Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Iunie 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Noua religie mondială… sau ce bate acum la ușa bisericii

 

de Laurenţiu Nica

 

Două capete, cu pălării albe peste ele, două fețe total opuse, două limbi diferite, o singură întâlnire. Întâlnirea noastră este mesajul, a concluzionat unul dintre ei [1]. Cei doi erau din lumi care se puteau întâlni doar întâmplător, sau… doar dacă nu cumva are loc, sub ochii noștri, înființarea religiei unice mondialePapa Francis este cel care a spus cele legate de întâlnirea descrisă, iar al doilea cap cu pălărie albă a fost Șeicul Ahmed Al Tayeb, Imamul din Moscheea Azhar din Egipt, în cadrul întrevederii lor de la Vatican.

 

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic? - O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare (partea a doua)

de Cooper P. Abrams al 3-lea

 

Capitolul şapte – Probleme doctrinale cu Calvinismul

Calvinismul distruge harul lui Dumnezeu


Calvinismul este contrar față de harului lui Dumnezeu în sine, care îşi are originea în dragostea şi favoarea nemeritată a lui Dumnezeu față de om. A accepta Calvinismul este a proclama că Dumnezeu nu iubeşte toată creația Sa, şi aceasta anulează harul Său. Harul lui Dumnezeu este acțiunea iubirii Lui. Calvinismul va fi de acord că Dumnezeu este dragoste, dar acesta în realitate îl potretizează pe Dumnezeu ca neiubitor şi nedrept față de majoritatea oamenilor pe pământ. Calvinismul restricționează iubirea lui Dumnezeu spre doar o parte din creația Lui, ceea ce face o minciună din afirmaţiile lui Dumnezeu că El iubeşte lumea (Ioan 3:16; Romani 5:8; 1 Ioan 4:9-10). „… Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8) Dumnezeu ne descoperă că El este dragoste şi că aceasta este chiar natura Lui, de aceea El nu poate merge împotriva a ceea ce este El şi să nege iubirea Lui către unii pentru că El alege să nu îi iubească. Dumnezeu spune că El este dragoste şi că El nu poate merge împotriva naturii Sale. Suveranitatea lui Dumnezeu nu Îi permite să nege cine este El.

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Capitolul IV - Membrii copii

Am realizat că credincioșii în Hristos sunt singurele persoane care au dreptul scriptural la a fi membrii în bisericile creștine. Dar acest drept a fost cerut și pentru copii, iar numărul, talentul și evlavia celor care cer acest lucru dau greutate argumentelor prin care îl apără, la o examinare atentă.

SECȚIUNEA I.—ARGUMENTE DIRECTE PENTRU COPIII MEMBRII

Argumentul 1
.—în epistolele scrise membrilor bisericii, Pavel se adresează copiilor și cere părinților să îi crească în teama de Domnul. Este clar deci, că copiii se aflau între membrii bisericii cărora li s-a scris epistola aceasta. Dacă acești copii erau în biserică, nu ne îndoim că erau în toate bisericile și că erau admiși de la naștere.

continuare...Marian GhitaDragostea este îndelung răbdătoare

de Marian Ghita

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Cristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică” (1 Tim. 1:15-16)

Chemarea Domnului nostru este de a crește în credință și de a fi perseverenți în ea până la capăt. Același lucru ni se spune și despre dragostea sfântă. Noi suntem chemați să creștem în ea și dragostea, care este legătura desăvârșirii, să ne fie ca o haină pe care să o purtăm permanent (Col. 3:14). Dragostea pe care creștinii trebuie să o manifeste nu este de obârșie firească, omenească; ea este de obârșie dumnezeiască. Ea vine de la Dumnezeu Tatăl (1 Ioan 4:8,16), este manifestată în Fiul Său (în Domnul Isus Cristos – Rom. 5:8) și este roada Duhului Sfânt (Gal. 5:22-23).

continuare...Viorel ArdeleanDragostea - Eseu (partea 2)

de Ardelean Viorel

1 Corinteni 13:1-13

3). OMUL FIINŢĂ CĂZUTĂ ÎN PĂCAT – Psalmul 6. Acest psalm este scris de David[12] şi se poate observa, abisul şi adâncimea spirituală, pe care o poate experimenta fiinţa umană în starea de păcat, Este un psalm de penitenţă, un strigăt de pocăinţă şi în acelaşi timp autorul cere îndurare de la Domnul. David cere milă, vede cum sufletul i se ofileşte, cere vindecare sufletească, vede groaza păcatului săvârşit, cere de la Domnul izbăvirea sufletului şi mântuire prin îndurarea Lui. De fapt este o conştientizare a păcatului, primul pas spre iertare. David îşi mărturiseşte păcatul, un lucru foarte important în viaţa de credinţă. El doreşte iertarea cât este în viaţă, fiind conştient cu nu are cum să-l laude pe Domnul în locuinţa morţilor. Sufletul lui geme, noapte plânge, are faţa întristată, se simte îmbătrânit. Imaginea se aplică lui David, poporului Israel dar şi Domnului Isus Hristos (Isaia 52 -53).

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare Istorie și Reflecții (partea II)

de Vasile BelVasile Bel

Numărul membrilor din biserică

Dacă nu îndrăznim prea mult, afirmăm că actul de naștere al Bisericii Creștine Baptiste Române din Baia Mare este botezul celor 4 prieteni formați în casa fratelui maghiar, Virag.

Județul Satu Mare din acea vreme se întindea din Carei, Halmeu, Satu Mare – care era capitală de județ – și Baia Mare. Aici, cele mai multe biserici s-au format după venirea fratelui Miclăuș de la Seminar, în anul 1930 și următorii ani.

Comunitatea de Oradea invită bisericile aparținătoare să trimită date cu privire la organizare: personalul de conducere, credincioșii și proprietățile bisericești, conform cu adresa nr. 22605-2290 din 4 Aprilie 1932 al ministrului cultelor2. În acest aviz sunt trecute județele: Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj, Someș, Mureș și Năsăud, județul Satu Mare lipsind, nu întâmplător, ci din cauză că aici nu avem biserici constituite, doar în curs de constituire, prin faptul că se făceau botezuri și era o prezență baptistă venită din împrejurimi, iar fr. Miclăuș, fiu al locului era în comitetul Comunității din anul 19303. Doresc să specific, pentru a se ști, faptul că Bisericile Baptiste din Oarța de Sus, Băsești și împrejurimi făceau parte din județul Sălaj.

continuare...

Viaţa Creştină

Laurentiu NicaSeria "Un Om numit Isus" - Partea 10 - A fost iertător (ultima parte)

de Laurenţiu Nica

Matei 18:21-35


„Atunci Petru s-a apropiat de El și I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, și-ți voi plăti tot.”  

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

 

Succesul partidelor de reformă – Consternarea Romei – Anatemele – Ordinele Dominicane şi Franciscane – Persecuţia sângeroasă – Cruciada împotriva Albigenses – Inchiziţia – Mişcarea în Anglia – John de Wycliffe – Lollarzii – Boemia


Toate autorităţile sunt de acord în a mărturisi despre uimitorul succes al Reformatorilor din secolele 12 şi 13. Adevărul este că ei au găsit „un popor pregătit pentru Domnul”. Dezgustat cu absurdităţile care erau puse peste ei în numele religiei, şi şocaţi de fraudele şi crimele care erau comise zilnic, ei au tânjit după ceva mai bun decât ceea ce oferea Roma. Evanghelia lui Hristos, aşa cum era predicată de sectele persecutate, satisfăceau sufletele. Mari numere dintre ele credeau şi se bucurau în Dumnezeu. Şi convertiţii trăiau aşa de bine încât ei au câştigat respectul universal. Baronii din Sudul Franţei i-au încurajat şi protejat. Era pentru interesul lor să facă astfel, căci ei erau oneşti şi harnici chiriaşi, care plăteau ratele şi taxele cu voioşie, şi astfel contribuiau material la îmbunătăţirea stărilor pe care erau ei localizaţi. Pacea, prosperitatea, şi buna ordine predomina pretutindeni unde comunităţile lor erau stabilite.

continuare...

Pastorală

Conducători după inima lui Dumnezeu


de Ioan Cocîrțeu

Dacă vom fi în viață, mâine vom merge la vot. Vom vota primarii, consiliile locale și consiliile județene. Misiune importantă și sarcină deloc ușoară. Oare de ce ? Importantă datorie pentru că ”dregătorii” noștri sunt aleși de oameni, pentru oameni și dintre oameni. Grea sarcină pentru că, într- un anume fel, suntem într- o criză de conducători veritabili. Poate chiar e adevărat că ”fiecare națiune își merită liderii pe care îi are” !

Are Dumnezeu de spus vreun cuvânt despre alegerea conducătorilor unei națiuni ? La o cercetare a Scripturii vom fi surprinși să vedem cât de mult ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și în această privință.

 


continuare...De ce oamenii încă urmează ”lideri” de tipul lui Absalom?

de Ilie Bledea

„Două sute de oameni din Ierusalim, care fuseseră poftiţi, au însoţit pe Absalom; şi l-au însoţit în prostia lor, fără să ştie nimic.” (v11) 2Samuel 15:1-11

BledeaVă recomand să citiţi cu atenţie întreg pasajul menţionat mai sus. Are un mesaj atât de actual şi necesar pentru vremurile noastre. În Vechiul Testament, Dumnezeu promite o perpetuare a urmaşilor lui Ionadab, fiul lui Recab (Ieremia 35) şi aceasta este o binecuvântare, însă din păcate avem şi o perpetuare blestemată. „Liderii” (intenţionat îi pun în ghilimele) de tipul Absalom, se perpetuează şi ei de atunci până astăzi şi cred că sămânţa lor n-are pieire până la sfârşitul veacului. Şi, din păcate, oamenii încă urmează „lideri” de tipul Absalom. Sunt uimit că atât de mulţi oameni încă urmează „lideri” de tipul Absalom, pe de altă parte nu e nimic de uimit, Biblia prezintă clar că aşa va fi în vremurile sfârşitului.


continuare...


Hula împotriva Duhului Sfânt

de Ioan Cocîrțeu

”…Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată…”
Matei 12: 31

cocarteuAcest păcat a fost comis de dușmanii Domnului Isus atunci când L- au acuzat că scoate duhurile necurate cu ajutorul puterii Diavolului. În împrejurarea aceea, Mântuitorul afirmase cât se poate de clar că duhurile au fost scoase prin puterea Duhului lui Dumnezeu.
Cum ar putea fi înțeles acest păcat ?


continuare...


Iosua - tip prefigurativ al Domnului Isus (ultima parte)

de Ionel Tuţac

12. Iosua este tip prefigurativ al Domnului Isus prin împărţirea moştenirii
După cucerirea ţării, Iosua a hotărât să răsplătească credincioşia evreilor. După 7 ani de bătălii, timp în care Iosua şi armata sa au învins 31 de împăraţi (Iosua 12:24), a venit momentul răsplătirii. Fiecărui trib i-a fost repartizată o anumită porţiune a ţării. Pe parcursul a 10 capitole (13-22) este descrisă cu lux de amănunte răsplata fiecărui trib. Scriind despre împărţirea ţării promise, Gareth Crossley spunea că se observă aici o îmbinare a dreptăţii şi a îndurării.


Prin Iosua, Dumnezeu a răsplătit fiecăruia, potrivit acestor 2 principii: dreptate şi îndurare. Şi din această acţiune, a împărţirii ţării, se poate observa rolul prefigurativ pe care Iosua îl are în prezentarea Domnului Isus Hristos.


continuare...

 


Pe cine călăuzește Dumnezeu?
 

de Daniel Branzei

 

Psalmul 25 este de folos când trebuie să iei o hotărâre și vrei să faci voi lui Dumnezeu. Ce fel de oameni preferă Dumnezeu să călăuzească?

I. PE ACEIA CARE CAUTĂ SLAVA LUI

,,La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.
În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine,
ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!“ (25:1-2).
Dacă vrei să faci voia Lui și cauți slava Sa, Dumnezeu îți va arăta pe ce cale să mergi, dar dacă ai motivații egoiste, te va lăsa de capul tău și vei da-o-n bară.

continuare...

 


Dezmățul de la Hillsong New York
 

de Doru Pope

 

Deja am văzut pe Facebook și-n alte părți iutubul cu evenimentul organizat de către Hillsong New York sub titlul „Colour Conference”, eveniment care a avut loc anul acesta în New York între 6-7 mai. Îl găsiți mai în josul paginii.

„Colour Conference” este concepută de către Bobbie Houston, soția păstorului de la Hillsong Australia. Scopul conferinței este declarat pe pagina de web a acesteia: „Echipa noastră muncește pentru a crea o atmosferă care să împrospăteze sufletul și inima, care să inspire schimbarea. Dorința noastră este ca închinarea, creativitatea și prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu (biblia) să aducă cinste Regelui cerurilor și să determine creșteea credinței pentru a face ca imensul potențial din noi să devină realitate”. – găsiți mai în josul postării declarația în original.

continuare...


Misiunea Azi

Misiunea în viața bisericii

de Damian Ion

Planul divin pentru lume în viziunea apostolului Ioan

Despre cartea Apocalipsa, Alger Fitch spune în cartea sa “Reading Between the Lines”: “Ioan este autorul.(1.4), insula Patmos este locul scrierii (1.9), iar anul 96 d.Hr. este data probabilă scrierii. Simbolismul apocaliptic este stilul carti, dar evanghelizarea, sau misiunea mondială, este scopul”. Imaginea pe care Apocalipsa o lasă este cea a împlinirii scopului pentru care a venit Domnul Christos. “Toate seminţiile, neamurile şi limbile Il preamăresc ca şi Domn. Fiecare genunchi se pleacă şi fiecare limbă mărturiseşte. Aceasta este împlinirea glorioasă a sarcinii misionare (Apoc.22.1-14).”

continuare...

 

Voci Evanghelice

Interviu cu Aristotel Andronache
Interviu realizat de Marius Motora cu un lucrator evanghelic de pe plaiurile Sucevene, o marturie a credintei din seria programului Voci Evanghelice realizat de Vox Dei Production.

Divitia Gratiae University
Interviu cu pastorul Mihai Malancea realizat de pastorul Daniel Fodorean.

Interviu Jean Chivoreanu
Un interviu cu evanghelistul Jean Chiforeanu, realizat de pastoral Ionel Tutac

Oarța de Sus
O scurtă prezentare istorica a Baptiștilor pe meleagurile Maramureșene la Oarța de Sus începută la ani 1919, preparată de istoricul baptist Vaslie Bel.

continuare...

 

Media

Ziua pământului
___________
Nașterea Imperiului Roman
___________
Ziua tatălui și ziua bărbatului
Interviu cu pastorul Petru Bulica
___________
Credința și necredința
Interviu cu pastorul Beniamin Faragau despre credinta si necredinta in Secolul XXI.
___________
10 mai - Ziua națională a României timp de peste 80 de ani
Interviu cu pastorul Samuel Tutac despre ziua de 10 Mai - Ziua nationala a Romaniei timp de peste 80 de ani. De remarcat ca ziua de 23 August a fost zi nationala doar timp de 42 de ani, iar 1 Decembrie timp de 26 de ani.
___________
Capcanele Facebook-ului
Interviu cu pastorul Remus Runcan, care si-a facut teza de doctorat pe tema "facebook".
___________
Auschwitz-Birkeanu - Prima gazare
12 Mai 1942: Prima gazare în masă, datată cu exactitate, din lagărul de concentrare Auschwitz–Birkenau, în urma căreia au fost uciși 1.500 de evrei polonezi. Emisiunea de azi contine un reportaj din arhiva, realizat chiar pe strazile lagarului de exterminare Auschwitz.
___________
15 mai - Ziua internațională a familiei
Interviu cu pastorul Viorel Tut, din partea Aliantei Familiilor din Romania.
___________
14 mai 1948 - Înființarea Statului Israel modern
Interviu cu pastorul Marius Birgean.
___________
Nebunia toaletelor comune duce la pierderi de peste 2 miliarde de dolari
Interviu cu pastorul Remus Groze pe tema:
SUA: O rețea de magazine care permite bărbaților să folosească toaleta femeilor pierde 2,5 miliarde de dolari
___________
Reforma lui Martin Luther din mai 1521
Interviu cu Prof. Univ Dr Corneliu Simut, Universitatea Emanuel Oradea, specialist in reforma.
___________
Puterea fizică-politică - puterea limbii și puterea lui Dumnezeu
___________
3 milioane de semnături pentru modificarea Constituției
Interviu cu pastorul Viorel Iuga, presedintele Uniunii Bisericilor Baptiste din Romania
___________
Binecuvântările și binefacerile Domnului
Interviu cu pastorul si profesorul Ioan Panican pe marginea versetului: Psalmi 103:2 Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
___________
Despre misiune în Peru și despre Duhul Sfânt
Interviu cu Aurel Gheorghe - fost misionar in Peru.
___________
26 mai - Ziua mondială de evanghelizare
Interviu cu pastorul Samuel Tutac.
___________
Steagul Uniunii Europene
Interviu cu pastorul Florin Ianovici despre steagul Uniunii Europene si alte probleme curente in UE.
___________
India - Misiune
___________
31 mai - Ziua mondială fără tutun
Interviu cu dr. Stefan Frent, pneumolog, Asistent Universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara si cu pastorul Vasile Paucec, fost fumator inrait, astazi pastor baptist.

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate