Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Februarie 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Este Isus Fiul lui Iosif, Fiul lui David, sau Fiul lui Dumnezeu?

de Laurenţiu Nica

 

Mă pregăteam să vă scriu un mesaj special pentru editorialul din această lună, dar am primit un imbold, de sus, cred, de a vă împărtăşi un mesaj pe care l-am primit şi l-am transmis atât în scris, cât şi în formă de predică în anul 2014, un mesaj pe care îl consider de actualitate şi care cred că va binecuvânta sufletul celor care are nevoie să audă acest mesaj. Nu pretind că am stofă de teolog, dar din ceea ce veţi citi din acest mesaj eu personal am fost întărit şi încurajat să mă apropi mai mult de Mântuitorul, mai ales în aceste vremuri când caracterul multora se răceşte şi devine tot mai greu să fi un creştin autentic într-o lume duplicitară, care se îndreaptă cu paşi grăbiţi spre o destinaţie care nu este deloc cea bună.

 

Caracterul este singurul lucru pe care-l făurim în această lume şi-l luăm cu noi în lumea următoare. Circumstanţele în mijlocul cărora trăieşti determină reputaţia ta; adevărul pe care-l crezi determină caracterul tău. Reputaţia este ceea ce se presupune ca tu să fii; caracterul este ceea ce eşti tu de fapt. Reputaţia este ceea ce ai tu atunci când vii într-o comunitate nouă; caracterul este ceea ce ai atunci când pleci. Reputaţia se face într-un moment; caracterul este construit în decursul unei vieţi. Reputaţia creşte precum o ciupercă, însă caracterul creşte precum un stejar. Reputaţia ta este învăţată într-o oră; caracterul tău nu vine la lumină după un an. Un singur raport dintr-un ziar oferă reputaţia ta; o viaţă de trudă îţi prezintă caracterul tău. Reputaţia te face ori bogat ori sărac; caracterul te face ori fericit ori te face mizerabil. Reputaţia este ceea ce spun oamenii despre tine pe piatra de mormânt; caracterul este ceea ce spun îngerii înaintea tronului lui Dumnezeu. Caracterul tău este ceea ce Dumnezeu ştie că eşti tu. Reputaţia ta este ceea ce oamenii ştiu că eşti tu.

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Calvinismul în America


de Loraine Boettner

Atunci când începem să studiem influența calvinismului ca o forță politică în istoria Statelor Unite, ajungem la una dintre cele mai importante pagini ale istoriei Calviniste. Calvinismul a venit în America cu Mayflower, iar Bancroft, unul dintre cei mai mari istorici Americani, îi proclamă pe Strămoșii Pelerini drept "Calviniști în credința lor legată de cel mai drept sistem." (1) John Endicott, primul guvernator al Coloniei Massachusetts Bay; John Winthrop, al doilea guvernator al acelei colonii; Thomas Hooker, fondatorul Conneticut-ului; John Davenport, fondatorul New Haven Colony; și Roger Williams, fondatorul Rhode Island Colony, erau toți Calviniști. William Penn a fost un discipol al Huguenoților. Este estimat faptul că din cei 3,000,000 de Americani din timpul Revoluției Americane, 900,000 erau scoției sau de origine scoțiană-irlandeză, 600,000 erau Puritan Englezi, iar 400,000 erau Germani sau Reformați Olandezi. Pe lângă asta, Episcopaliții aveau o confesiune Calvinistă în cele 39 de Articole ale lor; iar mulți Huguenoți Francezi au venit deasemenea în această lume vestică. Astfel putem observa că două treimi din populația colonială a fost instruită în școala lui Calvin. Niciodată în istoria lumii, o națiune nu a mai fost formată de oameni ca aceștia. Mai mult, acești oameni au venit în America nu pentru a avea un avantaj sau pentru comerț, ci din cauza convingerilor religioase. Se pare că persecutările religioase din diferite țări Europene au fost folosite pentru alegerea celor mai luminați oameni pentru colonizarea Americii. În orice caz, este general admis faptul că Englezii, Scoțienii, Germanii și Olandezii au fost cei mai importanți în Europa. Trebuie să fie amintit faptul că Puritanii, care au format partea cea mai mare a coloniștilor Noii Lumi, au adus cu ei un Protestantism Calvinist, ei fiind foarte devotați doctrinelor marilor Reformatori, astfel ei erau împotriva adversiunii și opresiunii fie în Stat sau Biserică; în Noua Anglie, Calvinismul a rămas teologia principală pe tot parcursul perioadei coloniale.

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Unitatea bisericii universale este spirituală.

Corpurile materiale sunt formate prin alăturarea particulelor ce sunt atrase una de cealaltă. La fel şi fiinţele vii sunt aduse împreună în corpuri sau societăţi, prin diferite atracţii ce există între ele. Albinele, păsările şi diferite specii de animale, îşi expun înclinaţia socială; şi se aplică omului ca parte a constituţiei sale naturale. Împreună cu această tendinţă înăscută de a căuta societatea, interesele şi necesităţile oamenilor sunt aduse împreună prin diferite feluri de asocieri. În aceste cazuri, principiile asocierii sunt naturale; iar o nouă natură sau o nouă inimă nu este neapărat necesară. Dar biserica este o societate în care această calificare este indispensabilă. Membrii ei sunt legaţi unii de alţii printr-o atracţie ce nu este simţită de oamenii lumii: "Dacă voi sunteţi ai lumii, atunci lumea va iubi ce-i al ei; dar deoarece nu sunteţi ai lumii, dar v-am ales eu din lume, prin urmare lumea vă urăşte."

continuare...Marian GhitaÎn cine să ne încredem

de Marian Ghita

Ierem. 17:5-8 / Ioan 14:1-6 / Ioan 15:1-11

""Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine”. Isus i-a zis (lui Toma): „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”” (Ioan 14:1,6)

În materialul anterior (cel din luna ianuarie - „Creșteți în asemănare cu Cristos - în credință, în nădejde și în dragoste”) am înțeles că noi suntem destinați de Dumnezeu să creștem în plan spiritual (vezi de ex. Efes. 4:11-15). Vom privi mai cu atenție la acest deziderat și vom căuta să înțelegem mai întâi ce înseamnă să creștem în credință și ce presupune acest lucru. Vom vedea în câteva mesaje ce spune Biblia despre creșterea în credință.

Poți crește în mod sănătos și bine în credință atunci când baza credinței tale este cea adevărată. Tu trebuie să ai certitudinea absolută că ai o asemenea bază. Tu ai nevoie să-ți verifici temelia credinței tale și nu ai voie să te înșeli în această privință (2 Cor. 13:5). Tu trebuie să-ți consolidezi baza credinței tale prin cunoașterea deplină a obiectului ei. Doar Sfânta Scriptură ne oferă temelia de nezdruncinat a credinței și a mântuirii noastre (Ioan 20:31; Lc. 1:1-4). Așadar, să ne întoarcem la cuvântul Scripturii sfinte (Isa. 8:20). Și Scriptura ne îndreaptă privirile spre Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos, la Cel care este singura Cale spre Dumnezeu, singurul Adevăr și singura Viață (Ioan 14:6).

continuare...Viorel ArdeleanPăcat, har şi jertfă în Vechiul şi Noul Testament (partea 2)

de Ardelean Viorel

3. HARUL

În mod inevitabil pentru rezolvarea păcatului era necesar Harul lui Dumnezeu. Harul.[14] în religia creştinã, înseamnă dar, ajutor spiritual, graţie divinã acordatã omului, într-un cuvânt milă nemeritată. Cele două cuvine sunt strâns legate între ele.

Se pune întrebarea logică dacă conceptul de har se aplică şi Vechiului Testament, iar dacă încercăm să gândim în temenii lui Dumnezeu darea Legii pe Muntele Sinai poporului evreu prin Moise, nu a fost altceva decât Har. Dar el este folosit sub alte cuvinte. Harul[15] ca şi denumire nu a fost cu totul inexistent în Vechiul Testament. Cuvântul ebraic care-l defineşte este „heşed" şi se află în Estera 2:9, 17 („...a căpătat trecere şi iubire înaintea lui") şi în 2 Sam. 2:5 („...aţi arătat astfel bunăvoinţă faţă de Saul"). Cel mai convingător exemplu de har, „heşed" din Vechiul Testament se află însă în 2 Sam. 9:1, 3. După moartea lui Saul şi a lui Ionatan, David se interesează: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?" şi iarăşi: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?".

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (partea 2)

de Vasile BelVasile Bel

Numele celor încurajați să urmeze Seminarul

Fratelui Bălănean i-a plăcut să investească în noii convertiți, dar și să-i implice în lucrare. A preluat de la mentorul lui, Ioan Țirban16, modelul de a lucra împreună cu alți slujitori și de a ridica noi colaboratori în lucrarea de vestire a Evangheliei. Astfel, se ocupă personal de formarea lui Mastan Ioan17 din Jac care, la rândul lui, va deveni un lucrător devotat în localitatea respectivă și în localitățile din jur18.

Caracterul lui plăcut l-a ajutat să adune oameni, să facă ucenici după porunca Domnului Isus, ucenici aleși care să îi calce pe urme în predicarea Evangheliei. Așa l-a găsit pe un tânăr, trecut prin vâltoarea vieții, prin război, rănit grav, luat prizonier, dar mâna Domnului l-a ajutat să ajungă acasă. Este vorba de Nicolae Miclăuș, om cercetat de Cuvânt, iar cei doi frați călăuziți de Duhul se întâlnesc.

continuare...

Viaţa Creştină

Laurentiu NicaSeria "Un Om numit Isus" - Partea 6 - A vorbit despre cinstea lui Dumnezeu

de Laurenţiu Nica

Matei 21:12-13 „Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis:„Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.””

 

1. Când vine Isus într-o dezordine, se face forfotă (Matei 21:10-11, „Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, și fiecare zicea: „Cine este Acesta?” …”.)

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

Manichaeanii – Precauţii pentru student – Toţi oponenţii botezării pruncilor nu erau Baptişti – Relatare despre Paulicieni – Părerea lor despre botez

Unii s-ar putea mira că până acum nu am spus nimic despre Manichaeani, o sectă care a apărut prima dată în observare în ultima parte a secolului al 3lea, şi a continuat în existenţă, dacă e să-i credem pe istorici, 1000 de ani sau mai mult. Ei au fost acuzaţi de negarea botezului pruncilor. Dar dorim să se înţeleagă că noi îi considerăm numai pe aceia Baptişti, în sensul Noului Testament al acelui termen, care păstrează botezul ca un ritual care este obligatoriu pentru toţi credincioşii, şi îl refuză la toate celelalte persoane. Acum, Manichaeanismul era un compus de filozofie Orientală şi Creştinism. Entuziastele şi sălbaticele speculaţii în care Manes s-a consolat erau rău fondate în motiv precum şi în Scriptură, şi în mod drept intitulate autorul lor de apelativul „fanatic”. El a integrat porţiuni felurite din Creştinism în sistemul său incompatibil, şi prin urmare partida a fost pusă în rândul ereticilor, deşi, aşa cum gândim noi, cu mică proprietate. Ereticii, aşa cum sunt numiţi ei, erau despărţitori din stabilita sau Catolica Biserică. Manes a dat naştere la un trup independent, pe principii total originale, şi ar trebui să fie pus în aceiaşi listă ca Mahomed şi alţi fondatori de sisteme. Se spune că el a admis botezul şi Cina Domnului printre serviciile impuse asupra urmaşilor săi; dar Cina era celebrată cu apă în loc de vin, botezul era opţional; doar cei care vroiau erau botezaţi; aceia care nu îl doreau nu erau refuzaţi de la calitatea de membru din cauza aceasta, şi pruncii erau excluşi de la participarea în ritual. După aceste explicaţii nu ar fi considerat străin faptul că noi ne-am abţinut de la a clasifica Manichaeanii cu cei care revitalizau religia primitivă.

continuare...

Pastorală

Fascinaţia aurului!

de Daniel Brânzei

Lectura Bibliei din anul acesta mi-a adus aminte de o realitate trecută adesea cu vederea de exegeții evanghelici: pasiunea cu care au purtat evreii podoabe de aur și argint. Ca și atunci, și astăzi ,,asfaltul“ din Apocalipsa este încă la mare căutare pe planeta Terra.

Împărtășim cu evreii o fascinaie străveche: obsesia podoabelor de aur. Iată cinci cazuri din Vechiul Testament care subliniază realitatea aceasta în poporul lui Dumnezeu:

1. Podoabele Sarei, nevasta dată nouă ca model de apostolul Petru în 1 Petru 3:3-6:

,,Când s-au săturat cămilele de băut, omul (robul lui Avraam) a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăţi de siclu şi două brăţări grele de zece sicli de aur. … I-am pus (Rebecii) veriga în nas şi brăţările la mâini. … Şi robul a scos scule de argint, scule de aur, şi îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate fratelui său şi mamei sale.“ (Gen. 24:22,47, 53-54)


continuare...Alfabetul Chinei şi cartea Genezei!

de Daniel Brânzei

Știați că Geneza este confirmată de o mărturie din afara lumii iudaice? Ea vine tocmai din … China!

+++++

There is an interesting footnote to the story of Babel. Among the people scattered at Babel were a group who climbed over the mountains to the east and eventually settled when they reached the sea. They became the great nation of China.

Chinese culture goes right back to that day. They left the area of Babel before the Cuneiform alphabet replaced the picture language of ancient Egypt.

All languages were pictorial right up to the time of Babel. The language they took to China they put down in picture form.

continuare...Citirea zilnică - Exodul

de Daniel Brânzei

Pentru cei ce mergeți în ritmul stabilit de "Resurse creștine“, iată un comentariu care pote însoți lectura Bibliei:

Exodul este cartea celei mai mari evadări din istorie. Peste două milioane de sclavi au scăpat dintr-una din cele mai fortificate națiuni ale lumii. Omenește era imposibil! A fost o întâmplare extraordinară, plină de o serie întreagă de miracole, unele din cele mai renumite din Biblie. Conducătorul israeliților de atunci a fost Moise. El a văzut mai multe minuni decât Avraam, Isaac și Iacov la un loc, unele venite în cascadă una după alta, intervenții ale lui Dumnezeu în folosul poporului Său. Unele minuni au avut aparența magiei, ca aceea în care toiagul lui Moise s-a transformat într-un șarpe. Marea lor majoritate au fost însă manipulări clare ale naturii prin care Dumnezeu și-a demonstrat puterea asupra tuturor lucrurilor pe care le-a creat, ca să le facă să lucreze împreună spre binele celor pe care i-a ales.

continuare...


Iosua - tip prefigurativ al Domnului Isus (partea 1)

de Ionel Tuţac

Introducere

Cartea Iosua, cea de-a șasea carte a Sfintei Scripturi și prima dintre cărţile biblice numite istorice, descrie una din cele mai importante şi captivante perioade din istoria poporului Israel.

Mesajul cărţii este asemeni unei punţi care face legătura dintre exodul evreilor din robia egipteană şi așezarea acestora în ţara promisă patriarhului Avraam (Geneza 15:13- 14; 18-21).

Potrivit teologului englez Gareth Crossley: “Cartea Iosua reprezintă un punct de cotitură aparte. Ea marchează sfârșitul necazurilor și rătăcirea lui Israel prin pustiu și, totodată, delimitează începutul noii lor vieţi ca o comunitate stabilită în propria ţară. Ceea ce Domnul a început prin marele exod din Egipt, El duce acum la bun sfârșit prin așezarea lui Israel în ţara promisă”


continuare...


Misiunea Azi

Nădejdea în Dumnezeu

de Damian Ion

Eu însã voi privi spre Domnul, îmi voi pune nãdejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mã va asculta.
 Mica 7:7

Daca in secolul trecut anxietatea era considerata o afectiune psihica de care sufereau multe persoane, astazi depresia a luat locul acesteia. Stresul si problemele vietii cu care oamenii se confrunta intr-un context al indepartarii de Dumnezeu il conduc pe omul de azi intr-o traire fara de speranta. In articolul de fata, va invit sa redescoperim nadejdea in Dumnezeu asa cum Sfanta Scriptura ne-o prezinta, facand apel la cateva texte Biblice.

David spunea “Nimeni sa nu-si piarda nadejdea …" (1Sam.17:32), nadejde in Dumnezeu care nu poate fi clintita. Cartea Psalimilor exprima nadejdea in Dumnezeu: Caci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nadejdea celor sarmani nu piere pe vecie. (Ps.9:18) Dar Tu vezi; caci Tu privesti necazul si suferinta, ca sa iei in mana pricina lor. In nadejdea Ta se lasa cel nenorocit, si Tu vii in ajutor orfanului. (Ps.10:14) Radeti voi de nadejdea celui nenorocit…, dar scaparea lui este Domnul. (Ps.14:6) Povatuieste-ma in adevarul Tau si invata-ma; caci Tu esti Dumnezeul mantuirii mele, Tu esti totdeauna nadejdea mea! (Ps.25:5)

 

continuare...

 

Voci Evanghelice

Interviu cu Gabriel Gorcea

Un interviu via Skype realizat de Caius Obeada cu unul din fondatorul misiuni Speranța. Gabriel Gorcea vorbește pe scurt despre începuturile misiuni Speranța, trecând în vedere lucrarea misionară în care este implicată, incluzând planurile de viitor.

Românii şi misiunea printre musulmani

Un interviu cu un român care pe o perioadă de mai mulți ani a trăit în Asia Centrală, cu o experiență bogată de lucru în lumea musulmană. Opinii, păreri și sugestii de lucru pentru o lume musulmană. Un interviu realizat de păstorul Ionel Tutac pentru emisiunea Voci Evanghelice.

Interviu cu David Nicola

Marturia credintei unui om simplu chemat sa slujeasca fratietatii baptiste Lugojene peste trei decenii. David Nicola este vocea Evanghelica de pe meleagurile Banatene, a credintei si trairii invataturii primite de la inaintasii nostri. Un interviu realizat de pastorul Ionel Tutac la Biserica Baptista Harul din Lugoj.

Interviu cu Daniel Bara

Mărturia Românilor Baptiști pe meleagurile Engleze la Birmingham, unde o mână de oameni au început să planteze biserici începând cu anul 2012 încercând să planteze 10 biserici până în anul 2020.

Notă: Interviurile de mai sus au fost efectuate în 2015 şi sunt o producţie a Misiunii Vox Dei

sus

Media

Medicina ca misiune (audio)

interviu cu chirurg cardiovascular Dr. Dan Cioata - 20 ianuarie 2016

 

Mitropolitul Banatului despre modificarea Constituţiei (audio)

 

Popeye marinarul si influenta desenelor animate (audio)

 

Noul Testament de la Belgrad (audio)

 

Interviu cu lect. univ. Dr. Emanuel Contac pe tema: 1648: La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, cunoscut sub numele de ”Noul Testament de la Bălgrad”. Ediția este coordonată de mitropolitul Simion Ștefan.

 

Mica Unire din 1859 - Alexandru Ioan Cuza (audio)

 

Islamul in Biblie - Profetul Daniel (audio)

 

Ziua Holocaustului - 27 Ian 2016 (audio şi text introductiv) 

27 Ianuarie este ziua de comemorare a celor peste șase milioane de evrei și alte victime ale Holocaustului nazist din timpul celui de-al Doilea Război Mondial proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Stam de vorba cu rabinul David Nagy, presedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti Mesianice din România

 

Relaţii in familie - Gigi si Adriana Cosman (audio)

Când nebunii conduc balamucul - Norvegia (articol)

de Dr Daniela Maris

 

Interviu cu Dr. Daniela Maris pe marginea articolului scris de dumneai, preluat de multe site-uri si publicat si de Evenimentul Zilei in editia tiparita.

 

Ziua impotriva violentei in scoli - 2 Feb 2016 - oficial este in 30 Ianuarie (audio)

Interviu cu pastorul Ioan Bugnaruc

 

Ucraina azi - 2 milioane de refugiati (audio plus jurnal de misiune)

Doi dintre colegii nostri de la RVE Timisoara, Vali Giurici si Raul Damean, au plecat in Ucraina, sa ajute si sa vada la fatza locului cum ar putea fi ajutati cei peste 2.000.000 de refugiati din zonele de razboi.

 

Facebook la 12 ani (audio plus text)

In luna Februarie 2004 s-a nascut facebook. In acest moment este cea mai mare retea de socializare din lume, si valoreaza peste 200 de miliarde de dolari.

Si nu este vorba doar despre conectarea intre oameni. Primavara araba s-a dezvoltat cu ajutorul facebook. Presedintele Egiptului a fost dat jos cu ajutorul facebook, dictatorul libian Muammar Gadafi a fost dat jos cu ajutorul facebook, si nu mai departe decat in Romania, candidatul Victor Ponta a fost detronat de Klaus Iohannis, cu ajutorul facebook, in mai putin de 2 saptamani, chiar daca avea un avans de 10 procente.

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate