Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - August 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Câți ”necurați” ai la biserica ta?

 

de Laurenţiu Nica


Îmi aduc aminte că am fost o dată cu nişte prieteni la o biserică localădin oraşul nostru şi pastorul acelei biserici era de meserie... dentist. I-am avertizat pe prieteni, înainte de începerea slujbei, practic înainte de a intra în localul unde era biserica,să aibă grijă cum zâmbesc în timpul slujbei... pentru că pastorul eradentist şi... a doua zi se trezeau cu o programare la cabinetul său... :)

A fost o întâmplare amuzantă atunci - şi reală - şi nu, nu am rânjit nici unul dintre noi la acel pastor, deşi a venit să dea mâna cu noi şi să ne salute şi să întrebe de unde suntem, scopul şi durata vizitei. Nu vroiam să lăsăm vreo impresie neplăcută pe acolo, însă această întâmplare hazlie mi-a adus aminte de o impresie groaznică pe care o lasă mulţi în biserici.

 

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic? - O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare (partea a doua)

de Cooper P. Abrams al 3-lea

 

Capitolul nouă – Ce spune Biblia despre mântuire?

Biblia poruncește tuturor oamenilor să creadă

Scripturile ne spun că omul trebuie să creadă în Isus Cristos pentru ca să fie mântuiți. Există literal sute de Scripturi care învață că omul trebuie să creadă, să se încreadă sau să aibă credinţă în Dumnezeu.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16)

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Capitolul IV - Membrii copii

Am realizat că credincioșii în Hristos sunt singurele persoane care au dreptul scriptural la a fi membrii în bisericile creștine. Dar acest drept a fost cerut și pentru copii, iar numărul, talentul și evlavia celor care cer acest lucru dau greutate argumentelor prin care îl apără, la o examinare atentă.

SECȚIUNEA II.—ARGUMENTE PENTRU BOTEZUL INFANTIL

Argumentele ce erau considerate în secţiunea precedentă au ca scop stabilirea dreptului copiilor la apartenenţa în biserică. Alte argumente, ce tind să stabilească indirect acelaşi lucru, au respect faţă de doctrina botezului infantil.

Sfintele Scripturi nu conţin nicio învăţătură sau exemplu de botez infantil; iar calificările pe care le descriu vag, ca fiind necesare botezului, copii nu le posedă. Cu aceste fapte înaintea noastră, suntem obligaţi să-i respingem pe copii din decret, doar dacă nu există o cerere specială din partea lor. Acum vom începe să luăm în considerare argumentele majore ce au fost folosite pentru a sprijini această afirmare.

continuare...


Marian GhitaNU-urile dragostei (partea 1)

de Marian Ghita

Există lucruri pe care dragostea nu le face și nu poate să fie deloc asociată cu acestea. Un om adevărat trebuie să învețe să spună „da” lucrurilor care sunt bune după voia lui Dumnezeu și „nu” acelor lucruri pe care Dumnezeu le respinge. Un credincios care umblă în voia lui Dumnezeu face distincții clare în viața lui între ce este bine și ce este rău. El umblă în lumină, nu în întuneric, pentru că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric (1 Ioan 1:5-7). Pentru că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric (Gen. 1:4), credinciosul este îndemnat să nu se asocieze deloc cu lucrurile întunericului ci doar cu lucrurile luminii (1 Tes. 5:5-9).

continuare...Viorel ArdeleanDragostea - Eseu (ultima parte)

de Ardelean Viorel

1 Corinteni 13:1-13

8). DRAGOSTEA. Este[27] un atribut transmisibil al lui Dumnezeu oferit şi omului. Dacă Dumnezeu iubeşte la modul absolut, nu acelaşi lucru se poate spune despre om, care are un aspect relativ, dar şi mai degrabă inferior şi schimbător. În relaţia dintre Dumnezeu şi om dragostea Sa iese cel mai mult în evidenţă. Cuvântul[28] vine din limba greacă „agape” şi este tradus prin iubire, respectiv dragoste. În enumerare roadelor Duhului Sfânt din Gal. 5: 22-23 dragostea este în capul listei. Acest lucru nu se poate pune în alţi termeni fiindcă Dumnezeu este dragoste (1. Ioan 4:8). Dragostea este aceea care uneşte (Col. 3:14) şi este o împlinire a legii (Romani 13:10). Cuvântul „ agape”, este un cuvânt care s-a folosit rar şi s-a născut în religia revelată. El implică o dimensiune nouă în părtăşia creştină. Isus foloseşte acest termen care arată o dragoste neţărmurită iar pasajul se găseşte în Matei 5:43-48, cu referinţă la binecuvântările pe care Dumnezeu le trimite peste oamenii buni, dar şi peste cei răi.

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare Istorie și Reflecții (partea IV)

de Vasile BelVasile Bel

Capitolul 2. Slujbele bisericești

Biserica Baptistă din Baia Mare respecta același mod de închinare și aceleași programe ca și celelalte biserici baptiste, după cum urmează:

2.1. Ora de rugăciune

Se ținea duminica dimineața de la ora 9 până la ora 10. Ora de rugăciune de dimineață era ținută de unul sau doi frați, care mergeau la amvon, în timp ce orga cânta dintr-o cântare. Frații îngenuncheau la amvon, iar când se ridicau de pe genunchi, ridicau biserica în picioare. Cel ce conducea programul se ruga cu glas tare, iar de erau doi, celălalt citea un text, apoi așezau biserica și se cânta o cântare.

continuare...

Viaţa Creştină

Unde se ascund "oamenii lui Dumnezeu"?

 

de Laurențiu Nica

Aţi observat vreodată oameni care să aibă un comportament aparte faţă de ceilalţi din jurul vostru? Aţi putut distinge între ei că ar fi oameni mai speciali, mai diferiţi decât ceilalţi din cadrul societăţii în care trăiţi? Poate că da, poate că nu.

În mediul în care fiecare dintre noi trăim şi existăm pe această planetă avem de a face cu tot felul de oameni. Ce-i drept, unii dintre noi poate au de a face cu oameni mai dificili, mai puţin educaţi, mai pretenţioşi, mai extremi, şi am putea merge cu lista la nesfârşit. Ceea ce mă nedumereşte pe mine este întrebarea din titlul acestui articol: Unde se ascund "oamenii lui Dumnezeu?"

 

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

SECŢIUNEA V
Ereticii secolelor al 14lea şi al 15lea – Sentimentele lui Wycliffe despre botez – Boemienii – Botezul printre Waldensezi – Guvernarea Bisericii – Imersiunea


Referinţa la eretici în procedeele de la Concilii din timpul secolelor 14 şi 15 sunt în mod comparativ puţine în număr şi foarte generale în caracterul lor. Opiniile particulare susţinute nu sunt specificate, dar sunt date directive pentru a exercita vigilenţa constantă, ca nu cumva ereziile să se furişeze în cei inconştienţi, şi magistraţii sunt în mod special însărcinaţi de a apuca pe toate persoanele suspecte, şi să pună în execuţie legile împotriva lor, dacă sunt condamnaţi. Nu exista nici o lipsă de zel în acea privinţă. Puterile civile erau în mod complet sub controlul clerului, care, în timp ce ei se răsfăţau în propriile lor predilecţii crude, şi căutau prin astfel de mijloace să perpetueze domnia lor de ignoranţă şi iluzie, continuau să scape de responsabilitate. Ei nu-i torturau şi ardeau pe eretici! Cum se presupunea ca lucrătorii milei să facă ceva care are de a face cu faptele de sânge? O nu! Ei numai îi încredinţau puterii seculare! Acestei ipocriţi de bază ar fi repezit tunete de excomunicare împotriva puterii seculare dacă ereticii erau cruţaţi! Ei nu-i ardeau – dar îi dădeau cu scopul să fie arşi! Oare nu erau ei mai mult decât accesorii pentru criminali?

continuare...

Pastorală

De ce își pierd membrii bisericile evanghelice tradiționale?


de Samy Tuțac

În ultima vreme “oferta” bisericilor evanghelice tradiționale are o căutare tot mai nesemnificativă în comparație cu “oferta” bisericilor evanghelice mai noi. Deși dispun de o rețea de “distribuție” mult mai nouă și mai improvizată, bisericile mai noi câștigă tot mai mult “public”, în timp ce bisericile tradiționale abia supraviețuiesc, cu ajutorul structurilor create de zeci de ani. Este o certitudine faptul că bisericile evanghelice tradiționale, din zonele urbane, nu mai răspund așteptărilor noilor generații. În schimb, răspund foarte bine bisericile mai noi și mai ales cele de orientare charismatică.


continuare...


Comunicatul Alianței Evanghelice din România cu privire la familie


Alianța Evanghelică din România, formată din Cultul Creștin Baptist, Biserica Creștină după Evanghelie și Cultul Creștin Penticostal, salută decizia Curții Constituționale din data de 20 iulie 2016, luată în unanimitate, prin care a fost avizată favorabil iniţiativa de revizuire a Constituţiei în sensul definirii familiei drept căsătoria între un bărbat şi o femeie.


continuare...


Pași spre rutină

de Mihai Sarbu

 

“Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” (Apoc.2:4)

“Când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?” (1Cor.3:3)

Din momentul în care a apărut pe scena istoriei, Biserica lui Isus Christos a fost atacată și încolțită din toate părțile. Biserica și familia au fost create de Dumnezeu cu scopul să înalțe și să proclame numele Său. Pentru că Diavolul nu a reușit să le distrugă a încercat să diminueze mesajul lor în societate și să le deturneze de la scopul pentru care au fost concepute. Așa se face că nu prea mai găsești familii adevărate și nici biserici care să-L reprezinte pe El cu adevărat.


continuare...


Ȋnvǎţǎtura despre soteriologie la patristici pȃnǎ la Calcedon (Partea 2)

de Ionel Tuţac

 

1.2 Învăţătura despre soteriologie la apostolul Pavel
“Pavel,apostolul neamurilor, a fost cel care a formulat teologia creştină şi totodată unul dintre cei mai mari teologi creştini din toate timpurile. Creştinismul, asa cum îl ştim noi astăzi, este mai presus de toate rezultatul dezvoltării de către Pavel a învăţăturilor lui Isus”8, afirma Richard R. Losch în Dicţionar enciclopedic de personaje biblice.

Formulând teologia crestină, în predicile şi scrierile sale, apostolul Pavel a pus un mare accent pe învăţătura despre soteriologie. În învăţătura sa apar elemente noi, care nu se regăsesc în învăţătura altor apostoli, ca de exemplu predestinarea.


continuare...

 


ABUZUL SPIRITUAL - Arma preferată a celor obsedați de propria lor importanță

de Samy Tuțac

 

Rândurile de mai jos sunt transcrise, prin bunavoința celor de la Alfa Omega TV, după un interviu dat acum câteva luni. I-am avut în vedere pe acei pseudolideri spirituali, obsedați de propria lor importanță și care nu pot suferi autoritatea spirituală, dar se poartă în bisericile lor ca niște mici “guru de scară de bloc”, rănind și abuzând oamenii care le contestă apucăturile dictatoriale. Sper să fie de folos cuiva, mai ales celor care, spre marea mea bucurie, s-au grăbit să-l posteze înaintea mea, făcându-mi o plăcută surpriză. Poate învață ceva și cei care sunt gata să “dea cu capul de pereți” sau să amenințe cu excluderea oameni, care au de două ori și jumătate vârsta lor, pentru simplul fapt că și-au permis să-i confrunte cu realitatea.

continuare...


Misiunea Azi

Domnul Isus este aproape de cei îndurerați!

 

de Damian Ion

Suntem chemați să susținem pe ce îndurerați, să îi sprijinim, să îi ajutăm în situația de suferință în care se află. In Evanghelia dupa Marcu 5:21-43, Domnul Isus revine pe malul de vest al Marii Galileii, întorcându-Se din ținutul Gadarenilor. In curând, aici s-a aflat în centrul unei mari mulțimi. Iair, un fruntaș al sinagogii, un tata disperat, a alergat la Domnul Isus și L-a rugat să se ducă să-Si pună mâinile peste fiica sa bolnavă, ca să fie vindecată. De asemenea, o femeie grav bolnavă cu o suferință de doisprezece ani, care a dorit vindecarea, s-a atins de Domnul. Acest text biblic Il arată pe Domnul Isus fiind aproape de cei îndurerați, oferindu-le izbăvirea in pofida bolii incurabile și a morții.

 

 

continuare...

 

Voci Evanghelice

Interviu cu Ursulica Gheorghe
Interviu cu pastorul penticostal Ursulica Gheorghe, un lucrator de peste 40 de ani din nordul Moldovei, regiunea Botosani, realizat de Marius Motora.

Interviu cu Gabriel Gorcea
Un interviu via Skype realizat de Caius Obeada cu unul din fondatorul misiuni Speranța. Gabriel Gorcea vorbește pe scurt despre începuturile misiuni Speranța, trecând în vedere lucrarea misionară în care este implicată, incluzând planurile de viitor.

Mărturia Evangheliei la Dobra
Mărturia Evangheliei la Biserica Baptistă din Dobra, Caraș-Severin. Un program de laudă și închinare susținut de bătrâni noștri cu cântări de laudă și poezii cum le-am știut la timpurile copilăriei. Aceste filmări sunt istorice în mărturia bătrânilor care au adus ștafeta Evangheliei generației mele pe meleagurile Banatului.

Interviu cu Marcel Bota
Un interviu realizat de păstorul Ionel Tutac împreună cu păstorul Marcel Bota de la Biserica Baptistă Elim din Nepos, Bistrița. Discuții pastorale și de misiune în predicarea Evangheliei în România.

continuare...

 

Media

Cine controleaza informatia si informatica - partea I și II - Interviu cu Catalin Vasile, specialist IT.
-------
Din nou despre Brexit - Interviu cu pastorul Marius Birgean.
-------
Sicrie si vampiri in carti de povesti pentru copii - Interviu cu psiholog Ana Pascalau.
-------
Franta calcata sub rotile unui camion - 15 Iulie 2016 - Corespondenta din Paris, cu Viorel Cupsa.
-------
Turcia si Europa - incotro - Corespondenta din Ankara, Turcia, cu Soner Tufan si interviu cu Dacian Salvator Palladi.
-------
Homosexualii ataca Romania la Curtea Constitutionala - Interviu cu Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, Facultatea de drept, Universitatea de Vest din Timisoara.
-------
Pokemon Go - Incotro merge controlul virtual - Interviu cu un adolescent care joaca Pokemon Go si cu Prof. Marius Cruceru, de la Universitatea Emanuel Oradea.
-------
Primul om care a pasit pe Luna - Interviu cu pastorul Ciprian Burghelea.
-------
Caderea Bastiliei / Revolutia franceza si rescrierea sufletului - Interviu cu prof. Flore Dragan, Directorul Liceului Baptist Emanuel din Cluj.
-------
Pokemon Go - partea 2 - Incotro merge controlul virtual - Interviu cu Conf. Univ. Dr. Alex Neagoe, Universitatea de Vest din Timisoara
-------
Atacul din Japonia - eutanasie - handicap - batrani - Interviu cu pastor Laurentiu Timis
-------
Primul razboi mondial - partea 1 - Lectura din publicatia “Strigatul de la miezul noptii”
-------
Ziua imnului national - 29 Iulie 2016 - Interviu cu pastorul Ioan Cocarteu

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate