Hartă Site Contact Despre noi FORUM
 Apologetică
 


August 2005
Arhiva editurii
Caută în site

Cuprins Publicaţie
EDITORIAL
Apologetică
Teologie
Istorie
Pastorală
Cartea Creştină
Pagina de Umor
Mărturisiri
Proiectul Betania
Mass-Media
Ştiri
POŞTA REDACŢIEI

Colaboratorii

 


Pagina de Apologetică

 

Octavian C. Obeada - Apologet Baptist

Pagina de Apologetică este realizată de

 

Octavian C. Obeada

Preşedintele Misiunii Vox Dei

Apologet Baptist

 

Conciliul de la Constantinopole Al Nouălea Conciliul Ecumenic (Imperial), 1341, 1349, 1351 d. Hr. - A fost convocat cu privire la Barlaam Calabrianul şi Acidynus. I-a condamnat pe aceştia. A condamnat şi pe cei care credeau că lumina Transfigurării lui Hristos era o apariţie, sau esenţa lui Dumnezeu şi cei ce nu cred că lumina divină este harul şi energia creată a lui Dumnezeu care purcede din esenţa lui Dumnezeu; cei care nu recunosc distincţia nedivizată dintre esenţa şi energia lui Dumnezeu; cei care neagă că energia lui este necreată; cei care spun că distincţia dintre energie şi esenţă implică faptul că Dumnezeu nu este simplu şi necompus; cei care pretind că termenul de ‚Dumnezeire’ ar trebui să fie aplicat doar esenţei lui Dumnezeu şi nu energiei divine; şi cei care susţin că Esenţa Divină poate fi comunicată.

 

Grigore Palamas (1296-1359), Arhiepiscop de Tesalonic - de la care provine numele controversei Palamite pe care o tratăm în acastă lună - s-a dovedit pe sine a fi un teolog creativ de prim rang prin a explica că există o diferenţă între esenţa şi energiile lui Dumnezeu. Învăţăturile sale erau confirmate de două concilii ţinute la Constantinopole în 1341 şi 1351, care, deşi erau locale şi neecumenice, deţin o autoritate doctrinară chiar până astăzi în Biserica Ortodoxă oarecum inferior faţă de cele Şapte Concilii Generale. Învăţăturile lui Palamas trebuiesc înţelese înainte ca cineva să poată chiar să înţeleagă tradiţia tainelor Răsăritene, a căror poziţie şi practică el doar a articulat-o şi apărat-o.

 

Sf. Basil cel Mare scria odinioară, „Noi îl ştim pe Dumnezeul nostru din energiile sale, dar nu pretindem că putem să ne apropiem de esenţa Sa. Căci energiile Sale coboară la noi, dar esenţa Sa rămâne inaccesibilă”. Astfel, Grigore a explicat transcendenţa lui Dumnezeu în termenii esenţei Sale, şi imanenţa Sa în termenii energiilor Sale. Prin intermediul energiilor Sale Dumnezeu locuieşte cu oamenii; energiile sale sunt sinonime cu harul Său. Dumnezeu există în energiile Sale şi prin urmare harul nu este doar un „dar” sau un obiect pe care-l oferă Dumnezeu, ci este El însuşi comunicându-se oamenilor în energiile Sale. Deşi el credea că „Dumnezeu nu este o natură, căci El este mai presus de toată natura; El nu este o fiinţă, căci El e mai presus de toate fiinţele… Nici un lucru dintre toate care sunt create are sau va avea chiar cea mai mică comuniune cu natura supremă, sau apropiere faţă de aceasta”, Grigore încă a menţinut faptul că sfinţii erau „divinizaţi” prin harul lui Dumnezeu prin experienţa directă. Ei îl cunosc pe Dumnezeu, nu în esenţa Sa, ci în energiile Sale.

horizontal rule

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu,

o puteţi face pe adresa misiunii.

 

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

sus

horizontal rule

Conciliul de la Constantinopole

Al Nouălea Conciliu Ecumenic

  

 

Sf. Grigore Palamas - Am putea înţelege fundalul istoric ce înconjoară controversa palamită în Bizanţul din secolul 14, ca şi cuprinzând, în timpul vieţii lui Grigore, două faze principale: primele sunt acele evenimente care cad în competenţa lui Barlaam ale acuzaţiilor lui Calabria împotriva lui Grigore şi teologia sa, în general între anii c.1330 şi 1341; şi doi, acele evenimente care trebuiau să se petreacă în timpul şi după războiul civil bizantin dintre Ioan Paleologul şi Patriarhul Calecas pe de o parte şi Marele Domestic, Ioan Cantacuzino pe de altă parte. Războiul civil în sine va fi purtat în primul rând între 1341 şi 1347, deşi putem extinde această „fază” în istoria controversei palamite până la moartea lui Grigore în 14 noiembrie 1359—deoarece atmosfera politică ce va avea un rol atât de mare în această controversă se va extinde dincolo de triumful oficial de la începutul lui 1347. [detalii...]

 

Misticismul Ortodox: Învăţăturile Părinţilor Deşertului - „Din multe mii de oameni abia unul poate fi găsit că a împlinit poruncile şi tot ceea ce este legitim şi a atins puritatea sufletului; tot aşa printre mii se poate găsi din greu unul care prin mari eforturi de rugăciune pură perseverentă, i s-a dat ca să realizeze aceasta, să rupă legăturile acestei vieţi şi să câştige posesiunea acelui mister, căci mulţi au eşuat să realizeze pura rugăciune, şi doar puţini au ajuns la ea. Dar un om care a atins misterul care vine după aceasta şi este dincolo de ea, prin harul lui Hristos, din greu poate fi găsit în multe generaţii” (Sf. Isaac Sirianul). Pentru a cuprinde adevăratul înţeles al misticismului creştin, cineva trebuie să studieze tainele Bisericii Răsăritene cele mai timpurii în mod atent, căci în lumina experienţelor lor deviaţiile de mai apoi de la normă pot fi evaluate în mod adecvat. Au existat anumite aberaţii printre ei, de sigur, dar nimic care să fie comparat cu nebunescul amestec găsit în Europa în tot Evul Mediu (700-1450 d. Hr.) [detalii...]

 

Note asupra controversei Palamite Partea 1 - Ocazia acestei lucrări este publicarea cărţii recente (I) intitulată Introduction ΰ l’ Etude de Gregoire Palamas [1], şi (II) şi a textelor greceşti cu traduceri franceze a lui St. Gregory Palamas HYPER TON HIEROS ISICHAZONTON (Dιfense des Saints Hιsychastes) [2], ambele de către Părintele John Meyendorff, Profesor de Istoria Bisericii la St. Vladimir’s Orthodox Seminary, şi Conferenţiar la Byzantine Theology de la Dumbarton Oaks Research Library. Aproape o decadă a fost petrecută în pregătirea acestei lucrări pentru un doctorat. Părintele John face o încercare admirabilă de a descrie un segment extrem de important al istoriei intelectuale religioase a Imperiului Bizantin. Scopul primar al acestui articol nu este de a descrie conţinutul acestor publicaţii, ci de a discuta prezentarea autorului a Controversei şi teologiei Palamite în relaţie cu teologia franco-latină şi romană de răsărit în general. Traducerea textelor în discuţie va fi tratată doar în măsura în care acestea reflectă succesul sau eşecul autorului de a înţelege chestiunile discutate. O evaluare a contribuţiei Părintelui Meyendorff la istoria teologiei Bizantine va urma după această discuţie. [detalii...]

 

Note asupra controversei Palamite Partea 2 - În Parte I a acestei lucrări am demonstrat că Meyendorff este greşit în dezbaterea sa, că Barlaam este un aderent a ceea ce el numeşte drept formă nominalistă a apofaticismului Platonic prin indicarea că improbabilitatea că una şi aceiaşi persoană ar putea fi atât un Platonist cât şi un nominalist, şi prin a indica că Calabrianul este mult mai probabil în cadrul tradiţiei Augustiniene credo ut intelligam a Creştinismului Latin. Barlaam a insistat asupra faptului că cunoaşterea despre Dumnezeu este raţională, şi numai acele lucruri referitoare la Dumnezeu necunoscute prin intermediul filozofiei şi a revelaţiei sunt dincolo de raţiune. În acord cu această poziţie, Barlaam a refuzat să admită că ar fi vreo iluminare sau lumină revelată profeţilor, apostolilor, sfinţilor şi hesychaştilor, sau, pentru acest motiv, orice viziune a lui Dumnezeu, care transcende cunoaşterea intelectuală. Încercările Calabriane de a dovedi forma cea mai înaltă de cunoaştere posibilă omului în această viaţă nu este presupusa viziune supra-raţională şi supra-sensibilă, ci mai degrabă lăsarea în urmă a luminii şi intrarea într-un întuneric Dionysian care nu este altul decât forma apofatică de cunoaştere apofatică. Calabrianul a mers aşa de departe încât să pretindă că cunoaşterea lui Dumnezeu este un fel de cunoaştere în general. Pentru a dovedi poziţia sa, Calabrianul încearcă să arate că el este în acord perfect cu Sf. Dionysius. [detalii...]

sus

horizontal rule

ORTODOXISM

Venirea acasă?

Chestiuni evanghelice pentru Ortodoxia Răsăriteană

 Lawrence W. Carrino

 

Materialul pentru acest articol este adaptat dintr-o serie de lucrări prezentate la o Conferinţă Ortodoxă despre Evanghelism. În mijlocul încăierării apologetice în care mulţi scriitori Protestanţi, Catolici şi Ortodocşi se angajează, am descoperit că este benefic să „păşeşti înapoi dinspre pădure pentru a putea să vezi toţi copacii”. Obţinerea unui sens a imaginii mai mari setează mult mai responsabili chestiunile în contextul lor corespunzător, luând dimensiunea umană care se relatează faţă de pretenţiile Ortodoxiei (sau a Evanghelismului pentru acea chestiune) în considerare alături de dimensiunile istorice şi Biblice. În acest spirit, doresc să ofer anumite chestiuni pentru considerare înainte de a ne angaja în particularităţile (şi uneori în detaliile precise) răspunderii la întrebare, „oare cei care s-au convertit la Ortodoxism chiar s-au întors acasă?” [detalii...]

horizontal rule

Puteţi citi alte articole de apologetică

pe pagina de Apologetică a Bibliotecii Misiunii Vox Dei

 

 [Apasă aici pentru detalii]

sus

 


Ce este nou?

Pagina de umor!

O inimă veselă înseninează faţa (Prov. 15:13), şi este un leac bun (Prov. 17:22). Prea multă învăţătură nu duce la multă bucurie... Accesaţi pagina de umor pentru a vă descreţii frunţile. Detalii aici!

 

Pagină de căutare!

Prin intermediul acestei pagini ai posibilitatea de a căuta diverse articole, subiecte de interes, precum şi pasaje din Scriptură. Apasă aici!

 

CHAT Creştin! Aici poţi să vorbeşti online pe teme de Apologetică, Teologie sau să îţi faci prieteni noi. Tot ce trebuie să faci e să intri cu un user (de preferinţă numele tău mic) apăsând aici.

FORUM de discuţii pe teme Teologice, Apologetice şi discuţii libere!

[apasă aici pentru detalii]

 

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o serie de subiecte de studiu:

 

Apologetică

Biografii

Etică

Istorie Creştină

Scrieri Primele Secole

Teologie Sistematică

 

Pe paginile fiecărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.

 

Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectele doctrinare despre:
 
HRISTOLOGIE
(doctrina despre persoana lui Isus Hristos)
 
PNEUMATOLOGIE
(doctrina despre Duhul Sfânt şi alte duhuri)
 
ANTROPOLOGIE
(doctrina despre om, aşa cum a fost creat el)
 
HAMARTIOLOGIE(doctrina despre păcat)
 
SOTERIOLOGIE
(doctrina despre mântuire)
 
BIBLIOLOGIE
(doctrina despre Biblie)
 
COSMOLOGIE
(doctrina despre creaţie şi istorie)
 
ECLESIOLOGIE
(doctrina despre trupul lui Hristos - Biserica)
 
ESCATOLOGIE
(doctrina despre lucrurile viitoare - sfârşitul)
 
Apasă pe titluri pentru a accesa paginile cu aceste subiecte
Newsletter gratuit!

Apasă aici dacă doreşti să primeşti lunar pe email notificări despre apariţia următorului număr al Publicaţiei de Apologetică

 

Cartea de Oaspeţi

Apasă aici dacă doreşti să semnezi sau să citeşti Cartea noastră de Oaspeţi.

 

Citeşte Biblia online!

Citeşte Biblia Online!


 Înapoi Înainte 
Copyright © 2003 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate