PUBLICAŢIE BAPTISTĂ DE APOLOGETICĂ

              

baptist.ro

 

Pagină de Apologetică

Având în vedere comemorarea sărbătorilor de Paşte, în numărul acestei publicaţii prezentăm câteva lucrări care tratează acest subiect. De asemenea, vom continua prezentarea celei de-a treia serii de studii referitoare la Teologia icoanelor, văzută din perspectivă protestantă.

Paştele - O sărbătoare păgână NU creştină. Se spune că Isus a murit în Vinerea Mare şi că a înviat în dimineaţa de Duminică. Drept rezultat al acestei învăţături, omul a instituit sărbătoarea numită Paştele. În duminica de Paşti, creştinii de pretutindeni plătesc tribut unei zile în care cred ei că Isus a fost înviat. Prin cercetarea scripturilor oricine poate descoperi că întregul concept al morţii lui Isus vinerea şi al învierii Sale în ziua de duminică este contrar Bibliei. Cu alte cuvinte, această tradiţie contrazice în mod direct Cuvântul lui Dumnezeu. Această lecţie va examina istoria Paştelui, apoi va examina Biblia referitor la moartea şi învierea lui Isus.
 
FRAGMENTE DIN LUCRAREA PIERDUTĂ A LUI IUSTIN DESPRE ÎNVIERE. Orice dovadă este mai puternică şi mai demnă de crezare decât faptul pe care îl dovedeşte, căci un fapt care nu este crezut până când se aduc dovezi, devine demn de crezare când este demonstrat şi se recunoaşte ceea ce era pus sub semnul întrebării înainte de aducerea dovezilor. Dar nimic nu este mai puternic sau mai demn de încredere decât adevărul, aşadar, cel care pretinde ca adevărul să fie dovedit este asemenea celui care doreşte să i se dovedească de ce percepe lucrurile de care ia cunoştinţă prin intermediul simţurilor.
 
TRATATUL DESPRE ÎNVIEREA MORŢILOR AL LUI ATHENAGORAS DIN ATENA, FILOZOF ŞI CREŞTIN, de  Athenagoras Atenianul. Filozof şi Creştin 175-180 A.D. "Mai mult, faptul că putere Sa este suficientă pentru a învia trupurile moarte, este dovedit de faptul că a făcut aceleaşi trupuri. Pentru că dacă, atunci când ele nu au existat, El a făcut la prima lor formare trupurile oamenilor, şi elementele lor originare, atunci când ele sunt descompuse, indiferent cum ar avea loc aceasta, El le va învia din nou cu aceeaşi uşurinţă: pentru că şi lucrul acesta este posibil pentru El, în aceeaşi măsură. Nu este o pierdere pentru argumentaţie, dacă unii presupun că primul început ar fi fost din materie, sau trupurile oamenilor ca fiind cel puţin derivate din elementele primelor ca materiale, sau din sămânţă."
 
Cristos - Paştele nostru, de REV. C.H. SPURGEON. Predică rostită sâmbăta seara, în 2 decembrie 1855, La New Park Street Chapel, Southwark. Cu cât citeşti mai mult Biblia şi cu cât meditezi mai mult asupra ei, cu atât vei fi mai uimit de ea. Cititorul ocazional nu cunoaşte înălţimea, adâncimea, lungimea şi lăţimea înţelesurilor măreţe cuprinse în paginile ei. Există momente când descopăr în ea gânduri noi, când îmi duc mâna la frunte şi exclam uimit: „O, este minunat faptul că nu am văzut până acum acest lucru în Scripturi”. Vei descoperi că Scripturile se extind când intri în ele; cu cât le vei studia mai mult, cu atât vei avea impresia că le cunoşti mai puţin, căci ele se lărgesc când ne apropiem de ele.
 
Învierea lui Hristos - de J. Gresham Machen. Şi astfel, nu după mult timp, El a căzut victimă geloziei conducătorilor poporului Său şi laşităţii guvernatorului roman. El a murit moartea criminalilor din acele zile, pe cruce. La moartea Sa, ucenicii pe care El i-a adunat au fost total descurajaţi. În El ei şi-au centrat cele mai elevate speranţe ale lor. Şi acum că El a fost luat de la ei printr-o moarte umilitoare, speranţele lor au fost sfărâmate. Ei L-au părăsit cu o frică laşă în ora nevoii Sale, şi un observator ar fi spus că niciodată o mişcare nu a fost mai fără speranţă moartă. În mod evident aceşti urmaşi ai lui Hristos au fost mult mai inferiori faţă de El în discernământ spiritual şi în curaj.
 
Învierea - de John Brown. Ceea ce a dus la învierea lui Cristos – moartea Lui înlocuitoare – asigură învierea la viaţă a poporului Său.
 
Teologia icoanelor: o perspectivă protestantă, Partea a III-a. CAPITOLUL 2 – CONSIDERAŢII FILOZOFICE ŞI DOGMATICE
 

.....va continua în numărul viitor. Pe cei care doresc să primească prin email întreaga lucrare, îi rugăm să ne trimită un email prin care să solicite restul publicaţiei.

Puteţi citi alte articole de apologetică pe pagina site-lui.

Ce este nou!

Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui, veţi găsi o pagină dedicată Teologiei Sistematică.

In cadru Teologiei Sistematică, veti găsi pagina de studiu în Bibliologie, doctrina Bibliei.

Pe această pagină puteţi citi 7 noi lucrări de studiu:  

bullet
Sola Scriptura şi Biserica Primară
 
bullet
Ce vrem să spunem prin Sola Scriptura
 
bullet
Tradiţionalism
 
bullet
Surprins de ce?
 
bullet
Revelaţia Generală
 
bullet
Revelaţia Specială
 
bullet
Scriptura Inspirată de Dumnzeu
 
De asemenea, cei interesaţi de scrierile primelor secole, pot găsi cea mai mare colecţie de scrieri în limba româna pe internet.

 

Înscrie-te gratuit la newsletter:

 

 

 

                                                                    Vox Dei Baptist Ministries 64 E Main Str. Sidney, New York 13838
                                                                                             Vox Dei Baptist Ministries © 2003