Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Mai 2016
 

 

 

 




Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Învierea lui Isus - un fapt sau o poveste învechită?

de Laurenţiu Nica

 

Mormantul este gol - imagine preluata de pe site-ul sidroth.org din cadrul turneului 2014Învierea lui Isus este crezul religios creștin al faptului că Mântuitorul, după ce a fost pus într-un mormânt, după constatarea morții Sale, Acestaa înviat din morți. Învierea nu este doar un crez religios, ci și doctrina principală din cadrul teologiei creștine, însăși Crezul de la Niceea declară că ”A treia zi El a înviat conform scripturilor

 

Deșiînvierea lui Isus Hristos din morți a avut loc după trei zile, fapt confirmat și de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:3-4 (”...Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi…”), și avem mărturia tuturor ucenicilor lui Isus, care au fost martori ai învierii și arătărilor Sale după acest eveniment istoric, încetul cu încetul acest eveniment a început să devină o ”relatare” care își pierde din esență pe măsură cecredința celor mai mulți este diluată.

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic? - O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare (partea a doua)

de Cooper P. Abrams al 3-lea

 

Capitolul şase – Câțiva predicatori faimoși din trecut care au fost Calvinişti

Charles Spurgeon, unul dintre cei mai mari predicatori din vremurile recente, a tratat chestiunea prin predicarea alternativă deopotrivă a mântuirii prin har cât şi a responsabilității omului de a răspunde la oferta de răscumpărare a lui Dumnezeu. El a compromis Cuvântul lui Dumnezeu prin a predica doctrina Calvinistă a alegerii spre mântuire într-o duminică (Calvinism), şi în următoarea duminică predicând că omul trebuie să îşi exercite voința sa şi să creadă în Domnul Isus Cristos. La fel ca majoritatea Calviniştilor, el a făcut eroarea de a vedea alegerea ca referindu-se la o persoană fiind aleasă pentru mântuire. El pare că nu a văzut că alegerea Biblică se referă la planul lui Dumnezeu despre felul în care planul ales al lui Dumnezeu ar fi benefic credinciosului. Calvinistul se gândește cu multă atenție la afirmația că Charles Spurgeon a fost un Calvinist. Mulţi Baptişti îl folosesc pe Spurgeon pentru a justifica faptul că ei sunt Calvinişti. Pavel a avertizat „Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.” (Romani 3:4)

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Biserica universală - Relația privind Regatul lui Hristos

Doctrina Scripturilor referitoare la regatul lui Hristos a fost investigată în Manualul de Teologie, pp. 221-229. Rezultatul investigaţiei, atât cât face referire la subiectul nostru, poate fi declarat pe scurt după cum urmează:

Regatul lui Hristos este autoritatea regală prin care el, ca mijlocitor, este împuternicit şi prin care el conduce peste toate lucrurile, pentru slava lui Dumnezeu şi binele bisericii sale. Particularităţile acestui regim divin sunt exercitate prin natura umană şi faptul că favorizează răzvrătiţii. O guvernare incompletă a început imediat după decăderea omului; însă o dezvoltare completă nu a avut loc decât atunci când omul Isus Hristos a fost încoronat cu slavă şi cinste, şi aşezat la dreapta Tatălui. Indivizii regimului său sunt împărţiţi în două clase: cei ascultători şi cei neascultători. Cei ascultători vor beneficia de toate binecuvântările regimului său, iar pe cei neascultători, el îi va da afară din regatul său definitiv, izgonindu-i în suferinţă eternă. Indivizii credincioşi ai regimului său sunt aceleaşi persoane care formează biserica universală, care reprezintă “întregul grup al celor care au fost salvaţi de Hristos”. Pentru binele acestei biserici, autoritatea sa regală este exercitată asupra tuturor lucrurilor.

continuare...



Marian GhitaÎnvierea lui Cristos - Dovada adevărului Evangheliei

de Marian Ghita

„...prin (ea – Evanghelia) sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum (v-a fost propovăduită), altfel, degeaba ați crezut” (1 Cor. 15:1-2)

CRISTOS A ÎNVIAT!

Vestea aceasta a adus ucenicilor lui Cristos renasterea tuturor speranțelor pe care Mântuitorul le-a asezat in inimile lor prin Evanghelie, mântuire din starea în care ajunseseră după crucificarea Lui. Acest lucru mă îndreptățește să precizez un lucru foarte important. Vestea învierii lui Cristos prilejuiește bucurie adevărată doar celor care sunt flămânzi și însetați după mântuirea din partea lui Dumnezeu, după dreptatea Sa, după lucrurile lui Dumnezeu. Această veste nu poate fi apreciată de cei care consideră că problemele lor spirituale pot fi încredințate slujitorilor speciali ai bisericii, pentru ca, prin slujbele bisericești pe care acești slujitori le îndeplinesc, să le fie rezolvate lor, credincioșilor laici, problema mântuirii și a intrării în împărăția lui Dumnezeu, în timp ce problemele și preocupările lor pământești nu au de-a face cu voia lui Dumnezeu. Însă, în problemele spirituale, este ca și în trăirea legată de pământ: nici o ființă omenească nu poate în locul altora pentru a se hrăni. Fiecare ființă umană trebuie să se hrănească pentru sine. Iar dacă cineva nu se poate hrăni de unul singur, acela într-adevăr trebuie hrănit de alții, dar hrana o asimilează personal cel ce nu poate să se hrănească singur. Eu nu pot mânca pentru ca altcineva să se sature cu hrana pe care eu o asimilez.

continuare...



Viorel ArdeleanDragostea - Eseu (partea 1)

de Ardelean Viorel

1 Corinteni 13:1-13

1). INTRODUCERE. În legătură cu această epistolă mulţi comentatori au afirmat faptul că biserica din Corint, cu greu se poate spune că a fost o biserică ”creştină” datorită frământărilor partidelor şi păcatelor prezente în biserică. Totuşi prin faptul că apostolul Pavel s-a ocupat de ea şi prin Duhul Sfânt a fost introdusă în Canon, este bine să avem o bună perspectivă asupra ei datorită faptului că multe din problemele de atunci se regăsesc şi în bisericile secolului XXI, şi îndemnurile, mustrările pe care le face Pavel, sunt aplicabile şi în zilele noastre. Dar mai există un lucru de semnalat asupra faptului că biserica din Corint era o biserică locală, ca şi alte biserici, şi nu trebuie confundată cu Biserica Adevărată care este Trupul lui Hristos. Aspecte generale[1]. Epistola către Corinteni ne arată foarte bine orânduirea din biserica Apostolică. Orașul Corint a fost distrus de către romani în anul 146 B.C. și reconstruit din nou de Iulia Cezar și repopulat cu oameni aduși din alte teritorii și anume cu romani liberi. Mai târziu au fost aduși cetățeni greci și coloniști evrei. Pe vremea lui Pavel în Corint erau cam 700 000 de cetățeni din care majoritatea erau sclavi.

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare Istorie și Reflecții (partea I)

de Vasile BelVasile Bel

Scriu aceste rânduri din perspectiva celui care are toată admirația față de cei care înainte de noi au crezut Cuvântul propovăduit, l-au primit și apoi l-au transmis altora pentru ca și alții să creadă și să fie mântuiți.

Scriu aceste rânduri cu respectul care se cuvine față de autorul acestei cărți care s-a cheltuit pe sine și de la sine pentru a cerceta, pentru a aduna date și dovezi despre lupta și viața de credința a baptiștilor de pe aceste meleaguri maramureșene, pentru ca acestea să nu se piardă pentru cei care vor veni după noi.

Scriu aceste rânduri ca unul care are harul de a sluji Biserica Baptistă Nr.1 „Sfânta Treime” din Baia Mare, căreia îi este dedicată această carte. Scriu cu respectul care se cuvine față de credincioșii care i-au pus bazele, care au format-o, au luptat pentru ea, s-au jertfit pentru ea și din care s-au ridicat apoi oameni ai Cuvântului care au răspândit credința pe meleagurile maramureșene. Oameni aceștia, care mai întâi au fost ajutați de frații lor mai tari în credință, au înțeles că la rândul lor și ei au datoria de a ajuta pe alții.

continuare...

Viaţa Creştină

Laurentiu NicaSeria "Un Om numit Isus" - Partea 9 - A avut prioritățile Sale corecte

de Laurenţiu Nica

Matei 5-7 – Predica de pe Munte

Capitolul 5 „Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel:

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!
Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

Paulicienii în Franţa şi Italia – Vedere generală a Mişcării de Reformă – Nume variate date Reformatorilor – Sentimentele susţinute de ei – Acuzaţia falsă de Manichaeism – Activitatea lor – Relatarea lui Reinerus Saccho

Am vorbit într-un capitol precedent despre Paulicieni – eforturile lor – suferinţele lor – şi răspândirea lor variată. Mulţi dintre ei au căutat un cămin în Italia şi Franţa, spre finalul secolului al 10lea şi începutul celui de-al 11lea. Acolo s-au întâlnit cu spirite înrudite. Oamenii drepţi din aceste ţări au protestat din când în când, deşi fără folos, împotriva încălcărilor Romane. Venirea Paulicienilor i-a inspirat pe aceştia cu un curaj proaspăt, şi din mijlocul secolului al 11lea citim despre o succesiune de atacuri valoroase peste aceste erori, superstiţii, şi vicii, care nu numai că abundau în părţile mai puţin iluminate, dar dezonorau chiar şi metropola Creştinismului.

continuare...

Pastorală

Învierea lui Isus


de J. Gresham Machen

În urmă cu aproape o mie nouă sute de ani, într-un colţ obscur al Imperiului Roman, a trăit cineva care ar putea părea unui observator întâmplător un om deosebit. Până la vârsta de aproximativ treizeci de ani El a trăit o viaţă obscură în mijlocul unei familii umile. Apoi El a început un curs deosebit de învăţătură etică şi religioasă, însoţit de o slujire de vindecare. La început El a fost foarte popular. Mari mulţimi de oameni îl urmau cu bucurie şi oamenii intelectuali din poporul Său erau interesaţi de ceea ce spunea El. Dar învăţătura Sa prezenta caracteristici revoluţionare şi El nu a satisfăcut aşteptările politice ale mulţimii. Şi astfel, nu după mult timp, El a căzut victimă geloziei conducătorilor poporului Său şi laşităţii guvernatorului roman.


continuare...



Hristos Paștele nostru
 

de Augustus Toplady

„Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre şi junghiaţi Paştele” (Exod 12:21)

Tipurile prin care a fost prefigurat Domnul nostru către evreii din vechime sunt distinse în lucruri reale şi personale şi persoane tipice. Din marea varietate de lucruri tipice, din cadrul dispensaţiei mozaice, erau simboluri ale lui Hristos şi arătau spre El, însă nici unul nu a fost mai eminent şi mai expresiv decât Mielul Pascal: o descriere a cărui sacrificiu, împreună cu ocazia rânduielii acestuia, le avem în capitolul de unde am preluat pasajul de mai sus. Fără vreo lungă introducere, voi intra imediat în ceea ce studiez aici, anume, de a arăta că sacramentul evreiesc al Paştelui, sau junghierea mielului pascal era exact tipică pentru suferinţele şi moartea Fiului lui Dumnezeu: dintre care, analogia era evidentă, şi asemănarea atât de exactă, încât Sf. Pavel trage paralela şi afirmă, fără cea mai mică ezitare, „Hristos Paştele nostru a fost sacrificat pentru noi”.


continuare...


Cristos - Paștele nostru
 

Predică rostită sâmbăta seara, în 2 decembrie 1855, de REV. C.H. SPURGEON La New Park Street Chapel, Southwark

„Căci Cristos, Paştele nostru, a fost jertfit pentru noi” 1 Corinteni 5:7.

Cu cât citeşti mai mult Biblia şi cu cât meditezi mai mult asupra ei, cu atât vei fi mai uimit de ea. Cititorul ocazional nu cunoaşte înălţimea, adâncimea, lungimea şi lăţimea înţelesurilor măreţe cuprinse în paginile ei. Există momente când descopăr în ea gânduri noi, când îmi duc mâna la frunte şi exclam uimit: „O, este minunat faptul că nu am văzut până acum acest lucru în Scripturi”. Vei descoperi că Scripturile se extind când intri în ele; cu cât le vei studia mai mult, cu atât vei avea impresia că le cunoşti mai puţin, căci ele se lărgesc când ne apropiem de ele. Vei descoperi acest lucru mai ales în cazul unor părţi specifice ale Cuvântului lui Dumnezeu. Cele mai multe dintre cărţile istorice au rolul de a face trimitere la dispensaţia, experienţele sau slujbele îndeplinite de Isus Cristos. Studiază Biblia păstrând în minte acest lucru ca pe o cheie şi îi vei da dreptate lui Herbert, care o numeşte „nu numai cartea lui Dumnezeu, ci şi Dumnezeul cărţilor”. Unul dintre cele mai interesante aspecte din Scripturi este tendinţa lor constantă de a-L înfăţişa pe Cristos şi probabil că una din cele mai frumoase imagini în care este prezentat Isus Cristos în scrierile sfinte este cea a Mielului pascal. Despre Cristos vom vorbi în această seară.


continuare...


Iosua - tip prefigurativ al Domnului Isus (partea 4)

de Ionel Tuţac

 

9. Iosua este tip prefigurativ al Domnului Isus prin autoritatea delegată


În calitate de general al armatei, Dumnezeu i-a delegat lui Iosua întreaga autoritate (Iosua 6:2). El a cerut soldaţilor să înconjoare cetatea timp de şapte zile, iar în cea de-a şaptea zi să o înconjoare de 7 ori. Preoţii trebuiau să sune din trâmbiţe de corn de berbece şi să poarte chivotul Domnului, iar puternicele ziduri ale cetăţii urmau să se prăbuşească. Israeliţilor le era impusă o strategie care nu avea nimic de a face cu logica militară, reprezentând mai degrabă un ritual religios ale cărui resorturi ne rămân, fireşte, ascunse. În opiniile mai multor teologi trâmbiţele reprezintă virtuţile care cuceresc şi dărâmă valorile lumii în care trăim17.


continuare...

 


Cine L-a dat pe Isus la moarte?
 

de Samy Tuțac

 

Evreii? Romanii? Sau cine?

Cine se face vinovat pentru faptul că, acum două mii de ani, un OM perfect a fost scuipat, batjocorit, bătut, țintuit pe o cruce, străpuns de o suliță? Mulțimi mari de oameni L-au huiduit, L-au blamat și L-au trimis la moarte, apoi au privit cu satisfacție cum sângele Lui s-a scurs pe cruce, până la ultima picătură.

Cine l-a dat pe Isus la moarte?

În primul rând Iuda Iscarioteanul. El l-a dat în mâinile preoților din cauza lăcomiei lui pentru bani. Apoi Caiafa și Sanhedrinul lui Israel l-au dat în mâinile lui Pilat, din invidie. Pilat l-a dat în mâinile soldaților, fiindcă era un laș, iar ei l-au răstignit.

continuare...

 


Cel viu în vecii vecilor
 

de Mihai Sarbu

 

Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: “Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel mihai sarbude pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. (Apoc.1:17-18)

A înviat cu adevărat. Nu numai faptul că mormântul era gol confirmă știrea, ci și faptul că S-a arătat urmașilor Lui. L-au văzut și s-au convins că este Domnul. Au vorbit cu El și i-au văzut urmele cuielor din palme și cel al suliței din coastă. L-au urmărit mâncând fagure de miere în seara învierii și pește prăjit pe țărmul Mării Galileii. S-a convins și Toma că El este Cel Viu, apoi L-au întâlnit peste cinci sute de frați. Avea să-L vadă Ștefan stand la dreapta Tatălui în timp ce era omorât cu pietre și să-L întâlnească și Saul din Tars în drumul lui spre Damasc. Dar imaginea care întrece orice descriere este cea descrisă de Ioan în Insula Patmos. Pentru câteva clipe cortina veșniciei se deschide și panorama ce se zărește este fascinantă: ”semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu de aur. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului; picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în toată puterea lui.” (Apoc.1:13-16). Este El în toată splendoarea. Cu un trup cosmic slăvit, nesupus spațiului și timpului și nici putrezirii, ci Viu în Vecii Vecilor! În timp ce respirația ți se oprește Cel Viu se apropie și are ceva să-ți spună.

continuare...


Misiunea Azi

”Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi...”

de Damian Ion

Ce ne dorim mult sa se intample de Paste? Care este dorinta noastra cea mai mare cu ocazia acestei Sarbatori? Va invit sa meditam asupra catorva pasaje Biblice si sa ne cercetam cu privire la relatia noastra cu Domnul Isus Christos.

In Luca 22:15 Domnul Isus a spus: “Am dorit mult sa mananc pastele acestea cu voi …”. Afirmatia Mantuitorului evidentiaza hotararea Sa ferma motivata de dragostea si de dorinta Sa de a implini mantuirea omenirii prin Jertfa Sa. Ce har minunat sa poti spune ca doresti mult sa participi la acest Paste iubindu-l cu toata inima pe Dumnezeu!

Apostolul Pavel scrie in 1Corinteni 11:23 Caci am primit de la Domnul ce v-am invatat; si anume, ca Domnul Isus, in noaptea in care a fost vandut, a luat o paine.” Apostolul subliniaza contextul in care Domnul Isus a dat aceasta invatatura: “in noaptea in care a fost vandut”. Cand a fost vandut de ucenicul Sau, cand toti L-au parasit, Domnul a luat asupra Sa pacatele intregii omeniri. Ce har minunat sa poti spune la acest Paste ca esti credincios si urmezi pe Mantuitorul!

continuare...

 

Voci Evanghelice

Românii și misiunea printre musulmani

Un interviu cu un român care pe o perioadă de mai mulți ani a trăit în Asia Centrală, cu o experiență bogată de lucru în lumea musulmană. Opinii, păreri și sugestii de lucru pentru o lume musulmană. Un interviu realizat de păstorul Ionel Tutac pentru emisiunea Voci Evanghelice.

Predicarea Evangheliei la Măguri

Mărturia Evangheliei pe meleagurile Bănățene la Măguri, împreună cu păstorul Ionel Tutac si un grup de misionari Americani. O zi de toamnă a lunii octombrie, mesajul Evangheliei a fost predicat cu putere.

Interviu cu Daniel Bara

Mărturia Românilor Baptiști pe meleagurile Engleze la Birmingham, unde o mână de oameni au început să planteze biserici începând cu anul 2012 încercând să planteze 10 biserici până în anul 2020.

Interviu cu David Nicola

Marturia credintei unui om simplu chemat sa slujeasca fratietatii baptiste Lugojene peste trei decenii. David Nicola este vocea Evanghelica de pe meleagurile Banatene, a credintei si trairii invataturii primite de la inaintasii nostri. Un interviu realizat de pastorul Ionel Tutac la Biserica Baptista Harul din Lugoj.

continuare...

 

Media

Producții de Paște

Cele 14 nevoi fundamentale ale omului, in corelatie cu momentele si opririle Domnului Isus Cristos in perioada premergatoare rastignirii. Cristos ne implineste chiar si cele mai profunde nevoi. Interviuri cu pastorii Gigi Cosman, Daniel Barnut, Ioan Bugnaruc, Ioan Asaftei, si profesor Alex Neagoe, Conferentiar Universitar la Universitatea de Vest din Timisoara. (6 părți)

Această producție este urmată de 5 părți despre Hristos în Biblie, în natură, în societate, în viața omului, și Hristos înviat și întronat în slavă - emisiuni difuzate și produse de RVE Timișoara cu ocazia sărbătorii Învierii Mântuitorului.
--------------------
Plecarea în aplauze - Oare cum l-au primit îngerii?

Interviu cu Ile Stancu-Bereczki, sotia lui Daniel Csaba Berecki, mixeristul trupei Cristocentric, decedat in accident de avion la 29 de ani.
--------------------
Unde aveți banii - Paradisuri fiscale

Interviu cu Dacian Salvator Palladi – consultant financiar, pe tema scandalului despre mii de miliarde de dolari ascunsi in paradisuri fiscale.
--------------------
Se mai poate trezi Europa? - Cazul Angliei

Interviu cu pastorul Petru Bulica
--------------------
Nevoie de misionari în Oltenia

Interviu cu patru misionari din județul Olt
--------------------
Calul Troian

Interviu cu pastorul Daniel Barnut pe tema de mai jos.

In luna Aprilie 1184 înainte de Hristos.: Războiul troian: Potrivit legendei, grecii intră în Troia folosind un cal.
--------------------
Scufundarea Titanicului

Interviu cu pastorul Alex Neagoe.
--------------------

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate