Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Martie 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Sărbători fără obiceirui

de Laurenţiu Nica

 

Cunoașteți vreo sărbătoare care să nu aibă în spatele ei susținerea prin anumite obiceiuri? Am încercat să aflu și eu răspunsul la această întrebare solicitând prietenilor din jur să răspundă, dar nu au găsit nici un răspuns – sau nu au mai „suprasolicitat” creierul să răscolească un răspuns.

Dacă ar fi să căutăm din calendar sărbătorile dintr-o anumită zi, cred ca am rămâne uimiți de ceea ce vom descoperi. Vorba aceea, câte bordeie atâtea obiceiuri.

Culmea e ca nu ne mirăm de sărbători și de obiceiurile din spatele lor, ne uitam în altă parte! Ne uitam la ce mănâncă oamenii în acea zi, cum se îmbracă, cum se salută, cum evită anumite lucruri, cum urmează anumite ritualuri – scrise sau nescrise – și a doua zi uita și ei și noi de toate. Fiecare se întoarce la viața de zi cu zi și serbarea de ieri e... ca și când nu ar fi fost!

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic? - O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare

de Cooper P. Abrams al 3-lea
 

Timp de secole, Calvinismul a fost unul dintre cele mai dezbătute subiecte alături de doctrinele alegerii şi predestinării aşa cum sunt predate de mișcarea Reformată modernă. Importanța subiectului este evidentă în faptul că el tratează direct doctrina mântuirii prin har. Aceste două doctrine sunt dezbătute pe larg de creştini profesanți care s-au împărțit ei înșiși în două tabere opuse, a „Calviniştilor” şi a „Arminianilor”. Totuşi, există un al treilea grup care este adesea trecut cu vederea. Acest grup este alcătuit din cei care nu acceptă nici una dintre aceste viziuni extreme şi respinge principiile ambelor poziții. Viziunea acestui grup va fi explicată şi arătată a fi viziunea Biblică. Domeniul acestei lucrări se va adresa doar învăţăturilor din Calvinism care este viziunea cea mai radicală şi mai nebiblică. Cei care cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală şi infailibil vor lua doctrinele ei în mod serios. Biblistul 1 adevărat apelează la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi adevărul Său în doctrinele despre predestinare şi alegere, liberul arbitru şi responsabilitatea umană. El va insista, că bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul despre chestiune poate fi distins în mod absolut.

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Biserica universală nu are o organizare externă.

Organizarea respectă acţiunea, fiind un aranjament şi adaptare a unor părţi portivite pentru a acţiona împreună spre un final comun. Se spune că o societate este organizată atunci când membrii ei sunt atât de strâns legaţi unii de alţii că acţionează împreună ca unul. O familie este o societate în care persoanele sunt conectate unele cu altele prin relaţii ca soţ şi soţie, părinte şi copil. Ei acţionează unul faţă de altul în aceste relaţii pentru binele comun al familiei, fiecare familie distingându-se în comunitate. Legătura de afecţiune ce uneşte membrii unei familii, este un legământ intern al uniunii; însă supraadăugat acestuia, există şi o organizare externă ce îi face o familie, chiar dacă legătura internă de afecţiune a fost ruptă. O naţiune este o societate organizată cu scopul unei guvernări civile şi pentru binele comun al tuturor. Membrii pot iubi legile, instituţiile şi conducătorii; iar patriotismul, un legământ intern al uniunii, i-ar putea face astfel. Însă o organizare externă este supraadăugată, lucru ce i-ar face o naţiune, chiar dacă patriotismul a eşuat. O biserică locală este un ansamblu de credincioşi, organizaţi pentru a-l slăvi şi asculta pe Dumnezeu. Evlavia internă este un legământ al uniunii; însă cât timp evlavia şi dragostea frăţească i-ar lega la fel de sfinţii altor biserici, ei au şi o organizare externă ce îi aduce într-o relaţie mai specială unii cu alţii, ei constituind o singură biserică.

continuare...Marian GhitaUmblarea prin credință

de Marian Ghita

„Astfel dar, după cum ați primit pe Cristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu” (Coloseni 2:6-7)

Termenul „umblare” este frecvent folosit în Biblie cu privire la trăirea vieții pe pământ a credinciosului. Credința biblică se exprimă deci, în trăirea credinciosului, prin manifestarea efectivă a credinței sale, în toate circumstanțele vieții de fiecare zi. Oamenii credincioși sunt de fapt oameni care umblă cu Dumnezeu prin credință – aceasta a fost trăsătura dominantă a vieții lor (vezi, de ex., Enoh – Gen. 5:22-24).

Observați că apostolul Pavel ne spune (vezi Col. 2:6 – „Astfel dar, după cum ați primit pe Cristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El”) că nu este suficient să fi crezut doar în Cristos la momentul convertirii noastre, adică la momentul primirii Domnului Isus Cristos în viața personală (Ioan 1:12). Credința în Cristos trebuie să se manifeste și în umblarea noastră pe pământ. Observați aceeași menționare și în Rom. 1:17, este adevărat, într-o altă formă: „…în ea (Evanghelia lui Cristos – v. 16) este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credință””. Credința evanghelică se manifestă în două moduri: (1) prin primirea neprihănirii pe care o dă Dumnezeu și (2) prin trăirea (umblarea) vieții în credință (Credința adevărată este cea care „duce” la credință – adică la o viață de credință).

continuare...Viorel ArdeleanPăcat, har şi jertfă în Vechiul şi Noul Testament (partea 3)

de Ardelean Viorel

4. SEMNIFICAŢIA CUVÂNTULUI JERTFĂ ŞI DEFINIREA LUI

Jertfa este ceva care se aduce ca un dar divinităţii, pentru a primi iertare sau pentru a îmbuna şi mulţumii zeii. Unele popoare ajungeau să aducă chiar şi sacrificii umane[24]. La poporul evreu în cadrul Legământului se aduceau pentru iertarea păcatelor jertfe de animale curate şi fără cusur, sau daruri de mâncare în cadrul unui ritual religios, acestea fiind reglementate prin Legea dată de Moise, mai precis legi ritualice, ceremoniale igienă, sociale, care reglementau relaţiile în societate. (Levetic cap 9-6). Se pot enumera câteva tipuri d jertfă : Arderea de tot, Jertfa de ispăşire, Jertfa pentru păcat, Jertfa pentru vină, Jertfa de pace [25]. Aceste jertfe se aduceau în cadrul unor sărbători, dar şi în mod ocazional. Semnificaţia acestor jertfe era de a plăti un preţ pentru păcatul comis şi de a se face ispăşirea, în vederea refacerii relaţiei cu Dumnezeu. Cel care a făcut păcatul punea mâna pe fruntea animalului, în mod simbolic se făcea transferul de păcat şi preotul sacrifica animalul. De asemenea la sărbători poporul nu avea voie să vină cu mâna goală înaintea Domnului. (Exod 23:15). Obligaţia de a aduce jertfă era comună atât evreului de rând preotului cât şi împăratului.[26] Popoarele păgâne au deformat şi de mult tiparele de închinare idolatră încât au ajuns să se închine dracilor care se mascau în spatele diferitelor zeităţi ( Exod 7: 8-13,1Corinteni 10:20). Un cuvânt foarte apropiat sinonim cu acela de ispăşire este „ιταρος” care în greacă însemnă a suferii din cauza unei greşeli şi a răscumpăra o suferinţă.

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (partea 3)

de Vasile BelVasile Bel

Omul Cărții și al cărților

Fratele s-a botezat când Transilvania făcea parte din Ungaria și credința baptistă creștea considerabil în această parte de țară, fiind ajutați și de frați baptiști unguri din Ungaria de azi prin tipărirea de literatură religioasă și Biblii. La Pesta s-a tipărit Biblia în 1873.38

Tot la Budapesta apare, în 1913, cartea de cântări, „Cântările Evangheliei” – o colecție de cântări spirituale de laudă și psalmi aleși. Pentru corurile creștine, precum și pentru adunările tinerimii și acelor de evanghelizare. Editată de tipografia baptiștilor din Ungaria.

continuare...

Viaţa Creştină

Laurentiu NicaSeria "Un Om numit Isus" - Partea 7 - A mers conform dedicărilor Sale

de Laurenţiu Nica

Ioan 12:23-33

„Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! Tată, proslăvește Numele Tău!”

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

Reforma religioasă în Europa – Canoanele de la Orleans – Arras – Berengarius – Anecdote amestecate

Deşi noţiunile sigure împrăştiate în scrierile istorice spun în mod probabil că în tipul „Perioadei Obscure” reformatorii religioşi îşi lucrau în tăcere drumul lor în diferite părţi din Europa, expresiile folosite sunt aşa de general şi vagi încât nu putem să adunăm din ele opiniile presupuse a fi susţinute de aşa zişii reformatori. Oricare ar fi variatele lor sentimente, noi le descoperim în mod fără deosebire defăimate ca „Manichaeani”, care era la fel de mult cu a spune că ei erau copii ai diavolului, şi ar trebui lăsaţi în soarta lor. Este un fapt curios că Italia era izvorul acestor erezii. Puternice şi viclene aşa cum erau Papii, ele nu puteau să-şi păstreze propriile teritorii de infecţia spirituală.

continuare...

Pastorală

Nespălaţii lumii

 

de Daniel Brânzei

 

Henrich al 4 lea

Incredibil, dar adevărat! Date surprinzătoare despre conflictul cu apa și săpunul

Cele mai noi bancuri spun ca NASA a decis să trimită români pe Marte, că ei oricum nu folosesc apa. E adevărat că suntem codaşii Europei în această privinţă şi că cu mai puţin de 100 de ani în urmă, jandarmii îi alergau pe ţărani cu furtunul ca să-i spele, dar până de curând nici cealaltă parte a continentului nu excela la acest capitol. Ciuma, tuberculoza şi alte boli apărute din cauza lipsei de igienă făceau ravagii prin oraşele care azi se spală cu şampon şi te uimesc cu curăţenia lor.


continuare...Urcând mereu spre culmile părtăşiei cereşti

de Simion Shrock

Trebuie sa urci din greu ca sa ajungi pe virful muntelui. Catararea nu este lipsita de pericole si picioarele calca adesea prin locuri periculoase. La fel este si drumul spre nivelul superior al partasiei duhovnicesti. Se cere efort si preocupare sustinuta. Se cer sacrificii personale si un mare spirit de intr-ajutorare crestina. Alpinistii sint insiruiti unul dupa altul, legati intre ei cu funii trainice si animati in permanenta de un exemplar spirit de echipa.

Haideti sa ne continuam si noi urcusul nostru inspre nivelul superior al partasiei duhovnicesti in familia copiilor lui Dumnezeu.

Slujiti-va unii pe altii

Treapta a sasea: “Ca niste buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi sa slujeasca altora dupa darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10).


continuare...Biserici mari sau biserici mici?

de Doru Pope

Andy Stanley, fiul celebrului pastor baptist Charles Stanley și în dreptul său celebru pastor al unei mega-biserici din Atlanta, Georgia a afirmat acum nu de mult într-o predică a sa că cei ce nu se alătură unei biserici mari sunt egoiști. Cel căruia îi place biserica lui de 200 de membri din cauza că într-o asemenea biserică are posibilitatea de a cunoaște pe toată lumea nu-i pasă de generația viitoare decât de el și de prietenii lui.

Andy Stanley a continuat în predica sa să afirme că biserica mică nu le place copiilor și că odată plecați de acasă la școli în orașe mari vor fi obligați sa devină membri în biserici mari, ca acelea care nu plac părinților lor. Și că doar într-o biserică mare există oportunități de conectare împreună a copiilor la grupe de studiu și activități pe diverse vârste.


continuare...


Iosua - tip prefigurativ al Domnului Isus (partea 2)

de Ionel Tuţac

3. Iosua este tip prefigurativ al Domnului Isus prin bătăliile purtate

Iosua a fost angrenat încă de tânăr în bătăliile Domnului. Prima sa apariţie publică este lupta împotriva amaleciţilor (Exodul 17:8-16). Observând iscusinţa sa militară şi vitalitatea spirituală, Moise îi cere lui Iosua să-şi aleagă un grup de soldaţi şi să lupte împotriva lui Amalec. Amalec a fost fiul lui Elifaz şi nepotul lui Esau (Geneza 36:12,16). Deci, amaleciţii erau înrudiţi cu ismaeliţii. Urmaşii lui Amalec erau un amestec israelito- păgân, caracterizat de agresivitate şi lăcomie. Tribul acesta de nomazi locuia în regiunile Negev şi Sinai. Amaleciţii supravieţuiau atacând şi jefuind pe alţii. Ei au devenit cei mai aprigi duşmani ai poporului ales10. Amaleciţii reprezintă firea veche. Ei sunt reprezentanţii

lui Satan, duşmanii poporului ales. Ei sunt cei care au încercat să oprească înaintarea poporului ales înspre Canaan, dar au fost înfrânţi datorită rugăciunii.


continuare...

 


Valoarea şi frumuseţea femeii din perspectiva biblică

de Ilie Bledea

Fiind 8 martie, ziua internaţională a femeii, aş vrea să ofer o meditaţie din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru femei. Mă străduiesc să privesc toate lucrurile şi toate persoanele prin lumina Scripturii. Din această perspectivă, vă prezint câteva repere despre valoarea femeii.

Încerc să răspund la întrebarea: Ce dă valoare şi frumuseţe autentică femeii?

Creatorul şi creaţia ei, Genesa 1:26-27; 2:18-25.

Femeia, asemenea bărbatului, a fost creată de Dumnezeu, singurul creator al omului şi al tuturor lucrurilor. Creatorul femeii şi al bărbatului este perfect şi El a creat femeia şi bărbatul după chipul şi asemănarea Lui. Prin urmare, femeia este de valoare egală cu a bărbatului, prin creaţie, având totuşi rol şi responsabilitate diferită.

continuare...


Trezirea din valea cu oase

de Mihai Sarbu

Am prorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.” (Ez.37:10)

Fiecare meditație este rezultatul stării de vorbă cu Dumnezeu. După ce îmi vărs inima înaintea Lui se întâmplă ceva ciudat: El începe să dicteze, iar eu să scriu. Așa se nasc aceste mesaje și cel de față este la fel. O vizită în ”valea cu oase” te înfioară și te pune pe gânduri. Are ceva din poveștile de ”science fiction” și aduce în mintea omului întrebări care pretind un răspuns decent. Oare chiar așa să se fi întâmplat? Este relatarea biblică demnă de crezare? Daca da, atunci ce învățăm ca să ne fie de folos atât nouă cât și celor de lângă noi? Scriptura spune că:

”lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi.” (Ioan 20:31).

continuare...

 


Misiunea Azi

Misiunea în viața bisericii

de Damian Ion

Partea I

Pentru a înţelege care trebuie să fie atitudinea Bisericii contemporane faţă de misiune şi care este planul lui Dumnezeu prezent pentru misiune este nevoie sa se studieze atat viaţa şi învăţătura Domnului Isus, cat şi felul în care Biserica primară si-a asumat sarcina misionară în contextul în care se găsea şi felul în care ea a înţeles planul divin de misionare a întregii lumi.

Faptele Apostolilor, planul Domnului pentru lume devine de necontestat

Despre cartea Faptele Apostolilor se poate spune că accentuează scopul Domnului Isus, ajutorul Duhului şi faptele misionarilor. Termenul “misionar” este varianta latină a cuvântului “apostol”, însemnând “cei trimişi”.

Faptele Apostolilor se deschide printr-o reiterare a cuvintelor rostite de Domnul Isus prin care El le spune ucenicilor că Ii vor fi martori nu numai între evrei, ci “în Samaria, şi până la marginile pământului” (FA.1:8). Acest verset cheie al cărţii Faptele Apostolilor, anunţa importanţa pe care o va primi misiunea printre neamuri.

continuare...

 

Voci Evanghelice

Interviu cu Virgil Achihai

Interviu cu presedintele Cultului Crestin dupa Evanghelie realizat de pastorul Ionel Tutac la Biserica Baptista Harul din Lugoj.

Interviu cu Viorel Ardelean

Un interviu Skype cu un ardelean care a facut facultatea de teologie la Oradea, a experimentat un accident cerebral care la incapacitat in vorbire, și care totuși nu la oprit din râvna studiului Bibliei. Viorel este un ardelean determinat să continue marturia credintei în ciuda incapacității sale.

2015 - Predicarea Evangheliei la Măguri

Mărturia Evangheliei pe meleagurile Bănățene la Măguri, împreună cu păstorul Ionel Tutac si un grup de misionari Americani. O zi de toamnă a lunii octombrie, mesajul Evangheliei a fost predicat cu putere.

Interviu cu Cornel Prijban

Interviu cu păstorul primei Biserici Baptiste din Krems, Austria, impreuna cu Daniel Fodorean. Un interviu realizat de apologetul Caius Obeada, a marturiei Romanilor pe meleagurile Austriece.

continuare...

 

Media

Lupta împotriva avorturilor - Fundatia Estera Timisoara (AUDIO)

Tribunalul prietenilor lui Iov - articol de Cristina Olariu (ARTICOL)

Nu avem răspunsuri complete. Nu suntem atotștiitori. Suntem subiectivi, părtinitori, influențați de ce auzim, citim sau am experimentat vreodată.

Avem însă, Biblia. Și Duhul Sfânt ca să ne-o traducă.

În Biblie găsim că în ziua necazului Dumnezeu îți răspunde (Ps. 50:15). Familia Bodnariu se încadrează perfect în acest verset. Acum este în ziua necazului. L-au chemat, prin urmare, Dumnezeu le răspunde.

Norvegia cu suflet de gheata - despre Bodnariu azi - (AUDIO)

Ziua mondiala a radioului - 12 Feb 2016 (AUDIO)

10 tone de alimente pt refugiatii din Ucraina (AUDIO)

Interviu prin telefon cu colegii nostri Raul Damean si Valentin Giurici, insotiti de d-l Vova Lutic, care s-au intors in aceasta dimineata dintr-o misiune de o saptamana in Ucraina, printre refugiatii de pe linia frontului, unde au dus 10 tone de alimente cumparate cu banii donati de ascultatorii RVE Timisoara, ascultatori din Timisoara si din alte orase din tara si strainatate.

Ne tragem din maimuta sau din Hristos - despre Darwin (AUDIO)

Ne tragem din maimuta sau din Hristos? Despre Darwin si darwinism, discutam cu Conf. Univ. Dr. Sebastian Vaduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea, in rubrica LA ORDINEA ZILEI. Radio Vocea Evangheliei - Timisoara 92,2 FM, sau www.rve-timisoara.ro sau prin telefon 031-5040455

1 milion de Biblii introduse clandestin in China in 2 ore (AUDIO)

Interviu cu Vasile Gabrian, directorul editurii Casa Cartii din Oradea, unde a aparut cartea: "Proiectul Margaritarul", care vorbeste despre cea mai mare actiune de introducere ilegala de Biblii intr-o tara. - 17 Feb 2016

In anul 1981, intr-o singura seara, au fost introduse ilegal in China 1 milion de Biblii.

Dupa ce cazul a fost prezentat in revista Times, China a liberalizat tiparirea de Biblii pe teritoriul ei.

Ce distruge o Biserica locala (AUDIO)

Lectura articolului "Doua extreme, iar centrul este Domnul Isus", din publicatia Strigatul de la miezul noptii, nr.8/2015.

Cu dragoste, pentru Alina Mungiu-Pippidi (ARTICOL)

Draga Alina,

noi, cei care am participat la protestele pro-Bodnariu, vrem sa iti spune ca te iubim, in Numele Domnului Isus Hristos. Daca vreunul dintre noi te-a suparat sau te-a necajit, imi cer iertare.

Daca vrei cu adevarat sa intelegi ce anume ne-a scos in strada, trebuie sa-L cunosti pe Tatal nostru... poate iti amintesti... "Tatal nostru care este in Ceruri..."


Hitler - partea 1 (AUDIO)

La sfarsitul lunii Ianurie 1933, Adolf Hitler a fost numit în functia de cancelar al Germaniei. Ce a insemnat dictatura hitlerista si nazismul în Germania, discutam despre toate aceste cu Conf. Univ. Dr. Sebastian Vaduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. - 19 Feb 2016

20 de ani de Radio Vocea Evangheliei - Timisoara - partea 1 (AUDIO)

20 de ani de Radio Vocea Evangheliei - Timisoara - partea 2 (AUDIO)

20 de ani de Radio Vocea Evangheliei - Timisoara - partea 3 (AUDIO)

Contine 2 interviuri:

- cu pastorul Petru (Pitt) Popovici, (98 de ani) un veteran al radioului crestin evanghelic, care in vremea comunismului transmitea programe crestine prin Trans World Radio si Europa libera peste toata Romania si Rep Moldova.

- cu pastorul Iosif Ton, fondatorul retelei Radio Vocea Evangheliei.

O Norvegie innebunita - traducerea articolului A NORWAY GONE BERSERK de Peter Costea (ARTICOL SI AUDIO)

O norvegie innebunita!
In ultimele luni, zeci de mii de romani din intreaga lume au iesit in strazi pentru a protesta impotriva deciziei emise de Autoritatea Norvegiena a Protectiei Copilului, institutie denumita Barnevernet, si care pe data de 16 Noiembrie 2015 a purces la ridicarea celor cinci copii, cu varsta cuprinsa intre trei luni si 9 ani, dintr-o familie romano-norvegiana, de religie penticostala, si care locuiesc in Norvegia. Parintii sunt Marius si Ruth Bodnariu. Au avut loc proteste nu numai in Romania, ci si in Peninsula Scandinava, Nordul Americii si Australia. Multe alte proteste sunt programate sa mai aiba loc in Statele Unite si Australia, si de asemenea in India, Polonia, Republica Ceha, Slovacia si in multe alte locuri. Primele actiuni au adunat in jur a 1000 de oameni, majoritatea de religie evanghelica, insa numarul acestora a crescut in anumite locatii chiar pana la 5000 de participant in Suceava, in nordul Romania, si 10.000 in Oradea, un alt oras din vestul Romaniei, spre sfarsitul lunii ianuarie. Cu aceste ocazii multimile nu au facut parte numai din comunitatile evanghelice, ci de asemenea si din alte denominatiuni de credinta. Rareori, sau poate niciodata, Romania nu a mai experimentat o asemenea unitate a crestinilor, care sa se raspandeasca in randul tuturor denominatiunilor si a etniilor, pentru un scop comun.


Armata Rosie - purtatoarea stindardului "religiei" comuniste - AUDIO

Interviu cu profesorul si publicistul Nicolae Geanta.

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate