PUBLICAŢIE BAPTISTĂ DE APOLOGETICĂ

              

baptist.ro

 

Pagină de Apologetică

Pagina Apologetica în fiecare lună tratează diferite subiecte de studiu care ajută înţelegerea gândirii şi înţelegerii baptiste. Luna trecută am tratat Adventismul, credinta si practica bisericii Adventiste. Luna aceasta punem la dispoziţia cititorului o serie de articole care prezintă sistemul teologic Arminianist.

Pentru cei care nu sunt familiari cu sistemul teologic Arminianism, trebuie menţionat ca acest sistem tratează problema mântuirii. În acest concept, Mântuirea începe cu Dumnezeu şi se termină cu omul care îl alege pe Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu toţii oamenii, însă pe cei pe care El i-a cunoscut înainte de Creaţie de a alege calea lui Dumnezeu, au fost aleşi de Dumnezeu, în baza alegerii pe care omul a facut-o mai întâii.

CE ESTE ARMINIANISMUL?

Jacobus (James) Arminius a fost un teolog olandez care a trait între anii 1560-1609. Arminius a învăţat că în general omul nu este vinovat de pacatul lui Adam, doar când alege în mod voluntar să păcătuiască. Arminius la început a fost un Calvinist, dar mai târziu şi-a schimbat opiniile, care au fost prezentate într-un document care a apărut în anul 1610 intitulat " Declaraţia de atitudinii." Arminismul este baza teologica pentru bisericile Metodiste, Wesleyane, Nazariniene, Penticostale, o parte din bisericile Baptiste care au aderat la conceptul "Alegerii Libere", bisericilor Sfinţeniei şi a multor mişcări carismatice. Arminianismul învaţă:

1. Alegerea bazată în cunoştinţă. Înţelegerea că Dumnezeu alege pe cei care vor fi mântuiţi în eternitate (înainte de Creaţie), bazat pe atot-ştiinţa Sa, a celor care vor răspunde chemarii Evangheliei lui Cristos. Arminianismul respinge conceptul că Dumnezeu ar alege pe unii pentru iad (infern).

2.  Ispăşire nelimitată este conceptul în care Isus a murit pe cruce pentru toţi oamenii, ca sângele Lui este plata suficientă pentru păcatele fiecărui păcătos, a fiecărui bărbat, femeie şi copil care au trăit vre-odata. Cu alte cuvinte, întreaga omenire poate fi mântuită.

3.  Inabilitatea naturală este învăţătura care susţine ca omul nu se poate mintuii pe sine însuşi, şi că Duhul Sfint trebuie să intervină să producă naşterea din nou. Arminismul nu crede că omul ar fi într-o stare de depravare totală şi condamnat pentru păcatul lui Adam.

4.  Harul anticipat este conceptul Arminianist în care lucrarea pregătitoare a Duhului Sfânt ajută pe credincios să răspundă Evangheliei şi să coopereze cu Dumnezeu în planul de mântuire.

5.  Perseveranţa condiţională este conceptul că omul poate sa aleagă sau să respingă pe Dumnezeu, pierzânduşi mântuirea, chiar după ce a fot născut din nou. În loc de conceptul doctrinei Calvinste " odata mântuit pentru totdeauna mântuit", Arminian crede că trebuie să rămâi ăn Cristos ca să fi mântuit, şi că tu alegi să te îndepărtezi de Dumnezeu.  La început nici Arminius nu era sigur pe această învăţătură, spunând că trebuie să studieze mai bine problema, însă mai tirziu a acceptat această doctrină.

Înainte de a prezenta teologia alegerii libere, care mai este cunoscut ca sistemul teologic Arminist, prezentăm doua articole care îl prezintă pe James Arminius, autorul teologiei alegerii libere.

5 articole pun sub semnul întrebării gindirea si înţelegerea teologică a lui Arminius, care în esenţă a încercat sa răspundă teologiei Calviniste şi teologiei predestinării. 

Deasemenea vom continua cu partea a V-a din teologia icoanelor: o perspectivă protestantă.

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu, o puteţi face pe adresa misiunii.

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

ARMINISM: "teologia alegerii libere"

 

James Arminius (Jacob Harmenszoon) 1560-1609

Cine a fost Arminius? - de W. Robert Godfrey. James Arminius (Jacob Harmenszoon) este fără îndoială cel mai faimos teolog apărut vreodată în biserica reformată olandeză. Faima lui este o mare ironie, pentru că Biserica reformată olandeză, a fost un bastion strict al calvinismului, istoric vorbind, iar Arminius şi-a dat numele unei mişcări ce era foarte mult în opoziţie calvinismului istoric. (courtesy of www.modernreformation.org)


SCHIŢA VIEŢII LUI JAMES ARMINIUS
(courtesy of www.generalbaptist.net ) James Arminius s-a născut în Oudewater, un oraş mic de lângă Utrecht în Olanda, în anul 1560. Părinţii lui erau peroane respectabile din clasa mijlocie, tatăl lui fiind un meşteşugar iscusit, de meserie fierar (facea cutite). Numele lui de familie era Herman, sau, după unii, Harmen. După cum era obişnuinţa cu oamenii învăţaţi din acea perioadă, care ori îşi latinizau numele, ori le înlocuiau cu nume latine care să fie apropiate ca sunet sau semnificaţie, el a ales numele celebrului conducător german din prima parte a primului secol.

"O Comparaţie a sistemelor" de A. A. Hodge (1823-1886). Din Schiţe de Teologie (Capitolul şase) Publicată original în 1860, Schiţe de Teologie este acum în domeniul public. De aceea, acest capitol poate fi copiat şi distribuit fără restricţie. (courtesy of The Highway Ministry at: http://www.the-highway.com)

ARMINIANISMUL: Idolul de aur al liberei voinţe - de Augustus Toplady (1740-1778) Este foarte diferită ideea care ne-o oferă Scriptura, despre binecuvântatul Dumnezeu, de cea a falşilor dumnezei la care se închinau păgânii şi de această reprezentare degradantă a adevăratului Dumnezeu, pe care Arminianismul le-ar înscrie asupra omenirii. „Dumnezeul nostru [spune acest Psalm în versetul 3] este în ceruri: El face tot ce îi este plăcut.” (courtesy of The Highway Ministry at: http://www.the-highway.com)

ERORI ARMINIENE - Din broşura O altă Evanghelie, de Pastorul William MacLean, M.A. Dumnezeu putea să lase întreaga omenire să se distrugă în păcatul lor şi în mizerie, aşa cum El i-a lăsat pe îngerii care nu şi-au păstrat poziţia lor de la început, dar potrivit cu buna plăcere a voii Sale, El ne-a ales în Hristos, înainte de întemeierea lumii, pe toţi pe care El şi-a propus să îi mântuiască. „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale,” (Efeseni 1:4, 5). (courtesy of The Highway Ministry at: http://www.the-highway.com)

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ARMINIANĂ - Vă oferim prima ediţie a primei Mărturisirea (arminiene) de credinţă. Cea de-a doua versiune (mult mai scurtă) a fost publicată în 1940! Este un fapt rar. Mărturisirea a fost scrisă în latină de Simon Episcopius. Faimosul lider manifestant Johan Uyttenbogaert a tradus textul în unsprezece zile şi a fost publicată în secret în decembrie 1621. Prima ediţie latină a fost publicată în anul următor, în 1622.

UMANISMUL ARMENIANISMULUI - de Oscar B. Mink. Courtesy of www.pbministries.org Ştiu că definiţiile termenilor sunt în general forate plictisitoare, dar de dragul clarităţii şi a înţelegerii, este necesar ca termenii Armenianism şi Umanism să fie definiţi la începutul acestui discurs. Diferenţa dintre aceşti doi termeni este în cea mai mare parte doar superficială, şi asta este aşa mai ales atunci când vedem lucrurile în lumina adevăratei religii.

 

ORTODOXISM

Teologia icoanelor: o perspectivă protestantă, Partea a V-a. CAPITOLUL 2 – Tratează conceptul Tradiţiei şi Cultul Mariei.
 
"Biserica Ortodoxă pune un mare accent pe Traditie. Aceasta întruchipează învătătura, practicile si Scripturile în asa măsură încât să prezinte Traditia drept cheie hermeneutică în încercările ei de a interpreta Scripturile cât si de a fi o autoritate din cadrul vietii eclesiologice. Pentru a putea pricepe conceptul Traditiei, autoritate si semnificatia ei din cadrul teologiei icoanelor, trebuiesc luate în considerare sursa, transmiterea si folosinta Traditiei din cadrul Bisericii."
 
"Cultul Mariei stă în centrul praxisului Bisericii Ortodoxe si reprezintă una dintre problemele centrale din întregul plan al mântuirii. Pentru a întelege pozitia Mariei din cadrul teologiei ortodoxe trebuie să luăm în considerare originea Mariologiei, a dezvoltării sale din cadrul controverselor Hristologice si ulterioare ridicare a venerării icoanelor."
 

.....va continua în numărul viitor. Pe cei care doresc să primească prin email întreaga lucrare, îi rugăm să ne trimită un email prin care să solicite restul publicaţiei.

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina site-lui.

Ce este nou!

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi gasi o o serie de subiecte de studiu:

bullet
Apologetică
bullet
Biografii
bullet
Etică
bullet
Scrieri Primele Secole
bullet
Teologie Sistematică
 
Pe paginile ficărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.
 
Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectul doctrinar de ANTROPOLOGIE (doctrina despre om).
 
 

Înscrie-te gratuit la newsletter:

 

 

                                                                    Vox Dei Baptist Ministries 64 E Main Str. Sidney, New York 13838
                                                                                             Vox Dei Baptist Ministries © 2003