Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Ianuarie 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Editorial - Perspective pentru noul an - de Laurenţiu Nica

În fiecare an sunt predicatori, pastori, oameni ai lui Dumnezeu care și-au pus în plan să aducă tuturor o perspectivă a ceea ce cred ei, a ceea ce le-a descoperit lor Dumnezeu, lucruri ce le-au înțeles ei în urma studierii Cuvântului lui Dumnezeu și a evenimentelor actuale.

Nu vreau să purced și eu în acest nou an cu același stil de perspectivă, îmi place să fiu original și să primesc direct de la Dumnezeu ceea ce vrea El să transmită, prin ceea ce scriu sau rostesc, celor din jur.

Am fost de prea multe ori cu ochii în joscu ochii în jurcu ochii la oameniam avut așteptări de la unii, de la alții, de la ceea ce am făcut noi pentru ei, de la ceea ce ei trebuiau să ne facă nouă. Unii ne-au răspuns conform așteptărilor, alții nu. O mare parte dintre ei ne-au tratat cu respect atunci când am răspuns vreunei cereri de-a lor, și acum ei sunt mai mult sau mai puțin mulțumitori pentru ceea ce le-am făcut.

continuare...

Pagina de Apologetică - Calvinismul și Neo-Calvinismul Istoric - de William Young

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

Calvinismul și Neo-Calvinismul Istoric

de William Young

"Calvinismul și Neo-Calvinismul Istoric" a fost publicat în Jurnalul Teologic Westminster, vol. 36 (1973-74). Reviziile editoriale făcute de Sherman Isbell asupra acestui articol și asupra notelor sale de subsol nu trebuiesc distribuite pe alte căi web pentru publicare în orice alt tip de media, sau copiate pe alte site-uri fără permisiunea scrisă a lui Sherman Isbell.

Calvin și Kuyper ar putea fi considerați ca inițiatori în cazul a două mișcări, Calvinismul și Neo-Calvinismul Istoric. Fie că Neo-Calvinismul este văzut ca fiind opus Calvinismului istoric sau ca constituind o dezvoltare legitimă, nu poate fi determinat în articolul prezent. Lucrul ce poate fi stabilit prin examinarea textelor, totuși, este existența diferențelor ce tind să se dezvolte în diferențele dintre principiul și practiva religioasă.

Contrastul central este legat de rolul religiei experimentală din Credința Reformată. Scena Credinței Reformată din Olanda afișează un fenomen remarcabil: o ruptură dură dintre Calviniști ce evidențiază, uneori într-o manieră mai extremă, religia experimentală, până și cultivarea unui anume tip de misticism, și pe de altă parte Calviniștii-Kuyper, inclusiv adepții lui Schilder și liderii lui Gereformeerde Kerken, care tind să afișeze o aversiune marcată pentru religia experimentală și pentru a le restrânge interesele pentru aspectele religiei doctrinale și practice. Cea din urmă, ca de exemplu cercurile Calviniste Vechi, pe lângă comunitățiile mici numite Oud-Gereformeerd, inclusiv înfloritoarele Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerken, și un element ortodox substanțial în Hervormde Kerk reprezentat de Gereformeerde Bond. În aceste cercuri, vechii scriitori Reformați se bucură de o stimă imensă, nu doar scriitorii Olandezi ca R. Acronius, Th. și W. a Brakel, Smytegelt, W. Teellinck, G. Udemans, G. Voetius, și H. Witsius, ci deasemenea și scriitorii Presbiterieni Scoțieni și Puritanii Englezi ca I. Ambrose, Baxter, H. Binning, Boston, Brown of Wamphray, Bunyan, J. Durham, R. și e. Erskine, A. Gray, T. Hooker, C. Love, Owen, Perkins, Rutherford, T. Sheppard și T. Watson.

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Membrii Bisericii Universale sunt cunoscuţi prin confesiunea lor lui Hristos şi pentru ascultarea poruncilor sale.

Religia lui Hristos nu a fost creată pentru a fi ascunsă. Din cauza naturii sale, nu poate fi ascunsă. Convinge pe oricine o cunoaşte să facă bine omenirii şi să facă cunoscută Evanghelia, prin care toată omenirea este binecuvântată. La fiecare contact cu societatea omenească, bunăvoinţa Creştină va ieşi la iveală. Adepţii lui Hristos sunt descrişi ca lumini în această lume.(37) Ei sunt o lumânare ce este aprinsă, nu pentru a fi pusă deoparte, ci pentru a împărtăşi lumina tuturor celor din casă.(38) Ei sunt un oraş pe un deal, ce nu poate fi ascuns.(39) Li se porunceşte: "Lăsaţi lumina voastră să strălucească înaintea oamenilor, pentru ca ei să observe faptele voastre bune şi să-l slăvească pe Tatăl vostru ce este în ceruri."(40) Ascultarea lor faţă de această poruncă, i-a remarcat în toate vârstele şi i-a făcut vizibili în lume.

continuare...Marian GhitaCreşteţi în asemănare cu Cristos - în credinţă, în nădejde, în dragoste

de Marian Ghita

În toate epistolele sale apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu (desigur, în diverse forme) pentru credința, pentru nădejdea și pentru dragostea credincioșilor în Cristos, din biserica respectivă (vezi 1 Tes. 1:3; vezi şi Rom. 1:8; Efes. 1:15; Filip. 1:3-8; Col. 1:4-5; 2 Tes. 1:3-4; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 1:4-5; Filimon 5) . Este drept că apostolul nu amintește de fiecare dată toate cele trei elemente, dar el le are în vedere pe toate acestea. Aceste trei elemente au rămas de la început și sunt în continuare o temelie a vieții credincioșilor și a oricărei biserici a lui Cristos (vezi 1 Cor. 13:13). Dacă vrem să vedem dacă biserica din care facem parte are într-adevăr viață spirituală, noi trebuie să privim dacă ea are credință, nădejde și dragoste prin Cristos.

continuare...Viorel ArdeleanPăcat, har şi jertfă în Vechiul şi Noul Testament (partea 1)

de Ardelean Viorel

În momentul în care omul a căzut în păcat, Dumnezeu deşi pune omul sub blestem, ( Gen. cap 3) îi face o promisiune în Geneza 3:15, care implică cel puţin două aspecte. Pe de o partea i se promite omului izbăvirea, iar pe de altă parte dacă se adâncesc aspectele, dea lungul istoriei tot timpul va exista o închinare falsă în paralel cu una adevărată. De aici se desprinde şi ideea de Jertfă care străbate ca un fir roşu atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament. De fapt acest lucru se reflectă şi în istoria omenirii, pentru că şi la popoarele păgâne găsim aceleaşi aspecte : temple, sărbători şi jertfe. Această împlinire a Jertfei Supreme, la ”împlinirea vremii”, se realizează în persoana lui Isus Hristos care este Mesia cel promis. Dumnezeu a decretat că *Plata păcatului este moartea „(Romani 6:23 b), şi El nu se contrazice. În Vechiul Testament toate jertfele de animale aduse de poporul evreu pentru a primii iertare, erau de fapt făcute în contul jertfei lui Hristos care pentru ei urma să vină cândva în viitor.

continuare...

Mărturia Evangheliei

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (partea 1)

de Vasile BelVasile Bel

Lucrurile sunt într-o continuă mișcare și unele merg spre bine, iar altele involuează. Spre exemplu, să ne gândim la aspectul moralității: spunem că suntem moderni, dar avem instincte pe care le aveau și cei din vremea Domnului Isus, cum ar fi corupția; oamenii își iau drept modele artiști, sportivi, politicieni și vedem că cei mai mulți (și cei din vârful piramidei) divorțează și se recăsătoresc; suntem fanii performanței profesionale, dar nu și morale. Ar mai fi vreun domeniu unde să privim și să vedem oameni la fel ca noi, dar care să îndeplinească cele două trăsături amintite mai sus? Biblia ne spune:

Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.

continuare...

Viaţa Creştină

Laurentiu NicaSeria "Un Om numit Isus" - Partea 5 - A refuzat să cedeze în faţa ispitei – se alimenta cu putere din Cuvântul lui Dumnezeu

de Laurenţiu Nica

Matei 4

„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis:

Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.”„De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.”

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

Perioada luată acum în considerare a fost marcată de o „tranziţie” care nu poate fi niciodată regretată suficient. Până acum, creştinii au îndurat dureri pentru Domnul, şi au suferit de bună voie pierderea tuturor lucrurilor mai degrabă decât să renunţe la credinţă. Dar o schimbare a avut lor, implicând o ispită care s-a dovedit prea puternică pentru mulţi dintre ei. Când Constantin cel Mare s-a declarat pentru Creştinism, el se aştepta să stea în aceiaşi poziţie faţă de acea religie pe care a ocupat-o anterior referitor la Păgânism. Împăraţii erau marii preoţi ai Păgânismului, şi guvernarea civilă a direcţionat şi controlat dintr-un timp străvechi religia ţării. Oare nu trebuia să se observe aceiaşi politică? Dacă Constantin ar fi examinat Noul Testament, întrebarea ar fi fost răspunsă imediat. Dar el era foarte imperfect de obişnuit cu acea carte; şi, în plus, autoritatea exclusivă a Cuvântul lui Dumnezeu în materiile de religie fusese de mult abandonată. Profesiunea de creştinism în acele vremuri era un lucru foarte diferit faţă de ceea ce a fost în primele şi cele mai pure ere. Scriptura a fost înăbuşită de tradiţie. Simplicitatea formei apostolice a dat loc la ceremoniile complicate. Utilitatea a înlocuit-o drept.

continuare...

Pastorală

Zece lucruri despre păstori pe care nu le-ai ştiut

de Doru Pope

Church Leaders publică articolul din link. Care-s cele 10 lucruri?

1. Eu sunt confruntat cu aceleași ispite cu care ești confruntat și tu
2. Cu cât mai mare devine biserica cu atât cunosc mai puține lucruri despre orice.
3. Cu cât mai bun este mesajul cu atât mai mult timp îmi ia ca să-l pregătesc


continuare...De ce S-a botezat Domnul Isus? (Matei 3:13-17)de Ilie Bledea

Astăzi majoritatea creștinătății (mai puțin cei de rit ortodox vechi) sărbătorește botezul Domnului Isus, popular numit „Boboteaza”. O zi potrivită pentru a ne aminti, a medita, a discuta și propovădui despre botezul Domnului Isus. O oportunitate evanghelistică, dar și edificatore.

După atâția ani și atâtea dezbateri rămâne încă provocatoare și actuală întrebarea: Totuși, de ce S-a botezat Domnul Isus? Textul evangheliilor ne răspunde la această întrebare, însă în mesajul de față o să poposim mai mult la Matei. Sunt 3 motivații fundamentale în acest text, pentru botezului Domnului Isus.

continuare...Exclamaţiile unui sfârşitde Ioan Cocîrţeu

“Binecuvântat să fii Tu din veac în veac…!”
1 Cronici 29: 10


Ultimile ceasuri din 2015…o realitate pe care nu o putem schimba ! Anii vin şi pleacă, pentru că Dumnezeu a făcut din ei vehiculul istoriei doar ca să ne ducă, şi să ne tot ducă…spre veşnicie. Alţii au coborât din el mai devreme, noi încă suntem în trenul vieţii. Călătoria este destul de frumoasă, dar într- un final vrei să ajungi acasă. Nu ştiu să vă spun cât mai aveţi de mers şi nici voi nu ştiţi să-mi spuneţi mie. Cert este că din când în când mai coborâm câte unul, ca tot din când în când să urce alţii…Iată o călătorie cu multe privelişti ! Oameni, fapte, gânduri, realizări, credinţe, încurajări, iubiri, părtăşii, dar şi deşertaciuni, eşecuri, murdării, detestări, irosiri, frângeri, trudă, lupte, invidii, răutăţi…De ce ? Pentru că “trenul” merge prin Valea Plângerii !

continuare...


Trinitatede Eugen Matei

A încerca să scrii despre Trinitate în câteva fraze este un fel de nebunie. Întrucât nu este fără precedent în Scripturi (2 Cor 11:1), o să expun și eu cititorul la puțină nebunie din partea mea prin aceste rânduri.


Între religiile monoteiste creștinismul se distinge prin ceea ce este numit monoteism Trinitarian. Ce înseamnă aceasta și care este relevanța unei astfel de poziționări?

De la început, creștinismul s-a prezentat pe scena omenirii proclamând că destinul acesteia și singura cale spre mântuirea și împlinirea ei este în Isus Christos. Arogantă și exclusivistă pretenție! Este normal, atunci, să întrebi cine este acest Isus Christos, și pe ce bază se fac astfel de afirmații despre El?

Întrebarea privind identitatea lui, și mai ales relația lui față de Creator străbate ca un fir roșu întreaga istorie a creștinismului, de la primii martori ai vieții lui Isus (Mark 4:41), la cei care pentru prima dată au intuit că el este Mântuitorul omenirii (Matthew 16:13-16), la primele secole creștine când s-a definit Crezul de la Niceea-Constantinopol, la zilele noastre


continuare...

Misiunea Azi

Damian IonGânduri la început de an

de Damian Ion

Suntem dependenti de ajutorul lui Dumnezeu

Iacov 4:13-15 Ascultati, acum, voi care ziceti: "Astazi sau maine ne vom duce in cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie si vom castiga!", si nu stiti ce va aduce ziua de maine! Caci ce este viata voastra? Nu sunteti decat un abur, care se arata putintel, si apoi piere. Voi, dimpotriva, ar trebui sa ziceti: "Daca va vrea Domnul, vom trai si vom face cutare sau cutare lucru."

La inceput de an avem entuziasmul un nou inceput si dorinta de a face multe lucruri in anul care ne sta in fata. Sa nu uitam ca in toate realizarile suntem dependenti de ajutorul lui Dumnezeu. Dezamagirile si frustrarile apar si atunci cand omul face planuri pe care nu le poate implini, visurile nu sunt tot una cu iluziile. Insa, atunci cand planuim in rugaciune si Il implicam pe Dumnezeu nu vom face lucrari peste resursele noastre sau sub potentialul pe care il avem datorita harului primit.

continuare...

Interviuri Video

Interviu cu Nelu Filip

Un ardelean "get beget" chemat sa predice Evanghelie in Timisoara, unde Biserica Penticostala Poarta Cerului ia fiinta cu 10 ani in urma. Un interviu cu pastorul Nelu Filip despre 10 ani de lucrare si marturie a Evangheliei pe meleaguri Banatene.

Interviu cu Florin Ianovici

Un interviu realizat de păstorul Ionel Tutac cu păstorul Florin Ianovici despre chemare, lucrarea, pericolele succesului, și capcanele păstorilor. O mărturie a unei voci Evanghelice în slujba adunării sfinților.

Interviu cu Cornel Prijban

Interviu cu păstorul primei Biserici Baptiste din Krems, Austria, impreuna cu Daniel Fodorean. Un interviu realizat de apologetul Caius Obeada, a marturiei Romanilor pe meleagurile Austriece.

Interviu cu Marcel Bota

Un interviu realizat de păstorul Ionel Tutac împreună cu păstorul Marcel Bota de la Biserica Baptistă Elim din Nepos, Bistrița. Discuții pastorale și de misiune în predicarea Evangheliei în România.

Notă: Interviurile de mai sus au fost efectuate în 2015 şi sunt o producţie a Misiunii Vox Dei

sus

sus

Abonare gratuita!

Introdu adresa de email:

Delivered by FeedBurner

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Arhiva | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate