săptămână în privinţa mersului din uşă în uşă, dând sfaturi altora, propunând modalităţi mai bune de a furniza mesajul în timpul orelor de prozelitism. (În fiecare lună, fiecare Sală a Regatului trimite corespondenţă la sediul din Brooklyn, cu o consemnare detaliată de activităţi, incluzând orele petrecute "mărturisirii" din uşă în uşă, numărul convertiţilor făcuţi şi numărul exemplarelor de publicaţii distribuite.)

Dacă virtualul convertit trece prin toţi aceşti paşi, el este gata pentru admiterea în cadrul sectei. Asta implică botezul prin scufundare şi încuviinţarea de a lucra activ ca misionar. Mulţi misionari îşi iau locuri de muncă cu jumătate de normă, pentru a putea aloca mai mult timp evanghelizării. Martorii vor petrece, de regulă, între 60-100 de ore lunar pentru lucrul de evanghelizare. Unii merg chiar mai departe, lucrând cu normă întreagă pentru Societatea Watchtower, căpătând un pic mai mult decât cazare şi masă pentru eforturile lor.

Viaţa ca Martor

Chiar dacă nu fiecare martor poate să aloce atât de multe ore, de la fiecare se aşteaptă să facă ceea ce poate pe calea lucrării misionare. Nu există un cler separat, hirotonit, ca în bisericile protestante. Secta lor nu conduce spitale, aziluri, orfelinate, şcoli, colegii sau agenţii de ajutor social. Din punctul lor de vedere, oricum va dispărea totul în câţiva ani, astfel că nu îşi risipesc energia în aceste zone.

Martorii lui Iehova trăiesc sub un regim strict. Ei pot fi "înlăturaţi din frăţie" pentru diverse motive, cum ar fi frecventarea unei biserici catolice sau protestante sau primirea transfuziei de sânge. Înlăturarea din frăţie este echivalentul excomunicării la această sectă, dacă nu chiar mai aspră. Înlăturarea unui Martor din sectă înseamnă că el poate să asiste încă în Sala Regatului, dar nu i se permite să vorbească cu nimeni şi nimănui să vorbească cu dânsul. Ceilalţi trebuie să se poarte ca şi cum el nu ar mai exista. Acest lucru se aplică chiar şi familiei sale, care are voie să comunice cu el doar când este absolut necesar.

Ei nu recunosc legitimitatea vreunei autorităţi guvernamentale, odată ce cred că întreaga autoritate pământească este de la Satana. Nu efectuează stagiul militar, nu salută drapelul, nu rostesc jurământul de credinţă, nu votează, nu conduc institute şi nici nu servesc ca oficiali ai uniunilor muncitoreşti.


Indiferent de cât de ciudate le sunt doctrinele, ei merită complimentaţi pentru determinarea şi zelul manifestat faţă de scopul pe care îl au. Totuşi, aşa cum Pavel ar spune în privinţa lor: " Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: " (Rom. 10:2, NIV).

NIHIL OBSTAT: Am concluzionat că materialele prezentate

 în această lucrare nu conţin erori morale sau doctrinare.
Bernadeane Carr, STL, Censor Librorum, August 10, 2004

IMPRIMATUR: În concordanţă cu garanţia permisiunii 1983 CIC 827
de a publica această lucrare.
+Robert H. Brom, Bishop of San Diego, August 10, 2004

Courtesy of www.catholic.com

 

 

Este religia Martorii lui Iehova creştină?

de Matt Slick

  

Răspunsul la această întrebare este, „Nu. Nu este creştină”. Spre deosebire de toate sectele necreştine, organizaţia Martorii lui Iehova distorsionează doctrinele esenţiale ale Creştinismului. Aceasta neagă divinitatea lui Hristos, învierea Lui fizică, mântuirea prin har. Doar asta ar face-o necreştină. Pentru a susţine doctrinele sale eronate, organizaţia Turnul de Veghe (care este autorul şi învăţătorul oficial al teologiei Martorilor lui Iehova), a mers până acolo încât să altereze Biblie spre a o face să fie în acord cu învăţăturile sale schimbate şi necreştine.

 

Tipic sectelor care folosesc Biblie pentru a-şi susţine poziţia proprie, aceasta este de fapt un întreg de erori interpretative:

 

¤ Scoaterea versetelor din contextul lor imediat

¤ Refuzarea citirii versetelor în întregul context biblic

¤ Inserarea presupunerilor lor teologice în text

¤ Alterarea textului Biblic pentru a se potrivi nevoilor lor

¤ Luarea unui singur verset pentru a interpreta o mulţime de alte versete

¤ Schimbarea înţelesului cuvintelor

¤ Proclamarea anumitor pasaje a fi figurative când de fapt ele contrazic doctrinele lor

¤ Adăugarea la Cuvântul lui Dumnezeu

 

În plus, organizaţia Martorii lui Iehova cere tuturor membrilor ei să participe săptămânal în mod regulat la întâlnirile lor de „Studiu Biblic” unde aceştia sunt în mod repetat îndoctrinaţi cu învăţături anti-creştine. Aceasta se face prin citirea revistei Turnul de Veghe, urmând ceea ce spune acesta, citirea întrebărilor care le pune, şi recitirea răspunsurilor care le dă. Cu alte cuvinte, Organizaţia Turnul de Veghe îşi instruieşte atent membrii săi pentru a lăsa Organizaţia să facă toată gândirea pentru ei. Pentru confirmarea acestora citiţi Controlează organizaţia Turnul de Veghe gândirea Martorilor lui Iehova?

 

Martorilor li se spune că vor fi persecutaţi atunci când merg de la uşă la uşă ca să înveţe doctrinele lor. În plus li se spune că acesta e pur şi simplu duşmanul care se luptă împotriva organizaţiei lui Dumnezeu pentru că ei sunt în „adevăr”. Aşadar, când cineva este în dezacord cu ei, aceştia sunt condiţionaţi să reflecteze asupra a ceea ce le-a spus Turnul de Veghe. Ei se simt confirmaţi în a fi în adevărata organizaţie a lui Dumnezeu pe pământ (aşa cum pretind toate cultele). Ei sunt puternic încurajaţi să aibă prieteni şi cunoştinţe care să fie doar MI (Martorii lui Iehova), prin urmare să ţină examinarea exterioară la un minimum. Lor li se spune să-i respingă pe cei care părăsesc grupul lor, ca în acest mod ei să nu vadă de ce a plecat cineva şi să nu descopere faptul că ei sunt în eroare faţă de cei care au descoperit adevărul în Hristos. Ei sunt condiţionaţi să aibă orare faţă de orice persoană cu cunoștințe biblice reale. Un exemplu al acestui fapt este găsit frecvent pe internet. Odată am fost dat afară dintr-o conversaţie chat după ce am răspuns la obiecţiile lor faţă de Trinitate şi divinitatea lui Hristos, însă i-am şi provocat în schimb. Ulterior numele meu a fost transmis pretutindeni la chat-urile Martorilor lui Iehova de unde am fost blocat sa le mai accesez. Aceasta este o întâmplare frecventă pe internet acolo unde Martorii lui Iehova sunt activi şi vii. Este evident că examinarea critică a doctrinelor lor nu este încurajată de Organizaţia Turnul de Veghe.

 

Martorii lui Iehova se consideră a fi creştini pentru că ei cred că slujesc pe Dumnezeu cel viu şi adevărat. Precum multe secte, ei cred că sunt singura biserică adevărată de pe pământ. Cu toate acestea ei neagă Trinitatea, divinitatea lui Hristos, persoana Duhului Sfânt, învierea fizică a lui Isus şi mântuirea prin har, prin credinţă.

 

Martorii lui Iehova sunt descurajaţi să privească la istoria Martorilor lui Iehova sau la literatura veche a Turnului de Veghe care este plină cu contradicţii, doctrine alterate şi profeţii false. În schimb, ei sunt îndoctrinați în mod repetat împotriva doctrinelor creştine de bază (Trinitatea, divinitatea lui Hristos, etc.) şi îndreptați spre noţiunea că doar ei sunt adevăraţii servitori ai lui Dumnezeu şi că toţi ceilalţi sunt ori în „Creştinătate” sau simpli necredincioşi.

 

În principal, organizaţia Martorilor lui Iehova este o organizaţie de control al minţii care îşi foloseşte oamenii ca să transmită literatură şi să trimită „donaţii” la centrul din Brooklyn, New York.

 

„Astfel Biblia este o carte organizaţională şi aparţine congregaţiei creştine ca o organizaţie, nu indivizilor, indiferent de cât de sincer ar crede ei ca pot interpreta Biblia”.1

 

Organizaţia Turnul de Veghe a Martorilor lui Iehova este o organizaţie ne-creştină care îşi foloseşte oamenii să promulge doctrine false, şi colectează „contribuţii” pentru distribuirea de cantităţi foarte mari de literatură şi de a-şi extinde strânsoarea asupra vieţilor membrilor săi şi a familiilor acestora.

 

Aceasta este o sectă ne-creştină.

 

Note de subsol:

 

1. The Watchtower, Oct. 1, 1967, p. 587.

 

Courtesy of www.carm.org

 

Marea întrebare: cine sunt Martorii lui Iehova şi de ce refuză transfuziile de sânge?

de Paul Vallely, redactor asociat

De ce întrebăm acum?

 

Deoarece Emma Gough, o mamă de 22 de ani tocmai a murit într-un spital din Shrewsbury, la câteva ore după ce a dat naştere la doi gemeni. Ea făcea parte din Martorii lui Iehova şi a refuzat transfuzia de sânge. În Regatul Unit există 130.000 de martori ai lui Iehova, iar în toată lumea aproape şapte milioane. Numărul lor aproape că s-a dublat în ultimii 20 de ani.

 

Credincioşii – printre care se numără vedetele tenisului Venus şi Serena Williams, modelul Naomi Campbell şi cântăreţii Prince şi Michael Jackson – semnează formalităţile de rutină înainte de tratamentul din spital insistând pe refuzul transfuziei de sânge. Ei spun că Biblia le interzice acest lucru.

 

Ce anume cred ei, mai exact?

 

Martorii lui Iehova au apărut din tradiţia adventistă americană, care spunea că lumea este în pragul sfârşitului. Mişcarea adventistă a început în secolul al XIX-lea în America, atunci când un fermier protestant pe nume William Miller a prezis că a doua venire a lui Hristos va avea loc pe 22 octombrie 1844. Cum acest lucru nu s-a petrecut – lucru care a devenit cunoscut ca Marea Dezamăgire – milleriştii s-au despărţit în mai multe facţiuni, incluzându-i aici pe adventiştii de ziua a şaptea. Martorii lui Iehova provin din această tradiţie. (În 1966 ei au spus că probabil lumea se va sfârşi în 1975, lucru care a diminuat creşterea mişcării timp de trei ani, însă această creştere şi-a revenit ulterior.)

 

Martorii lui Iehova acceptă Biblia ca fiind de acurateţe din perspectivă ştiinţifică şi istorică şi o interpretează mult mai literal. Resping ideile din Biblie pe care nu le pot  extrapola. Astfel ei au respins doctrine creştine standard, precum ideea că Isus este Dumnezeu, că a murit pe cruce, că a înviat fizic, că sufletele trăiesc după moarte, că există iadul etc. Ideile pe care le iau din Biblie îi fac să respingă jocurile de noroc, masturbarea, avortul, homosexualitatea şi manifestarea excesivă a afecivităţii în locuri publice.

 

Ca atare, care ar fi totuşi problema care epatează?

 

Mişcarea a fost întemeiată de un ins pe nume Charles Taze Russell în 1879. El şi-a denumit adepţii "învăţăcei ai Bibliei". O reliefare a predicării din uşă în uşă a început în  1922 şi şi-au schimbat numele în Martorii lui Iehova (după Isaia 43:10) în 1931.

 

Ideea ar fi că martorii lui Iehova sunt "în rând cu lumea, dar nu din acelaşi aluat". Astfel,  ei trăiesc şi muncesc în sânul comunităţii, îşi trimit copiii la şcolile de stat, însă fiecare membru petrece cel puţin 70 de ore pe lună în activitatea de misionariat din uşă în uşă. Ei nu au un cler de profesie; toţi membrii botezaţi sunt consideraţi prelaţi unşi.

 

În anul 2005, Martorii lui Iehova din toată lumea au petrecut mai mult de 1,2 miliarde de ore în activitate misionară, înmânând revista lor, Watchtower – Turnul de veghe. Publicată în 161 de limbi, revista are un tiraj mediu de 27 de milioane de exemplare, fiind revista cu cea mai mare circulaţie din lume.

 

Prin urmare, de ce sunt nişte figuri atât de caraghioase?

 

Nimănui nu îi place să fie întrerupt de la vizionarea televizorului seara. Dar e ceva mai mult decât atât. Separatismul lor talat public îi irită sau îi înfurie pe ceilalţi. Ei nu se conformează. Refuză să sărbătorească Crăciunul. Nu votează la alegeri. Refuză să salute drapelurile sau să intoneze cântece naţionale. În Primul Război Mondial, în Marea Britanie, Canada şi SUA ei au refuzat să lupte, iar liderii lor americani au primit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trădare. În Germania nazistă au refuzat să spună “Heil Hitler” şi au denunţat svastica ca idolatrie. Jumătate din ei au fost trimişi în lagăre de concentrare, unde însemnele cu triunghiuri violete purtate indicau că pot fi eliberaţi dacă se dezic de religia lor. Câţiva au făcut-o. Jumatate din ei au murit acolo. În Statele Unite, trei sferturi dintre contestatarii convinşi erau martori ai lui Iehova. În Marea Britanie, au fost tăvăliţi prin catran şi fulgi. Şi aşa mai departe. Astăzi ei sunt persecutaţi în Rusia, Uzbekistan, Belarus şi Cuba.

 

De ce nu sunt solidare cu ei celelalte religii?

 

Deoarece ei au luat-o razna fiind insolenţi cu ele. Au propria traducere a Bibliei, mai degrabă excentrică, şi nu dau doi bani pe crezurile celorlalţi – considerându-le "simple speculaţii omeneşti sau principii religioase oarecare". Au descris îndeobşte Biserica Romano-Catolică ca fiind "o cocotă strident îmbrăcată, beată, îndreptându-se către foc şi pucioasă". Mai sunt apoi "aşa zişii protestanţi" şi clerul "Yiddish" – nimic altceva decât  "aidoma prostovanilor smintiţi" care participă la "imperiul mondial al religiilor false". Aş putea continua. Ei o fac. Nu sunt tocmai persoanele cele mai pricepute în dialog interconfesional.

 

Care este situaţia în privinţa abuzării copiilor?

 

Nu una bună. Ei iau Deuteronomul 19:15 la modul literal, ceea ce necesită doi martori la o nelegiuire (lucru nu tocmai uşor în cazurile de abuz). Şi citează 1 Corinteni 6:1-11 – "Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi?" – pentru a justifica încercarea de a judeca pe cei care încalcă legea în faţa unei adunări de bătrâni în locul unei curţi de judecată. O anchetă a organizaţiei Panorama a semnalat că ei au o listă internă cuprinzând 23.720 de persoane care au comis abuzuri, listă pe care o ţin confidenţială. Studiile din Statele Unite sugerează ideea că la dânşii se petrec de patru ori mai multe hărţuiri sexuale asupra copiilor decât în cazul Bisericii Catolice.

 

Prin urmare, unde se încadrează cazul sângelui?

 

Ei citează patru texte biblice (Geneza 9:4, Leviticul 17:12-14, Faptele 15:29 şi Faptele 21:25). Ei spun că din ele reiese că sângele, forţa vieţii, aparţine lui Dumnezeu şi nu este menit folosirii de către oameni. Ei consideră un păcat nu doar consumul alimentelor în sânge, ci şi consumul cărnii animalelor care nu au sângerat îndeajuns la sacrificare.

 

Şi extind interdicţia şi asupra transfuziei sângelui. Nu vor permite nici măcar depozitarea sângelui cuiva înaintea unei operaţii şi folosirea lui pentru suplinirea propriei pierderi de sânge. Sângele nu este menit depozitării; trebuie vărsat şi înapoiat către Dumnezeu. Unii martori resping chiar şi dializa ori recuperarea celulelor pe acest temei. Alţii nu vor accepta să primească celule roşii, celule albe, trombocite sau plasmă, dar acceptă "părţi" făcute din aceste componente.

 

Există o problemă filosofică aici. Când o substanţă este divizată în componente, rămâne originalul în acestea? Undeva între 90-96 procente din plasma sanguină  constă în apă. Restul este albumină, globulină, fibrinogene şi factori de coagulare. Martorii lui Iehova spun că acestea pot fi folosite, conform conştiinţei fiecăruia, dar numai luate separat. Oponenţii lor spun că e ca şi cum ai declara ilegal un sandviş din şuncă şi brânză, dar ai permite consumul separat al pâinii, şuncii şi brânzei.

 

Mai sunt criticaţi şi pentru alte lucruri inconsecvente. Produsele provenite din componente separate ale sângelui sunt îngăduite doar pentru că donarea de sânge este considerată neetică de martorii lui Iehova.

 

Dar nu şi-au schimbat politica în urmă cu câţiva ani?

 

Nu. În anul 2000, consiliul bisericii a anunţat că nu îi va mai îndepărta pe membrii care  au avut de bunăvoie o transfuzie de sânge. Asta doar pentru că făcând astfel, ei s-au excomunicat singuri.

Mulţi dintre martorii lui Iehova poartă încă la ei un card de instrucţiuni de prim ajutor, semnat şi parafat, prin care refuză în mod absolut transfuzia de sânge în cazul unui accident. Iar site-ul web al bisericii conţine încă material alarmist privind pericolele transfuziei de sânge, precum transmiterea SIDA, a bolii Lyme Disease şi altele. Exagerează şi eficacitatea tratamentelor alternative care nu implică sânge.

 

Ce cred medicii?

 

Îndrumarele Asociaţiei Britanice a Anesteziştilor insistă pe faptul că dorinţele pacientului  trebuie să fie, în mod normal, suverane. Doctorii din SUA au o opinie similară; ei ştiu că a da sânge cuiva care nu îl doreşte îi poate  aduce în faţa tribunalelor – unul din cele mai solicitate spitale traumatorii din Florida are chiar o clauză prin care refuză tratarea martorilor lui Iehova.

 

Alte ţări, precum Franţa, au o opinie ceva mai maleabilă. Şi într-un caz juridic fără precedent din Dublin s-a decis recent că medicii au fost îndreptăţiţi să îi dea sânge unei femei în timpul naşterii, datorită dreptului copilului acesteia de a trăi, dincolo de dorinţa mamei de a refuza transfuzia sângelui.

 

Şi vor mai urma şi alte dileme. Cineva întreabă dacă doctorii sunt obligaţi să facă chimioterapia, care în mod normal este însoţită de transfuzia de sânge, pacienţilor care insistă să o facă fără sânge, ceea ce creşte foarte mult probabilitatea unui eşec. Pe măsură ce medicina avansează, lucrurile pot deveni tot mai complicate, în loc să se simplifice.

 

Courtesy of www.independent.co.uk

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

DE CITIT!!!!

Biblia Online - versiunea Dumitru Cornilescu tocmai a fost actualizată la versiunea 1.0! Sunteţi invitaţi să o vedeţi - şi să o folosiţi! Acum într-o nouă interfaţă, cu motor de căutare propriu şi plan de citire a Bibliei într-un an!

 

Forum - actualizat şi diversificat, securitate crescută, caracteristici de ultima ora

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole la subiectele doctrinare despre:

 
HRISTOLOGIE (doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE (doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE (doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE (doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE (doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE (doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE (doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE (doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE (doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi

 Înapoi Înainte
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate