Arhiva Contact Despre noi Link-uri
 Publicaţia de Apologetică - Aprilie 2016
 

 

 

 
Radio Vocea Evangheliei

 

 

 

 

 

 

 

Sărbătoare cu nume plagiat

de Laurenţiu Nica

 

Sărbătoarea Paștelui este un moment în care ne amintim de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Este un moment, o ocazie anuală, prin care privim înapoi la jertfa Mântuitorului Isus Hristos și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea și răscumpărarea care a produs-o prin moartea Fiului Său.

Paștele pe care-l sărbătorim noi este o derivație a unui important festival biblic evreiesc; poporul evreu sărbătorește Paștele (Pesach din limba ebraică, care înseamnă ”El a trecut peste”, cu referire la momentul când Dumnezeu a ”trecut peste” casele evreilor în timpul celei de-a zecea plăgi din Egipt – Exod 12:23) ca o comemorare a eliberării lor de către Dumnezeu din robia egipteană, conduși fiind de Moise. Aceste relatări le găsim mai detailat descrise în cadrul cărții Exod.

continuare...

Calvinismul (continuare din numărul anterior)

 

Este Calvinismul biblic? - O examinare biblică a Calvinismului şi a învăţăturilor sale referitoare la mântuire, alegere şi predestinare (partea a doua)

de Cooper P. Abrams al 3-lea

 

Capitolul patru – Credințe nebiblice şi eșecuri ale lui John Calvin.

Calvin despre Biblie: În 1536 Calvin a scris: „Biblia este un text încurcat, dificil, a cărui interpretare necesită cunoştinţă extensivă. Dacă este adus în contact cu el în mod neceremonios, multe minți sunt întristate şi cuprinse de confuzie. Biblia este un text prea vechi într-o lume prea nouă.”

Dumnezeu a vrut ca omul să păcătuiască. Calvin a scris „Dumnezeu, într-un mod secret şi minunat, vrea în mod drept, lucrurile pe care oamenii le fac nedrept.” … „Deşi Dumnezeu şi diavolul vor acelaşi lucru: ei fac aceasta într-o manieră cu totul diferită.” El a spus că Dumnezeu nu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiți spunând, „… că puţini primesc Evanghelia; trebuie să concluzionăm pe deplin, că motivul, este voia lui Dumnezeu; şi că sunetul exterior al Evangheliei lovește urechea în zadar, până când Dumnezeu este mulțumit să atingă, prin acesta, inima din interior.”

continuare...

Pagina de Teologie

Manual de Teologie - Tratat despre ordinea bisericească

de John Leadley Dagg D.D.John Leadley Dagg

Biserica universală - Progres și durată

Universul Bisericii este în plin progres de construcţie şi va fi complet doar la sfârşitul lumii, după care va rezista pentru totdeauna.

Cuvintele Salvatorului: “Pe această piatră îmi voi construi biserica”, dovedesc că, pe atunci, construcţia nu a fost terminată. În alt loc, vorbind despre biserică ca un ţarc: “Alte oi am, care nu sunt din acest ţarc: trebuie să le aduc şi pe ele, iar ele îmi vor auzi vocea şi va fi un singur ţarc şi un singur păstor.”(72) Intenţionează chemarea neamurilor şi introducerea lor printre privilegiile Evangheliei. Prin puterea cuvântului acompaniată de influenţa Duhului Sfânt, mulţi au fost convertiţi pe vremea apostolilor. Aceste convertiri au fost descrise de Petru ca pline de viaţă sau pietre vii, construite de Hristos, piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă de Dumnezeu şi preţuită.(73) Pavel foloseşte aceeaşi figură; iar aceşti doi scriitori inspiraţi, vorbesc despre edificiu ca fiind un templu în creştere. Lucrarea este în progres; mulţi, fără număr, trebuiesc încă adunaţi, ei completând glorioasa structură. În ultima zi, când toţi cei vindecaţi vor fi aduşi, Isus îi va prezenta Tatălui: “Priveşte-mă pe mine şi pe copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu.” Aceasta va fi biserica completă în număr, sanctificată şi slăvită, o biserică glorioasă, nepătată, neştirbită sau orice alt lucru de genul acesta. Biserica va rămâne pentru eternitate: “Către el să fie slava din biserica lui Isus Hristos mereu, pentru totdeauna.”

continuare...Marian GhitaImplicațiile binecuvântate ale umblării prin credință

de Marian Ghita

Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe egiptenii aceștia, pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi; dar voi stați liniștiți” (Ex. 14:13-14)

Când vorbim despre implicațiile binecuvântate ale umblării prin credință ne gândim la ceva care nu este doar o urmare automată ale unei asemenea umblări (nu doar o răsplătire divină dată la sfârșitul vieții credinciosului). Desigur, binecuvântările umblării prin credință sunt asigurate credincioșilor de Dumnezeu prin cuvântul Lui. Ele vor urma cu adevărat. Însă ne referim la ceva care trebuie conștientizat și asumat de noi în trăirea noastră pământească. Este ceva care ne mobilizează la o și mai mare credință în Dumnezeul nostru (credința duce la credință – Rom. 1:17) și la o și mai mare binecuvântare, chiar încă pe acest pământ. Vom privi la trei asemenea implicații binecuvântate ale umblării prin credință:

A) Intrarea în odihna lui Dumnezeu;
B) Experimentarea biruinței în plan spiritual;
C) Perseverarea pentru a primi moștenirea viitoare veșnică.

continuare...Viorel ArdeleanPăcat, har şi jertfă în Vechiul şi Noul Testament (ultima parte)

de Ardelean Viorel

5. Jertfa în Noul Testament

Jertfele au continuat să fie aduse şi în perioada Noului Testament. Însuşi Domnul Isus Hristos a adus jertfă de Paşte (Marcu 14:12), şi probabil şi alte jertfe. Pavel merge la Ierusalim (Fapte 21) şi cu ocazia aceasta a adus jertfe. Tot în cartea Faptele Apostolilor cap 3 Petru şi Ioan s-au urcat la templu să se închine. Totuşi în principiu aceste jertfe nu mai erau necesare. Ele erau vechi şi aproape de pieire. Vechiul Legământ era pe sfârşit şi urma să apară Noul Legământ, în care Persoana Domnului Isus[38] urma să fie adusă ca şi jertfă pentru păcatele omenirii întregi, ea având un caracter universal.

În evanghelii apar referiri la jertfele din Vechiul testament. Isus îi îndeamnă pe evrei să facă deosebire între actul de ceremonie a jertfelor şi starea interioară a celui care o practică, în cazul de faţă este mila. (Matei 9:13). La fel şi în Marcu 9: 49, se face trimitere la Vechiul Testament în care jertfa trebuie să fie sărată cu sare în ideea unui gust cu aspect spiritual.

continuare...

 

Mărturia Evangheliei

Ioan Bălănean – un pastor cu viziune (ultima parte)

de Vasile BelVasile Bel

Mărturii ale celor care l-au cunoscut

Acum, la împlinirea a 130 de ani de la nașterea fratelui Bălănean am căutat să stăm de vorbă cu oamenii care l-au cunoscut personal și care s-au bucurat, din plin, de faptul că l-au întâlnit. Unii dintre ei erau abia niște copii și ascultau discuțiile dintre părinții lor și fratele Ioan, alții erau tineri care au dat mâna cu el, și au avut conversații directe cu acesta.


Redăm câteva mărturisiri ale acestora:

· Maria Copos din Cuceu, născută în 1935, căsătorită cu fr. Rusu Simion din Jac: „Era un frate bun și credincios, venea la noi în familie și tata îl iubea deși nu era întors la Domnul. Fratele ne-a cununat la Biserica din Cuceu.”

· Fratele Ionel Mânzat, născut în 1934, din Câțcău jud. Cluj păstor în Dej din anul 1965 ne-a spus: „Am fost la dumnealui de multe ori și viața lui a fost cum îi este și numele. Un om blând, activ în lucrare, omul păcii.”

continuare...

Viaţa Creştină

Laurentiu NicaSeria "Un Om numit Isus" - Partea 8 - A slujit altora cu umilință

de Laurenţiu Nica

Matei 20:28

„Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.”


Ioan 13:1-17

„Înainte de praznicul Paștilor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el...

continuare...

Istorie

J M Crampp D.D.Istorie Baptistă - de la fondarea bisericii creştine şi până la finalul secolului al 18 lea (continuare)

de J. M. Cramp D. D.

Starea de lucruri din Europa din timpul acestei Perioade – Cruciadele – Alte evenimente importante – Preoţii scolastici şi filozofii – Universităţile – Tipăritul

Am denumit perioada în care intrăm acum „Perioada de Trezire”, nu doar din motive religioase, dar şi pentru că în decursul întregii perioade un nou impuls puternic acţiona asupra minţii umane. Într-un anumit sens se poate spune că întunericul a trecut. Acea expresie, totuşi, trebuie luată într-o acceptare foarte modificată. Ceea ce se înţelege este aceasta: înaintea zilelor lui Hildebrand întunericul a devenit din ce în ce mai dens; dar după zilele lui lumina a început să între forţat, şi amestecul a dus la conflicte aprinse. Biserica Romei a continuat aşa de întunecată ca întotdeauna; în anumite privinţe, şi în anumite districte, exista o negreală infernală. Cu toate acestea, existau licăriri ici şi acolo, crescând din ce în ce mai strălucit, şi tinzând spre permanenţă; aşa că mulţi oameni au început să se vadă unde erau, care erau un mare punct câştigat. Aceasta era ca în Egiptul din vechime. În timp ce masele dormeau în mijlocul întunericului, „care se putea simţii”, exista un număr bun de oameni ai lui Dumnezeu în ţară, adevăraţii „copii ai lui Israel”, şi ei „aveau lumină în locuinţele lor”.

continuare...

Pastorală

Numai cine luptă poate sărbători victoria!

 

de Viorel Iuga

 

Zilele acestea am avut mai multe frământări. Mă gândeam dacă mai are rost să scriu şi să postez. Mă gândeam dacă are rost să mă implic în organizarea unui meeting pro-familie. Mă gândeam dacă mai are rost să îi motivez pe alţii să organizeze, să participe şi să se exprime. Teoretic ştiam că are rost, dar ca mulţi alţii mă întrebam dacă vor mai veni oamenii, dacă vocile noastre chiar sunt luate în serios de cineva.

În mijlocul acestor frământări, am decis să mă gândesc la ce ştiu mai bine, la Domnul Isus. Ce ar face El? Ar mai transmite El oamenilor un mesaj pro-familie? Ar mai cere El ca familia să fie împreună? Ar continua să suţină că fiecare copil trebuie crescut de părinţi? Când gândul mi s-a îndreptat în direcţia aceasta, răspunsurile au venit imediat. Domnul Isus a fost pro-familie şi a continuat să transmită acest mesaj în mod permanent. El nu a despărţit copiii de părinţi şi nici nu a încetat să spună adevărul. Fie că a fost ascultat sau nu, El a spus ceea ce îi cerea Tatăl. Da, Mântuitorul a fost prezent acolo unde trebuia şi de fiecare dată când trebuia. El era acolo de dragul Tatălui, al oamenilor şi pentru că dorea să îşi împlinească bine misiunea.


continuare...Gata mereu de luptă! Shalom... dar cu degetul pe trăgaci
 

de Cătălin Vasile

De fiecare data cand ajung in Israel imi fac cateva fotografii cu soldatii IDF (Israel Defense Forces) si asta am facut si ieri la granita cu Iordania. Ceea ce este foarte impresionant este ca desi soldatii IDF sunt sub o presiune si un pericol continuu ei sunt mereu cu zambetul pe buze, prietenosi in relatia cu turistii si intotdeauna cu degetul pe tragaci.

Mi-am adus aminte de textul biblic din Efeseni 6:10-18 in care suntem sfatuiti sa fim la fel de pregatiti SPIRITUAL, bine echipati si gata de lupta. Noi nu luptam singuri..ci Dumnezeu este cel ce lupta impreuna cu noi.


continuare...Defăimători și defăimați/șarpe și Creator

de Valentin Făt

Cine este tatăl tuturor defăimătorilor, calomniatorilor și denigratorilor din toate timpurile? Genesa 3 ne oferă răspunsul: șarpele cel vechi, diavolul! Asistăm în acest capitol la ispitirea primilor oameni. Cum va reuși șarpele să îi facă să cadă, să calce în picioare și să nesocotească porunca Făcătorului lor? Denigrându-l.

În cadrul dialogului pe care îl inițiază, șarpele Îl portretizează pe Creator ca un veritabil ucigător al bucuriei. Ca unul care, rău intenționat, îl privează pe om de anumite bucurii și privilegii. Odată ce caracterul Creatorului a fost subminat, Cuvântul Său a fost călcat în picioare.


continuare...


Iosua - tip prefigurativ al Domnului Isus (partea 3)

de Ionel Tuţac

7. Iosua este tip prefigurativ al Domnului Isus prin încredinţarea de responsabilităţi ucenicilor
 

Valoarea unui lider se observă şi din modul în care dă responsabilităţi ucenicilor săi. Iosua a învăţat cum să încredinţeze responsabilităţile celor din echipa sa de la mentorul său Moise. Aşa că înainte de a cuceri Ierihonul a trimis 2 tineri să o viziteze pe curva Rahav pentru a obţine informaţii noi despre atmosfera din cetate.


Ierihonul, principala cetate a Canaanului, era situată la capătul sudic al Văii Iordanului. Era o cetate istorică, destul de prosperă. Era cetatea finicilor, locul unde se produceau cele mai fine parfumuri. Singurul om de încredere al evreilor în această cetate era o femeie de moravuri uşoare. Trimiterea iscoadelor era o măsură pregătitoare invaziei. Potrivit scriitorului american William MacDonald: “Gestul său nu a însemnat absenţa credinţei la Iosua, ci s-a înscris în strategia militară. Spionii nu au fost trimişi ca să cerceteze toată ţara, cum se procedase cu câţiva ani înainte, ci doar să observe terenul înaintea armatei, asemenea unor cercetaşi”


continuare...

 


Jurnal de la paștele nemților

de Nicolae Geantă

25 martie. Vinerea Mare la catolici. La prânz am zburat spre Basel. Fratele Vladimir a zburat spre Roma. Eu fac paștele la nemți, el la italieni. Dar amândoi cu romãni. Suntem risipiți peste tot. Ca Oxigenul. Am aterizat în Elveția dar m-am trezit în... Franța! Aeroportul e jumi-juma. Basel-Mulhouse. Stați liniștiți: am ieșit bine! M-am gândit că tot așa putem păți și în biserici dacă nu ne pocăim: ne așteptam să aterizăm în Rai, și chiar la ușa sa e poarta iadului!

Înnorat. Franța e plictisitoare. De fapt în Alsacia ești tot în Germania. Numai uzinele Peujeot m-au încântat. Și o centrală electrică. Nucleară.

La graniță e poliția. Așteaptă sirienii. Ăștia sunt pe aici mai mulți ca români. Ai noștrii muncesc, sirienii cerșesc. Și primesc aproape la fel.

continuare...


Misiunea Azi

Misiunea în viața bisericii

de Damian Ion

Partea II - Planul misionar pentru lume în viziunea apostolului Pavel

Educat şi devotat credinţei sale iudaice pe care o vede împlinită în Domnul Isus, apostolul Pavel este unul dintre scriitorii Bibliei care arată clar şi susţine cu multă pasiune argumentul universalităţii mesajului lui Dumnezeu prin Domnul Christos. El transmite ideea egalităţii între neamuri şi iudei atunci când vine vorba despre revelaţia lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte pregătirea apostolului Pavel pentru lucrare, Meg Crossman afirma: “Pavel era excelent calificat pentru lucrarea misionară. El era dintr-o societate de neevrei şi se născuse ca cetăţean roman, ceea ce-i permitea să călătorească în voie prin întregul Imperiu Roman. El primise cea mai temeinică instruire religioasă posibilă în vremea lui şi era membru al partidei Fariseilor erudiţi.” Chiar şi calificarea excelentă a lui Pavel pentru această slujbă ne arată că Dumnezeu S-a îngrijit ca mesajul Său să ajungă într-adevăr la destinatarii care îl aşteptau de mii de ani.

continuare...

 

Voci Evanghelice

Interviu cu Virgil Achihai

Interviu cu presedintele Cultului Crestin dupa Evanghelie realizat de pastorul Ionel Tutac la Biserica Baptista Harul din Lugoj.

Interviu cu Viorel Ardelean

Un interviu Skype cu un ardelean care a facut facultatea de teologie la Oradea, a experimentat un accident cerebral care la incapacitat in vorbire, și care totuși nu la oprit din râvna studiului Bibliei. Viorel este un ardelean determinat să continue marturia credintei în ciuda incapacității sale.

2015 - Predicarea Evangheliei la Măguri

Mărturia Evangheliei pe meleagurile Bănățene la Măguri, împreună cu păstorul Ionel Tutac si un grup de misionari Americani. O zi de toamnă a lunii octombrie, mesajul Evangheliei a fost predicat cu putere.

Interviu cu Cornel Prijban

Interviu cu păstorul primei Biserici Baptiste din Krems, Austria, impreuna cu Daniel Fodorean. Un interviu realizat de apologetul Caius Obeada, a marturiei Romanilor pe meleagurile Austriece.

continuare...

 

Media

FILM FM - Cronica de Film (Audio)
- Courageous - Curajoșii
- Heaven is for real - Cerul există cu adevărat
- Do you believe - Crezi
- Descoperind misterul vieții - Documentar despre evoluționism - Alfa-Omega
--------------------
Din nou muzica - Importanta puterea si spiritualitatea muzicii - Interviu cu pastorul Petru Bulica (Audio)
--------------------
Despre John Lennon si despre cutremurul din 4 Martie 1977 - Interviu cu pastorul Remus Groze (Audio)
--------------------
Europa spune Stop imigratiei - Inchiderea rutei balcanice - Interviu cu profesorul si publicistul Nicolae Geanta, doctor in geografie urbana (Audio)
--------------------
Inamici ai rasei umane - Norvegia a innebunit - partea a 2-a - Este lectura celei de-a doua, si totodata ultima parte din scrisoarea avocatului Peter Costea, din Statele Unite, pe tema Bodnariu, intitulata "A Norway gone berserk" (Audio și text)
--------------------
Desenele Frozen - mesajul lor iti ingheata sangele (Audio)
--------------------
Misiune in Siberia - nordul extrem al Rusiei - Interviu cu Vasile Partika din Ucraina, fost misionar in Siberia impreuna cu sotia, in orasele Novosirilsk si Krasnoiarsk (Audio)
--------------------
Judecator britanic destituit pentru opinii pro familia normala (Audio)
--------------------
Cei mai fericiti copii din lume - copiii din Romania - Interviu pe tema de mai jos, cu Adrian Martin din Brasov, autor de povesti pentru copii, tata a 4 copii (Audio)
--------------------
Ziua Fericirii - 20 martie 2016 - Interviu cu pastorul Vasile Paucec (Audio)
--------------------
Gata cu fumatul - 18 Mar 2016 (Audio)

Interviu cu:
- Dr. Stefan Frent, medic specialist pneumolog, asistent universitar la Universitatea de Medicina si farmacie din Timisoara
- pastorul Vasile Paucec, fost fumator inrait, azi pastor baptist.
--------------------
Un nou stat in Orient - Kurdistanul sirian - Interviu cu profesorul si publicistul Nicolae Geanta, doctor in geografie urbana (Audio)
--------------------
Purim - puterea postului si a rugaciunii - 24 Mar 2016 - Corespondenta din Ierusalim cu pastorul Eugen Mitrea de la Biserica Penticostala Sar Shalom, Printul Pacii, din Ierusalim, si cu pastorul Liviu Neagoe din Timisoara. (Audio)
--------------------
China interzice programele TV antifamilie - Interviu cu Conf. Univ. Dr. Sebastian Vaduva, de la Universitatea Emanuel Oradea (Audio)
--------------------
Temple ale satanei la New York si Londra - Invazia paganismului (Audio)

Interviu cu pastorul Aurel Gheorghe pe tema: Consternare în lumea iudeo-creștină: Replici ale intrării în Templul lui Baal vor fi construite în mărime naturală atât la New York cât și la Londra
--------------------
Ora de vară - ore pierdute sau câștigate - 29 martie 2016 (Audio)
Interviu cu pastorul Alex Neagoe, Conferentiar Universitar la Universitatea de Vest din Timisoara, despre trecerea la Ora de vara, despre ore pierdute si ore castigate.
--------------------
Jucarii si prostituate - Interviu cu Adrian Martin din Brasov, autor de povesti crestine pentru copii - Povestile lui Mos Martin (Audio)
--------------------
10 la suta dintre romani nu au prieteni reali, ci doar virtuali (Audio)

Interviu cu pastorul Remus Runcan, doctor in comunicare virtuala, pe tema anuntata.
Acestea sunt rezultatele cercetarilor stiintifice efectuate de dr. Remus Runcan, pe subiectul comunicarii virtuale, pe un esantion reprezentativ pentru Romania, cu o eroare de plus/minus 3%.

continuare...

sus

Abonare gratuita!

Foloseste formularul de mai sus pentru a te abona GRATUIT la Publicatia de Apologetica pe email. Mesajele sunt trimise doar cand apare un numar nou al Publicatiei si abonarea este absolut Gratuita!

Cartea de Oaspeţi

Semneaza in Cartea de Oaspeti

Apasă aici pentru a semna sau vizualiza Cartea de Oaspeţi


 Arhiva Publicaţiei | Caută în site | Despre noi | Contact 
Copyright © 2003-2016 Vox Dei Baptist Ministries. Toate drepturile rezervate