Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Iulie 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Până la urmă... Creștinii și Musulmanii se închină la același Dumnezeu?

 

de Laurenţiu Nica

 

Îi pasă lui Dumnezeu de felul cum Îl numim noi? Oare musulmanii şi creştinii se închină la acelaşi Dumnezeu? Acestea sunt multe întrebări pe care le pun mulţi creştini astăzi, şi au un motiv bun pentru care o fac.

 

De ceva vreme, teologii feminişti şi o mulţime de alţii oameni au sugerat faptul că creştinii ar trebui să adopte nume noi pentru Dumnezeu. O denominaţie a mers atât de departe încât să afirme nume precum "Dădătorul, Dar şi Dăruire" în locul "Tatăului, Fiului şi Duhului Sfânt", care să fie folosite în închinare. Teologii feminişti au cerut ca pronumele şi numele masculine pentru Dumnezeu să fie înlocuite cu termeni feminini sau de gen neutru. Însă a schimba numele lui Dumnezeu înseamnă să redefineşti pe Dumnezeul la care ne referim de fapt. A schimba numele lui Dumnezeu nu este o chestiune de importanţă minoră.

 

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic? - O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare (partea a doua)

de Cooper P. Abrams al 3-lea

 

Capitolul opt – Pasaje pe care Calviniştii le folosesc pentru a susține teologia lor

Matei 28:19-20 Marea Însărcinare


Marea Însărcinare afirmată în Matei 28:19-20 „să meargă în toată lumea şi să învețe Evanghelia” îşi pierde scopul ei în învăţătura Calvinistă. Ultimele cuvinte ale lui Isus înregistrate în Fapte 1:8 proclamă „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1:8)

De ce să predai mântuirea către toată lumea dacă Dumnezeu urmează să mântuiască pe cei aleşi oricum? Calviniștii din nou se vor opune prin a spune că Dumnezeu ne poruncește să predicăm Evanghelia şi că aceasta este metoda lui Dumnezeu de a ajunge la cei aleşi. Din nou, acesta este un exemplu al raționamentului sărac din spatele Calvinismului şi, într-adevăr, un eşec în raționamentul uman. Dacă Biblia învață că noi trebuie să spunem tuturor oamenilor pretutindeni că ei pot fi mântuiți prin încrederea în Cristos Isus şi Dumnezeu, dar de fapt Dumnezeu a limitat oferta doar pentru câțiva aleși, atunci noi devenim mincinoși şi Dumnezeu ne trimite „până la capătul pământului” cu un mesaj pătat! Vă rog să scuzați prisosința din următoarea afirmaţie, dar este o minciună ca un om să stea înaintea unei audiențe şi să predice că Dumnezeu îi va mântui pe cei care îl ascultă dacă ei cred şi îşi pun încrederea lor în Isus Cristos, dacă Dumnezeu a ales că unii dintre ei nu pot răspunde! Dumnezeu nu este autorul minciunilor; Satan este autorul păcatului minciunii (Ioan 8:44). Ce insultă grosolană față de adevăr şi față de Dumnezeul Atotputernic să îl faci pe Dumnezeu un mincinos şi pe evangheliștii Lui o partidă la aceasta, prin această învăţătură falsă.

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Capitolul IV - Membrii copii

Am realizat că credincioșii în Hristos sunt singurele persoane care au dreptul scriptural la a fi membrii în bisericile creștine. Dar acest drept a fost cerut și pentru copii, iar numărul, talentul și evlavia celor care cer acest lucru dau greutate argumentelor prin care îl apără, la o examinare atentă.

SECȚIUNEA I.—ARGUMENTE DIRECTE PENTRU COPIII MEMBRII (continuare din numărul anterior)

Argumentul 3
—Pavel declară că copiii anumitor membri din Corint erau sfinți13 Termenul „sfânt” era folosit pentru a denota membri bisericii, perosane dedicate Domnului. Avem baza concluziei deci, că acești copii erau membrii.

Pasajul la care s-a făcut referire spune: soțul necredincios este sfințit de soția credincioasă și soția necredincioasă de soțul credincios, altfel copiii lor ar fi necurați, dar acum sunt sfinți. Acest pasaj semnifică membrii bisericii. Termenul sfințit aplicat soțului necredincios, înseamnă făcut sfânt. Acești necredincioși sunt deci sfinți și după interpretare, sunt membrii ai bisericii. Textul este un proces al rațiunii și legea rațiunii cere ca termenul sfânt din concluzie să fie folosit la fel ca în premisă. Dacă sfințenia implică starea de membru, la copii, este la fel și la soțul necredincios. Dar nimeni nu-și imaginează că acei oameni sunt membrii ai bisericii, deci sfințenia copiilor nu este starea de membru.

continuare...


Marian GhitaDragostea este plină de bunătate

de Marian Ghita

„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui” (Prov. 19:22);
„Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit” (Mat. 5:48)


Când Scriptura vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, sau despre dragostea pe care un copil al lui Dumnezeu trebuie să o manifeste în trăirea lui, ea asociază permanent acestei dragoste conceptul de plinătate. Dragostea lui Dumnezeu este plină (sau deplină). Fie că este vorba despre toate trăsăturile de caracter pe care Dumnezeu le manifestă față de oameni, fie că este vorba despre măsura în care fiecare trăsătură de caracter în parte se manifestă. Nu discutăm aici despre acele trăsături de caracter care Îl fac pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu unic (atotputernicia Lui, atotcunoașterea Sa, atotprezența Lui, etc., deci acele trăsături de caracter ale dumnezeirii, pe care numai El le are), ci vorbim despre acele trăsături de caracter pe care El le cere aleșilor Lui (vezi Mat. 5:48). Apostolul Pavel are ca și obiectiv al slujirii sale sfinte dezideratul plinătății dragostei în cei credincioși: „și să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes. 3:19). Dragostea despre care vorbește apostolul în 1 Cor. 13 este una „plină de bunătate” (1 Cor. 13:4). Bunătatea despre care el vorbește include multe aspecte.

continuare...Viorel ArdeleanDragostea - Eseu (partea 3)

de Ardelean Viorel

1 Corinteni 13:1-13

5). ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU[20]. Pentru a înţelege măcar parţial cum este Dumnezeu ne vom folosii de o mărturisire de credinţă care descrie în mod succint cum este şi cine este Dumnezeu. Biblia[21] îl prezintă pe Dumnezeu ca şi Spirit Infinit şi Perfect (Ps. 104) în care toate lucrurile, materiale şi fiinţele vii îl au ca şi sprijin şi susţinere, sursa existenţei lor, dar şi sfârşitul pe Dumnezeu. Dumnezeu în relaţia Sa cu timpul este etern, pentru că El l-a creat, iar în relaţia Sa cu spaţiul, este dincolo de El şi nu-l poate cuprinde. Acelaşi lucru se poate spune şi despre energie, iar acest lucru arată un Dumnezeu Transcendent. Dumnezeu se descopere oamenilor prin Revelaţia Generală în creaţia Universului (Ps.19:1-2; Romani 1:20), în conştiinţa omului (Romani 1:18-32) şi în natură.

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare Istorie și Reflecții (partea III)

de Vasile BelVasile Bel

1.5. Locurile de adunare

Biserica Creștină Baptistă s-a format în casa fratelui Virag, chiar și după ce s-au botezat primii baptiști, încă se mai adunau în acest loc. Apoi, s-au mutat din casă în casă până au ajuns în casa fratelui Costin Mihai, de unde au început demersurile pentru a construi o casă de rugăciune. Încă din 1938 frații doreau sa aibă un lăcaș de închinare, dar abia în 1947 au reușit să deschidă unul. Au cumpărat o casă pe strada Gării nr. 11. și frații au început lucrul, după ce au primit autorizația de renovare și modificare a clădirii. Au muncit frații din biserică, îndrumați de fratele Costin, care era de meserie zidar. Frați Hotea Ioan, Dragoș Vasile, Moldovan Nicolae, Seleschi Gheorghe, Rugojan Ioan și ceilalți frați veneau cu drag la lucru. Cu trudă și sacrificiu, locașul a fost terminat, dar bucuria a ținut puțini ani, adică până în 1962, când este demolat pentru a face loc bulevardului Unirii de azi. Începe iar pribegia pe la frații maghiari, până în 1968 când se cumpără o altă casă, care este amenajată ca biserică. Însă de aici încolo încep și demersurile pentru construirea unui locaș nou de închinare.

continuare...

Viaţa Creştină

8 lucruri esenţiale pe care nu le ştiai despre bisericăBiserica Sf. George din Singapore, imagine preluată de pe www.mediawiki.org

de Laurenţiu Nica

Biserica este un termen care a apărut după înălţarea la cer a Mântuitorului nostru, după învierea Sa. Am căutat pe internet definiţii seculare şi toate fac referire la... clădire! O definiţie de pe wikipedia spune că ar fi o instituţie în care sunt organizaţi credincioşii (de parcă biserica e doar pentru cei credincioşi), sau o comunitate religioasă de adepţi ai aceluiaşi cult (de parcă alţii din alte culte nu ar putea fi prezente acolo, cu ştirea sau neştirea cuiva). Şi definiţia clasică... un edificiu (lăcaş sfânt) construit şi amenajat pentru practicarea cultului creştin. Ştiam că "omul sfinţeşte locul, nu locul pe om", din vechiul proverb românesc.

 

Personal nu sunt de acord cu nici una din aceste definiţii pentru că ele descriu parţial ceea ce este biserica, ceea ce au înţeles unii că este biserica, sau ceea ce cred unii că ar trebui să fie biserica. În articolul de faţă vă prezint 8 lucruri esenţiale pe care le ştiaţi sau poate nu prea despre biserică. 

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

SECŢIUNEA IV
Diferite opinii referitoare la botez – Berengar – Peter de Bruys – Henry de Lausanne – Arnold de Brescia – Cologne – Anglia – Lobers – Papa Lucius III

Reformatorii despre care am oferit o scurtă relatare, deşi ei au diferit unul de altul în anumite puncte minore, au fost de acord în aceste trei lucruri – singura autoritatea a Scripturii în materii de religie, în opoziţie faţă de poverile tradiţiei care au fost puse pe umerii oamenilor; natura spirituală a Creştinismului, şi necesitatea consecventă a credinţei personale şi regenerarea prin Duhul Sfânt, în opoziţie faţă de forme moarte şi încrederea în preoţie; şi dreptul oricui de a gândi şi acţiona pentru sine în aceste chestiuni atot-importante, în opoziţie faţă de presupunerile tiranice ale clerului Roman, susţinut de puterea seculară. Ei au căutat adevărul Bibliei, viaţa spirituală, libertatea sufletului. Această coardă întreită ne va călăuzi în labirinturile întunecate ale Evului Mediu. Ori de câte ori putem pune mână pe aceasta găsim harul şi puterea lui Dumnezeu.

continuare...

Pastorală

Lucruri de care ai nevoie în pustie


de Daniel Branzei

“l-a povățuit ca pe o turmă în pustie” (Psalmul 78:52)

Charles E. Fuller, unul dintre primii profesori ai Bibliei pe unde radio, își începea emisiunea zilnică cu imnul: “Domnul cunoaște drumul prin pustie, eu nu trebuie decât să-l urmez”. Pentru a duce poporul din Egipt în Canaan, Dumnezeu l-a condus prin pustie – și, spiritual vorbind, și tu va trebui să treci pe acolo! Poți avea o experiență a pustiului oriunde. La căpătâiul unui sicriu, în salonul bolnavilor de cancer, la tribunal pentru divorț, la rând la șomaj sau pierzându-ți casa. Pustia, însă, poate fi și un loc al minunilor. 


continuare...


Plinătatea Duhului Sfânt

de Ilie Bledea

Probabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Însă, este foarte important să înţelegem bine şi biblic şi această lucrare a Duhului. De aceea, vă propun să urmărim câteva aspecte:

1. Definirea plinătăţii Duhului
O să recurg aici la definţia a doi teologi, cu câteva explicaţii, pe marginea lor.

Lewis Sperry Chafer, în cartea He that is spiritual , defineşte umplerea cu Duhul Sfânt în felul următor: „A fi plin cu Duhul Sfânt înseamnă a avea plinătatea Duhului în noi, adică Dumnezeu să poată face tot ce intenţionează El, atunci când îi place Lui. A fi plin cu Duhul Sfânt nu este o problemă de a avea mai mult din Duhul, ci ca Duhul să aibă mai mult din noi.”[1] Definiţia lui Chafer subliniază libertatea lui Dumnezeu de a-şi împlini planul Lui, în cel pe care Duhul Sfânt îl umple. Dumnezeu îşi împlineşte lucrarea în credincioşi prin Duhul Sfânt, şi numai atunci cânt credincioşi sunt plini cu Duhul Sfânt, Dumnezeu poate să-şi facă pe deplin lucrarea în ei. Prin urmare, plinătatea Duhului implică stăpânirea deplină a Duhului peste viaţa credinciosului şi libertatea Duhului sa-şi facă voia.


continuare...


Cum răspunzi la provocări

de Mihai Sarbu
 

”Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” (Dan.3:6)

mihai sarbuEra pe vremea lui Nebucadnețar împărat al Babilonului, un imperiu păgân, multietnic și multicultural ce se întindea pe o suprafață imensă. Au fost aduși la curte tineri dotați din mai multe națiuni printre care și evrei de la Ierusalim. Scopul împăratului era să-i pregătească pentru a sluji la nivel de excelență în favoarea lui. Ca să-i poată folosi, politica lui Nebucadnețar era să-i dezrădăcineze de tot ce era moștenire de-acasă și să schimbe modul lor de gândire și de viață.


continuare...


Ȋnvǎţǎtura despre soteriologie la patristici pȃnǎ la Calcedon (Partea 1)

de Ionel Tuţac
 

Învăţătura despre mântuire la patristicii ante capadocieni

Înţelegerea creştină a învăţăturii despre mântuire diferă nu doar de la o confesiune la alta, ci adeseori şi de la o perioadă istorică la alta. Deşi învăţătura Sfintei Scripturi despre soteriologie este clară, interpretarea ei poate uneori diferi de la o şcoală teologică la alta.

Cuvântul mântuire are sensul de salvare, scăpare, izbăvire şi înseamnă primirea darului vieţii veşnice şi izbăvirea de la pierzarea eternă. În limba ebraică este folosit pentru mântuire termenul “yeshuah”(1) care poate însemna dezrobire, salvare, eliberare, propăşire sau biruinţă, iar în limba greacă este utilizat termenul “σωτηρία”2 care poate însemna salvare, eliberare, izbăvire, siguranţă. Deşi Biblia foloseşte uneori cuvântul mântuire cu privire la izbăvirea fizică şi temporară (Filipeni 1:19), de cele mai multe ori cuvântul acesta face referire la izbăvirea din starea de păcat, izbăvire spirituală eternă.


continuare...

 


Aventurile lui Calimero: Și-ar fi omorât Isus propriul copil dacă acesta ar fi fost rebel?

de Eugen Matei

 

Această postare face parte din seria aventurilor lui Calimero, seminaristu’, care a ajuns seminarist luându-se după mine la școală, și de atunci mă tot sâcâie cu întrebări. Ultima, vine de la cursul de hermeneutică biblică, după ce a vizionat clipul următor.

continuare...

 


Biserica și disciplinarea copiilor prin bătaie

de Eugen Matei

 

BISERICA ȘI DISCIPLINAREA COPIILOR PRIN BĂTAIE

La nivel internațional există o mișcare de combatere a violenței împotriva copiilor. Secretarul general al Națiunilor Unite are un reprezentant special pentru acest domeniu și lucrează în parteneriat cu diferite organizații. În acest context, în 1979 Suedia a fost prima țară care a introdus legislație care interzice pedeapsa corporală a copiilor. Cu adoptarea unei legi în acest sens în toamna anului trecut în Peru, în prezent sunt 50 de țări în lume care interzic prin lege disciplinarea prin pedeapsă corporală a copiilor. Printre ele și… România. Aceasta, în ciuda faptului că după studiul organizației Salvați Copiii, 63% din familiile de români își bat copii acasă și 20% din părinți apreciază disciplinare prin bătaie ca un lucru pozitiv. Nu am cititi nici legea norvegiană nici cea românească, dar în cele mai multe cazuri legea merge dincolo de pedeapsa corporală a copiilor, afirmând dreptul copiilor de a nu fi supuși unor pedepse umilitoare.

continuare...


Misiunea Azi

Încurajare - Pot totul în Cristos

de Damian Ion

1. De ce să spun că nu pot, când Biblia spune că pot totul în Domnul Christos care îmi dă putere? Filipeni 4:13 – „Pot totul in Hristos care ma intareste.”

2. De ce să ma ingrijorez de trebuintele materiale, când stiu că Dumnezeu Se îngrijeste de toate nevoile mele potrivit bogătiilor Sale în slavă, în Domnul Isus? Filipeni 4:19 – „Si Dumnezeul meu sa ingrijeasca de toate trebuintele voastre, dupa bogatia Sa, in slava, in Isus Hristos.”

3. De ce să mă tem, când Biblia spune că Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică, ci de putere si de dragoste si o minte sănătoasă? 2Timotei 1:7 – „Caci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frica, ci de putere, de dragoste si de chibzuinta.”

continuare...

 

Voci Evanghelice

European Leader Formation Forum
Cateva impresii despre forumul European oraganizat de catre Dr. Bill Lawrence and Dr. Daniel Fodorean in Austria.

Interviu cu Zaharia Niculae
Un interviu via Skype cu un credincios maramuresean de pe meleagurile Targu Lapus. O marturie a credintei, unde on om al credintei ajuta la deschiderea primei Biserici Baptiste din Targu Lapus.

Interviu cu Radu Gheorghe
Interviu cu pastorul/misionar Radu Gheorghe unul din fondatorii Bisericii Baptiste Sfanta Treime din Roma si a statie de televiziune romaneasca din Italia: VICTORIA TV.

Interviu cu Beniamin Poplacean
Interviu cu pastorul baptist Sibian Beniamin Poplacean, realizat de Ionel TuTac in cadru emisiunilor Voci Evanghelice realizate de Vox Dei Production.

continuare...

 

Media

Ziua copiilor adoptați - Din anul 2014, ziua de 2 Iunie este ziua copiilor adoptati in Romania.
Interviu cu familia Marius si Alina Birgean, care au adoptat un baietel, cu toate ca mai aveau 3 copii.
_________
Pentru viata - Impotriva avortului - Alfa Omega TV - Interviu cu Sorin Petan, de la Alfa Omega TV.
_________
Ramadan - crestinii se roaga pentru islam - Interviu cu pastorul Jean Chiforeanu.
_________
Misiune in Oltenia - Tunarii vechi - Interviu cu Caius Bodi, misionar impreuna cu sotia si cei 3 copii in Tunarii vechi, langa Calafat.
_________  
Cum se vede Inaltarea Domnului de cealalta parte a norilor - Interviu cu pastorul Catalin Covaci despre modul cum este prezentata Inaltarea Domnului Isus de profetul Daniel.
_________
Sodomizarea Europei - Interviu cu pastorul Nicolae Radomir din Bruxelles, Belgia.
_________
Prin cancer - Interviu cu d-na Flori Radomir din Bruxelles, Belgia.
_________
Ramadan 2 - Diferente intre crestinism si islam si Rugaciune pentru islam - Interviu ri cu Prof. Ernest Valea si cu Viorel Pop de la stiricrestine.ro
_________
La ordinea zilei – Brexit - 24 Iunie 2016 - Interviu cu Dacian Salvator Palladi, consultant in afaceri.

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate