PUBLICAŢIE BAPTISTĂ DE APOLOGETICĂ

            

baptist.ro

 

Pagină de Apologetică

Pagina de Apologetică în fiecare lună tratează diferite subiecte de studiu care ajută înţelegerea gândirii şi înţelegerii baptiste. Luna trecută am tratat Arminianismul, sistemul teologic care tratează problema mântuirii.  În acest concept, Mântuirea începe cu Dumnezeu şi se termină cu omul care îl alege pe Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu toţii oamenii, însă pe cei pe care El i-a cunoscut înainte de Creaţie, înainte de a alege calea lui Dumnezeu, au fost aleşi de Dumnezeu, în baza alegerii pe care omul a facut-o mai întâii.

Luna aceasta tratăm Calvinismul, sistemul teologic opus Arminianismului, în care Dumnezeu în suveranitatea Sa a ales din veşnicie în harul Său pe cei aleşi să fie răscumpăraţi şi să aibă viaţă veşnică. Pentru cei care nu sunt familiari cu SOTERIOLOGIA (doctrina mântuirii), există 3 sisteme teologice care interpretează doctrina mântuirii: Universalismul, Arminianismul şi Calvinismul. În lunile viitoare o sa încercam sa îl familiarizăm pe cititor cu aceste concepte, istoria şi începutul istoric care a schimbat istoria Bisericii Primare.

Luna viitoare o să facem o vizită istorică în secolul patru, prezentându-l pe Pelagius şi sistemul teologic Pelegian, care a fost combătut de Biserica Primară, implicând în această lupta teologică pe Augustin şi mulţi alţi teologi din primele secole.

CE ESTE CALVINISMUL?

Calvinismul este un sistem de interpretare biblica predat de John Calvin. Calvin a trăit în Franţa în anii 1500, în acelaş timp când Martin Luther a început Reforma. Calvinismul mai este numit (sau cunoscut) sub numele de: teologie Reformată, care este bazată pe cartea scrisă de Calvin: Instituţiile Religiei Creştine. Puritani, Presbiterieni independenţi din Marea Britanie au fost influenţaţi de scrierile lui Calvin, dar unii dintre cei mai renumiţi urmaşi ai lui Calvin au fost olandezi Bavinck, Kuzper si alţii. Calvinismul este doctrina de bază pentru mulţi Baptişti, Presbiterieni, şi a bisericilor Reformate. În Canoanele Sinodului de la Dort, în anul 1619, găsim scris un răspuns la învăţăturile lui James Arminius, categorisite în 5 puncte, cunoscute în ţările de limbă engleză sub denumirea de cele 5 puncte Calvinistice: TULIP.

1. Depravare Totală. Înţelegerea că omul este mort în păcatele sale, fără posibilitatea de a se salva singur. Aceasta doctrină derivă din pasajele Biblice care descriu caracterul uman: inima omului este rea (Marcu 7:21-23), este înşelătoare (Ier. 17:9). Omul este un rob al păcatului (Rom. 6:20). El nu caută pe Dumnezeu (Rom. 3:10-12). El nu poate înţelege lucrurile spirituale (1 Cor. 2:14). Este vrăjmaş al lui Dumnezeu (Efeseni 2:15). Întrebarea Calvinistă este următoarea: "În lumina versetelor Biblice care descoperă caracterul omului, cum poate un om să aleagă şi să dorească pe Dumnezeu?" Calvinismul susţine că omul este născut din nou nu din voia lui ci din voia lui Dumnezeu (Ioan 1:12-13), El predestinând pe unii spre viaţa veşnică (Efes. 1:1-11: Rom. 8:29: 9:9-23).

2.  Alegerea Necondiţionată este conceptul în care Dumnezeu îşi bazează alegerea nu pe ceea ce vede într-un individ, ci in intenţia şi buna voinţă a Sa (Efes. 1:4-8). Dumnezeu nu se uită în viitor ca să vadă cine o să-L aleagă. Unii sunt aleşi pentru mântuire şi alţii nu (Rom. 9:15, 21). 

3.  Ispăşirea Limitată  este învăţătura care susţine că Isus a murit numai pentru cei aleşi. Cu toate că jertfa lui Isus a fost suficientă pentru toţi, ea nu afectează pe toată lumea. Această înţelegere provine din pasajele biblice unde spune ca Isus a murit pentru oile Sale (nu pentru capre, Mat. 25:32-33;Ioan 17:9) unde spune că se roagă pentru cei pe care I-a fost dat, ci nu pentru întreaga lume. Isaia 53:12 spune ca Isus a purtat păcatele multora, ci nu la toată lumea.

4.  Harul Irezistibil este conceptul în care cei aleşi pentru mântuire nu pot să refuze oferta lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă mesajul evangheliei tuturor, dar celor aleşi, Dumnezeu face o chemare interioară care nu poate sa fie refuzată. Această chemare este făcută de Duhul Sfânt în inimile şi minţile acelor aleşi, care îi aduce la pocăinţă, recunoscând jertfa lui Dumnezeu şi oferta pe care nu o pot refuza. Unele din pasajele Biblice care ajuta înţelegerea harului irezistibil sunt: Rom. 9:16, Filipeni 2:12-13, Ioan 6:28-29, Fapte 13:48, 1 Ioan 1:12-13.

5.  Perseverenţa sfinţilor este conceptul în care se crede că un ales al Domnului nu poate sa-şi piardă mântuirea. Tatăl face alegerea, Isus aduce mântuirea şi Duhul Sfânt aplică salvarea pentru cei care au fost aleşi din veşnicie. Unele din versetele care susţin această poziţie sunt: Ioan 10:27-28, Rom. 1:8, 1 Cor. 10:13, Filipeni 1:6.

5 articole care pun sub semnul întrebării gândirea şi înţelegerea teologică a lui Arminius, care în esenţă a încercat sa răspundă teologiei Calviniste şi teologiei predestinării. 

Dacă sunteţi interesaţi să ne sugeraţi subiecte de studiu, o puteţi face pe adresa misiunii.

Orice comentariu poate fi trimis la adresa:
apologetics@voxdeibaptist.org

 

CALVINISM: "teologia alegerii necondiţionată"

 

    John Calvin 1509-1564

 

John Calvin - "Teolog şi politician clerical. El a fost principalul reformator Protestant francez şi cea mai importantă figură în a doua generaţie a reformei Protestante. Interpretarea sa a creştinismului, dezvoltată mai presus de toate în cartea sa Institutio Christianae religionis (1536 dar elaborată în ediţii mai târzii; Instituţii ale religiei creştine), şi modelele instituţionale şi sociale pe care el le-a realizat pentru Geneva au influenţat adânc Protestantismul pretutindeni în Europa şi în America de Nord." (courtesy of Encylopedia Britannica 2002, Expanded Edition DVD)

 

John Calvin - "Cu greu putem să ne imaginăm o figură mai mare cu o dezaprobare a filozofiei decât cea a lui John Calvin. Expatriatul francez a scris unele din cele mai sarcastice critici împotriva filozofiei şi a rolului ei în teologia scolastică scrisă vreodată. Astfel, într-o singură modalitate, această imagine este mai degrabă bine-meritată şi un articol despre Calvin într-o enciclopedie de filozofie poate fi destul de scurtă." R. Ward Holder, Ph.D. - Profesor asistent de teologie, St. Anselm College

John Calvin - "
Teologul francez John Calvin, născut în 10 iulie, 1509, mort in 27 mai, 1564, a fost după Martin Luther, spiritul conducător al Reformei Protestante. Dacă Luther a sunat trompeta pentru reformă, Calvin a orchestrat partitura prin care Reforma a devenit o parte a civilizaţiei vestice." Mark A Noll

Planul Sistemului - de Loraine Boettner. "Există doar trei sisteme care pretind că arată calea mântuirii prin Hristos. Ele sunt:Universalismul, Arminianismul şi Calvinismul."

O apărare a Calvinismului - De C. H. Spurgeon. „Adevărul vechi predicat de Calvin, care l-a predicat Augustin, care l-a predicat Pavel, este adevărul că eu trebuie să predic azi, sau altfel să fiu fals faţă de conştiinţa mea şi faţă de Dumnezeul meu. Eu nu pot modela adevărul; nu ştiu nici un astfel de lucru care să aibă aceeaşi paritate cu marginile dure ale unei doctrine. Evanghelia lui John Knox este evanghelia mea. Cea care a tunat prin Scoţia trebuie să tune şi prin Anglia din nou.” (courtesy of www.spurgeon.org )

Ce ar trebui să gândim despre Evanghelizare şi Calvinism? - Ernest Reisinger. "Vă ofer mântuirea în această zi; uşa milei nu este încă închisă, totuşi rămâne o jertfă pentru păcat, pentru toţi cei care îl vor accepta pe Domnul Isus Hristos. El te va îmbrăţişa în braţele dragostei sale. O întoarce-te la el, întoarce-te simţind nevrednicia ta; spune-o cât de murdărit eşti, cât de ticălos şi nu fi necredincios, ci crede." (courtesy of www.founders.org )

Calvinismul şi baptiştii - de Dr. Laurence M. Vance. "Controversa asupra Calvinismului între baptişti cere o atenţie specială. Nu numai că această dezbatere a fost furioasă printre baptişti timp de sute de ani, cei mai mari exponenţi ai Calvinismului de azi nu sunt Presbiterienii sau Reformaţii ci Baptiştii."

Va ucide Calvinismul evanghelizarea? - Ernest C. Reisinger. "
Răspunsul la întrebare este da şi nu. Da, acesta va ucide evanghelizarea nebiblică centrată pe om şi unele metode carnale nebiblice folosite în evanghelizarea centrată pe om." (courtesy of www.founders.org )
 

ORTODOXISM

Teologia icoanelor: o perspectivă protestantă, Partea a VI-a. CAPITOLUL 2 – Tratează Cultul Sfinţilor şi Iconolasmul.
 
"Cultul sfintilor reprezintă o altă traditie eclesiastică care este similară cu cea a Mariologiei. Desi pozitia ierarhică a sfintilor este percepută a fi mai jos fată de cea a Mariei, cu toate acestea ocupă un loc semnificativ în cadrul teologiei si închinării ortodoxe, în special în legătură cu folosinta icoanelor. Tinând în minte faptul că cultului sfintilor îi lipseste orice suport scriptural485 sau originea apostolică486, vom cerceta originea, dezvoltarea teologică a cultului si relatia sa cu icoanele asa cum apare ea în cadrul greco-roman487."
 
"Dezvoltarea teologică din cadrul Iconoclasmului apare în cadrul a două perioade de controversă iconoclastă. Vom cerceta chestiunile teologice care au apărut în timpul primei perioade (725-802 d. Hr.) si a doua perioadă iconoclastă (813-842 d. Hr.) Aceasta va fi urmată de examinarea zonelor de convergentă si divergentă dintre iconoclasti si iconoduli."
 

.....va continua în numărul viitor. Pe cei care doresc să primească prin email întreaga lucrare, îi rugăm să ne trimită un email prin care să solicite restul publicaţiei.

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina site-lui.

Ce este nou!

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi gasi o o serie de subiecte de studiu:

bullet
Apologetică
bullet
Biografii
bullet
Etică
bullet
Scrieri Primele Secole
bullet
Teologie Sistematică
 
Pe paginile ficărui subiect de studiu găsiţi o serie de articole de interes.
 
Pe pagina de Teologie Sistematică puteţi găsi o serie de articole noi la subiectul doctrinar de ANTROPOLOGIE (doctrina despre om).
 
 

Înscrie-te gratuit la newsletter:

 

 

                                                                    Vox Dei Baptist Ministries 64 E Main Str. Sidney, New York 13838
                                                                                             Vox Dei Baptist Ministries © 2003